Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Životné prostredie

Životné prostredie

Výrub drevín

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ:                MUDr. Ivan Polak a PharmDr. Katarína Kostelny, Daxnerovo nám.             ...viac...

Zverejnené 20.9.2019 -oc- Vyprší o 9 dní.


 

Výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ:   Helena Cintulová, Štúrova 1444/28, Borský Mikuláš
Druh drevín :  35 ks borovica
viac...

Zverejnené 17.9.2019 -oc- Vyprší o 9 dní.


 

Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš na roky 2016 – 2020

Zverejnené 19.6.2019 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš 2011-2015

Zverejnené 22.3.2019 -oc-


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Mikuláš pre programové obdobie 2015 – 2020.

Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš na zasadnutí dňa 11.6.2015 schválilo uznesením č. 39/2015 zámer spracovania PHSR pre programové obdobie 2015 – 2020.
 
Potreba vypracovať nový progra ...viac...

Zverejnené 17.6.2015 -oc-
Aktualizované: 7.7.2015 -oc-


 

Životné prostredie

Verejná vyhláška č.j.OcÚ/BM/702/2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Výrub stromovVytlačiť
 

Č.j. OcU/BM/279/2019/Mar

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Č.j. OcU/BM/167/2019/Ma

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Závilinský a manž..


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Zverejňenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Feitscher

Č.j. OcU/BM/131/2019/Mar


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Vytlačiť
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 

Č.j. OcU/BM/160/2019/Mar


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Č.j. OcU/BM/145/2019/Mar

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Ing. Daniel Mikulka a Branislav Mikulka


 
 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa Oríšek Vytlačiť
 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa 

Č.j. OcÚ/BM/36/2019/Mar


 
 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesaVytlačiť
 

Č.j. OcÚ/BM836/2018/Dub,Mar

Vec: Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš - súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Vytlačiť
 

Č.j. OcÚ/BM/873/2018/Mar

 

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný správny orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na základe uvedenej žiadosti podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

 

s ú h l a s

 

žiadateľom Jozefovi Michalicovi a manž. Štefánii Michalicovejj, bytom Zemanská 146, Borský Mikuláš na výrub porastov 1ks - breza previsnutá (pendula Roth) s obvodom kmeňa 150 cm a 2ks - orech vlašský (juglans Regia ) s obvodom kmeňov 130cm a 120 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. č. 405/2 v kat. území Borský Peter.

 


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Zverejnenie informácie V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Vytlačiť
 

Zverejnenie informácie   v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.


 
 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ChorvátVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav JurkovičVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav KrižanVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Rudolf PodanýVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:Vytlačiť
 


 
 

Výrub stromovVytlačiť
 

Zverejnenie informácie.

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                                            Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš

Druh drevín:                       nálety - agát, baza, klen

k.ú. Borský Mikuláš

 pozemky registra C KN č. :             13239/1, 14086/3, 9378/1, 9066/1, 8714, 9261/1, 8665/1, 9061/9, 8665/2, 7480, 13901/1 (lokality Kamenec), 7216/2, 9598/1, 13005, 7216/1, 9570/1, 12670/2, 12823, 9598/2 (lokalita Voliarky a Rázovie vŕšky), 10777, 12230/1, 11505/1, 12666, 14855/2, 14970/11, 11424, 14970/1, 12746/2, 11548, 12547/1, 11339/1, 11507, 12569 (lokalita Petrova medza, Zvonice, Gočálovec)

k.ú. Borský Peter

 pozemky registra C KN č. :             3950/15, 3662, 446/1, 6590/1, 4238/1, 8686/1, 4245, 5313/10, 5313/1, 4122/2, 5313/2, 4246, 4256, 4101/1, 4478/1, 5313/9, 8665/1, 3634, 13450/1, 3877/1, 4322, 8301/, 3604/4, 3950/13, 5313/3 (lokalita Gundová, Dubníček), 8008/7, 8531/1, 8475/3, 8416, 8475/2, 7690/1, 8008/2, 8327, 8212/2, 7368/1, 8420, 8008/9, 8008/8, 8008/11, 8173, 8475/1, 10531, 10452/1, 8212/1, 8429, 10530 (lokalita Pavlikovská), 7331/2, 7420/3, 7211/1, 7284/1, 7649/3, 7749/1, 7463/1, 7649/1, 7749/4, 7190/2 (lokalita Pri mlyne)

Dátum doručenia žiadosti:  12.09.2017

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  20.09.2017.


 
 

Zverejnenie informácie o výrube porastuVytlačiť
 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín


 
 

Zverejnenie informácie o výrube porastuVytlačiť
 

Zverejnenie informácie o výrube porastu


 
 

Informácie a začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentuVytlačiť
 


 
 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067381

Úvodná stránka