Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Územné plánovanie (stavebný poriadok)

Územné plánovanie

Oznámenie o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentuVytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš obdržala dňa 26.07.2019 z Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Štefanov“ obstarávateľa Obec Štefanov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejnosť má možnosť nahliadnuť do oznámenia v na webovej stránke obce, na vývesnej tabuli Ocú alebo na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obcestefanov. Oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní od dňa zverejnenia tejto výzvy. Stanoviská verejnosti možno predkladať na adresu OÚ Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17, 905 01 Senica. 

 


 
 

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,   o z n a m u j e  začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš podľa § 30       ods. 4 stavebného zákona, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš uznesením číslo 15/2019.

Začatie procesu preskúmania platného územného plánu obce je potrebné za účelom zrealizovania zmien a doplnkov č. 3 v tomto dokumente.


 
 

Územný plán obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2 - schvaľovací elaborátVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE /podľa prílohy č.2, zákona NR SR č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov/ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ, ZMENY A DOPLNKY č.2Vytlačiť
 


 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Borský Mikuláš ZMENY A DOPLNKY Č. 2 / NÁVRH ZaD2 SPRIEVODNÁ SPRÁVA MÁJVytlačiť
 


 
 

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 


 
 

ÚPN -O Borský Mikuláš. Zmeny a doplnky č.1 - textová časť, grafická časť Vytlačiť
 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Borský Mikuláš schválené uznesením OZ č. 238/2017 zo dňa 13.11.2017


 
 

webygroup

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


20768616

Úvodná stránka