Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Odpredaj majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

 

Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

Obec Borský Mikuláš v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí          v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Borský  Mikuláš z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Obec Borský Mikuláš zverejňuje zámer odkúpenia nehnuteľnosti pozemku v súlade § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle LV č. 658

 

Predmet prevodu:

 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Borský Mikuláš, nachádzajúci sa v k.ú. Borský Mikuláš, zapísaný na LV č. 658:

pozemok registra C-KN v podiele 14/16 z parc. č. 1210/1 v k.ú. Borský Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 253,75 m2 za cenu 2,00 eurá/m2, t.j. za 507,50 eur

 

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti bude:  

-Jozefa Vaňková, bytom Habánska 265/1, Borský Mikuláš

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

osobitný zreteľ spočíva v tom, že  žiadateľke, ktorá je spoluvlastníčkou pozemku parc. č. 1210/1 v podiele 1/8 zapísaného na LV č. 658, bol v 60-tych rokoch nespravodlivo odobratý nehnuteľný majetok – pozemok parc. č. 1210/1 v k.ú. Borský Mikuláš

 

Zámer predať uvedenú nehnuteľnosť bol zverejnený:

-na úradnej tabuli obce od  30.9.2015

-na webovej stránke obce od 30.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

           Vladimír Bízek

            starosta obce

 

 

 

 


 

Zverejnenie zámeru bezodplatného prevodu obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21001530

Úvodná stránka