Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie 1,2,3 / 2019Vytlačiť
 

Rozhlasové relácie, piatok, 18. januára 2019

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka začne s vývozom TKO. Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Je záujem o kúpu stavebného pozemku. Bližšie informácie budú podané na t. č. 0915 417 462.

Hudobná skupina Synkpa oznamuje priaznivcom tanečnej zábavy, že vo štvrtok 28.2.2019 o 13,00 h organizuje v KD BM „Fašiangovú tancovačku“ . Do tanca hrá HS Synkopa a českí hostia z TV Šláger „Kozlaňáci z Čiernej Hory“ a vystúpia i búranskí šablári. Podávať sa bude kapustnica. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť u členov HS Synkopa p. Jána Gašpárka, Na výhone 842 a u Ing. Jozefa Vaňka, Hollého 555. 

TJ Sokol Borský Mikuláš organizuje dňa 2.2.2019 ples športovcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Tomáša Vaňka na t. č. 0907 706 998. V cene vstupenky vo výške 20 € je zahrnuté celovečerné občerstvenie, bohatá tombola. Do tanca hrá hudobná skupina The brothers Band.

Materská škola Borský Mikuláš a Občianske združenie Búraňáčik Vás pozývajú na Ples rodičov a priateľov materskej školy, ktorý sa bude konať 9. februára 2019 o 19:30 hodine v KD Borský Mikuláš. Do tanca hrá skupina: The Brothers Band. Bližšie informácie v MŠ, Na výhone alebo na tel. čísle 0905 946 075.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 17. januára 2019

 

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že zajtra, 18.1.2019 neordinuje.

Je záujem o kúpu stavebného pozemku. Bližšie informácie budú podané na t. č. 0915 417 462. 

 

Rozhlasové relácie, streda, 16. januára 2019     

Obecný úrad oznamuje občanom, že v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je daňovník povinný podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie správcovi dane do 31. januára 2019 ak  nastali zmeny vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti a teda aj zmena daňovníka, alebo ak u daňovníka nastali zmeny takých skutočností, ktoré ovplyvňujú výšku daňovej povinnosti (napr. zmena druhu pozemku, výmera pozemku, výmera stavby v dôsledku prístavby, nadstavby, postavenie novej stavby, zmena v užívaní stavby a pod.). Zmenu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam napríklad predajom je správcovi dane povinná oznámiť osoba, ktorá sa stala novým vlastníkom, ale aj tá osoba, ktorá už vlastníkom nie je. Ak daňovník včas neoznámi všetky zmeny a skutočnosti ktoré sú rozhodujúce pre vznik a zánik daňovej povinnosti správca dane mu uloží pokutu v zmysle §154 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok).

 

        Obecný úrad Vám oznamuje,  že v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  každá osoba, ktorá  má v obci  trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo osoba  ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť, je povinná platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

V našej  obci  bol zavedený množstvový  zber,  to znamená, že je  potrebné zakúpiť minimálne 3 ks  zberných kupónov  v celkovej hodnote  9,-EUR  na jedného občana  a rok.

     Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov  je povinný v zmysle §39 ods. 9 zákona 233/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.  

Ak pôvodca komunálneho odpadu uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou, dopúšťa sa priestupku, ktorý bude riešený v zmysle zákona č. 372/1990 v platnom znení. 

 

            Je záujem o kúpu stavebného pozemku. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0915 417 462. 2x

Hudobná skupina Synkpa oznamuje priaznivcom tanečnej zábavy, že vo štvrtok 28.2.2019 o 13,00 h organizuje v KD BM „Fašiangovú tancovačku“ . Do tanca hrá HS Synkopa a českí hostia z TV Šláger „Kozlaňáci z Čiernej Hory“ a vystúpia i búranskí šablári. Podávať sa bude kapustnica. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť u členov HS Synkopa p. Jána gašpárka, Na výhone 842 a u Ing. Jozefa Vaňka, Hollého 555. 

TJ Sokol Borský Mikuláš organizuje dňa 2.2.2019 ples športovcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Tomáša Vaňka na t. č. 0907 706 998. V cene vstupenky vo výške 20 € je zahrnuté celovečerné občerstvenie, bohatá tombola. Do tanca hrá hudobná skupina The brothers Band.

Materská škola Borský Mikuláš a Občianske združenie Búraňáčik Vás pozývajú na Ples rodičov a priateľov materskej školy, ktorý sa bude konať 9. februára 2019 o 19:30 hodine v KD Borský Mikuláš. Do tanca hrá skupina: The Brothers Band. Bližšie informácie v MŠ, Na výhone alebo na tel. čísle 0905 946 075.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 11. januára 2019

Obecný úrad oznamuje, že sa budú v pondelok 14. 1.2019 o 7,00 h ráno vyvážať plasty, obaly tetrapack a kovové obaly. Zároveň žiada občanov, aby včas umiestnili vrecia s plastovým odpadom na ulicu.

Obecný úrad žiada občanov, aby odstránili svoje motorové vozidlá z miestnych komunikácií, nakoľko tak bránia zimnej údržbe ciest. Osobitne žiada majiteľov vozidiel parkujúcich na chodníkoch a na uliciach V ohrade, Za mostom, na Hurbanovej ulici a na Školskej ulici, aby svoje vozidlá  odstránili mimo komunikáciu a zároveň odpratali sneh, ktorý tak nemôže byť odhrnutý obcou.

Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta zaoberajúca sa distribúciou propagačných materiálov hľadá spoľahlivých doručovateľov reklamných letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej a popri zamestnaní. Spoločnosť ponúka úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie budú podané na telefónnom čísle 0918 701 945.

Hudobná skupina Synkpa oznamuje priaznivcom tanečnej zábavy, že vo štvrtok 28.2.2019 o 13,00 h organizuje v KD BM „Fašiangovú tancovačku“ . Do tanca hrá HS Synkopa a českí hostia z TV Šláger „Kozlaňáci z Čiernej Hory“ a vystúpia i búúranskí šablári. Podávať sa bude kapustnica. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť u členov HS Synkopa p. Jána gašpárka, Na výhone 842 a u Ing. Jozefa Vaňka, Hollého 555. 

TJ Sokol Borský Mikuláš organizuje dňa 2.2.2019 ples športovcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Tomáša Vaňka na t. č. 0907 706 998. V cene vstupenky vo výške 20 € je zahrnuté celovečerné občerstvenie, bohatá tombola. Do tanca hrá hudobná skupina The brothers Band.

Materská škola Borský Mikuláš a Občianske združenie Búraňáčik Vás pozývajú na Ples rodičov a priateľov materskej školy, ktorý sa bude konať 9. februára 2019 o 19:30 hodine v KD Borský Mikuláš. Do tanca hrá skupina: The Brothers Band. Bližšie informácie v MŠ, Na výhone alebo na tel. čísle 0905 946 075.

 

Rozhlasové relácie, streda, 9. januára 2019

 

Obecný úrad žiada občanov, aby odstránili svoje motorové vozidlá z miestnych komunikácií, nakoľko tak bránia zimnej údržbe ciest. Osobitne žiada majiteľov vozidiel parkujúcich na chodníkoch a na uliciach V ohrade, Za mostom, na Hurbanovej ulici a na Školskej ulici, aby svoje vozidlá  odstránili mimo komunikáciu a zároveň odpratali sneh, ktorý nemohol byť uhnutý obcou.

Občan daruje rohovú rozkladaciu sedaciu súpravu hnedej farby,. Bližšie informácie budú podané na t. č. 0917 234 232, alebo na Sadovej ulici č.d. 37/17.  

Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta zaoberajúca sa distribúciou propagačných materiálov hľadá spoľahlivých doručovateľov reklamných letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej a popri zamestnaní. Spoločnosť ponúka úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie budú podané na telefónnom čísle 0918 701 945.

Spoločnosť DAKO, s.r.o. Borský Mikuláš oznamuje občanom, že od 7.1. 2019 otvára novovybudovanú čistiareň a práčovňu LAVANDERIA na Sadovej ulici č. 1865/28 Borský Mikuláš. Ponúka služby ako čistenie kabátov, búnd, kožuchov, oblekov, pranie obrusov a rôzneho prádla. Čistiareň a práčovňa bude otvorená v pondelok až piatok v čase od 8,00 do 17,30 h a v sobotu od 8,00 do 12,00 h.

 

Hudobná skupina Synkpa oznamuje priaznivcom tanečnej zábavy, že vo štvrtok 28.2.2019 o 13,00 h organizuje v KD BM „Fašiangovú tancovačku“ . Do tanca hrá HS Synkopa a českí hostia z TV Šláger „Kozlaňáci z Čiernej Hory“ a vystúpia i búúranskí šablári. Podávať sa bude kapustnica. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť u členov HS Synkopa p. Jána gašpárka, Na výhone 842 a u Ing. Jozefa Vaňka, Hollého 555. 

TJ Sokol Borský Mikuláš organizuje dňa 2.2.2019 ples športovcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Tomáša Vaňka na t. č. 0907 706 998. V cene vstupenky vo výške 20 € je zahrnuté celovečerné občerstvenie, bohatá tombola. Do tanca hrá hudobná skupina The brothers Band.

 

Materská škola Borský Mikuláš a Občianske združenie Búraňáčik Vás pozývajú na Ples rodičov a priateľov materskej školy, ktorý sa bude konať 9. februára 2019 o 19:30 hodine v KD Borský Mikuláš. Do tanca hrá skupina: The Brothers Band. Bližšie informácie v MŠ, Na výhone alebo na tel. čísle 0905 946 075.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 4. januára 2019

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa bude od pondelka 7.1 do stredy 9.1. vyvážať TKO. Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Dňa 28.12.2018 sa konal v obci Moravský Svätý Ján stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.  Na turnaji sa za Stolnotenisový klub Borský Mikuláš zúčastnili žiaci stolnotenisového krúžku našej ZŠ. V  kategórii žiačok sa Kristínka Cvečková umiestnila na 1. mieste a Kamilka Kovaničová na 3. mieste. V kategórii žiakov sa umiestnil Matej Drinka na 8. mieste . Žiakom za dosiahnuté pekné výsledky na turnaji gratulujeme. 

 

Spoločnosť DAKO, s.r.o. Borský Mikuláš oznamuje občanom, že od 7.1. 2019 otvára novovybudovanú čistiareň a práčovňu LAVANDERIA na Sadovej ulici č. 1865/28 Borský Mikuláš. Ponúka služby ako čistenie kabátov, búnd, kožuchov, oblekov, pranie obrusov a rôzneho prádla. Čistiareň a práčovňa bude otvorená v pondelok až piatok v čase od 8,00 do 17,30 h a v sobotu od 8,00 do 12,00 h.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 3. januára 2019

 

Spoločnosť DAKO, s.r.o. Borský Mikuláš oznamuje občanom, že od 7.1. 2019 otvára novovybudovanú čistiareň a práčovňu LAVANDERIA na Sadovej ulici č. 1865/28 Borský Mikuláš. Ponúka služby ako čistenie kabátov, búnd, kožuchov, oblekov, pranie obrusov a rôzneho prádla. Čistiareň a práčovňa bude otvorená v pondelok až piatok v čase od 8,00 do 17,30 h a v sobotu od 8,00 do 12,00 h.

 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že dňa 4.1.2019 o 13,00 h organizuje v KD Borský Mikuláš posedenie pri kapustnici spojené s prednáškou pod názvom“ polícia radí seniorom. O spríjemnenie popoludnia sa postará spevácka skupina Spievanky JDS v Borskom Mikuláši.


 
 

Rozhlasové relácie 10, 11, 12 /2018 Vytlačiť
 

Rozhlasové relácie, piatok, 28. decembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od štvrtka 27.12 do soboty 29.12.2018 sa vyváža TKO. V stredu 2.1.2019 sa bude zbierať papier. Zberný dvor  bude počas sviatkov otvorený 27. 12. 2018 a 2.1.2019. Počas sobôt bude až do odvolania zatvorený. Ďalej žiada občanov, aby svoje vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách, nakoľko bránia zimnej údržbe ciest.

Kolektív lekárne oznamuje, že počas vianočných sviatkov 24.12. – 5. 1. 2018 bude lekáreň M-pharm na Zemanskej ulici otvorená nasledovne:

Štedrý deň, soboty a Silvester v čase os 8,00 do 11,00 h, v pracovné dni v čase od 8,00 h do 15,00 h. Lekáreň Nádej bude zatvorená. 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že dňa 4.1.2019 o 13,00 h organizuje v KD Borský Mikuláš posedenie pri kapustnici spojené s prednáškou pod názvom“ polícia radí seniorom. O spríjemnenie popoludnia sa postará spevácka skupina Spievanky JDS v Borskom Mikuláši.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 21. decembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky budú  stránkové dni budú od 2.1.2019.

Obecný úrad oznamuje občanom, že od štvrtka 27.12 do 29.12.2018 sa bude vyvážať TKO. V stredu 2.1.2019 sa bude zbierať papier. Zberný dvor  bude počas sviatkov otvorený 27. 12. 2018 a 2.1.2019. Počas sobôt bude až do odvolania zatvorený. Ďalej žiada občanov, aby svoje vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách, nakoľko bránia zimnej údržbe ciest.

Kolektív lekárne oznamuje, že počas vianočných sviatkov 24.12. – 5. 1. 2018 bude lekáreň M-pharm na Zemanskej ulici otvorená nasledovne:

Štedrý deň, soboty a Silvester v čase os 8,00 do 11,00 h, v pracovné dni v čase od 8,00 h do 15,00 h. Lekáreň Nádej bude zatvorená.  

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na Vianoce pri slamenom domčeku, ktoré sa uskutočnia  v piatok 21.12.2018 o 17,00 h pri slamenom domčeku v Borskom Petri. O sviatočnú atmosféru sa postarajú deti   DFS Studnička, žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ, dychová hudba Búranka a Spievanky JDS v Borskom Mikuláši. Pre hostí je pripravené teplé občerstvenie, jedlo,  punč a varené víno. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

DH Búranka srdečne pozýva občanov na Benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 22.12.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. V programe sa predstavia DH Búranka a mládežnícka DH Magdolenka. Súčasťou programu bude aj krst nového CD nosiča. Program sprevádza Karel Hegner. Vstupné sú 3,- €.

Spolok Búranská líška a kolektív pracovníkov reštaurácie Dubník vás pozývajú 26.12.2018 od 14,00 h na Štefanský guláš, kapustnicu a vianočný punč. Od 17,00 h si môžete posedieť a zatancovať pri živej hudbe.

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 19. decembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu blížiacich sa sviatkov budú v tomto roku stránkové dni vo štvrtok 20. 12. 2018 a v piatok 21. 12. 2018. Stránkové dni budú až od 2.1.2019.

Obecný úrad žiada občanov, aby svoje vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách, nakoľko bránia zimnej údržbe ciest. 

Ocú oznamuje občanom, že zberný dvor bude až do odvolania zatvorený. 

Je nájdený zväzok kľúčov, ktoré si môže majiteľ vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na Vianoce pri slamenom domčeku, ktoré sa uskutočnia  v piatok 21.12.2018 o 17,00 h pri slamenom domčeku v Borskom Petri. O sviatočnú atmosféru sa postarajú žiaci   MŠ, ZŠ, ZUŠ, dychová hudba Búranka a Spievanky JDS v Borskom Mikuláši. Pre hostí je pripravené teplé občerstvenie, varené víno a čaj. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

DH Búranka srdečne pozýva občanov na Benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 22.12.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. V programe sa predstavia DH Búranka a mládežnícka DH Magdolenka. Súčasťou programu bude aj krst nového CD nosiča. Program sprevádza Karel Hegner. Vstupné sú 3,- €.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 17. decembra 2018

 

Obecný úrad žiada občanov, aby svoje vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách, nakoľko bránia zimnej údržbe ciest.

Ocú oznamuje občanom, že od soboty 22. 12.2018 bude zberný dvor až do odvolania zatvorený. 

ZOOM optika Šaštín-Stráže, sídliaca na zdravotnom stredisku oznamuje občanom, že má akciu na dioptrické rámiky 50 % a lacné tvrdené dioptrické sklá už od 24,- Eur. Akcia trvá od 14.12.2018 až do 20.12.2018. Otváracie hodiny po-pi  8,00-16,00 h,  obedňajšia prestávka je od 12,00 h do 13,00 h.
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že predaj rybolovných povoleniek sa uskutoční 29. decembra,   12. a 19. januára, a 2. februára v čase  od 10.00 hod. do 13.00 hod. v Reštaurácii Steip v Šaštíne.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na Vianoce pri slamenom domčeku, ktoré sa uskutočnia  v piatok 21.12.2018 o 17,00 h pri slamenom domčeku v Borskom Petri. O sviatočnú atmosféru sa postarajú žiaci   základnej školy, ZUŠ, dychová hudba Búranka a Spievanky JDS v Borskom Mikuláši. Pre hostí je pripravené teplé občerstvenie, varené víno a čaj. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

DH Búranka srdečne pozýva občanov na Benefičný vianočný koncert,  ktorý sa uskutoční v sobotu 22.12.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. V programe sa predstavia DH Búranka a mládežnícka DH Magdolenka. Súčasťou programu bude aj krst nového CD nosiča. Program sprevádza Karel Hegner. Vstupné sú 3,- €.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 14. decembra 2018

 

ZOOM optika Šaštín-Stráže, sídliaca na zdravotnom stredisku oznamuje občanom, že má akciu na dioptrické rámiky 50 % a lacné tvrdené dioptrické sklá už od 24,- Eur. Akcia trvá od 14.12.2018 až do 20.12.2018. Otváracie hodiny po-pi  8,00-16,00 h,  obedňajšia prestávka je od 12,00 h do 13,00 h.
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že predaj rybolovných povoleniek sa uskutoční 29. decembra,   12. a 19. januára, a 2. februára v čase  od 10.00 hod. do 13.00 hod. v Reštaurácii Steip v Šaštíne.

Súkromný pestovateľ z Galanty ponúka na predaj v sobotu 15. 12. 2018 v dopolud§ňajších hodinách na parkovisku pri Ocú zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie v 10 a 25 kg balení, jablká červené a žlté v 5 kg balení, domácu kyslú kapustu, mak, orechy, med agátový a kvetový, kel, čalamádu, chren, mletú červenú papriku.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na koncert pri Betleheme, ktorý sa uskutoční dnes o 17,30 h pri Rodnom dome Jána Hollého. Adventnú atmosféru navodia žiaci základnej školy, Spievanky JDS a hudobná skupina Synkopa.  Pre hostí je pripravené varené víno a čaj zdarma. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

ZO ÚŽS v Borskom Mikuláši vás pozýva na 3. ročník výstavy búranských zákuskov a koláčov spojenú  s predajom pod názvom Búranská sladká nedeľa. Búranská sladká nedeľa sa uskutoční  v nedeľu 16. decembra o 15,00 h v tanečnej sále KD Borský Mikuláš. Organizácia ÚŽ sa teší na vašu účasť.    

 

Rozhlasové relácie, streda, 12. decembra 2018

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje,
že od 24. 12. 2018 do 4.1.2019 neordinuje. Z toho dôvodu žiada pacientov, aby si lieky dali predpísať do 14.12.2018.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na koncert pri Betleheme, ktorý sa uskutoční v piatok 14.12.2018 o 17,30 h pri Rodnom dome Jána Hollého. Adventnú atmosféru navodia žiaci základnej školy, Spievanky JDS a hudobná skupina Synkopa.  Pre hostí je pripravené varené víno a čaj zdarma. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

 

ZO ÚŽS v Borskom Mikuláši organizuje 3. ročník výstavy búranských zákuskov a koláčov spojenú  s predajom pod názvom Búranská sladká nedeľa. Záujemcovia, ktorí chcú prispieť svojimi výrobkami, môžu sa prihlásiť u predsedníčky organizácie p. Heleny Cákovej, Lesná ul. 1298, alebo na t.č. 0907 369 430, ktorá  podá bližšie informácie.  Je potrebné sa prihlásiť do 12. decembra. Búranská sladká nedeľa sa uskutoční 16. decembra o 15,00 h v tanečnej sále KD Borský Mikuláš. Organizácia ÚŽ sa teší na vašu účasť.    

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 11. decembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že do stredy bude vyvážať TKO.

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje, že od 24. 12. 2018 do 4.1.2019 neordinuje. Z toho dôvodu žiada pacientov, aby si lieky dali predpísať do 14.12.2018.

Predajňa záhradkári na námestí v Šaštíne oznamuje, že zahájila predaj vianočných rýb.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetkých občanov na koncert pri Betleheme, ktorý sa uskutoční v piatok 14.12.2018 o 17,30 h pri Rodnom dome Jána Hollého. Adventnú atmosféru navodia žiaci základnej školy, Spievanky JDS a hudobná skupina Synkopa.  Pre hostí je pripravené varené víno a čaj zdarma. Príďte spoločne so svojimi priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.  

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 4. decembra 2018

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje, že od 24. 12. 2018 do 4.1.2019 neordinuje. Z toho dôvodu žiada pacientov, aby si lieky dali predpísať do 14.12.2018.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva všetky deti na príchod sv. Mikuláša, ktorá sa uskutoční v piatok 7.12.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Súčasťou bude mikulášske divadielko v podaní divadla Šáchor zo Zohoru a štedrá mikulášska nádielka. Všetky deti sú srdečne vítané.

Základná škola Borský Mikuláš Vás pozýva na Vianočnú besiedku spojenú s tržnicou, ktorá sa uskutoční dňa 8.12.1018 ( t.j. v sobotu ) o 15.00 h v Kultúrnom dome Borský Mikuláš.  Žiaci našej školy si pripravili pre Vás vianočné pásmo zložené z básní, piesní, tancov, scénok a želaní. Po kultúrnom programe sa všetci presunú do vestibulu na vianočnú tržnicu spojenú s občerstvením – vianočným punčom a medovníčkami. Príďte medzi žiakov spoločne s nami prežiť predvianočné chvíle.

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  pripravuje  3. ročník  výstavy  búranských  zákuskov  a  koláčov,  spojenú  s  predajom,  pod  názvom  "B ú r a n s k á  s l a d k á  n e d e ľ a". Záujemcovia,  ktorí  chcú  prispieť  svojimi  výrobkami,  môžu  sa  prihlásiť  u  predsedníčky  organizácie  Heleny  Cákovej,  Lesná  1298,  alebo  na  

č.t. 0907 369 430,  ktorá  poskytne  bližšie  informácie.  Treba  sa  prihlásiť  do  12.decembra .  Búranská  sladká  nedeľa  sa  uskutoční  dňa:  16. decembra  o  15.hodine  v  tanečnej  sále  DK  Borský  Mikuláš.

Organizácia  Únie  žien  sa  teší  na  Vašu  účasť  a  spoluprácu.

 

 

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 28. novembra 2018

 

Výbor TJ Sokol Borský Mikuláš pozýva všetkých členov a priaznivcov klubu na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2018 o 18,00 hod. na štadióne v Borskom Mikuláši.

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, streda, 21. novembra 2018

 

 Občan daruje  7-týždňové šteniatka labradora. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0915 107 409.

Búranské ochotnícke divadlo BOD vás pozýva na „Katarínsku retro párty“, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.11.2018 od 21,00 h v kultúrnom dome Borský Mikuláš. Do tanca a na počúvanie bude hrať DJ Pedro. Retro oblečenie alebo čierno-zlaté oblečenie je vítané!

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 20. novembra 2018

 Občan daruje  7-týždňové šteniatka labradora. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0915 107 409.

Búranské ochotnícke divadlo BOD vás pozýva na „Katarínsku retro párty, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.11.2018 od 21,00 h v kultúrnom dome Borský Mikuláš. Do tanca a na počúvanie bude hrať DJ Pedro. Oblečenie na retro párty sa ponesie v  čierno zlatej farbe. 

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 16. novembra 2018

 

Miestny spolok slovenského červeného kríža Šaštín-Stráže v spolupráci s mestom Š-S organizuje 17.07.2018 v kultúrnom dome Šaštín mobilný odber krvi. Bližšie informácie budú podané u p. Štefancovej na tel.č. 0907 598 232.

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 12. novembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 12.11.2018 do stredy 14.11.2018 bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Súkromný podnikateľ prijme pomocníka na stavbu vinohradov. Výplata je každý týždeň. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle +421  940 32 1138

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 9. novembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 12.11.2018 do stredy 14.11.2018 bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Súkromný pestovateľ z Galanty bude v sobotu 10.11.2018 predávať na parkovisku pri Ocú zeleninu a ovocie. 

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

Big Band STORM a Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozývajú pri príležitosti 10. výročia vzniku Big Band Storm a 100. výročia vzniku Československej republiky na koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. novembra 2018 o 16,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Hosťom večera bude Peter Varmuža a jeho Eager Swingers. Vstupenky v cene 5,- € si môžu záujemcovia zakúpiť pred predstavením.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 8. novembra 2018

 

Spoločnosť FeD spol. s r.o. Bílkove Humence príjme do TPP vodiča dodávky. V prípade záujmu volajte na tel. čísla 0905 422 654,alebo 0905 438 064 alebo osobne v sídle spoločnosti Bílkove Humence 116 v čase od 7,00 h do 15,00 h.

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva na silvestrovskú zábavu do kultúrneho domu Borský Mikuláš. Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

Big Band STORM a Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozývajú pri príležitosti 10. výročia vzniku Big Band Storm a 100. výročia vzniku Československej republiky na koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. novembra 2018 o 16,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Hosťom večera bude Peter Varmuža a jeho Eager Swingers. Vstupenky v cene 5,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v Obecnej knižnici u pani Cintulovej alebo pred predstavením.

   Obec Borský Mikuláš pozýva občanov na spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá dňa 11.11.1918 o 11. hodine a 11. minúte podpísaním prímeria v Compiége vo Francúzsku po viac ako štyroch rokoch skončila.

Pietna spomienka spolu s kladením vencov a červených makov ako symbol spomienky na vojnové hrôzy sa uskutoční v piatok 9.11.2018 o 11,00 h pri pamätníku padlých hrdinov v Borskom Petri a následne o 11,15 h v Borskom Mikuláši.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 2. novembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa budú v pondelok 5.11. vyvážať PET fľaše, plastové a kovové obaly a obaly tetrapak.  V utorok 6.11.2018 sa bude vyvážať papier.

Kandidát na starostu obce, pán Richard Drinka Vás srdečne pozýva na osobné stretnutie a diskusiu k jeho predvolebným témam, ktorá sa uskutoční dňa 4.11.2018, t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu Borský Mikuláš. Prítomných oboznámi,

  • prečo sa rozhodol kandidovať
  • aký je jeho pohľad na riešenie najpálčivejších tém v našej obci
  • o si želajú naši občania zmeniť či zlepšiť v obci

Pre všetkých je pripravené občerstvenie v podobe rautu, diskusiu spríjemní cimbálovka Šibénka a tiež sa môžete tešiť na ochutnávku záhoráckych vín za prítomnosti šikovného someliéra. Účasť na stretnutí prisľúbila poslankyňa Národnej rady SR, pani Jana Kiššová. Kandidát na starostu obce, pán Richard Drinka sa teší na stretnutie s Vami.

 

Big Band STORM a Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozývajú pri príležitosti 10. výročia vzniku Big Band Storm a 100. výročia vzniku Československej republiky na koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. novembra 2018 o 16,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Hosťom večera bude Peter Varmuža a jeho Eager Swingers. Vstupenky v cene 5,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v Obecnej knižnici u pani Cintulovej alebo pred predstavením.

Hostinec U zemanov  vás pozýva v sobotu 3. novembra o 19,00 h na Hallowenský koncert. Vlastné skladby bude hrať kapela V-36. Podávať sa bude cigánska pečienka a langoše.    

 

Rozhlasové relácie, streda, 31. októbra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa budú v pondelok 5.11. vyvážať PET fľaše, plastové a kovové obaly a obaly tetrapak.  V utorok 6.11.2018 sa bude vyvážať papier.

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že 2.11. neordinuje. Bolestivé prípady ošetrí pohotovosť v Trnave.

Kandidát na starostu obce, pán Richard Drinka Vás srdečne pozýva na osobné stretnutie a diskusiu k jeho predvolebným témam, ktorá sa uskutoční dňa 4.11.2018, t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu Borský Mikuláš.

Dozviete sa:

  • Prečo sa rozhodol kandidovať
  • Aký je jeho pohľad na riešenie najpálčivejších tém v našej obci
  • Čo si želajú naši občania zmeniť či zlepšiť v obci

Pre všetkých je pripravené občerstvenie v podobe rautu, diskusiu spríjemní cimbálovka Šibénka a tiež sa môžete tešiť na ochutnávku záhoráckych vín za prítomnosti šikovného someliéra. Účasť na stretnutí prisľúbila poslankyňa Národnej rady SR, pani Jana Kiššová. Kandidát na starostu obce, pán Richard Drinka sa teší na stretnutie s Vami.

Farský úrad Borský Mikuláš a Obec Borský Mikuláš pri príležitosti sviatku Všetkých svätých,  srdečne pozýva občanov na večernú prehliadku kultúrnej pamiatky Kostola sv. Petra a Pavla v časti Borský Peter dňa 1. novembra 2018  v čase od 17.oo h do 19.oo h. Prehliadka je spojená s rozprávaním o našej najstaršej sakrálnej pamiatke a živote svätcov zachytených vo výzdobe kostolíka.

Hostinec U zemanov  vás pozýva v sobotu 3. novembra o 19,00 h na Hallowenský koncert. Vlastné skladby bude hrať kapela V-36. Podávať sa bude cigánska pečienka a langoše.    

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 29. októbra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa bude od pondelka 29.10.2018 do stredy 31.10.2018 vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár - kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Kolektív lekárne Nádej pozýva občanov na bezplatné meranie ukazovateľov zdravotného stavu. Zaškolený pracovník zhodnotí hodnoty glukózy, chlesterolu, tlaku, atriálnej fibrilácie a poskytne poradenstvo. Meranie sa uskutoční v stredu 31. októbra v čase od 8,00 do 12,00 h.  

Súkromný pestovateľ z Galanty bude v utorok 30.10.2018 predávať na parkovisku pri Ocú predávať zemiaky a cibuľu na uskladnenie, jablká v 5 kg balení v cene 3,50 €, rezanú kapustu v 5 a 10 kg balení, karfiol, rajčiny, papriku aj na lečo, hrozno, slivky, mrkvu, petržlen,, cviklu, cesnak, domáci mak, orechy, čalamádu, chren, mletú papriku aj pálivú, včelí med a malokveté chryzantémy v črepníkoch.

Sú nájdené kľúče od auta. Bližšie informácie budú podané na t. č. 0944 717 868. 

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva  na  silvestrovskú zábavu  do  Domu  kultúry  Borský  Mikuláš.  Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 26. októbra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa bude od pondelka 29.10.2018 do stredy 31.10.2018 vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Súkromný podnikateľ ponúka na parkovisku v sobotu 27.10.2018 v čase od 7,30 do 11,00 h široký sortiment tovaru s 50% - nou zľavou: bavlnené a flanelové návlečky na 1 posteľ v cene 5,-€, plachty, flanelové záclony biele a farebné v rôznych výškach v cene 1 – 3,- €, dámske nohavice, termolegíny a spodné prádlo.

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že na divadelné predstavenie Breviár teciny Franciny, ktoré sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 poskytne príspevok na vstupenku vo výške 2,- € pre člena. Záujemcovia sa dostavia najneskôr pol hodinu pred predstavením, to je do 17,30 h do vestibulu KD Borský Mikuláš.

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:   

Mužstvo prípravky v sobotu 27.10.2018 o 13:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Kunov.

Mužstvo žiakov v sobotu 27.10.2018 o 15:30 h na ihrisku FK Borský Sv. Jur.

Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 28.10.2018 o 10:00 h na ihrisku MFK Skalica.

Mužstvo dorastu v nedeľu 28.10.2018 o 12:00 h na domácom ihrisku proti TJ Kopčany.

Mužstvo dospelých v nedeľu 28.10.2018 o 14:30 h na domácom ihrisku proti OŠK Rohov.

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  v  Borskom  Mikuláši  Vás  pozýva  na  silvestrovskú zábavu  do  Domu  kultúry  Borský  Mikuláš.  Predpredaj  vstupeniek je u pani  Heleny Cákovej, Lesná ulica č. 1298,  č. telefónu  0907 369 430.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 25. októbra 2018

 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že na divadelné predstavenie Breviár teciny Franciny, ktoré sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 poskytne príspevok na vstupenku vo výške 2,- € pe členka. Záujemcovia sa dostavia najneskôr pol hodinu pred predstavením, to je do 17,30 h do vestibulu KD Borský Mikuláš.

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:   

Mužstvo prípravky v sobotu 27.10.2018 o 13:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Kunov.

Mužstvo žiakov v sobotu 27.10.2018 o 15:30 h na ihrisku FK Borský Sv. Jur.

Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 28.10.2018 o 10:00 h na ihrisku MFK Skalica.

Mužstvo dorastu v nedeľu 28.10.2018 o 12:00 h na domácom ihrisku proti TJ Kopčany.

Mužstvo dospelých v nedeľu 28.10.2018 o 14:30 h na domácom ihrisku proti OŠK Rohov.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 23. októbra 2018

 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Predajňa mäsiarstvo - Minárik v Šaštíne na námestí ponúka na predaj kvalitné slovenské jablká odroda Pinova na zimné uskladnenie a na konzumáciu v 20 kg kartóne v cene 18,- € a v 10 kg kartóne 11,- €. Pri vhodnom uskladnení majú jablká trvanlivosť až do mája.

KOBERCE TREND v Čáčove ponúkajú mimoriadnu akciu mínus 31% na všetok tovar, a to len v stredu 24. a vo štvrtok 25.októbra. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, pvc, laminát , vinyl a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov .  

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

 

Smútiaca rodina po zomrelom Jánovi Cintulovi, ktorý zomrel vo veku 71 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 26.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.30 h. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín. 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 22. októbra 2018

 

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že v dňoch 22.,23. a 24. októbra neordinuje z dôvodu školenia. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 h MUDr. Šipoldová v Šaštíne.

 

V sobotu 20.10.2018 v čase od 8,00 h do 8,45 h  sa na parkovisku pri Ocú uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby ako toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo v igelitke. Kartóny firma neberie. 

 

Predajňa mäsiarstvo - Minárik v Šaštíne na námestí ponúka na predaj kvalitné slovenské jablká odroda Pinova na zimné uskladnenie a na konzumáciu v 20 kg kartóne v cene 18,- € a v 10 kg kartóne 11,- €. Pri vhodnom uskladnení majú jablká trvanlivosť až do mája.

 

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

KOBERCE TREND v Čáčove ponúkajú mimoriadnu akciu mínus 31% na všetok tovar, a to len v stredu 24. a vo štvrtok 25.októbra. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, pvc, laminát , vinyl a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov .  

 

Rozhlasové relácie, piatok, 19. októbra 2018

 

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že v dňoch 22.,23. a 24. októbra neordinuje z dôvodu školenia. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 h MUDr. Šipoldová v Šaštíne.

 

V sobotu 20.10.2018 v čase od 8,00 h do 8,45 h  sa na parkovisku pri Ocú uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby ako toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo v igelitke. Kartóny firma neberie. 

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:  

Mužstvo prípravky v sobotu 20.10.2018 o 12:30 h na ihrisku FK Cerová.

Mužstvo žiakov v sobotu 20.10.2018 o 14:300 h na domácom ihrisku proti OFK Mokrý Háj.

Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 21.10.2018 o 10:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Unín.

Mužstvo dorastu v nedeľu 21.10.2018 o 12:00 h na ihrisku ŠFK Štefanov.

Mužstvo dospelých v nedeľu 21.10.2018 o 14:30 h na ihrisku TJ Družstevník Sobotište.
 

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie V podaní divadla Šáchor zo Zohoru pod názvom Bereviár teciny Franciny. Odohrajú dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa na pozadí 2.sv. vojny priblíži príbehy hlavných hrdinov trilógie o Zohore podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky.  Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením. 


 
 

Rozhlasové relácie 2018Vytlačiť
 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 25. októbra 2018

 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že na divadelné predstavenie Breviár teciny Franciny, ktoré sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 poskytne príspevok na vstupenku vo výške 2,- € pe členka. Záujemcovia sa dostavia najneskôr pol hodinu pred predstavením, to je do 17,30 h do vestibulu KD Borský Mikuláš.

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:   

Mužstvo prípravky v sobotu 27.10.2018 o 13:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Kunov.

Mužstvo žiakov v sobotu 27.10.2018 o 15:30 h na ihrisku FK Borský Sv. Jur.

Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 28.10.2018 o 10:00 h na ihrisku MFK Skalica.

Mužstvo dorastu v nedeľu 28.10.2018 o 12:00 h na domácom ihrisku proti TJ Kopčany.

Mužstvo dospelých v nedeľu 28.10.2018 o 14:30 h na domácom ihrisku proti OŠK Rohov.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 23. októbra 2018

 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom potravinárskom odbore, resp. prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore v Domove dôchodcov Borský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 034/65 95 580.

Predajňa mäsiarstvo - Minárik v Šaštíne na námestí ponúka na predaj kvalitné slovenské jablká odroda Pinova na zimné uskladnenie a na konzumáciu v 20 kg kartóne v cene 18,- € a v 10 kg kartóne 11,- €. Pri vhodnom uskladnení majú jablká trvanlivosť až do mája.

KOBERCE TREND Čáčove ponúkajú mimoriadnu akciu mínus 31% na všetok tovar, a to len v stredu 24. a vo štvrtok 25.októbra. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, pvc, laminát , vinyl a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov .  

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

 

Smútiaca rodina po zomrelom Jánovi Cintulovi, ktorý zomrel vo veku 71 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v piatok 26.10.2018.

Pohrebná sv. omša bude o 14.30 h. v kostole v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady budú pokračovať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín. 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 22. októbra 2018

 

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že v dňoch 22.,23. a 24. októbra neordinuje z dôvodu školenia. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 h MUDr. Šipoldová v Šaštíne.

 

V sobotu 20.10.2018 v čase od 8,00 h do 8,45 h  sa na parkovisku pri Ocú uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby ako toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo v igelitke. Kartóny firma neberie. 

 

Predajňa mäsiarstvo - Minárik v Šaštíne na námestí ponúka na predaj kvalitné slovenské jablká odroda Pinova na zimné uskladnenie a na konzumáciu v 20 kg kartóne v cene 18,- € a v 10 kg kartóne 11,- €. Pri vhodnom uskladnení majú jablká trvanlivosť až do mája.

 

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na divadelné predstavenie z vojnového obdobia pod názvom Breviár teciny Franciny.  Divadlo Šáchor zo Zohoru  Vám predstaví dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa počas vojnového obdobia, priblíži príbehy  podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Na scéne sa stretnú tri ženy predstavujúce tri podoby lásky - obetavú, vypočítavú a tú, ktorá hory prenáša. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky v podaní speváčok. Divadelné predstavenie sa uskutoční už túto sobotu 27.10.2018 o 18,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš. Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

KOBERCE TREND Čáčove ponúkajú mimoriadnu akciu mínus 31% na všetok tovar, a to len v stredu 24. a vo štvrtok 25.októbra. Presvedčte sa o skvelých cenách na koberce, pvc, laminát , vinyl a ďalší sortiment v predajni Koberce Trend v Senici časť Čáčov .  

 

Rozhlasové relácie, piatok, 19. októbra 2018

 

Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že v dňoch 22.,23. a 24. októbra neordinuje z dôvodu školenia. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 h MUDr. Šipoldová v Šaštíne.

 

V sobotu 20.10.2018 v čase od 8,00 h do 8,45 h  sa na parkovisku pri Ocú uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby ako toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo v igelitke. Kartóny firma neberie. 

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:  

Mužstvo prípravky v sobotu 20.10.2018 o 12:30 h na ihrisku FK Cerová.

Mužstvo žiakov v sobotu 20.10.2018 o 14:300 h na domácom ihrisku proti OFK Mokrý Háj.

Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 21.10.2018 o 10:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Unín.

Mužstvo dorastu v nedeľu 21.10.2018 o 12:00 h na ihrisku ŠFK Štefanov.

Mužstvo dospelých v nedeľu 21.10.2018 o 14:30 h na ihrisku TJ Družstevník Sobotište.
 

Obec Borský Mikuláš Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie V podaní divadla Šáchor zo Zohoru pod názvom Bereviár teciny Franciny. Odohrajú dojímavý príbeh z dedinského prostredia odohrávajúci sa na pozadí 2.sv. vojny priblíži príbehy hlavných hrdinov trilógie o Zohore podľa spomienok ľudí, ktorí vojnu zažili. Hra je v záhoráckom nárečí, obohatená o záhorácke pesničky.  Všetci sú srdečne vítaní. Vstupenky v cene 4,- € budú v predaji priamo pred predstavením. 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 28. septembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.  V pondelok 1.10. sa budú vyvážať plastové fľaše, obaly tetrapack a kovové obaly.

 

Lekáreň Lara pozýva občanov do  svojej prevádzky na námestí v Šaštíne. Lekáreň je otvorená  denne od 7,00 do 17,00 h a v sobotu 7,00-12,00. Kolektív lekárne sa teší na návštevu.

 

Predajňa Eurodiskont príjme predavačku do TPP s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Firma Jánoš bude v našej obci na parkovisku pred obecným úradom v sobotu dňa 29.09.2018 o 8:00 hod. vykupovať huby.
 

Je nájdený pes plemeno MOPS. Bližšie informácie budú majiteľovi podané na tel. č. 0905 137 126 (Blebruchová, Sadová 180)

Automotoklub ČEMOTO Šaštín Stráže Vás srdečne pozýva v nedeľu 30. septembra do areálu „Zváčka“ v Stražach na motokrosový pretek, tréning je od 8,15 h a hlavný pretek začína o 12,30 h.  občerstvenie, tombola, autogramiáda jazdcov a veľa iného. Vstup sú 2,00 eurá dospelí, deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Príďte stráviť príjemný slnečný deň.

Búranské ochotnícke divadlo vás pozýva na súťaž vo varení gulášov, ktorá sa uskutoční v sobotu 6.októbra. Začiatok varenia je o 11 hodine. Pripravená je tombola, na počúvanie hrá folklová kapela ZMRK Jáňané a po vyhodnotení najlepších gulášov nasleduje tanečná zábava so Záhoráckou muzikou. Súťažné teamy na varenie guláša sa možu prihlásiť u Dana Záhončíka na telefónom čísle 0905 533 396. Ďalšie informácie sa dozviete  na facebookovej stránke " búranského ochotníckeho divadla". Usporiadateľ sa teší na Vašu účasť.

Dňa 29.9., t.j. v sobotu sa bude v hostinci „U jazer“ od 15,00 h podávať divinový guláš. Všetci sú srdečne vítaní.  Zámočnícka výroba hľadá brigádnika, môže byť aj dôchodca. Práca je nenáročná.  Ponúka 3 eura na hodinu.  Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 0903587766. 

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:   Mužstvo prípravky do 9 rokov v nedeľu 30.9.2018 o 10:00 h na ihrisku TJ Slovan Šaštín-Stráže.

Mužstvo prípravky v sobotu 29.9.2018 o 14:30 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Hlboké.

Mužstvo žiakov v sobotu 29.9.2018 o 16:00 h na domácom ihrisku proti TJ Slavoj Moravský Sv. Ján.

Mužstvo mladších žiakov do 13 rokov v nedeľu 30.9.2018 o 10:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Kunov.
Mužstvo dospelých v nedeľu 30.9.2018 o 16:00 h na domácom ihrisku proti FC Družstevník Rybky.
 

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 26. septembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.  V pondelok 1.10. sa budú vyvážať plastové fľaše, obaly tetrapack a kovové obaly.

 

Lekáreň Lara pozýva občanov do  svojej prevádzky na námestí v Šaštíne. Lekáreň je otvorená  denne od 7,00 do 17,00 h a v sobotu 7,00-12,00. Kolektív lekárne sa teší na návštevu.

 

Predajňa Eurodiskont príjme predavačku do TPP s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

                Zámočnícka výroba hľadá brigádnika, môže byť aj dôchodca. Práca je nenáročná.  Ponúka 3 eura na hodinu.  Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 0903587766.  5x

Oznamuje sa priaznivcom tanca, že sa uskutoční hodina Zumby vo štvrtok 27.9.2018 o 19,10 h v telocvični ZŠ Borský Mikuláš. Vstupné sú dve eurá.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 21. septembra 2018

 

 Zubná ambulancia MUDr. Miklošová oznamuje, že z technických príčin nebude v dňoch 24. a 25. 9. ordinovať. Bolestivé prípady zastúpi MUDr - Šipoldová v Šaštíne. Pacienti, ktorí sú objednaní na utorok 25. 9. 2018 budú ošetrení.

 

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš oznamuje, že bude dňa 22.9.2018 to je v sobotu v čase od 8,00 do 12,00 h vydávať kŕmne obilie za nájom pôdy. Súčasne sa budú vydávať naturálie členom a zamestnancom družstva.     

 

Predajňa Eurodiskont príjme predavačku do TPP s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

Výkupňa liečivých rastlín pán Jaroslav Špaček oznamuje, že bude v sobotu 22.9.2018 o 8,00 h vykupovať liečivé rastliny.

 

Zámočnícka výroba hľadá brigádnika, môže biť aj dôchodca. Práca je nenáročná.  Ponúkam 3 eura na hodinu.  Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 0903587766. 

Súkromný pestovateľ z Galanty predáva v sobotu 22.9.2018 v dopoludňajších hodinách papriku na lečo v 5 kg balení v cene 4,- €/kg, červenú kápiu, baranie rohy, melóny  žlté a červené, hrozno, broskyne, alivky, lahôdkovú kukuricu, mrkvu, petržlen, kapustu, cesnak, zemiaky v 10 kg balení v cene 5,- €/kg, cibuľu, domáci mak, med agátový a kvetový, chren, mletú papriku a čalamádu.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 18. septembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že do stredy vyváža TKO.

 

Je nájdený pes, fenka bielošedej farby. Prosí sa majiteľ, aby si psa vyzdvihol na adrese Zemanská 77/6 alebo sa informoval na t.č. 0948 342 982.

 

            Predajňa Eurodiskont príjme predavačku do TPP s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

            Sú nájdené kľúče od auta a dioptrické okuliare zalepené textilnou páskou. Uvedené nálezy si môžu majitelia vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

 

V nedeľu 16.septembra sa v talianskom meste Trieste uskutočnil 10. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Memorial Rodolfo Crasso, na ktorom štartovali aj chodci z MŠK Borský Mikuláš.

V kategórii dievčat  na 1km Adriana Gazárková obsadila 2.miesto v novom najlepšom osobnom výkone. V kategórii dievčat  na 2km Mária Gazárková obsadila 2.miesto a Kristína Cvečková 5.miesto v novom najlepšom osobnom výkone.

K dosiahnutým umiestneniam a výkonom umiestneniam gratulujeme.

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka do stredy bude vyvážať TKO.

 

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš oznamuje majiteľom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní družstva, že ponúka odkúpenie uvedených pozemkov za cenu 0,20 – 0,50 €/m2 v závislosti od kvality pôdy a druhu pozemku.

 

Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš oznamuje členom združenia a širokej verejnosti, že sa uskutoční v dňoch 15. -17. 9. 2018 výstava ovocia a zeleniny pod názvom Plody búranských záhrad. Pri tejto príležitosti žiada občanov, aby prispeli svojimi vzorkami ovocia a zeleniny. Pre spestrenie výstavy ako súčasť dekorácie sú vítané starožitné poľnohospodárske a záhradkárske náradia, remeselné výrobky, výšivky, obrazy a iné ručné práce. Zvoz vzoriek sa uskutoční v piatok 14.9.2018 v čase od 14,00 do 19,00 h a v sobotu 15.9.2018 v čase od 8,00 h do 10,00 h. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 15,9.2018 o 14,00 h. V nedeľu bude výstava otvorená od 10,00 h do 19,00 h.

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:  

Mužstvo prípravky v sobotu 15.9.2018 o 15:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Koválov

Mužstvo žiakov v sobotu 15.9.2018 o 16:30 h na domácom ihrisku proti ŠK Baník Čáry
Mužstvo mladších žiakov do 13 rokov v nedeľu 16.9.2018 o 10:00 h na ihrisku TJ Slovan Šaštín-Stráže
Mužstvo dorastu v nedeľu 16.9.2018 o 14:00 h na domácom ihrisku proti FK TJ Kúty
Mužstvo dospelých v nedeľu 16.9.2018 o 16:30 h na domácom ihrisku proti FK Borský Svätý Jur


Rodák z Borského Mikuláša, univerzitný docent, doktor Pavol Tománek oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15,00 h v Štefansdome vo Viedni bude vkladaním rúk kardinála Christofera Schonborna (Šenborna) viedenského arcibiskupa vysvätený za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou.

 

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 11. septembra 2018

 

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že do 12. septembra neordinuje. Zastupuje MUDr. Košík v Šaštíne.

 

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš oznamuje majiteľom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní družstva, že ponúka odkúpenie uvedených púozemkov za cenu 0,20 – 0,50 €/m2 v závislosti od kvality pôdy a druhu pozemku

Predajňa Eurodiskont príjme brigádničku alebo brigádnika s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

Sú stratené pánske dioptrické okuliare s čiernym rámom. Prosí sa občan, ktorý okuliare našiel, aby ich odovzdal majiteľovi na t. č. 0904/632197, alebo  na tunajší Ocú.

 

Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš oznamuje členom združenia a širokej verejnosti, že sa uskutoční v dňoch 15. -17. 9. 2018 výstava ovocia a zeleniny pod názvom Plody búranských záhrad. Pri tejto príležitosti žiada občanov, aby prispeli svojimi vzorkami ovocia a zeleniny. Pre spestrenie výstavy ako súčasť dekorácie sú vítané starožitné poľnohospodárske a záhradkárske náradia, remeselné výrobky, výšivky, obrazy a iné ručné práce. Zvoz vzoriek sa uskutoční v piatok 14.9.2018 v čase od 14,00 do 19,00 h a v sobotu 15.9.2018 v čase od 8,00 h do 10,00 h. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 15,9.2018 o 14,00 h. V nedeľu bude výstava otvorená od 10,00 h do 19,00 h.

 

 

Oznamuje sa občanom, že sa budú vo štvrtok 13.9.2018 v čase od 8,00 h do 12,00 h predávať vo vestibule KDBM záclony, návliečky, plachty, osušky, uteráky a iný tovar.

 

Rodák z Borského Mikuláša, univerzitný docent, doktor Pavol Tománek oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15,00 h v Štefansdome vo Viedni bude vkladaním rúk kardinála Christofera Schonborna (Šenborna) viedenského arcibiskupa vysvätený za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 11. septembra 2018

 

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že do 12. septembra neordinuje. Zastupuje MUDr. Košík v Šaštíne.

 

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš oznamuje majiteľom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú v užívaní družstva, že ponúka odkúpenie uvedených púozemkov za cenu 0,20 – 0,50 €/m2 v závislosti od kvality pôdy a druhu pozemku

Predajňa Eurodiskont príjme brigádničku alebo brigádnika s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

Sú stratené pánske dioptrické okuliare s čiernym rámom. Prosí sa občan, ktorý okuliare našiel, aby ich odovzdal majiteľovi na t. č. 0904/632197, alebo  na tunajší Ocú.

 

Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš oznamuje členom združenia a širokej verejnosti, že sa uskutoční v dňoch 15. -17. 9. 2018 výstava ovocia a zeleniny pod názvom Plody búranských záhrad. Pri tejto príležitosti žiada občanov, aby prispeli svojimi vzorkami ovocia a zeleniny. Pre spestrenie výstavy ako súčasť dekorácie sú vítané starožitné poľnohospodárske a záhradkárske náradia, remeselné výrobky, výšivky, obrazy a iné ručné práce. Zvoz vzoriek sa uskutoční v piatok 14.9.2018 v čase od 14,00 do 19,00 h a v sobotu 15.9.2018 v čase od 8,00 h do 10,00 h. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 15,9.2018 o 14,00 h. V nedeľu bude výstava otvorená od 10,00 h do 19,00 h.

 

Rodák z Borského Mikuláša, univerzitný docent, doktor Pavol Tománek oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15,00 h v Štefansdome vo Viedni bude vkladaním rúk kardinála Christofera Schonborna (Šenborna) viedenského arcibiskupa vysvätený za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 7. septembra 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že sa budú v pondelok 10.9.2018 vyvážať PET  fľaše, obaly tetrapak a kovové obaly.

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že do 12. septembra neordinuje. Zastupuje MUDr. Košík v Šaštíne.

 

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš oznamuje, že v piatok 7.9.2018 v čase od 8,00 do 15,00 h bude vydávať naturálie pre členov dôchodcov a zamestnancov. 

 

Výkupňa liečivých rastlín pán Jaroslav Špaček oznamuje, že v sobotu 8.9.2018 o 8,00 h vykupuje liečivé rastliny.

 

Je na predaj ½ metra kubického poterového betónu. Cena dohodou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0904/108 877.

 

Predajňa Eurodiskont príjme brigádničku alebo brigádnika s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

 

Sú stratené pánske dioptrické okuliare s čiernym rámom. Prosí sa občan, ktorý okuliare našiel, aby ich odovzdal majiteľovi na t. č. 0904/632197, alebo  na tunajší Ocú.

 

Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš oznamuje členom združenia a širokej verejnosti, že sa uskutoční v dňoch 15. -17. 9. 2018 výstava ovocia a zeleniny pod názvom Plody búranských záhrad. Pri tejto príležitosti žiada občanov, aby prispeli svojimi vzorkami ovocia a zeleniny. Pre spestrenie výstavy ako súčasť dekorácie sú vítané starožitné poľnohospodárske a záhradkárske náradia, remeselné výrobky, výšivky, obrazy a iné ručné práce. Zvoz vzoriek sa uskutoční v piatok 14.9.2018 v čase od 14,00 do 19,00 h a v sobotu 15.9.2018 v čase od 8,00 h do 10,00 h. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 15,9.2018 o 14,00 h. V nedeľu bude výstava otvorená od 10,00 h do 19,00 h.

 

Rodák z Borského Mikuláša, univerzitný docent, doktor Pavol Tománek oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15,00 h v Štefansdome vo Viedni bude vkladaním rúk kardinála Christofera Schonborna (Šenborna) viedenského arcibiskupa vysvätený za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou.

 

 

V nedeľu 2.septembra sa v moravskom Vyškove uskutočnili záverečné preteky 2. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára na ktorých štartovali aj chodci z MŠK Borský Mikuláš. V kategórii prípravky dievčat  Ella Kolláriková obsadila 3.miesto a Agáta Cintulová 4.miesto. Medzi najmladšími žiačkami Adriana Gazárková obsadila 6.miesto. Kategóriu mladších žiačok ovládli na 1.mieste Mária Gazárková a na 3.mieste Kristína Cvečková. Medzi mužmi Ján Záhončík, Ondrej Malík a Jozef Baďura obsadili 4, 5 a 6. miesto a zároveň úplne osadili stupne víťazov veteránskej kategórie nad 50 rokov.

V rámci 2. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára v kategórii prípravky dievčat  obsadila Agáta Cintulová  5.miesto a Ella Kolláriková 6.miesto. Medzi najmladšími žiačkami Adriana Gazárková obsadila nepopulárne 4.miesto. Kategóriu mladších žiačok ovládli dominantne na 1.mieste Mária Gazárková a na 2.mieste Kristína Cvečková. Veteráni nad 50 rokov Ján Záhončík a Jozef Baďura obsadili 1. a. 2. miesto. V súťaži zmiešaných družstiev MŠK Borský Mikuláš vybojoval 2.miesto. K dosiahnutému výkonom umiestneniam gratulujeme.

 

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 5. septembra 2018

Poľnohospodárske družstvo Borský Mikulášoznamuje, že v piatok 7.9.2018 v čase od 8,00 do 15,00 h bude vydávať naturálie pre členov dôchodcov a zamestnancov.  

Je na predaj ½ metra kubického poterového betónuz. Cena dohodou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0904/108 877.

Predajňa Eurodiskont príjme brigádničku alebo brigádnika s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Sú stratené pánske dioptrické okuliare s čiernym rámom. Prosí sa občan, ktorý okuliare našiel, aby ich odovzdal majiteľovi na t. č. 0904/632197, alebo  na tunajší Ocú.

ZUŠ

Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš oznamuje členom združenia a širokej verejnosti, že sa uskutoční v dňoch15. -17.. 9. Výstava ovocia a zeleniny pôod názvom Plody búranských záhrad. Pri tejto príležitosti žiada občanov, aby prispeli svojimi vzorkami ovocia a zeleniny. Pre spestrenie výstavy ako súčasť dekorácie sú vítané starožitné poľnohospodárske a záhradkárske náradia, remeselné výrobky, výšivky, obrazy a iné ručné práce. Zvoz vzoriek sa uskutoční v piatok 14.9.2018 v čase od 14,00 do 19,00 h a v sobotu 15.9.2018 v čase od 8,00 h do 10,00 h. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 15,9.2018 o 14,00 h. V nedeľu bude výstava otvorená od 10,00 h do 19,00 h.

V nedeľu 2.septembra sa v moravskom Vyškove uskutočnili záverečné preteky 2. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára na ktorých štartovali aj chodci z MŠK Borský Mikuláš. V kategórii prípravky dievčat  Ella Kolláriková obsadila 3.miesto a Agáta Cintulová 4.miesto. Medzi najmladšími žiačkami Adriana Gazárková obsadila 6.miesto. Kategóriu mladších žiačok ovládli na 1.mieste Mária Gazárková a na 3.mieste Kristína Cvečková. Medzi mužmi Ján Záhončík, Ondrej Malík a Jozef Baďura obsadili 4, 5 a 6. miesto a zároveň úplne osadili stupne víťazov veteránskej kategórie nad 50 rokov.

V rámci 2. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára v kategórii prípravky dievčat  obsadila Agáta Cintulová  5.miesto a Ella Kolláriková 6.miesto. Medzi najmladšími žiačkami Adriana Gazárková obsadila nepopulárne 4.miesto. Kategóriu mladších žiačok ovládli dominantne na 1.mieste Mária Gazárková a na 2.mieste Kristína Cvečková. Veteráni nad 50 rokov Ján Záhončík a Jozef Baďura obsadili 1. a. 2. miesto. V súťaži zmiešaných družstiev MŠK Borský Mikuláš vybojoval 2.miesto. K dosiahnutému výkonom umiestneniam gratulujeme.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 20. augusta 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že do stredy 22. augusta bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Súkromný podnikateľ príjme mužov na stavbu vinohradov. Výplata je každý týždeň. Bližšie informácie budú podané na t.č. 00421 940 32 11 38. 

Hostinec U Zemanov prijme do zamestnania čašníka alebo čašníčku. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie a platobné podmienky budú podané na t.č. 0902 303 143 alebo na osobnom pohovore.

Hostinec U zemanov pozýva občanov v sobotu 25.8.2018 o 19,00 h na tanečnú zábavu. Do tanca hrá Pollák BAND.

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje, že organizuje dňa 13.9.2018 autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Autobus bude odchádzať o 7,00 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Cena zájazdu pre člena je 6,- € a pre nečlena 8,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25.8.2018 u p. Márii Dobiašovej pri Ocú a u Jozefy Vajdovej v Borskom Petri.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 7. augusta 2018

 Obecný úrad oznamuje občanom, že pokračuje s vývozom TKO.

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Ožvoldík oznamuje, že v dňoch 13. – 24.8. 2018 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.  Akútne prípady zastúpi MUDr. Ožvoldíková v Šaštíne.

Dnes bola vyhlásená nájdená korytnačka. Nakoľko prihlásený občan po obhliadke nebol majiteľom korytnačky, žiadame občanov, ktorým sa stratila korytnačka a dnes sa prihlásili na Ocú, aby si ju vyzdvihli na adrese Družstevná 1394 /22 u pani Cvečkovej.  

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 3. augusta 2018

 Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka začne s vývozom TKO. Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.  V utorok sa bude vyvážať papier.

Súkromný pestovateľ z Galanty predáva v sobotu 4. augusta na parkovisku pri Ocú papriku na lečo v 5 kg balení v cene 4,- € za balík, paradajky v 5 kg balení v cene 5,- € za balenie, zemiaky a cibuľa v 10 kg balení v cene 6,- € za balenie, jablká, hrozno, slivky, melóny červené a žlté, lahôdkovú kukuricu, kapustu, kel, karfiol, mrkvu, petržlen a iné ovocie a zeleninu.

 

Západoslovenská energia oznamuje, že do 7. 8.  2018 vykonáva opis elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach 1. mája, Šaštínska, Bratislavská, Dr. V. Cintulu, Habánska, J. Hollého, Na dereši, Na doline, Na hliníkoch, Na vŕšku, Sadová, Sládkovičova, Ságelská, Smuha, Za mostom, Zemanská a M. R. Štefánika. Zároveň žiada občanov, ktorí nemajú prístupné elektromery, aby opísali stav elektromera na lístok a tento umiestnili na viditeľné miesto.

Vysielanie smútočných oznamov:

Smútiaca rodina po zomrelom Františkovi Júvovi, ktorý zomrel vo veku nedožitých 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude v pondelok 6.8.2018 o 15,00 hod v Borskom Mikuláši. Pohrebné obrady sa budú konať pri kapličke, odkiaľ pôjde pohrebný sprievod na cintorín. Sv. omša nebude.  Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené  v dome smútku od 14,00 do 14,45 h.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 20. júla 2018

 Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 23.7.2018 do stredy 25.7. bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že od 23. júla do 3. augusta neordinuje. Súrne prípady zastúpi MUDr. Košík v Šaštíne v doobedňajších hodinách. V Senici začala prevádzku detská LSPP každý deň nasledovne: pondelok až piatok 16,00 h -22,00h; sobota, nedeľa a sviatky 7,00 – 22,00 h.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí platili stravu v hotovosti alebo poštovou poukážkou, aby si prišli vyzdvihnúť preplatky za stravu v šk. roku 2017/2018 do školskej jedálne v čase od 7.00 do 14.00 do 31. júla 2018.

Sú na predaj očistené králiky v cene  5,50,- € za kg. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0910 630 136.

Rímskokatolícky farský úrad Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu na vŕšku pri kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. júla o 10,30 h. Hlavným celebrantom svätej omše bude Pater Martin Lehončák, predstavený kňazov pavlínov v Šaštíne. 

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 18. júla 2018

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí platili stravu v hotovosti alebo poštovou poukážkou, aby si prišli vyzdvihnúť preplatky za stravu v šk. roku 2017/2018 do školskej jedálne v čase od 7.00 do 14.00 do 31. júla 2018.

Pošta Borský Mikuláš oznamuje občanom, že vykonáva opisovanie plynomerov. Zároveň žiada občanov, ktorí nemajú prístupný plynomer, aby opísali stav plynomera na lístok a tento umiestnili na viditeľné miesto.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Predajňa domácich potrieb Viliam Jankovič v častin obce Borský Peter oznamuje, že od piatka 20.7.2018 do konca mesiaca  bude vypredávať tovar so zľavou 30-50%. Otvorené je počas celého dňa.

Je stratený čierny pes strednej veľkosti s obojkom. Počuje na meno Rex. Prosí sa občan, ktorý ho videl alebo našiel, aby to oznámil na t.č. 0915 48 55 46.

 

Inteve – priemyselný park medzi Zohorom a Malackami ponúka prácu:  montáž a kompletizáciu strešných okien. Práca je vhodná pre mužov. Pracuje sa na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná) Nástupná mzda 958,- € brutto + stravné lístky. Firma poskytuje týždenné zálohy. Doprava z Borského Mikuláša je zabezpečená zdarma. Ďalšie informácie budú podané na tel. čísle 0908 419 392.

Domáci 4G internet je už aj v našej obci už od 10 € mesačne. Na bezplatnom čísle 0800 500 100 sa dozviete viac o ponuke a zadarmo vám bude zmeraná aj kvalita signálu.  Inštalácia prebehne len do 7 dní od objednania.

Nezabudnite, výhodný Domáci 4G internet od Orangeu je v našej obci dostupný už od 10 eur mesačne.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 16. júla 2018

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí platili stravu v hotovosti alebo poštovou poukážkou, aby si prišli vyzdvihnúť preplatky za stravu v šk. roku 2017/2018 do školskej jedálne v čase od 7.00 do 14.00 do 31. júla 2018.

Je nájdené šteňa, fenka čierno-bielej farby, na krku má známku z Bratislavy  - Rače. Prosí sa majiteľ, aby kontaktoval nálezcu na t.č. 0915 739 892.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Miestny spolok slovenského červeného kríža Šaštín-Stráže v spolupráci s mestom Š-S organizuje 17.07.2018 v kultúrnom dome Šaštín mobilný odber krvi. Info: u p. Štefancovej na tel. č. 0907 598 232.

Inteve – priemyselný park medzi Zohorom a Malackami ponúka prácu:  montáž a kompletizáciu strešných okien. Práca je vhodná pre mužov. Pracuje sa na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná) Nástupná mzda 958,- € brutto + stravné lístky. Firma poskytuje týždenné zálohy. Doprava z Borského Mikuláša je zabezpečená zdarma. Ďalšie informácie budú podané na tel. čísle 0908 419 392.

Domáci 4G internet je už aj v našej obci už od 10 € mesačne. Na bezplatnom čísle 0800 500 100 sa dozviete viac o ponuke a zadarmo vám bude zmeraná aj kvalita signálu.  Inštalácia prebehne len do 7 dní od objednania.

Nezabudnite, výhodný Domáci 4G internet od Orangeu je v našej obci dostupný už od 10 eur mesačne.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 13. júla 2018

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Miestny spolok slovenského červeného kríža Šaštín-Stráže v spolupráci s mestom Š-S organizuje 17.07.2018 v kultúrnom dome Šaštín mobilný odber krvi. Info: u p. Štefancovej na tel. č. 0907 598 232.

Inteve – priemyselný park medzi Zohorom a Malackami ponúka prácu:  montáž a kompletizáciu strešných okien. Práca je vhodná pre mužov. Pracuje sa na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná) Nástupná mzda 958,- € brutto + stravné lístky. Firma poskytuje týždenné zálohy. Doprava z Borského Mikuláša je zabezpečená zdarma. Ďalšie informácie budú podané na tel. čísle 0908 419 392.

Domáci 4G internet je už aj v našej obci už od 10 € mesačne. Na bezplatnom čísle 0800 500 100 sa dozviete viac o ponuke a zadarmo vám bude zmeraná aj kvalita signálu.  Inštalácia prebehne len do 7 dní od objednania.

Nezabudnite, výhodný Domáci 4G internet od Orangeu je v našej obci dostupný už od 10 eur mesačne.

 

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci.  O bohaté občerstvenie, cigánsku pečienkua a nápoje je postarané. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej, u členov  hudobnej skupiny Synkopa a priamo pred predstavením.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 6. júla 2018

Obecný úrad oznamuje, že od 9.7.2018 do 11.7.2018 bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu. V utorok 10.7.2018 sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier.

Oznamuje sa občanom, že zubná ambulancia neordinuje od 6.7.2018 do 20.7.2018. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 :

6.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty;

9.7.2018 – 11.7.2018 MUDr. Šindler Moravský sv. Ján; 

12.7.2018 – 13.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty;

16.7.2018 -18.7.2018 MUDr. Šindler Moravský sv. Ján; 

19.7.2018 – 20.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Sú na predaj očistené králiky, cena za 1 kg je 5,50 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0910 630 136.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že v sobotu 7. júla 2018 t. j. v sobotu usporiada 11. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. Preteky sú spojené s  poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu, cigánskej pečienky a pečeného prasiatka. Na počúvanie i do tanca hrajú skupiny  Vinohrad a Záhorácki muzikanti.  Ďalej vystúpi spevácky zbor ZÁHORÁCI – SMOLINČANÉ. Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 6. júla 2017 t.j. v piatok od 14.oo hod.

V sobotu 7.7.2018 sa uskutoční pri KD Štefanov 3.ročník súťaže vo varení gulášu. Začiatok je o 12,00 h ochutnávka gulášu je o 16,00. Súčasťou podujatia sú vyhliadkové lety lietadlom značky Antonov An-2 s rozpätím krídiel 17 metrov. Kapacita lietadla je pre 12 cestujúcich. Cena 15 minútového letu je 25,- €. Podujatie bude sprevádzať hudobná skupina Top Diamond.

 

Rozhlasové relácie, streda, 4. júla 2018

Oznamuje sa občanom, že zubná ambulancia neordinuje od 6.7.2018 do 20.7.2018. Bolestivé prípady ošetrí do 9,00 :

6.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty;

9.7.2018 – 11.7.2018 MUDr. Šindler Moravský sv. Ján; 

12.7.2018 – 13.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty;

16.7.2018 -18.7.2018 MUDr. Šindler Moravský sv. Ján; 

19.7.2018 – 20.7.2018 MUDr. Rafaj, Kúty.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Sú na predaj očistené králiky, cena za 1 kg je 5,50 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0910 630 136.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 7. júla 2018 t. j. v sobotu usporiada 11. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. Preteky sú spojené s  poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu, cigánskej pečienky a pečeného prasiatka. Na počúvanie i do tanca hrajú skupiny  Vinohrad a ECHO BAND.  Ďalej vystúpi spevácky zbor ZÁHORÁCI – SMOLINČANÉ. Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 6. júla 2017 t.j. v piatok od 14.oo hod.

V sobotu 7.7.2018 sa uskutoční pri KD Štefanov 3.ročník súťaže vo varení gulášu. Začiatok je o 12,00 h ochutnávka gulášu je o 16,00. Súčasťou podujatia sú vyhliadkové lety lietadlom značky Antonov An-2 s rozpätím krídiel 17 metrov. Kapacita lietadla je pre 12 cestujúcich. Cena 15 minútového letu je 25,- €. Podujatie bude sprevádzať hudobná skupina Top Diamond.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 3. júla 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa budú v utorok 3.7.2018 od skorých ranných hodín vyvážať plastové fľaše, obaly tetrapack a kovové obaly.

Obecný úrad žiada občanov, aby z dôvodu vykonávania rekonštrukcie cestného povrchu na Chodeckej ulici neparkovali motorové vozidlá na ceste. Zároveň oznamuje, že z uvedeného dôvodu bude na Chodeckej ulici odklonená autobusová doprava. Ostatné zastávky budú funkčné podľa platného cestovného poriadku.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 7. júla 2018 t. j. v sobotu usporiada 11. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. Preteky sú spojené s  poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu, cigánskej pečienky a pečeného prasiatka. Na počúvanie i do tanca hrajú skupiny  Vinohrad a ECHO BAND.  Ďalej vystúpi spevácky zbor ZÁHORÁCI – SMOLINČANÉ. Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 6. júla 2017 t.j. v piatok od 14.oo hod.

Viac informácií na www.smolinske.eu

V sobotu 7.7.2018 sa uskutoční pri KD Štefanov 3.ročník súťaže vo varení gulášu. Začiatok je o 12,00 h ochutnávka gulášu je o 16,00. Súčasťou podujatia sú vyhliadkové lety lietadlom značky Antonov An-2 s rozpätím krídiel 17 metrov. Kapacita lietadla je pre 12 cestujúcich. Cena 15 minútového letu je 25,- €. Podujatie bude sprevádzať hudobná skupina Top Diamond.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 2. júla 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa budú v utorok 3.7.2018 od skorých ranných hodín vyvážať plastové fľaše, obaly tetrapack a kovové obaly.

Obecný úrad žiada občanov, aby z dôvodu vykonávania rekonštrukcie cestného povrchu na Chodeckej ulici neparkovali motorové vozidlá na ceste. Zároveň oznamuje, že z uvedeného dôvodu bude na chodeckej ulici odklonená autobusová doprava. Ostatné zastávky budú funkčné podľa platného cestovného poriadku.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať priamo v Domove dôchodcov u vedúcej sestry, alebo telefonicky na telefónnom čísle 6595 580.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 7. júla 2018 t. j. v sobotu usporiada 11. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. Preteky sú spojené s  tradičnou poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu, cigánskej pečienky a pečeného prasiatka. Prijmite pozvanie výboru PZ a príďte si oddýchnuť a zabaviť sa v príjemnom prostredí areálu PZ. Na počúvanie i do tanca hrajú skupiny  Vinohrad a ECHO BAND.  Ďalej vystúpi spevácky zbor ZÁHORÁCI – SMOLINČANÉ. Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 6. júla 2017 t.j. v piatok od 14.oo hod.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 26. júna 2018

Obecný úrad oznamuje, že pokračuje s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 28. júna o 18,00 h do zasadačky obecného úradu  20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, na ktoré pozýva občanov. Hlásiť v utorok 26.6.2018. Na 20. zasadnutí OZ bude okrem záverečného účtu obce za rok 2017 prerokované rozpočtové opatrenie Obce Borský Mikuláš v roku 2018 č. 3, odpredaj a prenájom nehnuteľností.

Obecný úrad žiada občanov, aby z dôvodu vykonávania rekonštrukcie cestného povrchu na Chodeckej ulici neparkovali motorové vozidlá na ceste.

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018 – 2019, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa sa budú odovzdávať 26.júna 2018 t. vj. v utorok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš na 1. poschodí. Rodič, zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, fotokópiu rodného listu dieťaťa, fotokópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

Je nájdený zväzok kľúčov, ktoré si môže majiteľ vyzdvihnúť u pani Emílii Dobiašovej, Kováčska 1140.

Je stratená mačka sivo-čierno- bielej farby. Na krku má červený obojok. Počuje na meno Líza. Prosí sa občan, ktorý ju našiel, aby to oznámil na t.č. 0948 673 585. Nálezcovi bude vyplatená odmena 50,- €.

 

JDS v BM oznamuje, že organizuje dňa 3. júla zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Vstupné pre členov je  6,- € a pre nečlenov 8,- €. Z8ujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefy Vajdovej v časti obce B. Peter a u pani Anny Gašpárkovej, ul. 1. Mája 209. Autobus bude odchádzať o 7,00 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 26. júna 2018

Obecný úrad oznamuje, že pokračuje s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 28. júna o 18,00 h do zasadačky obecného úradu  20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, na ktoré pozýva občanov. Hlásiť v utorok 26.6.2018. Na 20. zasadnutí OZ bude okrem záverečného účtu obce za rok 2017 prerokované rozpočtové opatrenie Obce Borský Mikuláš v roku 2018 č. 3, odpredaj a prenájom nehnuteľností.

Obecný úrad žiada občanov, aby z dôvodu vykonávania rekonštrukcie cestného povrchu na Chodeckej ulici neparkovali motorové vozidlá na ceste.

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018 – 2019, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa sa budú odovzdávať 26.júna 2018 t. vj. v utorok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš na 1. poschodí. Rodič, zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, fotokópiu rodného listu dieťaťa, fotokópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

Je nájdený zväzok kľúčov, ktoré si môže majiteľ vyzdvihnúť u pani Emílii Dobiašovej, Kováčska 1140.

Je stratená mačka sivo-čierno- bielej farby. Na krku má červený obojok. Počuje na meno Líza. Prosí sa občan, ktorý ju našiel, aby to oznámil na t.č. 0948 673 585. Nálezcovi bude vyplatená odmena 50,- €.

 

JDS v BM oznamuje, že organizuje dňa 3. júla zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Vstupné pre členov je  6,- € a pre nečlenov 8,- €. Z8ujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefy Vajdovej v časti obce B. Peter a u pani Anny Gašpárkovej, ul. 1. Mája 209. Autobus bude odchádzať o 7,00 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 19. júna 2018

ZUŠ v BM pozýva deti, ktoré majú záujem o hru na hudobný nástroj, divadelný alebo výtvarný odbor, že prihlasovanie do ZUŠ sa uskutoční v stredu alebo v piatok v časte od 13,00 h do 16,00 h v priestoroch ZUŠ v budove kultúrneho domu Borský Mikuláš.

Je nájdený pes, fénka Šicu, ktorú si môže majiteľ vyzdvihnúť na adrese Hurbanova 398, t.č. 0907 762 062.

JDS v BM ozmanuje, že organizuje dňa 3. júla zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Vstupné pre členov je  6,- € a pre nečlenov 8,- €. Z8ujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefy Vajdovej v časti obce B. peter a u pani Anny Gašpárkovej, ul. 1. Mája 209. Autobus bude odchádzať o 7,00 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Obecný úrad žiada občanov, aby k nádobám na zber skla neuskladňovali iný odpad. Zároveň oznamuje, že v našej obci je zavedený domový zber separovaného odpadu. Preto žiada občanov, aby separovaný odpad, ktorý je vyvážaný priamo spred domu nevyvážali do zberného dvora ale v určený deň vývozu vyložili na ulicu.

 

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 5. júna 2018

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Požadujeme odbornú spôsobilosť – opatrovateľský kurz a zdravotnú spôsobilosť  na prácu v noci. Záujemcovia o prácu sa môžu informovať u vedúcej sestry opatrovateľského úseku Mgr. Petrášovej, telefónny kontakt 6595 580.

Oznamuje sa občanom že Obecná knižnica bude do 15. júna zatvorená.

JDS v Borskom Mikuláši organizuje 17.6.2018 autobusový zájazd do Blatnice na Morave na kopček sv. Antonínka. Cena zájazdu pre členov je 5,- €, pre nečlenov
7,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefíny Vajdovej v časti Borský Peter a u pani Anny Gašpárkovej , ul. 1. mája 209. Autobus bude odchádzať o 8,00 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

Mesto Senica, Šaštín Stráže a Obec Borský Mikuláš vás pozývajú  v sobotu 9. júna 2018 na 30. Záhorácky maratón a 15. polmaratón. Trať pretekov polmaratónu vedie zo Senice na železničnú stanicu cez Borský Mikuláš smerom do Šaštína na futbalový štadión a maratónu  aj  späť do Senice. V našej obci sa  budú po uliciach Bratislavská, Záhorácka a Družstevná pohybovať pretekári maratónu a cesta č. III/1143 – Šaštínska ulica bude v čase od 10,00 h do 15,00 h uzatvorená. Žiadame občanov a všetkých účastníkov cestnej premávky o tolerantnosť a ohľaduplnosť voči športovcom.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 1. júna 2018

Obecný úrad žiada občanov, aby k nádobám na zber skla neuskladňovali iný odpad. Zároveň oznamuje, že v našej obci je zavedený domový zber separovaného odpadu. Preto žiada občanov, aby separovaný odpad, ktorý je vyvážaný priamo spred domu nevyvážali do zberného dvora ale v určený deň vývozu vyložili na ulicu.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru opatrovateľa – opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Požadujeme odbornú spôsobilosť – opatrovateľský kurz a zdravotnú spôsobilosť  na prácu v noci. ( 1.-6.6.)

    Záujemci o prácu sa môžu informovať u vedúcej sestry opatrovateľského úseku Mgr. Petrášovej, telefónny kontakt 6595 580.

V sobotu 2. júna sa v našej obci uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby - toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo igelitke. Kartóny firma neberie. Zber sa uskutoční v čase od 8,30 h do 9,15 na parkovisku pri Ocú.

Lancz

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,   vás pozýva na posledný samozber biojahôd v tomto roku.  Jahody si môžete nazberať do vlastných  nádob ešte aj v sobotu 2. júna a v nedeľu 3. júna 1.júna 2018 od 8,00 do 18,00 na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0908 23 55 53, alebo na 0918 220 888.

JDS v Borskom Mikuláši organizuje 17.6.2018 autobusový zájazd do Blatnice na Morave na kopček sv. Antonínka. Cena zájazdu pre členov je 5,- €, pre nečlenov
7,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefíny Vajdovej v časti Borský Peter a u pani Anny Gašpárkovej , ul. 1. mája 209. Autobus bude odchádzať o 8,00 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

ZUŠ vás pozýva na tanečný koncert tanečnej skupiny ŠANDS, ktorý sa uskutoční 4.6.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš.

Lunapark Nový pozýva občanov do nedele 3. júna na ihrisko, kde ponúka rôzne atrakcie pre deti  z príležitosti .

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:   Mužstvo prípravky v nedeľu  3.6.2018 od 9:00 h na domácom ihrisku organizuje turnaj prípraviek za účasti mužstiev:  Šaštín, Kúty, Skalica, Senica, Čáry a domáci Borský Mikuláš. Mužstvo žiakov v sobotu 2.6.2018 o 17:00 h na domácom ihrisku proti TJ Spartak Šaštín Stráže, Mužstvo dorastu v sobotu 2.6.2018 o 14:30 h na ihrisku ŠFK Štefanov a mužstvo dospelých v nedeľu 3.6.2018 o 17:00 h na domácom ihrisku proti TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Územná organizácia DPO SR Senica, DHZ Šaštín Stráže v spolupráci s DHZ Borský Mikuláš vás srdečne pozývajú na okresné kolo hry PLAMEŇ, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.6.2018 o 9,00 h na futbalovom ihrisku TJ Slovan Šaštín-Stráže. Pripravené sú súťažné disciplíny ako požiarny útok s prekážkami O.T.I.F.; štafetový beh na 400 m, požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. 

Vysielanie smútočného oznamu:

Smútiaca rodina Pochylá a Vetešková oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej dcéry a vnučky Kristíny Pochylej, ktorá zomrela vo veku 25 rokov, bude v pondelok 4.6.2018 v Šaštíne-Strážach. Pohrebná sv. omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí. Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 31. mája 2018

Obecný úrad žiada občanov, aby k nádobám na zber skla neuskladňovali iný odpad. Zároveň oznamuje, že v našej obci je zavedený domový zber separovaného odpadu. Preto žiada občanov, aby separovaný odpad, ktorý je vyvážaný priamo spred domu nevyvážali do zberného dvora ale v určený deň vývozu vyložili na ulicu.

V sobotu 2. júna sa v našej obci uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby - toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky. Zbierajú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici alebo igelitke. Kartóny firma neberie. Zber sa uskutoční v čase od 8,30 h do 9,15 na parkovisku pri Ocú.

JDS v Borskom Mikuláši organizuje 17.6.2018 autobusový zájazd do Blatnice na Morave na kopček sv. Antonínka. Cena zájazdu pre členov je 5,- €, pre nečlenov
7,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Jozefíny Vajdovej v časti Borský Peter a u pani Anny Gašpárkovej , ul. 1. mája 209. Autobus bude odchádzať o 8,00 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

Územná organizácia DPO SR Senica, DHZ Šaštín Stráže v spolupráci s DHZ Borský Mikuláš vás srdečne pozývajú na okresné kolo hry PLAMEŇ, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.6.2018 o 9,00 h na futbalovom ihrisku TJ Slovan Šaštín-Stráže. Pripravené sú súťažné disciplíny ako požiarny útok s prekážkami O.T.I.F.; štafetový beh na 400 m, požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. 

 

ZUŠ vás pozýva na tanečný koncert tanečnej skupiny ŠANDS, ktorý sa uskutoční 4.6.2018 o 17,00 h v kinosále KD Borský Mikuláš.

Rozhlasové relácie, piatok, 25. mája 2018

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 28. 5. do stredy 30.5.201bude vyvážať TKO.   Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

MO JDS oznamuje účastníkom zájazdu do Mariazel, že v sobotu 26.5. 2017 odchádza autobus o 6,30 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte.

 

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,   Vás pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do prinesených nádob každý deň až do odvolania od 8,00 do 18,00 na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

 

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš.  Na koncerte vystúpia hudobníci a speváci známi z účinkovania v televízii Šláger. Predstaví sa hudobná skupina Bečkovi chlapci, hudobná skupina SYNKOPA a manželia Klimentovci. Vstupenky v cene 8,- € si môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici u pani Cintulovej a u členov  hudobnej skupiny Synkopa.

 

Vážení občania, vážení športoví priatelia.

V sobotu 26.mája sa uskutoční 49. ročník Záhoráckej dvadsiatky pod patronátom predsedu TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča, ktorý bude zároveň Majstrovstvami Slovenska dospelých na 20km , juniorov na 10 a veteránov na 5km, Majstrovstvami Západoslovenského atletického zväzu staršieho žiactva na 3km a dorastu na 5km  a pretekmi 2. Ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára.

Úvod pretekov spestria búranskí motorkári o 13:05 h, ktorí zároveň privezú vlajky zúčastnených štátov. Slávnostné zahájenie preteku bude o13:30 h. Nasledovať budú od 13:45 h mládežnícke kategórie na 1km, 2km a 3km. O 14:50 h sa postavia na štart dorastenci a veteráni na 5km a od 15:30 h sa postavia na štart chodecké legendy. Hlavná kategória  dospelých na 20km a juniorov na 10km štartuje o 15:45 h.

Od 17,00 h bude koncertovať DH Búranka v amfiteátri pri KDBM, kde bude o 18,30 h slávnostné vyhodnotenie športovcov.  Potvrdený je štart viacerých zahraničných výprav  z Česka; Maďarska; Talianska; Poľska; Srbska; Lotyšska; Slovinska; Nemecka. Celkovo sa očakáva účasť asi 130 chodcov. Chýbať  samozrejme nebudú zástupcovia slovenských klubov a domáci  chodci. 

V rámci Majstrovstiev Slovenska  na 20km dospelých  a 10km juniorov sa postaví na štart takmer kompletná slovenská chodecká špička.

Z domácich chodcov sa postavia na štart v rámci Majstrovstiev Slovenska junioriek Ema Hačundová, ďalej mladšie žiačky Mária Gazárková a Kristína Cvečková,  dievčatá z prípravky Adriana Gazárková, Agáta Cintulová a Ella Kolláriková. Medzi veteránmi sa Majstrovstiev Slovenska zúčastní Jozef Baďura a Ján Záhončík.

Vážení občania.

V sobotu 26.mája sa uskutoční 49. ročník Záhoráckej dvadsiatky.

Z tohto dôvodu bude uzatvorené niektoré cesty v obci a to nasledovne:

  • Od 8:00 do 9:00 bude čiastočne uzatvorená Školská ulica – pred školou  a Záhorácka ulica – od križovatky u Karasa po križovatku na Barine
  • Od 9:00 do ukončenia pretekov  bude úplne  uzatvorená Školská ulica – pred školou  a Záhorácka ulica – od križovatky u Karasa po križovatku na Barine.

            Všetky obchádza budú vyznačené prenosným dopravným značením.

 

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


19252357

Úvodná stránka