Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie Vytlačiť
 

  • Zvoz odpadu je uverejnený na podstránke:
    • Odpadové hospodárstvo- vývoz odpadu;
    • v hornej lište v rubrike Oznamy-TKO
    • na úvodnej stránke naspodu.
  • Smútočné oznamy, oznamy farského úradu a iné oznamy sú zverejnené osobitne v oznamoch. 
  • Kultúrne podujatia sú uverejnené na titulnej stránke a v hornej lište - Podujatia.

Ak sa niekoľko dní opakujú rovnaké oznamy, tieto duplicitne nezverejňujeme. 


Rozhlasové relácie, streda, 17. júla 2019

                                                                      

Je nájdený hnedo-biely pes stredného vzrastu, poslušný. Prosí sa majiteľ, aby si psa vyzdvihol u p. Mackovej, Za mostom  545.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 12. júla 2019

Obecný úrad oznamuje, že sa budú v pondelok od ranných hodín vyvážať obaly tetrapack, plastové a kovové obaly.

Pán Jaroslav Špaček oznamuje, že bude v sobotu o 8,00 h vykupovať liečivé rastliny.

Bečkovi chlapci pozývajú občanov na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13.7.2019 od 20,00 h na štadióne TJ Kerko Šajdíkove Humence. Vstupné je 5,- €.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 11. júla 2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas mesiacov júl a august  sa bude vykonávať revízia kanalizácie a prípojok v rodinných domoch.   Pracovník sa preukáže právoplatným oprávnením na vykonávanie revízií.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 8. júla 2019

Oznamuje sa občanom, že do stredy 10.7. sa vyváža TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Počas posledného vývozu triedeného odpadu zmluvná spoločnosť TEKOS nedodala do všetkých domácností prázdne vrecia na triedený odpad. Z toho dôvodu ponúka obec pre občanov vlastné vrecia, ktoré si môžu vyzdvihnúť do soboty 13.7.2019 na zbernom dvore.

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas mesiacov júl a august  sa bude vykonávať revízia kanalizácie a prípojok v rodinných domoch.   Pracovník sa preukáže právoplatným oprávnením na vykonávanie revízií.

 

Obec Borský Mikuláš pravidelne zabezpečuje kosenie parkov, cintorínov a obecného priestranstva. Avšak z kapacitných dôvodov a z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov  obecného úradu žiada občanov, aby si pokosili trávnatý porast pred svojimi domami a nehnuteľnosťami a tieto si podľa svojich možností pravidelne udržiavali.

Taktiež žiada občanov, aby si pozametali cestu pred svojimi domami od nánosov piesku po včerajšom daždi na kôpky, ktoré budú zamestnancami obce odvezené.

 

 

MO JDS oznamuje, že organizuje v stredu 17.7. 2019 autobusový  zájazd na púť do Skalky. Poplatok pre člena je 6,- € a pre nečlena 8,- €. Autobus bude odchádzať z autobusovej zastávky Borský Peter o 7,30 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Anny Gašpárkovej, ul. 1. Mája 209 a u p. Heleny Cintulovej, Lesná 1296.

 

 

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 4. júla 2019

 

Oznamuje sa občanom, že od pondelka 8.7. do stredy 10.7. sa bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas mesiacov júl a august  sa bude vykonávať revízia kanalizácie a prípojok v rodinných domoch.   Pracovník sa preukáže právoplatným oprávnením na vykonávanie revízií.

 

Obec Borský Mikuláš pravidelne zabezpečuje kosenie parkov, cintorínov a obecného priestranstva. Avšak z kapacitných dôvodov a z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov  obecného úradu žiada občanov, aby si pokosili trávnatý porast pred svojimi domami a nehnuteľnosťami a tieto si podľa svojich možností pravidelne udržiavali.

Taktiež žiada občanov, aby si pozametali cestu pred svojimi domami od nánosov piesku po včerajšom daždi na kôpky, ktoré budú zamestnancami obce odvezené.

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje, že od 3. do 12. 7. 2019 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Ožvoldíková v Šaštíne. Sestra bude v ambulancii prítomná.

 

MO JDS oznamuje, že organizuje v stredu 17.7. 2019 autobusový  zájazd na púť do Skalky. Poplatok pre člena je 6,- € a pre nečlena 8,- €. Autobus bude odchádzať z autobusovej zastávky Borský Peter o 7,30 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Anny Gašpárkovej, ul. 1. Mája 209 a u p. Heleny Cintulovej, Lesná 1296.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 2. júla 2019

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas mesiacov júl a august  sa bude vykonávať revízia kanalizácie a prípojok v rodinných domoch.   Pracovník sa preukáže právoplatným oprávnením na vykonávanie revízií.

 

Obec Borský Mikuláš pravidelne zabezpečuje kosenie parkov, cintorínov a obecného priestranstva. Avšak z kapacitných dôvodov a z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov  obecného úradu žiada občanov, aby si pokosili trávnatý porast pred svojimi domami a nehnuteľnosťami a tieto si podľa svojich možností pravidelne udržiavali.

Taktiež žiada občanov, aby si pozametali cestu pred svojimi domami od nánosov piesku po včerajšom daždi na kôpky, ktoré budú zamestnancami obce odvezené.

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje, že od 3. do 12. 7. 2019 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Ožvoldíková v Šaštíne. Sestra bude v ambulancii prítomná.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 28. júna 2019

 

Pán Jaroslav Špaček oznamuje, že v sobotu 29.6.2019 od 8,00 h vykupuje liečivé rastliny.

 

MO JDS oznamuje, že organizuje v utorok 9.7. 2019 autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Poplatok pre člena je 6,- € a pre nečlena 8,- €. Autobus bude odchádzať z autobusovej zastávky Borský Peter o 7,30 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny vajdovej, Peterská 1408 a p. Márii Dobiašovej, Smuha 49 do 30.6.2019.

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marián Ožvoldík oznamuje, že od 3. do 12.7. neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Ožvoldíková v Šaštíne. Sestra bude v ambulancii prítomná.

 

Je na predaj biely sporák na tuhé palivo s novými platňami. Cena dohodou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Boženy Jankovičovej, Sadová 181, alebo na t. č. 0905 709 388.

 

Lunapark Nový pozýva občanov počas peterských hodov na kolotoče.

 


Rozhlasové relácie, štvrtok, 27. júna 2019

MO JDS oznamuje, že organizuje v utorok 9.7. 2019 autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Poplatok pre člena je 6,- € a pre nečlena 8,- €. Autobus bude odchádzať z autobusovej zastávky Borský Peter o 7,30 h a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a p. Márii Dobiašovej, Smuha 49 do 30.6.2019.

 

Rozhlasové relácie, streda, 19. júna 2019

Obecný úrad upozorňuje občanov, že z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie v našej obci môže nastať zaplavenie alebo znefunkčnenie kanalizačnej šachty. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby zvýšili pozornosť a vizuálne skontrolovali elektrickú kanalizačnú skrinku a šachtu.

 

MS SČK  Šaštin-Stráže v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizuje 20. 06. 2019 v kultúrnom dome Šaštín mobilný odber krvi Kvapka pre Sedembolestnú. Treba sa zaregistrovať u p. Štefancovej  na t. č.  0907 598 232.

Sú na predaj staršie bicykle. Bližšie informácie budú podané na tunajšom Ocú.

Domov dôchodcov Vás srdečne pozýva na Deň zdravia, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 20.6.2019 v Domove dôchodcov  Borský Mikuláš v čase od 9,00h – 12,00 h.  Predstavia sa Únia nevidiacich a slabozrakých s ukážkami kompenzačných a optických pomôcok, Slovenský červený kríž zadarmo zmeria cholesterol a glykémiu,  a žiaci Strednej zdravotníckej školy zadarmo zmerajú tlak krvi a predvedú ukážky masáží.

 

Búranské ochotnícke divadlo Vás srdečne pozýva na svätojánsky karneval s retro-hudbou, ktorý sa uskutoční túto sobotu, t.j. 22.6. 2019 o 21:00 v miestnom kultúrnom dome. Oblečenie v maskách je vítané, nie je však podmienkou.

 

SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 17.6. DO 23.6.2019 (NEDEĽA NAJSV. TROJICE)

 

P: 17.6.: V BM o 18.00: za Štefana Šarkozyho.

U: 18.6.: V BM o 18.00: za Milana a Annu Junasových, + rodinu a Viliama Opálka.

S: 19.6.: V BM o 8.00: za Zdena Butaša a Jarmilu Ďurišovú.

Š: 20.6.: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

             V BM o 7.30: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Augustína Benka, manž. Magdalénu a rod. zos.

             V BP o 18.00: za Rudolfa a Jozefínu Meravých.  Potom sprievod pri kostole.

P: 21.6.: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

              V BM o 18.00: za Pavlínu Šedivú, matku Hermínu, zaťa Ivana, rod. Masárových a os.rod.

S: 22.6.: V BP o 8.00: za Jozefu Šebestovú (20.v.), manž. Jána, Štefániu, syna Jozefa, dcéru

                                  Oľgu, zaťa Emila, pravnučku Gabiku a star. rod. zos.

N: 23.6.: V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Tomáša Ferenčíka (30.v.), m. Emíliu, dcéru Máriu a syna Juraja.

              V BM o 10.30: za Jána a Kláru Májkových a rod. zos. Potom sprievod po dedine.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 14. júna 2019

Starosta obce zvoláva v pondelok 17. júna o 18,00 h do zasadačky obecného úradu 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, na ktoré zároveň pozýva občanov. Na 4. zasadnutí OZ bude okrem záverečného účtu obce za rok 2018 prerokované:

-rozpočtové opatrenie Obce Borský Mikuláš v roku 2019 č. 3

-návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Borský Mikuláš

- Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš na roky 2016-2020

a odpredaj nehnuteľností.

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020, sa budú odovzdávať  v stredu 26. júna 2019 v čase od 15:00 do 17:00 h v zasadačke OÚ Borský Mikuláš.

Rodič/zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, kópiu rodného listu a kópiu kartičky poistenca dieťaťa.

 

ZUŠ oznamuje že dnes 14.6.2019 v čase od 13,00 h do 17,00 h sa konajú prijímacie skúšky do ZUŠ v odboroch hudobný, výtvarný a dramatický.

Pán Jaroslav Špaček oznamuje, že bude v sobotu 15. júna o 8,00 h vykupovať liečivé rastliny. 

Zdravotná poisťovňa UNION prináša oznamuje, že prináša množstvo benefitov v rámci zdravotného poistenia. V prípade záujmu budú bližšie informácie podané v ambulancii vnútorného lekárstva alebo v lekárni Nádej, prípadne na t.č. 0907 275 904. 

Nutrifood poradňa oznamuje, že v Šaštíne na námestí pri cukrárni Kotvička otvorila novú pobočku Nutrifood na redukciu hmotnosti. Klientov vybaví aj na objednávku na t. č. 0910 628 555.  5x

 

Oznamuje sa občanom, že sa v sobotu 15. júna o 9,00 h uskutoční v Senici v evanjelickej fare a v dvoch ďalších záhradách v okolí  prednáška na tému Letný rez ovocných stromov, ktorá bude tiež zameraná na prebierku plodov, chemickú ochranu, eko ochranu a aktuálne práce v záhradke. Inštruktormi budú Ing. Dušan Nosko, Florián Pavlík a Ing. Ján Ukropec. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0907 272 111.

 

 

Obec Borský Mikuláš a ZŠ BM vás srdečne pozývajú na slávnostnú kultúrnu akadémiu Deň obce, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16.6.2019 o 17,00 h v amfiteátri obce. V programe sa predstavia žiaci ZŠ, tanečným koncertom sa predstaví skupina ŠANDS. Súčasťou programu bude aj ocenenie jednotlivých žiakov starostom obce. Pre deti sú pripravené kolotoče a skákací hrad. O bohaté občerstvenie, jedlo a nápoje je postarané.

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:  

Mužstvo prípravky do 11 rokov v sobotu 15.6.2019 o 12:00 h na ihrisku FK TJ Kúty, mužstvo starších žiakov do 15 rokov v sobotu 15.6.2019 o 15:00 h na ihrisku FK Cerová, mužstvo dorastu v nedeľu 16.6.2019 o 14:30 h na domácom ihrisku proti ŠFK Štefanov a mužstvo dospelých v sobotu 15.6.2019 o 17:30 h na ihrisku TJ Družstevník Popudinské Močidľany.
 

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd po stopách Jána Hollého do Maduníc a na Dobrú Vodu, ktorý sa uskutoční v utorok 18.6.2019. Autobus bude odchádzať o 8,00 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy U Karasa. Poplatok pre členov je 5,-€ a pre nečlenov 10,- €. V cene zájazdu je zahrnutý spoločný obed. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a u pani Márii Dobiašovej pri Ocu.

TJ Sokol Borský Mikuláš v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš organizuje pre dievčatá a chlapcov  Denný športovo-pohybový tábor v termíne 15. – 19. 7. 2019. Cena 15,- € na jeden deň alebo 70,- € na týždeň.  V cene je zahrnutá celodenná strava a pitný režim. Pre deti je zabezpečený bohatý program, ktorý bude v piatok ukončený opekačkou. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0944 502 982 a 0911 020 916. Prihlášku do denného športového tábora nájdete na webovej stránke obce, v základnej škole a na facebookovej stránke TJ Sokol Borský Mikuláš.

 

Michal Sedláček srdečne pozýva všetkých žiakov nastupujúcich do 6. – 9. ročníku základnej školy na Denný letný tábor robotiky a informatiky. Tábor sa uskutoční od 1. – 5. 7.2019 vždy od 7:30 do 15:30 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici, Holého 1380. Cena 42,5€ v cene je zahrnutý obed. Záujemcovia získajú základné vedomosti z tvorby webových stránok a vytvoria jednoduchú počítačovú hru. Naučia sa základy fotografovania a upravovania fotografie v profesionálnom softvéri. Nadobudnú vedomosti a zručnosti pri tvorbe a úprave filmu. Budú mať možnosť vyskúšať si rôzne robotické hračky. Podanie prihlášok je možné osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v dobe vyučovania, e-mailom na adresu: sedlacekmichalpraca@gmail.com Pri e-mailovej komunikácii je potrebné prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov vytlačiť, vyplniť, podpísať a oba naskenované dokumenty odoslať na emailovú adresu sedlacekmichalpraca@gmail.com.

Pre bližšie informácie kontaktujte pána Michala Sedláčka, L.Svobodu, 1864. Telefónne číslo 0949 518 387. Alebo na internetovej stránke Súkromnej strednej odbornej školy podnikania www.sssp.edupage.org

 

 

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 13. júna 2019

Starosta obce zvoláva v pondelok 17. júna o 18,00 h do zasadačky obecného úradu 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, na ktoré zároveň pozýva občanov. Na 4. zasadnutí OZ bude okrem záverečného účtu obce za rok 2018 prerokované:

-rozpočtové opatrenie Obce Borský Mikuláš v roku 2019 č. 3

-návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Borský Mikuláš

- Program odpadového hospodárstva obce Borský Mikuláš na roky 2016-2020

a odpredaj nehnuteľností.

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020, sa budú odovzdávať  v stredu 26. júna 2019 v čase od 15:00 do 17:00 h v zasadačke OÚ Borský Mikuláš.

Rodič/zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, kópiu rodného listu a kópiu kartičky poistenca dieťaťa.

 

ZUŠ oznamuje že dňa 14.6.2019 v čase od 13,00 h do 17,00 h sa uskutočnia prijímacie skúšky do ZUŠ v odboroch hudobný, výtvarný a dramatický.

Zdravotná poisťovňa UNION prináša oznamuje, že prináša množstvo benefitov v rámci zdravotného poistenia. V prípade záujmu budú bližšie informácie podané v ambulancii vnútorného lekárstva alebo v lekárni Nádej, prípadne na t.č. 0907 275 904. 

Nutrifood poradňa oznamuje, že v Šaštíne na námestí pri cukrárni Kotvička otvorila novú pobočku Nutrifood na redukciu hmotnosti. Klientov vybaví aj na objednávku na t. č. 0910 628 555.  5x

 

Oznamuje sa občanom, že sa v sobotu 15. júna o 9,00 h uskutoční v evanjelickej fare a v dvoch ďalších záhradách v okolí  prednáška na tému Letný rez ovocných stromov, ktorá bude tiež zameraná na prebierku plodov, chemickú ochranu, eko ochranu a aktuálne práce v záhradke. Inštruktormi budú Ing. Dušan Nosko, Florián Pavlík a Ing. Ján Ukropec. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0907 272 111.

 

 

Obec Borský Mikuláš a ZŠ BM vás srdečne pozývajú na slávnostnú kultúrnu akadémiu Deň obce, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16.6.2019 o 17,00 h v amfiteátri obce. V programe sa predstavia žiaci ZŠ, tanečným koncertom sa predstaví skupina ŠANDS. Súčasťou programu bude aj ocenenie jednotlivých žiakov starostom obce. Pre deti sú pripravené kolotoče a skákací hrad. O bohaté občerstvenie, jedlo a nápoje je postarané.

 

Telovýchovná jednota Sokol Borský Mikuláš oznamuje priaznivcom futbalu, že naše mužstvá zohrajú svoje majstrovské futbalové stretnutia nasledovne:  

Mužstvo prípravky do 11 rokov v sobotu 15.6.2019 o 12:00 h na ihrisku FK TJ Kúty, mužstvo starších žiakov do 15 rokov v sobotu 15.6.2019 o 15:00 h na ihrisku FK Cerová, mužstvo dorastu v nedeľu 16.6.2019 o 14:30 h na domácom ihrisku proti ŠFK Štefanov a mužstvo dospelých v sobotu 15.6.2019 o 17:30 h na ihrisku TJ Družstevník Popudinské Močidľany.
 

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd po stopách Jána Hollého do Maduníc a na Dobrú Vodu, ktorý sa uskutoční v utorok 18.6.2019. Autobus bude odchádzať o 8,00 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy U Karasa. Poplatok pre členov je 5,-€ a pre nečlenov 10,- €. V cene zájazdu je zahrnutý spoločný obed. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a u pani Márii Dobiašovej pri Ocu.

TJ Sokol Borský Mikuláš v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš organizuje pre dievčatá a chlapcov  Denný športovo-pohybový tábor v termíne 15. – 19. 7. 2019. Cena 15,- € na jeden deň alebo 70,- € na týždeň.  V cene je zahrnutá celodenná strava a pitný režim. Pre deti je zabezpečený bohatý program, ktorý bude v piatok ukončený opekačkou. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0944 502 982 a 0911 020 916. Prihlášku do denného športového tábora nájdete na webovej stránke obce, v základnej škole a na facebookovej stránke TJ Sokol Borský Mikuláš.

 

Michal Sedláček srdečne pozýva všetkých žiakov nastupujúcich do 6. – 9. ročníku základnej školy na Denný letný tábor robotiky a informatiky. Tábor sa uskutoční od 1. – 5. 7.2019 vždy od 7:30 do 15:30 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici, Holého 1380. Cena 42,5€ v cene je zahrnutý obed. Záujemcovia získajú základné vedomosti z tvorby webových stránok a vytvoria jednoduchú počítačovú hru. Naučia sa základy fotografovania a upravovania fotografie v profesionálnom softvéri. Nadobudnú vedomosti a zručnosti pri tvorbe a úprave filmu. Budú mať možnosť vyskúšať si rôzne robotické hračky. Podanie prihlášok je možné osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v dobe vyučovania, e-mailom na adresu: sedlacekmichalpraca@gmail.com Pri e-mailovej komunikácii je potrebné prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov vytlačiť, vyplniť, podpísať a oba naskenované dokumenty odoslať na emailovú adresu sedlacekmichalpraca@gmail.com.

Pre bližšie informácie kontaktujte pána Michala Sedláčka, L.Svobodu, 1864. Telefónne číslo 0949 518 387. Alebo na internetovej stránke Súkromnej strednej odbornej školy podnikania www.sssp.edupage.org

 

Rozhlasové relácie, streda, 12. júna 2019

Oznamuje sa občanom, že v okolí našej obce a mesta Šaštín- Stáže sa pohybuje medveď. Upozorňujeme občanov, aby  boli ostražití a obmedzili pohyb v lese. Zároveň žiadame občanov, ktorí by medveďa videli, aby jeho pohyb nahlásili na tunajšom Ocú alebo na polícii.

ZUŠ oznamuje že dňa 14.6.2019 v čase od 13,00 h do 17,00 h sa uskutočnia prijímacie skúšky do ZUŠ v odboroch hudobný, výtvarný a dramatický.

Zdravotná poisťovňa UNION prináša oznamuje, že prináša množstvo benefitov v rámci zdravotného poistenia. V prípade záujmu budú bližšie informácie podané v ambulancii vnútorného lekárstva alebo v lekárni Nádej, prípadne na t.č. 0907 275 904. 

Nutrifood poradňa oznamuje, že v Šaštíne na námestí pri cukrárni Kotvička otvorila novú pobočku Nutrifood na redukciu hmotnosti. Klientov vybaví aj na objednávku na t. č. 0910 628 555.  5x

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd po stopách Jána Hollého do Maduníc a na Dobrú Vodu, ktorý sa uskutoční v utorok 18.6.2019. Autobus bude odchádzať o 8,00 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy U Karasa. Poplatok pre členov je 5,-€ a pre nečlenov 10,- €. V cene zájazdu je zahrnutý spoločný obed. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a u pani Márii Dobiašovej pri Ocu.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 11. júna 2019

Oznamuje sa občanom, že v okolí našej obce a mesta Šaštín- Stáže sa pohybuje medveď. Upozorňujeme občanov, aby  boli ostražití a obmedzili pohyb v lese. Zároveň žiadame občanov, ktorí by medveďa videli, aby jeho pohyb nahlásili na tunajšom Ocú alebo na polícii.

Obecný úrad oznamuje, že do stredy 12. júna  vyváža TKO.                                                    

Zdravotná poisťovňa UNION prináša oznamuje, že prináša množstvo benefitov v rámci zdravotného poistenia. V prípade záujmu budú bližšie informácie podané v ambulancii vnútorného lekárstva alebo v lekárni Nádej, prípadne na t.č. 0907 275 904.  

Nutrifood poradňa oznamuje, že v Šaštíne na námestí pri cukrárni Kotvička otvorila novú pobočku Nutrifood na redukciu hmotnosti. Klientov vybaví aj na objednávku na t. č. 0910 628 555.  

TJ Sokol Borský Mikuláš v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš organizuje pre dievčatá a chlapcov  Denný športovo-pohybový tábor v termíne 15. – 19. 7. 2019. Cena 15,- € na jeden deň alebo 70,- € na týždeň.  V cene je zahrnutá celodenná strava a pitný režim. Pre deti je zabezpečený bohatý program, ktorý bude v piatok ukončený opekačkou. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0944 502 982 a 0911 020 916. Prihlášku do denného športového tábora nájdete na webovej stránke obce, v základnej škole a na facebookovej stránke TJ Sokol Borský Mikuláš.

 

Michal Sedláček srdečne pozýva všetkých žiakov nastupujúcich do 6. – 9. ročníku základnej školy na Denný letný tábor robotiky a informatiky. Tábor sa uskutoční od 1. – 5. 7.2019 vždy od 7:30 do 15:30 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici, Holého 1380. Cena 42,5€ v cene je zahrnutý obed. Záujemcovia získajú základné vedomosti z tvorby webových stránok a vytvoria jednoduchú počítačovú hru. Naučia sa základy fotografovania a upravovania fotografie v profesionálnom softvéri. Nadobudnú vedomosti a zručnosti pri tvorbe a úprave filmu. Budú mať možnosť vyskúšať si rôzne robotické hračky. Podanie prihlášok je možné osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v dobe vyučovania, e-mailom na adresu: sedlacekmichalpraca@gmail.com Pri e-mailovej komunikácii je potrebné prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov vytlačiť, vyplniť, podpísať a oba naskenované dokumenty odoslať na emailovú adresu sedlacekmichalpraca@gmail.com.

Pre bližšie informácie kontaktujte pána Michala Sedláčka, L.Svobodu, 1864. Telefónne číslo 0949 518 387. Alebo na internetovej stránke Súkromnej strednej odbornej školy podnikania www.sssp.edupage.org

 

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd po stopách Jána Hollého do Maduníc a na Dobrú Vodu, ktorý sa uskutoční v utorok 18.6.2019. Autobus bude odchádzať o 8,00 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy U Karasa. Poplatok pre členov je 5,-€ a pre nečlenov 10,- €. V cene zájazdu je zahrnutý spoločný obed. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a u pani Márii Dobiašovej pri Ocu.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 10. júna 2019

Oznamuje sa občanom, že v okolí našej obce a mesta Šaštín- Stáže sa pohybuje medveď. Upozorňujeme občanov, aby  boli ostražití a obmedzili pohyb v lese. Zároveň žiadame občanov, ktorí by medveďa videli, aby jeho pohyb nahlásili na tunajšom Ocú alebo na polícii.

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 10. júna do stredy 12. júna  vyváža TKO.  V utorok 11.6.2019 sa bude vyvážať papier.                                                   

Nutrifood poradňa oznamuje, že v Šaštíne na námestí pri cukrárni Kotvička otvorila novú pobočku Nutrifood na redukciu hmotnosti. Klientov vybaví aj na objednávku na t. č. 0910 628 555. 

TJ Sokol Borský Mikuláš v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš organizuje pre dievčatá a chlapcov  Denný športovo-pohybový tábor v termíne 15. – 19. 7. 2019. Cena 15,- € na jeden deň alebo 70,- € na týždeň.  V cene je zahrnutá celodenná strava a pitný režim. Pre deti je zabezpečený bohatý program, ktorý bude v piatok ukončený opekačkou. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0944 502 982 a 0911 020 916. Prihlášku do denného športového tábora nájdete na webovej stránke obce, v základnej škole a na facebookovej stránke TJ Sokol Borský Mikuláš.

 

Michal Sedláček srdečne pozýva všetkých žiakov nastupujúcich do 6. – 9. ročníku základnej školy na Denný letný tábor robotiky a informatiky. Tábor sa uskutoční od 1. – 5. 7.2019 vždy od 7:30 do 15:30 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici, Holého 1380. Cena 42,5€ v cene je zahrnutý obed. Záujemcovia získajú základné vedomosti z tvorby webových stránok a vytvoria jednoduchú počítačovú hru. Naučia sa základy fotografovania a upravovania fotografie v profesionálnom softvéri. Nadobudnú vedomosti a zručnosti pri tvorbe a úprave filmu. Budú mať možnosť vyskúšať si rôzne robotické hračky. Podanie prihlášok je možné osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v dobe vyučovania, e-mailom na adresu: sedlacekmichalpraca@gmail.com Pri e-mailovej komunikácii je potrebné prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov vytlačiť, vyplniť, podpísať a oba naskenované dokumenty odoslať na emailovú adresu sedlacekmichalpraca@gmail.com.

Pre bližšie informácie kontaktujte pána Michala Sedláčka, L.Svobodu, 1864. Telefónne číslo 0949 518 387. Alebo na internetovej stránke Súkromnej strednej odbornej školy podnikania www.sssp.edupage.org.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 7. júna 2019

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 10. júna do stredy 12. júna  bude vyvážať TKO.  V utorok 11.6.2019 sa bude vyvážať papier.                                  

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že 10.6.2019-17.6.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Košík v Šaštíne. Ambulantná pohotovostná služba v Senici a Skalici, kde je prítomný aj detský lekár, je otvorená počas pracovných dní od 16,00 h do 22,00 h, v sobotu a nedeľu od 7,00 h do 22,00 h.

V  sobotu 8.6.2019 sa v našej obci uskutoční zber papiera výmennou formou za hygienické potreby – toaletný papier, kuchynské rolky a hygienické vreckovky.  Zbierajú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie v krabici či igelitke. Kartóny sa neberú.  Zber sa uskutoční v čase od 8.00-8.45 h na parkovisku pri Ocú.

Sú stratené dva psy plemeno Stredoázijský ovčiak, fenka bielej farby a pes čierno šedej farby.  Prosí sa občan, ktorý ich videl, aby to oznámil na 0905 479 555. (Ján Jakubík, LNV 474).

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,   vás pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do vlastných nádob každý deň od 8,00 do 18,00 hodiny na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

MO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd po stopách Jána Hollého do Maduníc a na Dobrú Vodu, ktorý sa uskutoční v utorok 18.6.2019. Autobus bude odchádzať z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy U Karasa. Poplatok pre členov je 5,-€ a pre nečlenov 10,- €. V cene zájazdu je zahrnutý spoločný obed. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jozefíny Vajdovej, Peterská 1408 a u pani Márii Dobiašovej pri Ocu.

 

V sobotu 9. júna sa uskutočnia v rekreačnej oblasti Gazárka v Šaštíne Strážach Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko.  V programe, ktorý začína o 14,00 h sa predstavia okrem mnohých iných súborov aj DFS Studnička, Spievanky JDS a FS SLZA . Okrem bohatého kultúrneho programu sú pre hostí pripravené aj sprievodné atrakcie, kolotoče, trampolína, maľovanie na tvár a mnohé iné.

 

Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže a obec Borský Mikuláš vás pozývajú v sobotu 8. júna na 31. Záhorácky maratón a 16. Polmaratón. Štart je o 10.15 h pred športovou halou v Senici. Pretekári pobežia cez železničnú stanicu borovicovými lesmi do Borského Mikuláša do Šaštína-Stráží a späť.

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


20661757

Úvodná stránka