Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Farské oznamy

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 5.11.2018 do 11.11.2018 ( 31. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 5.:  V BM o 8.00: za zomr. rodinu Kamodyovú a Moravickú.   

U: 6.: V BM o 17.00: za Jozefa a Hermínu Kramarových a zomr. Rajmunda.                                                                                                                                         S: 7.:  V BM o 7.30: za B. pomoc a zdravie.

Š: 8.:  V BM o 17.00: za Mgr. Martu Kotianovú, rodičov, star. rodičov a ostatnú zomr. rodinu.                

P: 9.:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

             V BP o 17.00: za Pavla Cintulu (20.v.), sestru Helenu a rodičov Cintulových a Podaných.

S: 10.: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

              V BM o 8.00: za Štefana Palka. (1. výr.).

N: 11.: V BM o 7.30: za farníkov. 

             V BP o 9.00: za rodičov Jozefa Michalicu a manž. Oľgu.

             V BM o 10.30: za Viktora Sakaláša, rodičov Moštekových, brata Jozefa a Jána, zaťa Vladimíra a st.r.zos.

           

 Príbuzní z pohrebu p. Zdenka Butaša obetovali na kostol 50 eur a B. známa osoba 20 eur. Vďaka. Dnes budú litánie  V BM o 14.00 a v BP o 14.30. 10.11. bude v katedrále v Bratislave o 15.30 sv. omša a po nej Svätomartinský lampiónový sprievod pre deti a rodiny. Priniesť lampión, čiapky alebo šál alebo školské potreby pre chudobné deti v Rumunsku.

 

Sväté omše v týždni od 29.10.2018 do 4.11.2018 ( 30. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 29.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Máriu Smíkalových, synov Jozefa a Jána, st.rod. Sovových a ostat. rodinu.

 U: 30.: V BM o 8.00: za Františka a Helenu Cintulových, sestru Magdalénu, Vincenta Krupu a st.r. Cintulových a Mackových.

 S: 31.:  V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ruženčiarky a chorú ženu.

 Š: 1.:    Slávnosť Všetkých svätých

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jána a Máriu Šajdíkových, Jozefa a Máriu Polákových, synov Štefana a Jozefa a star.r.zos.

              V BM o 10.30: za Alojza Butaša, m. Štefániu, zaťov Jozefa, Štefana, st.r.zos. a ostatnú + rodinu.

              Dušičková pobožnosť na cintoríne v BP o 14.00 a v BM o 14.45.                

P: 2.:   Spomienka na všetkých verných zosnulých

              V BP o 8.00: za všetkých zosnulých.

               V BM o 17.00: za Pavla Šedivého, rodičov Šedivých a Bolebruchových a Júliu.

S: 3.: V BP o 8.00: za B. pomoc, zdravie a živú vieru pre synov a pre Sabínu.

N: 4.: V BP o 7.30: za farníkov.   OSLAVA SPOLUPATRÓNOV VŠETKÝCH SVATÝCH V BP

             V BM o 9.00: za Pavla Michalicu, manž. Annu a deti.

             V BP o 10.30: za Jozefa Benka, rodičov Benkových a Deščíkových a Jozefa, Štefana a Jána.

         

Príbuzní z krstu Nikolasa Hlavenku obetovali na kostol 50 eur, z krstu Dominika Kubinca 50 eur, z pohrebu p. Emila  Včelku 50 eur, z pohrebu p. Jána Cintulu 50 eur, zo sv. omše za p. Pavla Sameka 50 eur a v zbierke na misie sa vybralo 420 eur. Vďaka. Spovedanie: v pon.,ut.str. a piatok 30 min. pred sv. omšou. Odpustky: od 1. do 8.11.: návšteva cintorína,  2.11. v kostole 0tče náš a Verím v Boha. V sobotu 3.11. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 22.10.2018 do 28.10.2018 ( 29. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 22.:  V BM o 7.30: za Rudolfa, Máriu a ostatnú rodinu.      

U: 23.: V BM o 15.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Emila Včelku.    

 S: 24.:  V BM o 8.00: za Jozefa a Annu Kolíkových, +deti, st.rod. Benkových a Kolíkových a ost. +rodinu. 

 Š: 25.:  V BP o 17.30: za Jozefu Rybeckú, Máriu a Jozefa Osuských, Timoteja, Mariána, Jána Šimuničových, Klaudiu Gozorovú a Rudolfa Rybeckého.                 

P: 26.:  V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Jána Cintulu.

               Výročie posviacky farského kostola v BM, slávnosť

            V BM o 17.30: za Jozefa Exnera (10. v.), rodičov a rodičov Floriána a Hedvigu Gašpárkových.

S: 27.: V BM  o 8.00: za Pavla Samka (1. výr.) a rodičov Jozefa a Jozefu.

N: 28.: V BM o 7.30: za farníkov.    VÝROĆIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

             V BP o 9.00: za Štefana Včelku, rodičov Včelkových a Mullerových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Alojza Drápala (2. výr.), rodičov a star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

Príbuzní z krstu Adama Králika obetovali na kostol 50 eur, z krstu Emily Kalčíkovej 50 eur a z krstu Sofie Hlavenkovej 30 eur. Vďaka. Dnes je zbierka na misie. Budúcu nedeľu bude tradičná ofera v BM a tiež sa budú predávať sviečky za 1 euro za nenarodené deti. V noci zo soboty na nedeľu bude zmena času.

 

Sväté omše v týždni od 15.10.2018 do 21.10.2018 ( 28. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 15.: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre rodinu.      

     

 U: 16.:  Sv. Margity Márie Alacoque, panny

              V BM o 17.30: za Alojza Habalu a rod. zos.                                                                                                                                                                            

 

 S: 17.: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

              V BM o 8.00: za Helenu Dobiašovú, dcéru Emíliu, zaťa Antona a ostatnú + rodinu.

 

 Š: 18.: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

             V BP o 17.30: za Hedvigu a Adama Mužíkových a star. rod. Šrámkových.                  

 

 P: 19.: Sv. Pavla z Kríža, kňaza

              V BM o 17.30: za Annu Nesnadnú, rodičov Grajzových a Nesnadných.

 

 S: 20.: V BM  o 8.00: za Štefana Pavlíka. (10. výr.).

 

  N: 21.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Simeona a manž. Annu Valentových. (obaja nedož. 90 r.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Bednára. (1. výr.).

            

Príbuzní zo sobáša Kevina Hladíka a Timey Polákovej obetovali na kostol 50 eur. Vďaka. Budúcu

nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie. Prosím vo štvrtok 18.10. zapojiť sa do modlitby Milión

detí sa modlí ruženec ráno o 9.00. Stretnutie detí a mladých v BM v kostole v piatok o 17.30.

 

Sväté omše v týždni od 8.10.2018 do 14.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 8.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre chorého muža.      

     

 U: 9.:  V BM o 17.30: za Jozefa a Máriu Samkových, synov Jána a Jozefa, nevestu Jozefu rodenú Chorvátovú a Pavla.                                                                                                                                                                             

 

 S: 10.: V BP o 7.30: za Michala a Teréziu Chovancových, syna Jozefa a st.r. Humlových a Chovancových a ost. rodinu.

 

 Š: 11.: Sv. Jána XXIII., pápeža

             V BP o 17.30: za Jána Vaňka, manž. Zuzanu a dcéru Máriu.                   

 

 P: 12.: V BM o 13.00: za živých a zomrelých spolužiakov a spolužiačky nar. r. 1948.

              V BP o 17.30: za Jozefa Vitáloša a rodičov Záhončíkových a Vitálošových.

 

 S: 13.: V BP  o 14.00: sobášna sv. omša za Kevina Hladíka a Timeu Polákovú.

 

  N: 14.: V BM o 7.30: za farníkov.  

             V BP o 9.00: za Antona a Jozefu Vajdových a rodičov Vajdových a Obuchových.

             V BM o 10.30: za Štefana Šedivého, rodičov Šedivých a Cintulových a ost. rodinu.

            

Príbuzní zo sobáša M. Kaveckého a K. Štetinovej obetovali na kostol 50 eur, zo sobáša P. Cvečku a P. Piovarčiovej 50 eur, zo sobáša M. Cáka a L. Menšíkovej 100 eur, z pohrebu p. Evy Linekovej 50 eur, z pohrebu p. Štefana Cintulu 50 eur, Bohu známa obetovala 70 eur a jubilantka p. Cecília Vaňková obetovala 50 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 13.30 a v BM o 14.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 1.10.2018 do 7.10.2018 ( 26. nedeľa v roku)

P: 1.: V BM o 14.00: pohreb. sv. omša a pohreb p. Evy Linekovej.       

 U: 2.: Sv. anjelov strážcov

            V BM o 18.00: za + manžela Jána Cintulu.                                                                                                                                                                              

S: 3.: V BP o 14.00: pohreb. sv. omša v kostole a pohreb p. Anastázie Semianovej.

            V BM o 18.00: za Štefana Černého (1. výr.) a rodičov.

Š: 4.: Sv. Františka Assiského

             V BP o 18.00: za Vendelína a Štefániu Šrámkových, st.rod. Butašových a ostatnú rodinu.         

 P: 5.: Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

           V BM o 18.00: za st. rod. Cintulových, Máriu a Jozefa Michalicových, Albínu Vajdovú a manž.

                                       a Magdalénu Cintulovú a manž.

S: 6.: V BM o 15.00: sobáš Michala Cáka a Lenky Menšíkovej.

 

  N: 7.:          V BM o 7.30: za farníkov.   

             V BP o 9.00: za rodičov Štefana a Karolínu Cintulových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

             

 

Sviatosť pokánia pred 1. piatkom budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. omšami. V októbri pred sv. omšami

bude spoločná modlitba sv. ruženca. Odpustky. V sobotu 6.10. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.

 

 

 

 

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.

                                

 

Sväté omše v týždni od 24.9.2018 do 30.9.2018 ( 25. nedeľa v roku)

                                                                       

P: 24.: V BM o 8.00: za zomr. Máriu Pánikovú.         

 U: 25.: V BM o 18.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu, vnuka Jána a rod. zos.   Poučenie birmovancov.                                                                                                                        S: 26.: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

Š: 27.: Sv. Vincenta de Paul, kňaza

             V BP o 18.00: za rodičov Medlenových, Búzkových, brata Rajmunda a celú zomr. rodinu.   

P: 28.: Sv. Václava, mučeníka.  Poučenie pre birmovancov.

           V BM o 18.00: za Jozefa a Annu Pavlíkových, syna Jozefa, zaťa Jána, nevestu Teréziu a Annu a Jozefa Drinkových.

S: 29.: V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Michala Kaveckého a Ing. Katarínu Štetinovú.

              V BM o 16.30: sobášna sv. omša za Petra Cvečku a Petru Piovarčiovú..

N: 30.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Františka a Emíliu Predajňových, syna Milana a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jána Holáska (1. výr.) a manž. Ruženu.

             V BM o 15.00: BIRMOVNÁ SV. OMŠA a BIRMOVKA.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jána Sovu obetovali na kostol 50 eur a z pohrebu p. Anny Pobjeckej 50 eur. Vďaka.

Vo štvrtok ráno od 9.00 bude upratovanie kostola v BM, v piatok v BM spovedanie birmovancov a ich príbuzných od 16.00 do 17.30. Vstup do kostola v BM v nedeľu poobede od 14.00 – najprv birmovanci s birm. lístkom a birm. rodičom a potom ostatní ľudia.

 

Sväté omše v týždni od 17.9.2018 do 23.9.2018 ( 24. nedeľa v roku)


P: 17.: V BM o 8.00: za zomr. Matúša a Janku, Štefana a Martu, Zuzanu a Alenu a ostatnú rodinu.
U: 18.: V BM o 18.00: za Alojza Filípka, rodičov Filípkových a Filipových, st.r.zos. a zaťa Milana.
S: 19.: V BM o 8.00: za Máriu Jankovičovú, rodenú Nesnadnú. (10. výr.).
Š: 20.: Sv. Ondreja, Pavla a spoločníkov, mučeníkov
V BP o 18.00: za Pavla Obucha, manž. Teréziu, brata Jána a rod. zos.
P: 21.: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Poučenie pre birmovancov
V BM o 18.00: za Jozefa Petríka a Matildu a star. rod. zos.
S: 22.: V BP o 8.00: za Jána Dobiaša.
N: 23.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za +Františka a Máriu Baďurových a ostatnú živú rodinu.
V BM o 10.30: za Jozefa Šedivého (35. v.), manž. Hermínu, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Dnes predávanie srdiečok. V stredu,
piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Máme ďakovať za úrodu.

 

Sväté omše v týždni od 10.9.2018 do 16.9.2018 ( 23. nedeľa v roku)

                                                                      

P: 10.: V BM o 8.00: na poďakovanie za milosti od rodiny Hodáňovej.           

U: 11.: V BP o 18.00: za +brata Antona a rodičov Filipových a star. rod. zos.

 S: 12.: Najsvätejšieho mena Panny Márie

             V BM o 8.00: za Štefana Cintulu. (1. výr.).

             V DD o 10.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (90 r.).

Š: 13.: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

             V BM o 18.00: za Jána Nesnadného, m. Annu, syna Jána, nevestu Teréziu, kňaza Floriána Tománka a r.zos.                     

P: 14.: Povýšenie svätého kríža                     Poučenie pre birmovancov

           V BM o 18.00: za Emila Včelku a rodičov Včelkových a Beňkových.

S: 15.: Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska

            V BP o 16.30: za Ladislava Macka, m. Teréziu, dcéru Vieru, zaťov Jána, Juraja a Jozefa (20. v.), vnukov Romana a Róberta. (1. v.).

            V BM o 18.00: za Jozefa a Hedvigu Škápikových a Františka Baďuru.

N: 16.: V BM o 7.30: za farníkov.          

             V BP o 9.00: za Štefana a Annu Šedivých, syna, zaťov, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: za Antona Holáska (nedož. 80 r.), rod. zos., +vnuka Simeona, ostatných členov rodiny a za zdravie a B. pomoc pre ženu.

Príbuzní zo sobáša T. Semiana a N. Albrechtovej obetovali na kostol 50 eur a z krstu Valentíny Biksadskej 50 eur. Vďaka. Dnes bude stretnutie rodičov birmovancov v kostole v BM o 15.00. Dr. Pavol Tománek, rodák z BM oznamuje, že dňa 22.9.2018 o 15.00 v Štefansdome vo Viedni bude vysvätený svätiteľom kard. Schonbornom za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou. Púť v Šaštíne.

 

Sväté omše v týždni od 27.8.2018 do 2.9.2018 ( 21. nedeľa v roku)


P: 27.: Sv. Moniky
V BM o 8.00: za Jozefa, Jarku a Darinu.
U: 28: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V BM o 8.00: za Štefana Gašpárka.
S: 29.: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
V BM o 8.00: za Jozefa Gašpárka.
Š: 30.: V BP o 18.00: za Jána Cintulu (5. výr.) a rodičov.
P:31.: Poučenie pre birmovancov.
V BM o 18.00: za B. pomoc pre 75-ročných jubilantov a jubilantky a za zomr. 75-ročných.
S: 1.: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Jozefa Cintulu a Zuzanu Mihovú.
N: 2.: V BM o 7.30: za farníkov.
V BP o 9.00: za Štefana Cáka (10. výr.), rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.
V BM o 10.30: za Annu Zugarovú (1. výr.), syna Vladislava a star.rod.zos. > Príbuzní z pohrebu p. Alojza Janíčka obetovali na kostol 50 eur, z krstu Marka Dobiaša 40 eur a v zbierke
na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 530 eur. Vďaka. 7.-9.9. bude púť v Marianke, 8.9. v Žarošicích,
3.-9. Loretánske dni v Skalici a 14.-16.9. púť v Šaštíne. Podrobnosti sú na plagátoch. Budúcu nedeľu
na začiatku sv. omší spev k Duchu Svätému.

Mozilla Firefox.lnk

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ
sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


15503426

Úvodná stránka