Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Čestná občianka obce

HISTORICKY PRVÁ ČESTNÁ OBČIANKA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ EVA FORDINÁLOVÁ

 

Pred 70. rokmi sa v malom domčeku na pomedzí rodného domu Jána Hollého a kostola Sv. Mikuláša narodila Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., ktorej práve toto symbolické miesto svojho narodenia predurčilo zmysel a cestu, ktorou sa bude svojim životom uberať.
Tou prvou cestou je osobnosť a dielo Jána Hollého, ktoré sa stali pre Evu Fordinálovú prioritným výskumným záujmom.
Druhá cesta je smerovaná k Bohu, v ktorej rozpína krídla vo výškach a výšinách prostredníctvom poézie a odhaľuje sa nám ako citlivá poetka.


Vďaka poézii sa v piatok 9. 12.2011 uskutočnila v Borskom Mikuláši prezentácia najnovšej básnickej zbierky Evy Fordinálovej Z hlbokosti duše. Podujatia sa zúčastnili starosta obce Vladimír Bízek, zástupca starostu obce Ing. Ján Sekáč, poslanci obecného zastupiteľstva, predstavitelia zriaďovateľských organizácií a mnoho rodákov, priateľov, kolegov a žiakov.
Úvod sviatočného stretnutia patril priblíženiu života a tvorby profesorky Evy Fordinálovej, ktorú umocnil recitáciou Hollého Selanky „Jaroslav“ slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič s hudobným sprievodom klavírneho virtuóza Jána Salaya.
Po vystúpení umelcov predstavila najnovšiu, v poradí už piatu básnickú zbierku našej rodáčky riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová. Podobne ako tie predchádzajúce je naplnená vôňou spirituality. Autorka tentoraz siahla po forme žalmov i sonát, ktoré odzneli z úst režisérky, herečky a prvej slovenskej televíznej hlásateľky Hildy Michalíkovej, ako i prostredníctvom žalmu, ktorý zhudobnil Martin Christov. Zahrali a zaspievali ho sestry Laura a Nikola Tománkové.
Eva Fordinálová prítomným predniesla báseň „Sonáta rodných vôd“, ktorá je krásnou spomienkou na rodný Borský Mikuláš.
Rodisko je miesto, ktoré nám daroval Boh a blízki ľudia plní lásky a priateľstva. Pre Evu Fordinálovú je touto kolískou práve Borský Mikuláš- krásny kus Zeme, kráľovstvo piesku a kučeravých borovíc, ktoré jej navždy prirástli k srdcu...
Za jej celoživotné dielo prispievajúce k poznaniu a odovzdávaniu odkazu národného dejateľa Jána Hollého a za mimoriadny prínos k šíreniu dobrého mena a propagácii svojho rodiska Borského Mikuláša, udelil starosta obce Vladimír Bízek svojej bývalej učiteľke a jubilantke Prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc. historicky prvé Čestné občianstvo obce Borský Mikuláš.
Po slávnostnom odovzdaní pamätného taniera a listiny prečítal Jozef Šimonovič pozdravný list od Viliama Turčányho, Štefana Vargaša, Karola Kapellera a Stanislava Májeka, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť osobne. Záver oficiálnej časti patril básni Jubilejný div, ktorú pre Evu Fordinálovú zložil Viliam Turčány.
  
Slávnostný prípitok s prianím toho najlepšieho do osobného i tvorivého života poprial jubilantke a prvej čestnej občianke Borského Mikuláša starosta obce Vladimír Bízek. Záver už patril blahoželaniam a osobným stretnutiam so svojimi rodákmi. Túto uvoľnenú atmosféru sme využili na osobný rozhovor.

Vážená pani profesorka, narodili ste sa v srdci Záhoria, v Borskom Mikuláši, v blízkosti rodného domu Jána Hollého. Malo Vaše rodisko a miesto narodenia významný vplyv na Vašu životnú cestu?
- Zopárkrát som uvažovala nad tým, aká by bola moja životná cesta, ak by som sa narodila inde, než v Borskom Mikuláši. Samozrejme, prišla som iba k poznaniu, že to zrejme inak nemalo byť. A nielen kvôli Jánovi Holému. Veď v prvých takmer štyridsiatich rokoch svojho života som ešte ani nepomyslela, že by som mu mohla venovať hlbšiu, dôkladnejšiu pozornosť. Aj počas štúdia som sa domnievala, že o Hollom už bolo povedané a napísané všetko. Že z ďaleka nie, na to som prišla neskôr, takmer neskoro. Ale moje rodisko ma vybavilo poznaním a skúsenosťou, že dopátrať sa skutočných hodnôt a získať ich možno iba tvrdou poctivou prácou, že nie je všetko také, ako sa javí na prvý pohľad, treba sa spoliehať na vlastnú mienku, nevzdávať sa. Životné okolnosti Búranom nedovoľovali, aby boli „makkýši“. O všetko bolo treba tvrdo zabojovať. Bola to najlepšia škola, akú som mohla dostať. A že prekážky sú na to, aby sme si vyskúšali svoje sily.

Básnikovi Jánovi Holému Ste zasvätili monografie Aký si, Ján Hollý? (1985), Hollého idey v ideológii romantizmu (2000), Ján Hollý 1785-1849 (2003) a Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí (2007). Čo Vás inšpirovalo k tomu, aby Ste svoju vedeckú činnosť nesmerovali Jánovi Holému a vlastne celému obdobiu klasicizmu?

- Ako som už povedala, dosť dlho som pri svojej pedagogickej práci vôbec nepomýšľala na vedeckú činnosť. Rozhodla náhoda, keď sa istý známy zmienil, že chce napísať knihu o Jánovi Hollom. Že by predsa len o ňom nebolo napísané všetko? Doma som opäť „náhodou“ siahla po epose Sláv. A s prekvapením som zisťovala, aký odkaz nám v ňom Hollý v skutočnosti zanechal- a nik sa doposiaľ o ňom nezmienil. A tak vznikla prvá štúdia Epos Sláv v národnohistorickom kontexte. Zrejme som najprv potrebovala „dozrieť“, aby som tento metaforický epos pochopila. A to bol vlastne kľúč k Hollého dielu celkove, pochopila som, že sa na neho treba pozrieť „inak“. Aj v tom mi pomohlo „precítenie“ atmosféry nášho rodiska - aj celého Záhoria, ktoré má v jeho poézii zásadnú úlohu, veď ho ideovo vyformovala.  A prečo potom celé obdobie klasicizmu? Musela som ho hlbšie spoznať, aby som hlbšie spoznala korene. A priviedli ma až k podstate „veľkého kráľovstva Slovákov“ a k mimoriadnemu významu cyrilometodskej tradícii v našich duchovných dejinách.  A ešte niečo: základným znakom klasicizmu je „trojjedinosť“ krásy, pravdy a dobra. Je aj v Hollého diele a verím v ňu aj ja, nemala by chýbať v žiadnom kvalitnom diele.


Okrem vedeckej práce a výskumu osobnosti Jána Hollého sa odhaľujete ako citlivá poetka. V roku 1995 Ste sa stali absolútnou víťazkou celoslovenskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského. Verše boli publikované časopisecky a neskôr ako samostatné básnické zbierky, ktorých nezabudnuteľné prezentácie máme v pamäti.
Neprestanem Ťa hľadať,Chystám Ti miesto, Vôňa Záhoria, Stretlo ma svetlo, či Chystám Ti miesto.  Dnes Ste nám predložili ďalšiu zbierku poézie Z hlbokosti duše.
Čo vás inšpirovalo k písaniu veršov, kedy sa vo vás otvorila duša citlivej poetky?

- Odpoviem úprimne: neviem. S písaním veršov som začala skoro, asi v desiatich rokoch, ale to ešte nebola poézia, takže na dosť dlhé obdobie som sa venovala „užitočnejšej“ činnosti. Hoci sem-tam, ale iba pre seba, na vyrovnávanie svojho vnútorného pretlaku. A až potom som sa domnievala, že som už napísala, čo som napísať mala, zrazu to prišlo ako výbuch. Zrejme sa zatiaľ mnohé nazbieralo, dozrelo a žiadalo sa to dostať na papier. A inšpiráciou sa mi stalo všetko vôkol mňa vo vzájomnom súlade so všetkým, čo bolo vo mne. Ja som už len dávala tomu formu.
Mnohým z nás zapĺňa voľné chvíle a tiché večery súbor reflexií Ranné zamyslenia. Ako uzreli svetlo sveta?
- Tie boli viac-menej predznamením. A neboli určené pre knižné vydanie. Ide o súbor príspevkov do rovnomennej rozhlasovej relácie, konfrontujem v nich prejavy dnešnej doby s mojimi názormi, túžbami, ideálmi. Zrejme som sa „strafila“ s rovnakým zmýšľaním mnohých poslucháčov, lebo sa stretli s odozvou a žiadosťami, aby vyšli knižne. A o to sa postaralo Záhorské múzeum.


Za Vaše celoživotné dielo, za  šírenie dobrého  mena svojho rodiska a za jeho propagáciu Vám bolo starostom obce p. Vladimírom Bízkom slávnostne udelené čestné občianstvo obce. Aké pocity Ste prežívali?
- V prvom rade: informácia, ktorá mala byť utajená, predsa len „presiakla“ a v najlepšom slova zmysle ma zaskočila. Začala som si spytovať svedomie, či si to skutočne zaslúžim. Popri všetkých ostatných čestných občanoch Borského Mikuláša, ktorí si taktiež statočne plnia svoju prácu a povinnosti. Mne sa len ušla práca „iná“, v ktorej som zazrela šancu „zviditeľniť“ cez osobnosť Jána Hollého aj naše spoločné rodisko. Nič iné som od toho neočakávala. Ale nemôžem zatajiť: dojalo ma, potešilo ma, že moja práca nezostala bez odozvy a že ju moji spolurodáci prijali za svoju.
A moje pocity pri odovzdávaní? Dostala som viacero ocenení, ale v Borskom Mikuláši som dostala svojho životného Oscara.  A teda: ďakujem všetkým, ktorí ma od detstva formovali, ktorí neskôr žičlivým okom sledovali moju prácu, ktorí mi toto významné ocenenie iniciovali, schválili a odovzdali. Áno, som šťastná. Som medzi svojimi. Nech sa Vám vo všetkom darí a ja si často „odskočím“ sa na to pozrieť. Ďakujem všetkým za priazeň.

I my Vám ďakujeme a želáme Vám pevné zdravie, mnoho úspechov v osobnom i tvorivom živote, aby  vo Vašom srdci ostala príjemná spomienku na túto udalosť.

Oľga Cintulová


 

Báseň Jubilejný div zložili pre Evu Fordinálovú Viliam Turčány.

JUBILEJNÝ  DIV

  Motto:
  Nevie na ten div náš svet sa vynadívať!
  Preto k jubileu iba volá VIVAT
  dcéra obce BÚRE, dcéra FORDINÁLA !
  Vivat EVA, tá ich ozdoba i chvála !

 

Rodom BÚRANKA, nie div, že vždy sa búri
z hĺbky duše proti svetu nekultúry !
že z tej hĺbky duše, z tej jej hlbokosti
pre nás vynára len najrýdzejšie skvosty
Hollého, tých CHVALO-, žiaľ i ŽALOSPEVOV !

 

Meno HOLLÉHO vždy bude späté s EVOU,
s tým, čo s láskou tvorí verná dcéra BÚRÚ
pre nás, pre národ, pre našu veľkú obec,
čo chce PREVŽDY tvoriť pre svet, pre kultúru
VÔBEC !

 

8. decembra 2011 (Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
    srdečne venuje   Viliam Turčány


 

2011_12_09 E. Fordinálová- Čestné občianstvo

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 

 
Položky 1-40 z 59

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21198016

Úvodná stránka