Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Archív

Životné prostredie

Verejná vyhláška č.j.OcÚ/BM/702/2017

Zverejnené 21.8.2017 -oc-
Aktualizované: 20.2.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 23.8.2018 -oc-


 

Výrub stromov

Č.j. OcU/BM/279/2019/Mar
Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
viac...

Zverejnené 16.4.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcU/BM/167/2019/Ma
Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Závilinský a manž..
viac...

Zverejnené 13.3.2019 -oc-


 

Výrub drevín

Zverejňenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Feitscher
Č.j. OcU/BM/131/2019/Mar
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 
Č.j. OcU/BM/160/2019/Mar
viac...

Zverejnené 4.3.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcU/BM/145/2019/Mar
Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Ing. Daniel Mikulka a Branislav Mikulka
viac...

Zverejnené 27.2.2019 -oc-


 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa Oríšek

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa 
Č.j. OcÚ/BM/36/2019/Mar
viac...

Zverejnené 31.1.2019 -oc-


 

Súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa

Č.j. OcÚ/BM836/2018/Dub,Mar
Vec: Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš - súhlas na výrub porastu rastúceho mimo lesa
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Č.j. OcÚ/BM/873/2018/Mar
 
Obec Borský Mikuláš, ako príslušný správny orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôs ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie V súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydani ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie informácie   v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vy ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Chorvát

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav Jurkovič

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Radoslav Križan

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Rudolf Podaný

Zverejnené 19.10.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Zverejnené 23.8.2018 -oc-


 

Výrub stromov

Zverejnenie informácie.
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydan ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -oc-
Aktualizované: 14.11.2017 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
viac...

Zverejnené 20.3.2018 -oc-


 

Zverejnenie informácie o výrube porastu

Zverejnenie informácie o výrube porastu
viac...

Zverejnené 15.3.2018 -oc-


 

Informácie a začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 5.3.2018 -oc-


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené 15.2.2018 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

Územné plánovanie

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania

Zverejnené 4.10.2017 -oc-


 

Oznámenie o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu

Obec Borský Mikuláš obdržala dňa 26.07.2019 z Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Štefanov ...viac...

Zverejnené 30.7.2019 -oc-


 

Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2“

O B E C  B O R S K Ý  M I K U L Á Š
Obecný úrad, Smuha 1, 90877 Borský Mikuláš
O Z N A M
Obec Borský Mikuláš ako obstarávateľ Územného plánu obce Borský Mikuláš – Zmeny a doplnky ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -oc-


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067920

Úvodná stránka