Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

Ako postupovať

 

Ako postupovať

aby mohla byť záujemcovi poskytovaná sociálna služba je potrebné predložiť Žiadosť. Tomuto predchádza:

 

 

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadosť podáva v písomnej forme na obec podľa trvalého bydliska, Vyšší územný celok – odd. sociálnych vecí podľa trvalého bydliska.

Ako prílohu prikladá lekársku správu o žiadateľovi - stanovisko obvodného lekára.

Po podaní žiadosti príslušný sociálny pracovník obce alebo VÚC vypracuje sociálny posudok v trvalom bydlisku žiadateľa a spolu so zdravotným posudkom, ktoré obsahujú stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Príslušná obec alebo VÚC  na základe Zdravotného posudku a Sociálneho posudku vystaví Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

S Rozhodnutím žiadateľ navštívi zariadenie, v ktorom by chcel byť umiestnený a vypíše Žiadosť o prijatie do zariadenia.

V prípade, že zariadenie má voľné miesto spíše sa Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. V prípade, že voľné miesto nemá zaradí žiadateľa do poradovníka.

 

Pri nástupe do zariadenia sa vyžaduje:

 • súhlas dotknutej osoby ( súhlas so spracovaním osobných údajov)
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako 3 dni)
 • občiansky preukaz
 • zdravotný preukaz poistenca
 • preukaz ŤZP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho Rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • zoznam bielizne, šatstva, ktoré musí byť označené iniciálami klienta (vyšité)
 • zoznam cenín a finančnej hotovosti, ktoré si občan prinesie do zariadenia
 • zdravotnú kartu od praktického lekára
 • lieky (ak trvalo nejaké užíva)
 • zdravotné pomôcky a iné prostriedky, ktoré používa pri bežných úkonoch
 • doklad od lekára o bez infekčnosti (nie staršie ako 3 dni)

          

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety, ktoré predstavujú pre klienta jeho domáce prostredie.
 


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21067403

Úvodná stránka