Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

VZN platné

Účinnosť od: 1.1.2018

85Dodatok č.1/2018


 
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Borský Mikuláš č. 85/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dodatok 1_85_2013.pdf Dodatok 1_85_2013.pdf (98.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2018

102/2017


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 102/2017 o nakladaní s odpadovými vodami
VZN_102_2017 o nakl. s OV.pdf VZN_102_2017 o nakl. s OV.pdf (179.8 kB)

 
Účinnosť od: 29.11.2017

101/2017


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 101/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 50/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Borský Mikuláš
VZN_101_2017 ÚPN-O.pdf VZN_101_2017 ÚPN-O.pdf (97.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2017

100/2016


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš
č. 100/2016 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Borský Mikuláš
VZN 100_2016 soc.pdf VZN 100_2016 soc.pdf (83.3 kB)

 

99/2016


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 99/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 99_2016 o poplatku za KO.pdf VZN 99_2016 o poplatku za KO.pdf (51.7 kB)

 

97/2015


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš
č. 97/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Borský Mikuláš
VZN 97_2015 zápis dieťaťa.pdf VZN 97_2015 zápis dieťaťa.pdf (40.2 kB)

 
Účinnosť od: 1.10.2015

96/2015


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Mikuláš č. 96/2015 o zriadení Elokovaného pracoviska, Na výhone 1846/38C, Borský Mikuláš a Výdajne Školskej jedálne, Na výhone 1846/38C, Borský Mikuláš

VZN 96_2015 o zriad.elok.pdf VZN 96_2015 o zriad.elok.pdf (39.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.10.2015

95/2015


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 95/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajni školskej jedálne
VZN 95_2015 o výške prísp.pdf VZN 95_2015 o výške prísp.pdf (54.2 kB)

 
Účinnosť od: 1.4.2014

92/2014


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš
č. 92/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok Obce Borský Mikuláš pre príležitostné trhy v Dome kultúry Borský Mikuláš
VZN 92_2014 Trhovy poriadok DK.pdf VZN 92_2014 Trhovy poriadok DK.pdf (51.2 kB)

 
Účinnosť od: 1.4.2014

91/2014


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 91/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok Obce Borský Mikuláš pre príležitostné trhy
VZN 91_2014 Trhový poriadok.pdf VZN 91_2014 Trhový poriadok.pdf (46 kB)

 
Účinnosť od: 1.4.2014

90/2014


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 90/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Borský Mikuláš
VZN 90_2014 o podmienkach predaja.pdf VZN 90_2014 o podmienkach predaja.pdf (42.7 kB)

 
Účinnosť od: 3.10.2013

88/2013


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 88/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
VZN 88_2013.pdf VZN 88_2013.pdf (40.8 kB)
Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 88/2013
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
VZN 88_2013 príloha1.pdf VZN 88_2013 príloha1.pdf (44.1 kB)

 
Účinnosť od: 8.7.2013

87/2013


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Mikuláš
č. 87/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
VZN 87_2013 majetok obce.pdf VZN 87_2013 majetok obce.pdf (76.3 kB)

 
Účinnosť od: 8.7.2013

85/2013


 
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Borský Mikuláš č. 85/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Dodatok 1_85_2013.pdf Dodatok 1_85_2013.pdf (98.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2012

80/2011


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš
č. 80/2011
o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Obce Borský Mikuláš
VZN 80_2011.pdf VZN 80_2011.pdf (33.1 kB)

 
Účinnosť od: 13.3.2004

39/2004


 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš
č. 39/2004
o určení školského obvodu
VZN 39-2004.pdf VZN 39-2004.pdf (21.7 kB)

 

webygroup

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


14596874

Úvodná stránka