Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Borský Mikuláš

... srdce Záhoria...Obec zakotvená v priesypkoch pieskov, chrbtom podopretá o majestátny a tajuplný záhorský bor.

IMG_0133.JPG

Keď sa víchry zaboria do kaderavej hrivy borovíc, rozšepocú sa o kadečom dávnom a slávnom, čo zažili v histórii, s koreňmi hlboko vrastenými do rodnej zeme, takže trpezlivo a odhodlane znášali spoločne s ľuďmi  v ich lone všetko dobré i zlé, čo prinieslo čas. Veľkomoravská ríša sa rozpadla, uhorskí králi a rakúski cisári prichádzali a odchádzali, ale bor a Borský Mikuláš trval  a rástol, stále trvá a rastie, ude trvať a rásť – žijúc svoj jedinečný a neopakovateľný život v dejinách.   Eva Fordinálová


 

Aktuality

Dožinky na Búroch

Snímka1.JPG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...viac...


 

Deň obce

deň obce na web.JPG
 

Hodová sv. omša pri kaplnke sv. Márie Magdalény

 
 
Rímskokatolícky farský úrad Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na
 slávnostnú svätú omšu
na vŕšku pri kaplnke
svätej Márie Magdalény,
v nedeľu 22. júla ...viac...


 

Koncert SYNKOPA

Synkopa.jpg

Hudobná skupina Synkopa v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov
na koncert, ktorý sa uskutoční 13.7.2018 o 18,00 h v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš. 
Na koncerte vys ...viac...


 

SPRÁVA Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

SPRÁVA
Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb
do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš


Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

 


Celkovo bolo v našej obci zapísaných 3210 voličov.
Z toho počtu k volebným urnám pristúpilo 1454 voličov, čo prestavuje 45,29 %.

 

 

Výsledky volieb na starostu obce sú nasledovné:

Z celkového počtu voličov, ktorí sa volieb zúčastnili,

bolo na starostu obce odovzdaných 1441 platných hlasov.

 


Z uvedeného počtu

 

1.Vladimír Bízek, 60 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie,

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,

516 platných hlasov

2.Ján Záhončík, 49 r., živnostník, Slovenská národná strana,

500 platných hlasov

3.Pavel Jankovič, Ing., 53 r., špecialista správy majetku, NOVÁ DEMOKRACIA

296, platných hlasov

4.Ivona Hladíková, Mgr., 44 r., zamestnanec verejnej správy, nezávislá kandidátka,

73 platných hlasov

5.Ľubomír Bajza, 48 r., elektrotechnik špecialista,  nezávislý kandidát,

56 platných hlasov


 

Za starostu obce bol zvolený
Vladimír Bízek


           

 

 

Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš sú nasledovné:
Pre poslancov Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1431 platných hlasovacích lístkov,

z ktorých boli zvolení nasledovní poslanci:

 

Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš sú nasledovné:
Pre poslancov Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1431 platných hlasovacích lístkov,

z ktorých boli zvolení nasledovní poslanci:

 

 

1.Peter Gerhart, RNDr., PhD., 44 r., jadrový chemik, KDH, SDKÚ-DS, 500 platných hlasov

2.Jozef Cvečka, Ing., 50 r., predseda družstva, SMER-SD, 481 platných hlasov

3.Ján Sekáč, Ing., 41 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS, 439 platných hlasov

4.Peter Sekáč, Ing., MBA, 39 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát, 439 platných hlasov

5.Radoslav Wallner, Mgr., 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát, 413 platných hlasov

6.Mária Cintulová, Mgr., 54 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 404 platných hlasov

7.Pavel Jankovič, Ing.,  53 r., špecialista správy majetku, ND, 403 platných hlasov

8.Ján Dobiáš, 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 371 platných hlasov

9.Gabriela Cintulová, Bc., 38 r., administratívna pracovníčka, KDH, SDKÚ-DS, 359 platných hlasov

10. Jozef Michalica, 53 r., elektrotechnik, KDH, SDKÚ-DS, 334 platných hlasov

11.Róbert Macek, Bc., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, 309 platných hlasov

 


Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

 

12. Jozef Marek, 28 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát, 307 platných hlasov

13. Dan Záhončík, 25 r., manažér v automobilovom priemysle, SNS, 294 platných hlasov

14. Eduard Černo, Mgr., 59 r., učiteľ, KDH, SDKÚ-DS, 291 platných hlasov

15. Štefan Cák, Mgr., 40 r.,  štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, 290 platných hlasov

16. Ľubica Kanichová, Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislá kandidátka, 286 platných hlasov

17. Ján Samek, Ing., 52 r., technik, ND, 281 platných hlasov

18. Peter Bízek, 33 r., profesionálny hasič – záchranár, KDH, SDKÚ-DS, 279 platných hlasov

19. Margita Benková, Mgr., 48 r., ekonómka, KDH, SDKÚ-DS, 277 platných hlasov

20. Stanislav Kudláč, Ing., 34 r., projektový manažér, SNS, 271 platných hlasov

21. Tomáš Vanek, Mgr., 29 r., dispečer, SMER-SD, 260 platných hlasov

22. Jozefína Šedivá, Bc., 53 r., ekonómka, nezávislá kandidátka, 245 platných hlasov

23. Michal Jankovič, Bc., 25 r., finančný kontrolór, ND, 241 platných hlasov

24. Martin Šedivý, 24 r., elektromontér, nezávislý kandidát, 235 platných hlasov

25. Alena Vaňková, 58 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 231 platných hlasov

26. Katarína Michalicová, Mgr., 32 r., stredoškolská učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 225 platných hlasov

27. Petra Peltznerová, Ing., 27 r., pedagogická vychovávateľka, nezávislá kandidátka, 205 platných hlasov

28. Rudolf Hrebačka, Mgr., 33 r., pedagóg, SMER-SD, 201 platných hlasov

29. Júlia Drápalová, Mgr., 25 r., špeciálny pedagóg, nezávislá kandidátka, 200 platných hlasov

30. Jozef Cintula, 26 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS, 189 platných hlasov

31. Peter Drinka, 36 r., realitný maklér, SNS, 170 platných hlasov

32. Rastislav Cák, 40 r., hlavný stavbyvedúci, SNS, 161 platných hlasov

33. Lukáš Michálek, 29 r., grafický dizajnér, SNS, 147 platných hlasov

34. Emília Bízková, 44 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka, 146 platných hlasov

35. Ján Bízek, 51 r., vodič z povolania, SNS, 85 platných hlasov

36. Alexander Selecký, 64 r., stolár – tesár, MOST – HÍD, 32 platných hlasov


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ      zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ      výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ      výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ      právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ      pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámeniaVytlačiť
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je:

starosta@borskymikulas.sk

 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Vytlačiť
 

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Kandidáti:

1.    József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

2.     Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj,
nezávislý kandidát

3.    Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát

4.    Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany,
NOVÝ PARLAMENT

5.    Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD

6.    Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017
Volebný obvod číslo 5 – Senica
Počet volených poslancov: 5


Kandidáti:
1.    Michal Andacký, 28 r., súkromný podnikateľ, Senica,
MOST - HÍD
 

2.    Jaroslav Barcaj, Ing., 51 r., ekonóm, Senica,
Slovenská národná strana

3.    Martin Čulen, MUDr., 67 r., lekár, Senica,
Strana zelených Slovenska

4.    Martin Džačovský, Ing. Mgr., 34 r., advokát, Senica,
nezávislý kandidát

5.    Peter Gerhart, RNDr., PhD., 47 r., jadrový chemik, Borský Mikuláš,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

6.    Anna Hrabošová, Mgr., 56 r., pôrodná asistentka, Šaštín - Stráže,
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

7.    Jozef Hrubý, Mgr., 59 r., obchodný zástupca, Senica,
Slovenská národná strana

8.    Ján Hurban, Ing., MBA., LL.M., 34 r., viceprimátor, Senica,
SME RODINA - Boris Kollár

9.    Kristína Chudá, Mgr., 32 r., invalidný dôchodca, Senica,
Nezávislosť a Jednota

10.    Ľuboš Jediný, 53 r., SZČO, Senica,
Slovenská národná strana

11.    Pavol Kalman, Ing., 52 r., ekonóm, Senica,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

12.    Vladimír Kocourek, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Senica,
SMER - sociálna demokracia

13.    Radoslav Kováč, Bc., 51 r., personalista, mzdár, Štefanov,
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

14.    Ján Kovár, Ing., 64 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prietrž,
SMER - sociálna demokracia

15.    Henrich Kovarovič, 39 r., robotník, Kúty,
Slovenská národná strana

16.    Filip Lackovič, Mgr., 35 r., SZČO, politológ, Senica,
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

17.    Martin Lidaj, Ing., 40 r., zástupca primátora, Senica,
SMER - sociálna demokracia

18    Antónia Mikulíková, JUDr., 45 r., mediátor, Dojč,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

19.    Jakub Nedoba, Mgr., 29 r., publicista, Senica,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

20.    Ľubomír Parízek, RNDr., 54 r., poslanec TTSK, Senica,
nezávislý kandidát

21.    Jaroslav Petrla, Bc., 46 r., výsluhový dôchodca, Senica,
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

22.    Miroslava Poláková, Mgr., 44 r., úradníčka, Smrdáky,
Slovenská národná strana

23.    Radovan Prstek, Ing., 49 r., projektový manažér, Šaštín - Stráže,
nezávislý kandidát

24.    Roman Ravas, Mgr., 48 r., stredoškolský učiteľ, Rohov,
nezávislý kandidát

25.    Vladimír Sládek, 55 r., bezp. prac. SBS, Dojč,
Komunistická strana Slovenska

26.    Roman Sova, Ing., 49 r., ekonóm, Senica,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

27.    Marek Tršo, 36 r., klampiar, pokrývač, Moravský Svätý Ján,
 


 
 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho krajaVytlačiť
 

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja. Celkove bolo v našej obci zapísaných 3 228 voličov.

K volebným urnám prišlo 490 voličov, čo je 15,18 %.

 

Výsledky volieb sú nasledovné:

Z celkového počtu voličov, ktorí sa volieb zúčastnili bolo odovzdaných 472  platných hlasov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja to nasledovne:

kandidát s poradovým číslom

1. József Berényi, Mgr., Strana maďarskej komunity získal 3 hlasy

2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., nezávislý kandidát získal 17 hlasov

3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., nezávislý kandidát  získal 220 hlasov

4. Márius Novák, MUDr., Nový parlament získal 9 hlasov

5. Konrád Rigó, Most -Híd získal 2 hlasy

6. Jozef Viskupič, Mgr., Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti(oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska získal 221 hlasov

 

 

Pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja bolo odovzdaných
487 platných hlasov pre kandidátov:

poradovým číslom

1. Michal Andacký  získal 17 hlasov

2. Jaroslav Barcaj, Ing. získal 40 hlasov

3. Martin Čulen, MUDr. získal 45 hlasov

4. Martin Džačovský, Ing., Mgr. získal 58 hlasov

5. Peter Gerhart, RNDr., PhD. získal 387 hlasov

6. Anna Hrabošová, Mgr. získala 53 hlasov

7. Jozef Hrubý, Mgr. získal 24 hlasov

8. Ján Hurban, Ing. získal 46 hlasov

9. Kristína Chudá, Mgr.  získala 17 hlasov

10. Ľuboš Jediný  získal 27 hlasov

11. Pavol Kalman, Ing. získal 85 hlasov

12. Vladimír Kocourek, Ing. získal 58 hlasov

13. Radoslav Kováč, Bc.  získal 26 hlasov

14. Ján Kovár, Ing. získal 57 hlasov

15. Henrich Kovarovič  získal 29 hlasov

16. Filip Lackovič, Mgr. získal 49 hlasov

17. Martin Lidaj, Ing. získal 59 hlasov

18. Antónia Mikulíková, JUDr. získala100 hlasov

19. Jakub Nedoba, Mgr.  získal 91 hlasov

20. Ľubomír Parízek, RNDr. získal 85 hlasov

21. Jaroslav Petrla, Bc. získal 13 hlasov

22. Miroslava Poláková, Mgr. získala 23 hlasov

23. Radoslav Prstek, Ing. získal 115 hlasov

24. Roman Ravas, Mgr.získal 62 hlasov

25. Vladimír Sládek získal 32 hlasov

26. Roman Sova, Ing. získal 107 hlasov

27. Marek Tršo získal 32 hlasov


 
 

Poďakovanie kandidátaVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

 

dňa 4. novembra sa uskutočnili voľby župana a poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Vo voľbách ste mi dali Vašu podporu, Váš hlas, vďaka ktorému som bol zvolený za poslanca krajského zastupiteľstva.

            Vážim si každý Váš hlas a za každý úprimne ďakujem. Počet získaných hlasov, prejav Vašej dôvery ma zaväzuje a vnímam ju s pokorou  a zodpovednosťou.

            Výsledok volieb prijímam s odhodlaním konať v prospech všetkých obyvateľov našej obce, nášho okresu a nášho kraja.

 

            S úctou Váš Peter Gerhart


 
 
Položky 8-13 z 13

webygroup

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


14598903

Úvodná stránka