Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Borský Mikuláš

2/2014

Nariadenie č. 2/2014 starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš

Nariadenie č. 2_2014.PDF(328.9 kB)Nariadenie č. 2_2014.PDF

 

 

Obec Borský Mikuláš

 

 

Nariadenie č. 2/2014

 

starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia

celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš

 

     Nariaďuje sa všetkým povinným subjektom podľa § 52  a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.   o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať celoplošnú celoobecnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne        od 06.10.2014 do 19.10.2014.

 

Za účelom realizácie tohto opatrenia sa nariaďuje:

1. Fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktoré sú 

    podľa zákona č. 355/20017 Z.z. povinné v zmysle § 52 písm. k) vykonať deratizáciu

    v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení,

    zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch,

    v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby

    a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín

    a poživatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

2. Fyzickým osobám – občanom vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch

    hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti

    sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode č. 1.

3. Realizácia deratizácie musí byť efektívna a preto musí byť uskutočnená buď

    prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie alebo svojpomocne

    (u fyzických osôb – občanov) komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené  

    a schválené na tento účel.

4. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať musia byť aj fyzicky upratané, zbavené

    materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

5. Vykonanie deratizácie preukážu fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby

    fotokópiou potvrdenia, ktoré doručia poštou alebo e-mailom na Obecný úrad v Borskom

    Mikuláši. Potvrdenie vydá firma vykonávajúca deratizáciu.

 

      Nariadenie starostu obce je vydané na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pod číslom RÚVZ/2014/5589/EPI/Pet zo dňa 23.09.2014.

 

 

                                                                                              Vladimír Bízek

                                                                                                starosta obce

 

Vyvesené: 23.09.2014                                                                                 

Zvesené:

 


 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


21197973

Úvodná stránka