Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Územný plán obce

Územné plánovanie

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

Oznámenie ÚPN-O zmena č. 2 Oznámenie ÚPN-O zmena č.2.pdf Oznámenie ÚPN-O zmena č.2.pdf (78 kB)

 
 

ÚPN -O Borský Mikuláš. Zmeny a doplnky č.1 - textová časť, grafická časť Vytlačiť
 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Borský Mikuláš schválené uznesením OZ č. 238/2017 zo dňa 13.11.2017

1B_Schéma_lokality Model (1) Grafická časť 1B_Schéma_lokality Model (1).pdf 1B_Schéma_lokality Model (1).pdf (1.3 MB)
1-ŠIRŠIE_novy Model Grafická časť 1-SIRSIE_novy Model (1).pdf 1-SIRSIE_novy Model (1).pdf (1.6 MB)
2_REGULATÍV Model Grafická časť 2_REGULATIV Model (1).pdf 2_REGULATIV Model (1).pdf (4.7 MB)
2_REGULATÍV_novy Model Grafická časť 2_REGULATIV_novy Model (1).pdf 2_REGULATIV_novy Model (1).pdf (4.7 MB)
3A-Letisko_2 Model Grafická časť 3A-Letisko_2 Model (1).pdf 3A-Letisko_2 Model (1).pdf (2.6 MB)
3B_KOMPLEX Model Grafická časť 3B_KOMPLEX Model (1).pdf 3B_KOMPLEX Model (1).pdf (5.3 MB)
3B_KOMPLEX_novy Model Grafická časť 3B_KOMPLEX_novy Model (1).pdf 3B_KOMPLEX_novy Model (1).pdf (5.2 MB)
4_DOPRAVA Model Grafická časť 4_DOPRAVA Model (1).pdf 4_DOPRAVA Model (1).pdf (1.6 MB)
4_DOPRAVA_nový Model Grafická časť 4_DOPRAVA_nový Model (1).pdf 4_DOPRAVA_nový Model (1).pdf (1.6 MB)
5A_VODA Model Grafická časť 5A_VODA Model (1).pdf 5A_VODA Model (1).pdf (1.8 MB)
5A_VODA_novy Model Grafická časť 5A_VODA_novy Model (1).pdf 5A_VODA_novy Model (1).pdf (1.8 MB)
5B_PLYN Model Grafická časť 5B_PLYN Model (1).pdf 5B_PLYN Model (1).pdf (1.6 MB)
5B_PLYN_nový Model Grafická časť 5B_PLYN_nový Model (1).pdf 5B_PLYN_nový Model (1).pdf (1.6 MB)
5C_SILNOPRUD Model Grafická časť 5C_SILNOPRUD Model (1).pdf 5C_SILNOPRUD Model (1).pdf (1.8 MB)
5C_SILNOPRUD_novy Model Grafická časť 5C_SILNOPRUD_novy Model (1).pdf 5C_SILNOPRUD_novy Model (1).pdf (1.8 MB)
6_USES_nový Model Grafická časť 6_USES_nový Model (1).pdf 6_USES_nový Model (1).pdf (2.2 MB)
6_USES_stary Model Grafická časť 6_USES_stary Model (1).pdf 6_USES_stary Model (1).pdf (2.2 MB)
7_PP_novy22 Model Grafická časť 7_PP_novy22 Model (1).pdf 7_PP_novy22 Model (1).pdf (3.2 MB)
7_PPaLPH Model Grafická časť 7_PPaLPH Model (1).pdf 7_PPaLPH Model (1).pdf (3.2 MB)
Textová časť - ÚPN -O Borský Mikuláš-nálepka 00_nalepka.pdf 00_nalepka.pdf (100 kB)
Textová časť- ÚPN -O Borský Mikuláš-obal CD
00_obal_CD.pdf 00_obal_CD.pdf (5.8 kB)
Textová časť - ÚPN -O Borský Mikuláš - správa 00_Sprava.pdf 00_Sprava.pdf (212.5 kB)
Textová časť - ÚPN -O Borský Mikuláš - obálka 00_Sprava_obalka.pdf 00_Sprava_obalka.pdf (25.2 kB)
Textová časť - ÚPN -O Borský Mikuláš - Tabuľka 00_Tabulka_ppf.pdf 00_Tabulka_ppf.pdf (11.9 kB)
Textová časť - ÚPN -O Borský Mikuláš - Titulka 00_Titulka.pdf 00_Titulka.pdf (11.8 kB)

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania Vytlačiť
 


 
 
Rozhodnutie
 Rozhodnutie.PDF (10.3 MB) Rozhodnutie.PDF (10.3 MB)

 
UPN
 UPN Obce.PDF (7 MB) UPN Obce.PDF (7 MB)

 

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Borský Mikuláš


 


O Z N Á M E N I E
o začatí preskúmania platného
 Územného plánu obce Borský Mikuláš

O B E C  B O R S K Ý   M I K U L Á Š

 

 

O Z N Á M E N I E

o začatí preskúmania platného

 Územného plánu obce Borský Mikuláš

 

          Obec Borský Mikuláš, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,   o z n a m u j e  začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš podľa § 30       ods. 4 stavebného zákona, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš.

 

          Začatie procesu preskúmania platného územného plánu obce je potrebné za účelom zrealizovania zmien a doplnkov v tomto dokumente.

 

Obyvatelia, podnikatelia a inštitúcie obce Borský Mikuláš,

 ako aj ostatná verejnosť,

 sú oprávnení podať námety, pripomienky a podnety

 k platnému územnému plánu obce

 do 31.10.2016 (pondelok).

 

          Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš, alebo na elektronickú adresu: starosta@borskymikulas.sk.

Požiadavky je možné formulovať písomne, prípadne je možné k nim pripojiť fotografie alebo mapy s detailnejším zakreslením uvedených pripomienok a požiadaviek. Požiadavky by mali obsahovať popis súčasného stavu a návrh riešenia. Prílohou návrhu musí byť identifikácia vlastníckych vzťahov v predmetnom území.

Platný Územný plán obce Borský Mikuláš je zverejnený k nahliadnutiu  na internetovej stránke obce www.borskymikulas.sk a na Obecnom úrade Borský Mikuláš.

 

 

Borský Mikuláš 16.6.2016

 

                                                                     Vladimír Bízek

                                                                       starosta obce


 
 3B_KOMPLEX.pdf (10.1 MB) 3B_KOMPLEX.pdf (10.1 MB)

 
 Sprava_obalka.pdf (21.6 kB) Sprava_obalka.pdf (21.6 kB)

 

 
 Tabulky.pdf (27.5 kB) Tabulky.pdf (27.5 kB)

 
 VZN_ZČ.pdf (20.1 kB) VZN_ZČ.pdf (20.1 kB)

 
 Zav_cast.pdf (206.4 kB) Zav_cast.pdf (206.4 kB)

 

 

 
 04_doprava.pdf (3.8 MB) 04_doprava.pdf (3.8 MB)

 

 

 
 05B_plyn.pdf (3.6 MB) 05B_plyn.pdf (3.6 MB)

 

 

 
 07_ppf.pdf (6.5 MB) 07_ppf.pdf (6.5 MB)

 

webygroup

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13972633

Úvodná stránka