Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Územný plán obce

Rozhodnutie
 Rozhodnutie.PDF (10.3 MB) Rozhodnutie.PDF (10.3 MB)

 
UPN
 UPN Obce.PDF (7 MB) UPN Obce.PDF (7 MB)

 

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Borský Mikuláš


 


O Z N Á M E N I E
o začatí preskúmania platného
 Územného plánu obce Borský Mikuláš

O B E C  B O R S K Ý   M I K U L Á Š

 

 

O Z N Á M E N I E

o začatí preskúmania platného

 Územného plánu obce Borský Mikuláš

 

          Obec Borský Mikuláš, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,   o z n a m u j e  začatie procesu preskúmavania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš podľa § 30       ods. 4 stavebného zákona, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš.

 

          Začatie procesu preskúmania platného územného plánu obce je potrebné za účelom zrealizovania zmien a doplnkov v tomto dokumente.

 

Obyvatelia, podnikatelia a inštitúcie obce Borský Mikuláš,

 ako aj ostatná verejnosť,

 sú oprávnení podať námety, pripomienky a podnety

 k platnému územnému plánu obce

 do 31.10.2016 (pondelok).

 

          Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš, alebo na elektronickú adresu: starosta@borskymikulas.sk.

Požiadavky je možné formulovať písomne, prípadne je možné k nim pripojiť fotografie alebo mapy s detailnejším zakreslením uvedených pripomienok a požiadaviek. Požiadavky by mali obsahovať popis súčasného stavu a návrh riešenia. Prílohou návrhu musí byť identifikácia vlastníckych vzťahov v predmetnom území.

Platný Územný plán obce Borský Mikuláš je zverejnený k nahliadnutiu  na internetovej stránke obce www.borskymikulas.sk a na Obecnom úrade Borský Mikuláš.

 

 

Borský Mikuláš 16.6.2016

 

                                                                     Vladimír Bízek

                                                                       starosta obce


 
 3B_KOMPLEX.pdf (10.1 MB) 3B_KOMPLEX.pdf (10.1 MB)

 
 Sprava_obalka.pdf (21.6 kB) Sprava_obalka.pdf (21.6 kB)

 

 
 Tabulky.pdf (27.5 kB) Tabulky.pdf (27.5 kB)

 
 VZN_ZČ.pdf (20.1 kB) VZN_ZČ.pdf (20.1 kB)

 
 Zav_cast.pdf (206.4 kB) Zav_cast.pdf (206.4 kB)

 

 

 
 04_doprava.pdf (3.8 MB) 04_doprava.pdf (3.8 MB)

 

 

 
 05B_plyn.pdf (3.6 MB) 05B_plyn.pdf (3.6 MB)

 

 

 
 07_ppf.pdf (6.5 MB) 07_ppf.pdf (6.5 MB)

 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


12424852

Úvodná stránka