Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Úradné oznamy

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Nadstavba Domova dôchodcov Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc- Vyprší o 21 dní.


 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: Miestne komunikácie Borský Mikuláš

Zverejnené 17.4.2018 -oc- Vyprší o 21 dní.


 

Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 13.4.2018 -oc- Vyprší o 6 dní.


 

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Zverejnené 11.4.2018 -oc- Vyprší o 1 deň.


 

Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - nadstavba obytného podkrovia a prestavba prízemia na rodinnom dome, žumpa a spevnené plochy.

Zverejnené 11.4.2018 -oc- Vyprší o 1 deň.


 

Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, ktoré majú vlastnícky, nájomný alebo iný právne – relevantný vzťah k nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Borský Mikuláš: parc. registra E-KN č. 8239/9 a parc. č. 8239/10

Zverejnené 8.1.2018 -oc-


 

Nariadenia obce

Nariadenie č. 1/2018

Nariadenie č. 1/2018
starostu obce Borský Mikuláš na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Borský Mikuláš
Nariaďuje sa všetkým povinným subjektom podľa § 52 a § 53 ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -oc- Vyprší o 37 dní.


 

Nariadenie č. 2/2017

Zverejnené 11.10.2017 -oc-


 

Rozpočet

Schválený rozpočet 2018

Zverejnené 28.12.2017 -oc-


 

Návrh rozpočtu obce Borský Mikuláš

Zverejnené 29.11.2017 -oc-


 

Územné plánovanie

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš

Zverejnené 3.1.2018 -oc-
Aktualizované: 30.1.2018 -oc-


 

ÚPN -O Borský Mikuláš. Zmeny a doplnky č.1 - textová časť, grafická časť

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Borský Mikuláš schválené uznesením OZ č. 238/2017 zo dňa 13.11.2017
viac...

Zverejnené 30.11.2017 -oc-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania

Zverejnené 4.10.2017 -oc-


 

Územný rozvoj

POH Borský Mikuláš 2011-2015

Zverejnené 9.1.2018 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva TTSK 2016-2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

Životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Mikuláš pre programové obdobie 2015 – 2020.

Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš na zasadnutí dňa 11.6.2015 schválilo uznesením č. 39/2015 zámer spracovania PHSR pre programové obdobie 2015 – 2020.
 
Potreba vypracovať nový progra ...viac...

Zverejnené 17.6.2015 -oc-
Aktualizované: 7.7.2015 -oc-


 

Sociálne služby

Komunitný plán sociálnych služieb Borský Mikuláš 2015-2020

Zverejnené 9.1.2018 -oc-


 

Požiarna prevencia

Požiarna prevencia

Zverejnené 5.9.2017 -oc-
Aktualizované: 27.10.2017 -oc-


 

Výberové konania a zamestnania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole
viac...

Zverejnené 7.3.2018 -oc-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš

STAROSTA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, Borský Mikuláš
 
viac...

Zverejnené 9.1.2018 -oc-
Aktualizované: 30.1.2018 -oc-


 

Zámery predaja majetku

Zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 26.5.2017 -oc-


 

webygroup

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13971128

Úvodná stránka