Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Úradné oznamy

Verejné vyhlášky

Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, ktoré majú vlastnícky, nájomný alebo iný právne – relevantný vzťah k nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Borský Mikuláš: parc. registra E-KN č. 8239/9 a parc. č. 8239/10

Zverejnené 8.1.2018 -oc-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška č.j. OcÚ/BM/426/2017/Čech

Zverejnené 14.11.2017 -oc-


 

Verejná vyhláška č.j.OcÚ/BM/702/2017

Zverejnené 21.8.2017 -oc-
Aktualizované: 14.11.2017 -oc-


 

Nariadenia obce

Nariadenie č. 2/2017

Zverejnené 11.10.2017 -oc-


 

Rozpočet

Schválený rozpočet 2018

Zverejnené 28.12.2017 -oc-


 

Návrh rozpočtu obce Borský Mikuláš

Zverejnené 29.11.2017 -oc-


 

Územné plánovanie

O Z N Á M E N I E o začatí preskúmania platného Územného plánu obce Borský Mikuláš

Zverejnené 3.1.2018 -oc-


 

ÚPN -O Borský Mikuláš. Zmeny a doplnky č.1 - textová časť, grafická časť

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Borský Mikuláš schválené uznesením OZ č. 238/2017 zo dňa 13.11.2017
viac...

Zverejnené 30.11.2017 -oc-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho jednania

Zverejnené 4.10.2017 -oc-


 

Územný rozvoj

POH Borský Mikuláš 2011-2015

Zverejnené 9.1.2018 -oc-


 

Program odpadového hospodárstva TTSK 2016-2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 11.12.2017 -oc-


 

Životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Mikuláš pre programové obdobie 2015 – 2020.

Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš na zasadnutí dňa 11.6.2015 schválilo uznesením č. 39/2015 zámer spracovania PHSR pre programové obdobie 2015 – 2020.
 
Potreba vypracovať nový progra ...viac...

Zverejnené 17.6.2015 -oc-
Aktualizované: 7.7.2015 -oc-


 

Sociálne služby

Komunitný plán sociálnych služieb Borský Mikuláš 2015-2020

Zverejnené 9.1.2018 -oc-


 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Obec Borský Mikuláš v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Mikuláš na roky 2015-2020 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu týkajúcu sa vyplnenia dotazníka.  Jeho vyplnení ...viac...

Zverejnené 14.12.2015 -oc-
Aktualizované: 9.1.2018 -oc-


 

Požiarna prevencia

Požiarna prevencia

Zverejnené 5.9.2017 -oc-
Aktualizované: 27.10.2017 -oc-


 

Výberové konania a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš

STAROSTA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, Borský Mikuláš
 
viac...

Zverejnené 9.1.2018 -oc-


 

Zámery predaja majetku

Zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 26.5.2017 -oc-


 

webygroup

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13418106

Úvodná stránka