Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Úradná tabuľa obce

Oznámenie o uložení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ  PÍSOMNOSTI Janka FischerováVytlačiť
 

OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ

OZNÁMENIE O DORUČENÍ  PÍSOMNOSTI

 

 

Obec Borský Mikuláš týmto  o z n a m u j e Janke Fischerovej, Smuha 1/2, trvale bytom Obec Borský Mikuláš, že dňa 13.3.2017 mu/jej bola na Obecný úrad doručená listová zásielka. Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade č. dverí 3 v úradných hodinách najneskôr však do 27.03.2017. 

V Borskom Mikuláši, dňa 13.03.2017

                                                                       

 

                                                                                        podpis a pečiatka


 
 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ  PÍSOMNOSTI Peter MichalicaVytlačiť
 

OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ

OZNÁMENIE O DORUČENÍ  PÍSOMNOSTI

 

 

Obec Borský Mikuláš týmto  o z n a m u j e Petrovi Michalicovi, Smuha 1/2, trvale bytom Obec Borský Mikuláš, že dňa 13.3.2017 mu/jej bola na Obecný úrad doručená listová zásielka. Uvedenú zásielku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade č. dverí 3 v úradných hodinách najneskôr však do 27.03.2017. 

V Borskom Mikuláši, dňa 13.03.2017

                                                                       

 

                                                                                        podpis a pečiatka


 
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Stanislav KlimanVytlačiť
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

občan: Stanislav Kliman, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

Písomnosť je uložená na Pošte Borský Mikuláš.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Borský Mikuláš,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kancelária č. 3.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte Borský Mikuláš v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu

od 09.03.2017  do 27.03.2017


 
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Jozef ŠtetinaVytlačiť
 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

občan: Jozef Štetina, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

Písomnosť je uložená na Pošte Borský Mikuláš.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Borský Mikuláš,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kancelária č. 3.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte Borský Mikuláš v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu

od 09.03.2017  do 27.03.2017


 
 

webygroup

dnes je: 26.3.2017

meniny má: Emanuel

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


10304253

Úvodná stránka