Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

TKO

TKO

Harmonogram zvozu TKO 2018Vytlačiť
 

Tabuľka zvozu TKO 1/2018 TKO 2018.pdf TKO 2018.pdf (305.6 kB)
Tabuľka zvozu TKO 2/2018 TKO tabuľka2018 (2).pdf TKO tabuľka2018 (2).pdf (93.5 kB)

 
 

Zber TKO - povinnosti občanaVytlačiť
 

Obecný úrad Vám oznamuje,  že v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  každá osoba, ktorá  má v obci  trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo osoba  ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť, je povinná platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

V našej  obci  bol zavedený množstvový  zber,  to znamená, že je  potrebné zakúpiť minimálne 3 ks  zberných kupónov  v celkovej hodnote  9,-EUR  na jedného občana  a rok.

     Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov  je povinný v zmysle §39 ods. 9 zákona 233/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.  

Ak pôvodca komunálneho odpadu uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou, dopúšťa sa priestupku, ktorý bude riešený v zmysle zákona č. 372/1990 v platnom znení.  


 
 

Harmonogram zvozu TKO 2017Vytlačiť
 

2018          vývoz    TKO                     PET Fľaše Papier 
 mesiac  dni v mesiaci  dni v mesiaci  dni v mesiaci

január

8.,9.,10.

12.

16.

 

22.,23.,24.

 

 

február

5.,6.,7.

09.

13.

 

19.,20.,21.

 

 

 marec

5.,6.,7.,8.

9.

20.

 

19.,20.,21.

 

 

 apríl

3.,4.,5.

13.

12

 

16., 17.,18.

 

 

  30.    

 máj

2.,3.

18.

11. 

 

14.,15.,16.

 

 

 

28.,29.,30.

 

 

 jún

11.,12.,13.

8.

11.

 

25.,26.,27.,28.

 

 

júl

9.,10.,11.

 

 

 

23.,24.,25.

 

 

 august

6.,7.,8.

 

 

 

20.,21.,22.

 

 

 september

3.,4.,5.

 

 

 

17.,18.,19.

 

 

 október

1.,2.,3.

 

 

 

15.,16.,17.

 

 

  29.,30.,31.    

november

12.,13.,14.

 

 

 

26.,27.,28.

 

 

december

10.,11.,12.

 

 

 

27.,28.,29.

 

 

 

 

 

 

Vážení občania,

V našej obci prišlo k zmenám v skladbe triedeného odpadu a vývoze triedeného odpadu. Tento zber v našej obci prevádzkuje firma TEKOS.

Papier sa bude vyvážať jedenkrát za mesiac a plasty, obaly tetrapack a PET fľaše jedenkrát za mesiac.

Termín vývozu triedeného odpadu bude včas zverejnený aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. V deň vývozu je potrebné v skorých ranných hodinách umiestniť triedený odpad pred dom. Do každej domácnosti rodinného domu sú priebežne distribuované vrecia na papier a plasty.

Do vreca na papier môže byť uložený len triedený papier, ako noviny, časopisy, stlačené krabice a kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený papier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby a plienky.  V deň, kedy sa vyváža papier, sa iný triedený odpad neberie.

Do vriec na plasty môžu byť uložené neznečistené PET- fľaše, obaly tetrapack, plasty, igelity, polystyrén, plechovky z nápojov  potravinových obalov, alobal. Ostatné kovy väčších rozmerov je potrebné odovzdať do zberných nádob.

PET- fľaše, obaly tetrapack a plechovky je potrebné pred uložením do vriec stlačiť, aby sa ich do vriec vmestilo čo najviac. 

Žiadame občanov, aby na vývoz nevykladali poloprázdne vrecia, ale len naplnené vrecia.

Ak domácnosť vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, je možné vyzdvihnúť prázdne vrece na zbernom dvore, alebo odpad uložiť do vlastného vreca.

Pri najbližšom vývoze bude do domácností dodaných toľko vriec, koľko bude odvezených. Týmto spôsobom si bude potrebné množstvo vriec každá domácnosť sama regulovať.

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v našej obci rozšíril bezplatný zber triedeného odpadu o textílie, šatstvo, obuv, kabelky a hračky, ktoré je potrebné čisté, vytriedené a zabalené uložiť do kontajnerov určených na tento účel. Kontajnery sú umiestnené na parkovisku pri Ocú a v zbernom dvore na Družstevnej ulici.

 


 

V zbernom dvore na Družstevnej ulici je možné zdarma odovzdať vyseparované zložky: papier, obaly tetrapack, teda obaly z mlieka a džúsov, plastové fľaše, elektro- odpad – chladničky, televízory, monitory, počítače a iná elektronika, ďalej olovené batérie z automobilov, obaly, t.j. plechovky od piva, plechovky z konzerv, plechovky z limonád a iné podobné obaly, ktoré je potrebné odovzdať v igelitovej taške. Ďalej je v zbernom dvore na Družstevnej ulici možné odovzdať opotrebovaný olej z automobilov a opotrebovaný jedlý olej z kuchynských prevádzok.


Všetok uvedený odpad je možné odovzdať v zbernom dvore

po- pia od 7,00  h do 15,00 h  (obedňajšia prestávka 11,15 h - 11,45 h)

a od 4.11.2017 každú párnu sobotu od 9,00 h do 13,00 h.

 

Ostatný nevyseparovaný odpad okrem stavebnej sute možno odovzdať

v zbernom dvore v cene 0,06 € za kg.

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 20.1.2018

meniny má: Dalibor

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13408821

Úvodná stránka