Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Smútočné oznamy

Smútočné oznamy

Smútočné oznamy Vytlačiť
 

Smútiaca rodina po zomrelom

Emilovi Ruchovanskom,

ktorý zomrel vo veku  60 rokov, oznamuje príbuzným a známym, 

že pohreb zomrelého bude  v stredu 7.6.2017 o 17,00 h v krematóriu v Bratislave.

Pri tejto príležitosti prosí zúčastnených, aby namiesto kvetinových darov a vencov
prispeli na mieste pohrebu finančným darom Hospicu OZ Slnečnica.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Hermíne Gajdúškovej, rod. Hrúzovej

ktorá zomrela vo veku nedožitých 100 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v piatok 2.6.2017 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 h do 14,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Trávnikovej, rodenej Butašovej,

ktorá zomrela vo veku 72 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v piatok  26. 5.2017 o 15,00 h v Borskom Mikuláši. 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 14,00 h do 14,45. h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Antonovi Škápikovi,

ktorý zomrel vo veku 57 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 5. mája o 14,00 h na Bilkových Humenciach.

Pohrebný obrad začne v kostole svätou omšou.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Chocholáčkovej, rod. Nesnadnej,

ktorá zomrela vo veku 76 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v utorok 11.4.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Múčkovej, rod. Totkovej,

ktorá zomrela vo veku 89 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb bude

v sobotu 8. apríla o 11,00 h v Borskom Mikuláši so svätou omšou.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 10:00 h do 10:30 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Emílii  Wallnerovej, rod. Rúčkovej

ktorá zomrela vo veku 88 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

vo štvrtok 6.4.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Eve Lasicovej, rod.Gašpárkovej

ktorá zomrela vo veku 62 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v pondelok 3.4.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené

v dome smútku od 13,30 h do 13,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Bobkovi,

ktorý zomrel vo veku 89 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v pondelok 27.3.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené

v dome smútku od 13,30 h do 14,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Šimkovi,

ktorý zomrel vo veku 63 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 30.3.2017 o 14,30 hodine na cintoríne v Senici.

Zádušná sv. omša bude o 13,15 vo farskom kostole na námestí v Senici. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Milanovi Totkovi,

ktorý zomrel vo veku 49 rokov

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 24.3.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené

v dome smútku od 13,30 h.


 


Smútiaca rodina po zomrelej

Veronike Hrebačkovej, rod.Nemečkayovej,

ktorá zomrela vo veku 57 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v utorok 7.3.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jurajovi Semankovi,

ktorý zomrel vo veku 83 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 2.3.2017 o 14,30 h v kostole sv Petra a Pavla v Borskom Petre.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 13,00 do 14,15 h.


 

Smútiaca rodina po zomrelom

Petrovi Kafkovi,  

ktorý zomrel vo veku 57 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 2.3.2017 o 14,00 h na cintoríne v Šintave.  

 


Smútiaca rodina po zomrelej
Anne Matulovej, rod. Cákovej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých 87 rokov, 
oznamuje príbuzným a známym,  že pohreb zomrelej bude
 v sobotu 25.2.2017 o 13,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,30 h do 12,15.
Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Hlavenkovej, rod. Bobkovej

ktorá zomrela vo veku nedožitých 85 rokov

oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude v nedeľu 19.2.2017 o 14,00 h v kostole v Borskom Petri.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Oľge Gašpárkovej, rod. Ružičkovej,

ktorá zomrela vo veku 73 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

vo štvrtok 16.2.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h do 13,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Hlavenkovej rodenej Sekáčovej,

ktorá zomrela vo veku  79 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v piatok 10.2.2017 o 14,00 h v Dome smútku Šajdíkove Humence.

 

         

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Hasákovej, rod.Nesnadnej

ktorá zomrela vo veku 74 rokov, 

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude
v stredu 25.1.2017 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Kujovskom,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 69 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka bude

vo štvrtok  19.1.2017 o 14,30 hod. v kostole v Borskom Petre.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 13.30 h. v dome smútku.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Mariánovi Nemečkayovi

ktorý zomrel vo veku 70 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 18.1.2017 o 14,00 h v Dome smútku v Šajdíkových Humenciach.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v miestnom kostole v Šajdíkových HUmenciach. 

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Obuchovi,

ktorý zomrel vo veku 81 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v pondelok 67.1.2017 o 14,00 h v Dome smútku v Holíči.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v miestnom kostole v Holíči. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Martinovi Vitálošovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 32 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v utorok 17.1.2017 o 14,00 h v Šajdíkových Humenciach.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku v Šajdíkových Humenciach od 13,00 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Milanovi Kubincovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 60 rokov,

oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude 10.1.2017.

Pohrebné obrady budú priamo na cintoríne v Borskom Mikuláši o 14,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi  Cintulovi „Kozánkovi,“

ktorý zomrel vo veku  68 rokov rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že posledná rozlúčka bude

v piatok  30.12.2016 o 13,00 hod. v kostole v Borskom Petre.

Po sv. omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 11,30 h. v dome smútku.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

MUDr. Ladislavovi Voglovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 74 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb  zomrelého bude

v sobotu 17. decembra o 13,00 h v kostole na námestí v Šaštíne. 

Po svätej omši budú pokračovať pohrebné obrady o 14,00 na cintoríne pri  dome smútku.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefe Cvečkovej rod. Černej,

ktorá zomrela vo veku 66 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v sobotu 17.12.2016 o 11,30 h v kostole Borskom Petre.  

Po svätej omši budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne pri dome smútku v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 10,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Ladislavovi Cintulovi,

ktorý zomrel vo veku 68 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 2.12.2016 o 14,15 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,00 h do 13,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Petrovi Farkašovi,

ktorý zomrel vo veku 63 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v utorok 29.11.2016 o 15,00 h v kostole na námestí v Šaštíne.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Antonovi Trávničkovi,

ktorý zomrel vo veku 59 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že rozlúčka so zomrelým bude

v stredu 23.11.2016  o 14,00 h v Dome smútku v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku  od 13,00 h

a po obradoch budú prevezené na kremáciu. 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Terézii Pavlíkovej rodenej Cintulovej,

ktorá zomrela vo veku 67 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v sobotu 19.11.2016 o 13,00 h v Borskom Petre.  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Markovi,

ktorý zomrel vo veku 70 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 18.11. 2016 o 11,00 h na cintoríne v Borskom Petre.  


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Májkovi,

ktorý zomrel vo veku 87 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 16.11.2016 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené

v dome smútku od 13,00 h do 14,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefíne Búzkovej rod. Bílej, 

ktorá zomrela vo veku 89 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v štvrtok 10.11.2016 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku od 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom 

Alojzovi Drápalovi,

ktorý zomrel vo veku 63 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 28.10.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 12,15 h do 13,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom 

Miroslavovi Lacikovi, 

ktorý zomrel vo veku 59 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 19.10.2016 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 13,00 h do 13,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky. 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Miroslavovi Pučekovi,

ktorý zomrel vo veku 49 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v pondelok 17.10.2016 o 13,30 hodine na cintoríne v Prievidzi.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Silvestrovi Vaňkovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých  62 rokov, 
oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v utorok 11.10.2016 o 16,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 15,15 h do 15,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anne Cigánkovej, rodenej Mackovej, 

ktorá zomrela vo veku 79 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude 

v utorok 11. 10. 2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina Vaňková a Poláková po zomrelom

Štefanovi Vaňkovi,

ktorý zomrel  vo veku 61 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 5.10.2016 o 15,00 h v kostole v Skoroniciach, 

kde budú od 14,15 h vystavené telesné pozostatky zomrelého.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Františkovi Vaňkovi,

ktorý zomrel  vo veku 86 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v utorok 6.9.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 14,00 do 14,45.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Rudolfovi Chorvátovi,

ktorý zomrel vo veku 69 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v sobotu 3.9.2016 o 10,00 h na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené

v dome smútku od 9,30 h.

 


 

 

Smútiaca rodina po zomrelej

Emílii Michálkovej, rod. Cintulovej, 
ktorá zomrela vo veku 87 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude
v piatok 2.9.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené 

v dome smútku od 13,00 h do 13,45 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.


Smútiaca rodina po zomrelej

Valérii Vitálošovej rodenej Grajzovej,

ktorá zomrela vo veku  84 rokov v Šajdíkových Humenciach,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v stredu 24.8.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v Dome smútku 13,00h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefovi Šebestovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 64 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude

v piatok 19.8.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,30 h.

 


 

Smútiaca rodina po zomrelej

Jozefíne Drinkovej, rod. Mackovej,

ktorá zomrela vo veku  93 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude

vo štvrtok 18.8.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


 

Smútiaca rodina po zomrelom

Richardovi Hrúzovi,

ktorý zomrel vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 18. augusta o 15,00 h na cintoríne  v Borskom Sv. Jure.

 


 

Smútiaca rodina po zomrelom

Robertovi Hladíkovi,

ktorý zomrel vo veku 65 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude

v pondelok 8. augusta 2016 o 13,15 h v krematóriu v Bratislave.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Ivanovi Hasákovi,

ktorý zomrel vo veku 44 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 21.7.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petre. 

Rakva bude vystavená v Dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Karolovi Rozborovi,

ktorý zomrelo vo veku 58 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude

v stredu 20.7.2016 o 14,00 h v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 12,30 do 13,30 h.  

Pohrebné obrady začnú sv. omšou  o 14,00 h. Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Irene Bobkovej, rod. Sekáčovej,

ktorá zomrela vo veku  85 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelej bude

v sobotu 9.7.2016 o 13,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,30 h do 12,30 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Torákovi,

ktorý zomrel vo veku 51 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 8.7.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené

v dome smútku od 14,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Bolebruchovej, rodenej Šedivej,

ktorá zomrela vo veku nedožitých   79 rokov,
oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v pondelok 27.6.2016 o 16,00 h v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 do 15,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Alžbete Línkovej, rod. Szeifovej,

ktorá zomrela vo veku 73 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v utorok 21.6.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Anežke Vaňkovej, rod. Cákovej,

ktorá zomrela vo veku 81 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v stredu 1.6.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 14,00 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Marte Kotianovej rod. Cintulovej,

ktorá zomrela vo veku  66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v sobotu 21.5.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši. 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Branislavovi Nesnadnom,

ktorý zomrel vo veku 40 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 19.5.2016 o 14,00 h v krematóriu v Bratislave.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené od 13,30 h.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Márii Mikulkovej,

ktorá zomrela vo veku  66 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v sobotu 30.4.2016 o 12,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,00 h do 11,45 h.
Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jozefovi Samkovi,

ktorý zomrel vo veku 81 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 29.4.2016 o 13,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 11,30 h do 12,30 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Imrichovi Sokolovi,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 69 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v pondelok 25.4.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,30 h do 14,15.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Jánovi Orešanskom,

ktorý zomrel vo veku nedožitých 60 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

vo štvrtok 21.4.2016 o 14,30 h na cintoríne v Borskom Petre.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,30 h.

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Kláre Májkovej, rod. Jašíkovej,

ktorá zomrela vo veku  79 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude
v sobotu 16.4.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,15 h do 13,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Viliamovi Grajzovi,

ktorý zomrel vo veku 69 rokov, oznamuje príbuzným a známym,

že pohreb zomrelého bude v stredu 13.4. 2016 v Šaštíne.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v DS od 13,00 h.

Pohrebné obrady budú o 14,00 h v kostole na námestí v Šaštíne a o 15,00 h na cintoríne v Šaštíne.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Antonovi Hurbanovi,

ktorý zomrel vo veku 62 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v piatok 8.4.2016 o 15,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v dome smútku od 13,15 h do 14,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Miroslavovi Vitálošovi,

ktorý zomrel vo veku 61 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 23.3.2016 o 14,00 h v Šajdíkových Humenciach.

 


Smútiaca rodina po zomrelom

Viktorovi Brezovi,

ktorý zomrel vo veku 58 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude

v stredu 23.3.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v Dome smútku od 12,30 do 13,15 h.


 

Smútiaca rodina po zomrelej

Emílii Lacikovej rod. Samkovej,

ktorá zomrela vo veku  nedožitých 93 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude 

v utorok 23.2.2016 o 14,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené

v dome smútku od 12,15 h do 13,15 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky. 

 


Smútiaca rodina po zomrelej

Albíne Cintulovej rod. Búzkovej,

ktorá zomrela vo veku  88 rokov,

oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude

v utorok 5.1.2016 o 13,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši.

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 11,00 h do 12,00 h.

Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

 

 


 

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


11259978

Úvodná stránka