Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie 2017/2018Vytlačiť
 

Rozhlasové relácie, piatok, 19. januára 2018

 

Obecný úrad oznamuje, , že od pondelka začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Ožvoldík oznamuje, že vykonáva vypaľovanie bradavíc tekutým dusíkom.

ZOOM optika  sídliaca na zdravotnom stredisku v Šaštíne oznamuje, že poskytuje 50 % -nú zľavu na dioptrické rámiky, ďalej ponúka lacné tvrdené sklá aj sklá s úpravami. Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,00,  obedňajšia prestávka je 12,00 h-13,00 h.

Predajňa Eurodiskont  na Bratislavskej ulici prijme do TPP predavačku. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.  6x

Je nájdený väčší kľúč, ktorý si môže majiteľ vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

Predajňa čínskeho obchodu na Námestí Slobody v Šaštíne Bazilikon vás pozýva na výpredaj celého sortimentu tovaru so zľavou 50%. Výpredaj potrvá do vypredania zásob.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 18. januára 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je daňovník povinný podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie správcovi dane do 31. januára 2018 ak  nastali zmeny vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti a teda aj zmena daňovníka, alebo ak u daňovníka nastali zmeny takých skutočností, ktoré ovplyvňujú výšku daňovej povinnosti (napr. zmena druhu pozemku, výmera pozemku, výmera stavby v dôsledku prístavby, nadstavby, postavenie novej stavby, zmena v užívaní stavby a pod.).

Zmenu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam napríklad predajom je správcovi dane povinná oznámiť osoba, ktorá sa stala novým vlastníkom, ale aj tá osoba, ktorá už vlastníkom nie je. Ak daňovník včas neoznámi všetky zmeny a skutočnosti ktoré sú rozhodujúce pre vznik a zánik daňovej povinnosti správca dane mu uloží pokutu v zmysle §154 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok).

 

Obecný úrad Vám oznamuje,  že v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  každá osoba, ktorá  má v obci  trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo osoba  ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť, je povinná platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

V našej  obci  bol zavedený množstvový  zber,  to znamená, že je  potrebné zakúpiť minimálne 3 ks  zberných kupónov  v celkovej hodnote  9,-EUR  na jedného občana  a rok.

     Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov  je povinný v zmysle §39 ods. 9 zákona 233/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.  

Ak pôvodca komunálneho odpadu uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou, dopúšťa sa priestupku, ktorý bude riešený v zmysle zákona č. 372/1990 v platnom znení. 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Ožvoldík oznamuje, že z technických príčin v piatok neordinuje. Zároveň oznamuje, že vykonáva vypaľovanie bradavíc tekutým dusíkom.

ZOOM optika  sídliaca na zdravotnom stredisku v Šaštíne oznamuje, že poskytuje 50 % -nú zľavu na dioptrické rámiky, ďalej ponúka lacné tvrdené sklá aj sklá s úpravami. Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,00,  obedňajšia prestávka je 12,00 h-13,00 h.

Predajňa Eurodiskont  na Bratislavskej ulici prijme do TPP predavačku. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni.  6x

Je nájdený väčší kľúč, ktorý si môže majiteľ vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

Predajňa čínskeho obchodu na Námestí Slobody v Šaštíne Bazilikon vás pozýva na výpredaj celého sortimentu tovaru so zľavou 50%. Výpredaj potrvá do vypredania zásob.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 12. januára 2018

 

Obecný úrad oznamuje, že v utorok 16.januára sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier.

 http://www.borskymikulas.sk/tko.phtml?id3=92496

Predajňa Eurodiskont  na Bratislavskej ulici prijme do TPP predavačku. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie budú podané v predajni. 

Sú na predaj jatočné králiky. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0910 630 136.

Predajňa čínskeho obchodu na Námestí Slobody v Šaštíne Bazilikon vás pozýva od 15.1. na výpredaj celého sortimentu tovaru so zľavou 50%. Výpredaj potrvá do vypredania zásob.

Reštaurácia Búranský dvúr oznamuje občanom, že je znovuotvorená prevádzka na Bratislavskej ulici.  Otváracie hodiny sú od 9,00 h do 22,00 h . Podávajú sa raňajky, obedové menu a klasické jedlá aj s rozvozom.

Smútiaca rodina po zomrelej Anastázii Sovovej, rod. Kusalíkovej, ktorá zomrela vo veku 86 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude v sobotu 13.1.2018. Pohrebná sv. omša bude o 13.00 hod. v kostole v Borskom Petri. Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,00 h.

Oznamuje sa občanom, že na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike vydaného sekciou krízového riadenia MV SR, bude dnes o 12,00 h spustená elektrická siréna. Skúška bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom sirény.

 

Rozhlasové relácie, streda, 10. januára 2018

Obecný úrad oznamuj e občanom, že sa budú v piatok 12.1.2018 vyvážať PET fľaše, plasty a obaly tatrapak. http://www.borskymikulas.sk/tko.phtml?id3=92496

 

Reštaurácia Búranský dvúr oznamuje občanom, že je znovuotvorená prevádzka na Bratislavskej ulici.  Otváracie hodiny sú od 9,00 h do 22,00 h . Podávajú sa raňajky, obedové menu a klasické jedlá aj s rozvozom.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 4. januára 2018

V poslednom období sa na obecný úrad obrátili viacerí občania so sťažnosťou na časté výpadky elektrickej energie. Jednou z príčin výpadku elektrickej energie sú aj neobrezané porasty zasahujúce do elektrického vedenia. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby orezali svoje porasty zasahujúce do elektrického vedenia, alebo požiadali obecný úrad o pomoc s odstránením porastov.  

Sú na predaj jatočné králiky. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0910 630 136.

Občan daruje za odvoz rohovú sedaciu súpravu. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0908 121 945.

Je nájdený zväzok kľúčov, ktoré si môže majiteľ vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom
potravinárskom odbore, prípadne prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú podané pri osobnom pohovore v DD Borský Mikuláš. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku DD Ing. Kolíkovú Teréziu 
osobne alebo na tel. čísle 034/65 95 580.

Obec Borský Mikuláš pozýva občanov na divadelné predstavenie, veselohru z dedinského prostredia  pod názvom Parohy Neparohy v podaní divadelnej skupiny XY z Rovenska. Divadelná veselohra v záhoráčtine  sa uskutoční v sobotu 6.1.2017 o 17,00 h v KD Borský Mikuláš. Vstupenky  v cene 3,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

 

Rozhlasové relácie, streda, 3. januára 2018

V poslednom období sa na obecný úrad obrátili viacerí občania so sťažnosťou na časté výpadky elektrickej energie. Jednou z príčin výpadku elektrickej energie sú aj neobrezané porasty zasahujúce do elektrického vedenia. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby orezali svoje porasty zasahujúce do elektrického vedenia, alebo požiadali obecný úrad o pomoc s odstránením porastov.  

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom
potravinárskom odbore, prípadne prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú podané pri osobnom pohovore v DD Borský Mikuláš. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku DD Ing. Kolíkovú Teréziu 
osobne alebo na tel. čísle 034/65 95 580.

Obec Borský Mikuláš pozýva občanov na divadelné predstavenie, veselohru z dedinského prostredia  pod názvom Parohy Neparohy v podaní divadelnej skupiny XY z Rovenska. Divadelná veselohra v záhoráčtine  sa uskutoční v sobotu 6.1.2017 o 17,00 h v KD Borský Mikuláš. Vstupenky  v cene 3,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 2. januára 2018

 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
kuchár-kuchárka, výučný list výhodou. Akceptuje tiež výučný list v príbuznom
potravinárskom odbore, prípadne prax v stravovacej prevádzke. Bližšie informácie budú podané pri osobnom pohovore v DD Borský Mikuláš. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku DD Ing. Kolíkovú Teréziu 
osobne alebo na tel. čísle 034/65 95 580.

Obec Borský Mikuláš pozýva občanov na divadelné predstavenie, veselohru z dedinského prostredia  pod názvom Parohy Neparohy v podaní divadelnej skupiny XY z Rovenska. Divadelná veselohra v záhoráčtine  sa uskutoční v sobotu 6.1.2017 o 17,00 h v KD Borský Mikuláš. Vstupenky  v cene 3,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

 

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 27. decembra 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že do 29. 12.2017  vyváža TKO. Zároveň oznamuje, že zberný dvor je do 29.12.2017 zatvorený.

Domov dôchodcov v Borskom Mikuláši prijme do TPP kuchára alebo kuchárku. Výučný list je výhodou. Akceptuje aj príbuzné potrevinové odbory. Bližšie informácie budú podané v DD BM alebo na t.č. 034/6595580.

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že vo štvrtok  28.12.2017 o 15,00 h organizuje pre svojich členov posedenie pri kapustnici. Kytičkou piesní prispejú Spievanky .

Obec Borský Mikuláš pozýva občanov na divadelné predstavenie, veselohru z dedinského prostredia  pod názvom Parohy Neparohy v podaní divadelnej skupiny XY z Rovenska. Divadelná veselohra v záhoráčtine  sa uskutoční v sobotu 6.1.2017 o 17,00 h v KD Borský Mikuláš. Vstupenky  v cene 3,- € budú v predaji priamo pred predstavením.

----------------------

Smútiaca rodina po zomrelej Helene Vaňkovej rod. Majzúnovej, ktorá zomrela vo veku 66 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelej bude 29.12.2017. Pohrebná svätá omša bude o 13,00 h v kostole v Borskom Petri. 

Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v Borskom Petri.

Telesné pozostatky budú vystavené v dome smútku od 12.15 h.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 22. decembra 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že 27. 12. 2017 až 29. 12.2017  Sa bude vyvážať TKO. Zároveň oznamuje, že zberný dvor bude až do 29.12.2017 zatvorený.

Domov dôchodcov v Borskom Mikuláši prijme do TPP kuchára alebo kuchárku. Výučný list je výhodou. Akceptuje aj príbuzné potrevinové odbory. Bližšie informácie budú podané v DD BM alebo na t.č. 034/6595580.

Zubná ambulancia MUDr. Katarína Miklošová oznamuje, že v dňoch 27.-29.12.2017 neordinuje. Bolestivé prípady zastúpi MUDr. Rafay v Kútoch od 7,00 h do 9,00 h.

Firma Alkov s.r.o. pozýva občanov na výpredaj rozličného tovaru pre domácnosť, darčekových predmetov, záhradkárskych potrieb a iného tovaru za  50-70 %-né  zľavy do stavebnín na Štefánikovej ulici č. 409.

Pekáreň Roto hľadá zamestnanca na krájanie pekárskych výrobkov. Práca je vhodná ako brigáda alebo pre zamestnanca dôchodkového veku. Ďalej hľadá pomocnú pekárku do výroby do TPP. Bližšie informácie budú podané v pekárni. 5x

Predajňa COOP Jednota v Borskom Petre oznamuje, že má privezené kapry na voľný predaj v cene 3,40 € za kg.

Mäsiarstvo – potraviny Irena Hyžová oznamuje, že otváracia doba v mäsiarstve počas sviatkov bude nasledovná:  23.12. 2017 6,00 – 19,00 a v nedeľu 24.12.2017 7,00 – 11,00. 4x

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že vo štvrtok  28.12.2017 o 15,00 h organizuje pre svojich členov posedenie pri kapustnici. Kytičkou piesní prispejú Spievanky .

Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na Vianoce pri slamenom domčeku dnes 22.12.2017 o 17,00 h v Borskom Petre. V programe sa predstavia žiaci základnej školy, , ZUŠ, sólová speváčka, DFS Studnička, Spievanky JDS a DH Búranka. Pre návštevníkov je pripravila Základná škola teplý punč a čaj. Všetci sú srdečne vítaní.

Dychová hudba Búranka v s hudobnou kapelou STORM a HIC  a Obcou Borský Mikuláš srdečne pozývajú občanov na benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.12.2017 o 17,00 v DK Borský Mikuláš. Vstupné je ľubovoľné. Príďte si spoločne so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi naladiť sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.  

V utorok 26.12.2017 sa v našej obci uskutoční 23. ročník koledovania detí vo vianočnom období pod názvom Dobrá novina. V prípade záujmu o koledovanie  sa prihláste na t. č. 0949 604 863.

 

 

Rozhlasové relácie, streda, 20. decembra 2017

 

Je stratený pes fenka srnčieho ratlíka s dlhým chvostom a bielym obojkom. Prosí sa občan, ktorý ho videl alebo našiel, aby to oznámil u p. Vladimíry Šedivej, Peterská 1245 alebo na tel. čísle 0902 275 854.

Pekáreň Roto hľadá zamestnanca na krájanie pekárskych výrobkov. Práca je vhodná ako brigáda alebo pre zamestnanca dôchodkového veku. Ďalej hľadá pomocnú pekárku do výroby do TPP. Bližšie informácie budú podané v pekárni. 5x

Mäsiarstvo – potraviny Irena Hyžová oznamuje, že otváracia doba v mäsiarstve počas sviatkov bude nasledovná:  23.12. 2017 6,00 – 19,00 a v nedeľu 24.12.2017 7,00 – 11,00. 4x

Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na Vianoce pri slamenom domčeku v piatok 22.12.2017 o 17,00 h v Borskom Petre. V programe sa predstavia žiaci základnej školy, ZUŠ, DFS Studnička, Spievanky JDS a DH Búranka. Pre návštevníkov je pripravený teplý punč a čaj.

Dychová hudba Búranka v s hudobnou kapelou STORM a HIC  a Obcou Borský Mikuláš srdečne pozývajú občanov na benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.12.2017 o 17,00 v DK Borský Mikuláš. Vstupné je ľubovoľné. Všetci sú srdečne vítaní.

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 19. decembra 2017

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 20.12.2017 sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier. Zároveň oznamuje, že sú v predaji kupóny na zberné nádoby pre rok 2018 sú v predaji.

Je nájdená zlatá náušnica, ktorú si môže majiteľka vyzdvihnúť v obecnej knižnici.

Je stratený pes fenka srnčieho ratlíka s dlhým chvostom a bielym obojkom. Prosí sa občan, ktorý ho videl alebo našiel, aby to oznámil u p. Vladimíry Šedivej, Peterská 1245 alebo na tel. čísle 0902 275 854.

Pekáreň Roto hľadá zamestnanca na krájanie pekárskych výrobkov. Práca je vhodná ako brigáda alebo pre zamestnanca dôchodkového veku. Ďalej hľadá pomocnú pekárku do výroby do TPP. Bližšie informácie budú podané v pekárni. 5x

Mäsiarstvo – potraviny Irena Hyžová oznamuje, že otváracia doba v mäsiarstve počas sviatkov bude nasledovná:  23.12. 2017 6,00 – 19,00 a v nedeľu 24.12.2017 7,00 – 11,00. 4x

Pán František Pálfy z Dunajskej Stredy bude zajtra na parkovisku pri Ocú v dopoludňajších hodinách predávať zeleninu a ovocie.

Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na Vianoce pri slamenom domčeku v piatok 22.12.2017 o 17,00 h v Borskom Petre. V programe sa predstavia žiaci základnej školy, ZUŠ, DFS Studnička, Spievanky JDS a DH Búranka. Pre návštevníkov je pripravený teplý punč a čaj.

Dychová hudba Búranka v spolupráci s Obcou Borský Mikuláš srdečne pozývajú občanov na benefičný vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.12.2017 o 17,00 v DK Borský Mikuláš.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 14. decembra 2017

 

Predajňa Eurodiskont príjme do TPP predavačku. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Firma Baránek v Šaštíne oznamuje, že dňa 14. 12. 2017 zahajuje predaj vianočných rýb na námestí slobody v Šaštíne Strážach.

Bar a stávková kancelária Nike v Šaštíne prijme ihneď do TPP čašníčku. Mzda v čistom je 700 € mesačne. Ďalej hľadá brigádničku na prácu počas víkendov.  Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0918/508 377.

Obec Borský Mikuláš vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie Betlehema vo dvore rodného domu Jána Hollého pod názvom Koncert pri Betleheme. Podujatie sa uskutoční v piatok15.12.2017 o 17,30 h vo dvore Jána Hollého.   Adventný čas spríjemní hudobná kapela Synkopa. Pre návštevníkov je pripravené varené víno.  Srdečne všetkých pozývame.  

 

Žiaci základnej školy pozývajú rodičov, starých rodičov a priateľov školy na Vianočnú besiedku spojenú s kultúrnym programom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. decembra 2017 o 15h v Kultúrnom dome Borský Mikuláš. Súčasťou bude vianočná tržnica, punč, čaj a vianočné medovníčky. 

 

 

 

Rozhlasové relácie, utorok, 12. decembra 2017

 

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 14. decembra o 18,00 h do zasadačky obecného úradu  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš, na ktoré pozýva občanov.

Na 16. zasadnutí OZ bude okrem rozpočtového opatrenia Obce Borský Mikuláš v roku 2017 č. 4, prerokovaný:

- Rozpočet obce na roky 2018, 2019 a 2020

- Rozpočet DD Borský Mikuláš na roky 2018 – 2020

- Rozpočet ZŠ Borský Mikuláš na roky 2018 – 2020

- Rozpočet školskej jedálne na roky 2018 – 2020

- Rozpočet školského klubu detí na roky 2018 – 2020

- Rozpočet MŠ Borský Mikuláš na roky 2018 – 2020

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 102/2017 o nakladaní s odpadovými vodami

- Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Borský Mikuláš č. 85/2013

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

- Odpredaj a prenájom nehnuteľností.

 

Obecný úrad oznamuje, že do stredy pokračuje s vývozom TKO.

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marian Ožvoldík oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu čerpania dovoleniek počas vianočných sviatkov bude lieky, ktoré pacienti pravidelne užívajú, predpisovať do 19.12.2017 .

Predajňa Eurodiskont príjme do TPP predavačku. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Firma Baránek v Šaštíne oznamuje, že zahajuje dňa 14. 12. 2017 zahajuje predaj vianočných rýb na námestí slobody v Šaštíne Strážach.

Bar a stávková kancelária Nike v Šaštíne prijme ihneď do TPP čašníčku. Mzda v čistom je 700 € mesačne. Ďalej hľadá brigádničku na prácu počas víkendov.  Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0918/508 377.

Západoslovenská distribučná...

Základná umelecká škola vás pozýva na koncert žiakov ZUŠ, ktorý sa uskutoční 13.12.2017 o 17,00 h v kinosále KDBM.

 

Žiaci základnej školy pozývajú rodičov, starých rodičov a priateľov školy školy Vás srdečne pozývajú na Vianočnú besiedku spojenú s kultúrnym programom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. decembra 2017 o 15h v Kultúrnom dome Borský Mikuláš. Súčasťou bude opäť vianočná tržnica. Tešiť sa môžete aj na občerstvenie vianočným punčom, čajom a vianočnými medovníčkami. 

Žiaci základnej školy sa tešia na Vás. Príďte stráviť pekné predvianočné popoludnie. 

 

Rozhlasové relácie, streda, 6. decembra 2017

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marian Ožvoldík oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu čerpania dovoleniek počas vianočných sviatkov bude lieky, ktoré pacienti pravidelne užívajú, predpisovať do 19.12.2017 .

Predajňa Eurodiskont príjme do TPP predavačku. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Je na predaj vietnamské prasa vo váhe 100 kg. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0918 052 244.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 4. decembra 2017

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Marian Ožvoldík oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu čerpania dovoleniek počas vianočných sviatkov bude lieky, ktoré pacienti pravidelne užívajú, predpisovať do 19.12.2017 .

Sú nájdené okuliare na čítanie, ktoré si môže majiteľ vyzdvihnúť na tunajšom Ocú.

Predajňa Eurodiskont príjme do TPP predavačku. Bližšie informácie budú podané v predajni.

Je stratený mobilný telefón Samsung A5. Prosí sa občan, ktorý ho našiel, aby ho odovzdal na tunajší Ocú.

Vysielanie smútočného oznamu:

Smútiaca rodina po zomrelej Agneši Jankovičovej, rod. Baďurovej, ktorá zomrela vo veku 88 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohrebná sv. omša za zomrelú bude v utorok 5.12.2017 o 14,00 h v kostole v Borskom Petri. Po sv. omši budú nasledovať pohrebné obrady na cintoríne v Borskom Petri. Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v dome smútku od 12,30 h do 13,30 h.

 


 
 

webygroup

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13408907

Úvodná stránka