Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie

Rozhlasové relácie 2017Vytlačiť
 

Rozhlasové relácie, piatok, 18. augusta 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka začne s vývozom TKO. Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Vedúca ŠJ pri ZŠ v Borskom Mikuláši oznamuje rodičom detí MŠ a ZŠ, že prihlásiť dieťa na stravu v školskom roku 2017/2018 môžu v dňoch 21.-25.8. od 6:00 do 14:00. Treba prihlásiť aj deti, ktoré sa stravovali v minulom školskom roku.

Výbor DHZ pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v sobotu  19.8.2017 o 19,00 h v zasadačke hasičskej zbrojnice.

 

PD Borský Mikuláš oznamuje, že v piatok  18.8.2017 od 8,00 h do 15,00 h bude vydávať naturálie pre členov dôchodcov a zamestnancov.

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  BVS aj na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

Spoločnosť PROTHERM PRODUCTION zo Skalice hľadá posilu do svojho tímu. Ide o ľahkú prácu pre ženy aj mužov, nástup je možný ihneď. V PROTHERM PRODUCTION v Skalici sa pracuje v príjemnom prostredí, v modernej, čistej hale. Čaká Vás príjemný kolektív a zaujímavé zamestnanecké výhody. Ak máte záujem o prácu montážnika, príďte osobne na Jurkovičovu ulicu 45 do Skalice, v pondelok až v piatok od 8,00 h do 15,00 h, alebo sa informujte telefonicky na čísle: 034/69 66 272.

 

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 17. augusta 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že vo štvrtok 17. augusta sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier. Do vreca na papier môže byť uložený len triedený papier, ako noviny, časopisy, stlačené krabice, kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený papier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby a plienky.

Vedúca ŠJ pri ZŠ v Borskom Mikuláši oznamuje rodičom detí MŠ a ZŠ, že prihlásiť dieťa na stravu v školskom roku 2017/2018 môžu v dňoch 21.-25.8. od 6:00 do 14:00. Treba prihlásiť aj deti, ktoré sa stravovali v minulom školskom roku.

 

Výbor DHZ pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v sobotu  19.8.2017 o 19,00 h v zasadačke hasičskej zbrojnice.

 

PD Borský Mikuláš oznamuje, že v piatok  18.8.2017 od 8,00 h do 15,00 h bude vydávať naturálie pre členov dôchodcov a zamestnancov.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  BVS aj na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

Spoločnosť PROTHERM PRODUCTION zo Skalice hľadá posilu do svojho tímu. Ide o ľahkú prácu pre ženy aj mužov, nástup je možný ihneď. V PROTHERM PRODUCTION v Skalici sa pracuje v príjemnom prostredí, v modernej, čistej hale. Čaká Vás príjemný kolektív a zaujímavé zamestnanecké výhody. Ak máte záujem o prácu montážnika, príďte osobne na Jurkovičovu ulicu 45 do Skalice, v pondelok až v piatok od 8,00 h do 15,00 h, alebo sa informujte telefonicky na čísle: 034/69 66 272.

 

Rozhlasové relácie, streda, 16. augusta 2017

Obecný úrad oznamuje, že vo štvrtok 17. augusta sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier. Do vreca na papier môže byť uložený len triedený papier, ako noviny, časopisy, stlačené krabice, kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený papier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby a plienky.

 

Vedúca ŠJ pri ZŠ v Borskom Mikuláši oznamuje rodičom detí MŠ a ZŠ, že prihlásiť dieťa na stravu v školskom roku 2017/2018 môžu v dňoch 21.-25.8. od 6:00 do 14:00. Treba prihlásiť aj deti, ktoré sa stravovali v minulom školskom roku.

 

Výbor DHZ pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v sobotu  19.8.2017 o 19,00 h v zasadačke hasičskej zbrojnice.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  BVS aj na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

 

Spoločnosť PROTHERM PRODUCTION zo Skalice hľadá posilu do svojho tímu. Ide o ľahkú prácu pre ženy aj mužov, nástup je možný ihneď. V PROTHERM PRODUCTION v Skalici sa pracuje v príjemnom prostredí, v modernej, čistej hale. Čaká Vás príjemný kolektív a zaujímavé zamestnanecké výhody. Ak máte záujem o prácu montážnika, príďte osobne na Jurkovičovu ulicu 45 do Skalice, v pondelok až v piatok od 8,00 h do 15,00 h, alebo sa informujte telefonicky na čísle: 034/69 66 272.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 10. augusta 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

Spoločnosť PROTHERM PRODUCTION zo Skalice hľadá posilu do svojho tímu. Ide o ľahkú prácu pre ženy aj mužov, nástup je možný ihneď. V PROTHERM PRODUCTION v Skalici sa pracuje v príjemnom prostredí, v modernej, čistej hale. Čaká Vás príjemný kolektív a zaujímavé zamestnanecké výhody. Ak máte záujem o prácu montážnika, príďte osobne na Jurkovičovu ulicu 45 do Skalice, v pondelok až v piatok od 8,00 h do 15,00 h, alebo sa informujte telefonicky na čísle: 034/69 66 272.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 7. augusta 2017

 

Starosta obce zvoláva v stredu 9. augusta o 19,00 h do zasadačky obecného úradu 13.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš. Na 12. zasadnutí bude prerokovaná  zmena sídla Materskej školy a s tým súvisiace zmeny týkajúce sa elokovaných pracovísk MŠ.

Obecný úrad oznamuje, že pokračuje s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

Riaditeľka Základnej školy, Borský Mikuláš oznamuje rodičom, že dňa 08.08.2017 od 10:00 - 16:00 h sa budú v II. pavilóne ZŠ vydávať Rozhodnutia o prijatí/neprijatí do Školského klubu detí a Rozhodnutia o povolení vykonať komisionálne skúšky.  Rozhodnutie môže prevziať aj rodinný príslušník.

 

Motorest u Janíčkov Kúty ponúka prácu do TPP alebo brigádne na pozície čašník, čašníčka, kuchár, kuchárka, recepčný. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0905 391 965 alebo osobne v prevádzke.

 ZO JDS v BM oznamuje, že organizuje  dňa 22.8.2017 zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy. Autobus bude odchádzať o 7,30 h z autobusovej zastávky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Poplatok za člena je 6,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Márie Dobiašovej, Školská 917 a u p. Viery Hreňovej,  od 10. 8. 2017.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 4. augusta 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

Riaditeľka Základnej školy, Borský Mikuláš oznamuje rodičom, že dňa 08.08.2017 od 10:00 - 16:00 h sa budú v II. pavilóne ZŠ vydávať Rozhodnutia o prijatí/neprijatí do Školského klubu detí a Rozhodnutia o povolení vykonať komisionálne skúšky.  Rozhodnutie môže prevziať aj rodinný príslušník.

 

Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, kde nájdete aj podrobné informácie.

 

Zubná ambulancia MUDr. Katarína Miklošová oznamuje občanom, že zubná ambulancia v budove zdravotného strediska v Borskom Mikuláši bude otvorená od 3.8.2017. Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie v dňoch 1. a 2. 8. u zdravotnej sestry. 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že bude v dňoch 4. – 7. Augusta 2017 vykonávať opis elektromerov v domácnostiach. Zároveň žiada občanov, ktorí majú nedostupné elektromery a nezdržujú sa doma, aby opísali stav elektromera na lístok a tento umiestnili na viditeľné miesto.

Motorest u Janíčkov Kúty ponúka prácu do TPP alebo brigádne na pozície čašník, čašníčka, kuchár, kuchárka, recepčný. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0905 391 965 alebo osobne v prevádzke.

 

Pre vysoké riziko vzniku požiarov platí dočasný zákaz vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie

 

Na území Vojenského obvodu Záhorie platí od dnešného dňa až do odvolania dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov (viď priložená mapa) z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov. Zároveň platí pre celé územie prísny zákaz zakladania ohňov a manipulácie s otvoreným ohňom, ako aj prísny zákaz fajčenia.

Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a minimum zrážok sa v lesoch momentálne nachádzajú preschnuté trávnaté porasty, hrabanka a tiež veľké borovicové monokultúry. Keďže bolo aj Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch, pristúpili Vojenské lesy a majetky SR v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR k prijatiu preventívnych opatrení na elimináciu vzniku lesných požiarov. Dôvodom je aj nedávny rozsiahly požiar medzi obcami Láb a Jakubov.

Informačné tabule o dočasnom zákaze vstupu do príslušnej časti lesov budú umiestnené na všetkých prístupových komunikáciách. O opatrení bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom webových stránok www.vlm.sk a www.mosr.sk, ako aj cez obecné rozhlasy a tabule v priľahlých obciach v bezprostrednej blízkosti Vojenského obvodu Záhorie.

 

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 3. augusta 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje, že udeľuje „ generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

Pre uplatnenie generálneho pardonu  je potrebné v termíne do 31. augusta 2017 doručiť na BVS vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke  na webovej stránke obce www.borskymikulas.sk v sekcii oznamy- úradné oznamy, http://www.borskymikulas.sk/uradne-oznamy.phtml?id3=123717 kde nájdete aj podrobné informácie.

 

Zubná ambulancia MUDr. Katarína Miklošová oznamuje občanom, že zubná ambulancia v budove zdravotného strediska v Borskom Mikuláši bude otvorená od 3.8.2017. 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že bude v dňoch 4. – 7. augusta 2017 vykonávať opis elektromerov v domácnostiach. Zároveň žiada občanov, ktorí majú nedostupné elektromery a nezdržujú sa doma, aby opísali stav elektromera na lístok a tento umiestnili na viditeľné miesto.

Motorest u Janíčkov Kúty ponúka prácu do TPP alebo brigádne na pozície čašník, čašníčka, kuchár, kuchárka, recepčný. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0905 391 965 alebo osobne v prevádzke.

 

Rozhlasové relácie, streda, 2. augusta 2017

 

Zubná ambulancia MUDr. Katarína Miklošová oznamuje občanom, že zubná ambulancia v budove zdravotného strediska v Borskom Mikuláši bude otvorená od 3.8.2017. Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie u zdravotnej sestry. 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že bude v dňoch 4. – 7. Augusta 2017 vykonávať opis elektromerov v domácnostiach. Zároveň žiada občanov, ktorí majú nedostupné elektromery a nezdržujú sa doma, aby opísali stav elektromera na lístok a tento umiestnili na viditeľné miesto.

Motorest u Janíčkov Kúty ponúka prácu do TPP alebo brigádne na pozície čašník, čašníčka, kuchár, kuchárka, recepčný. Bližšie informácie budú podané na t.č. 0905 391 965 alebo osobne v prevádzke.

Je nájdený pánsky bicykel, ktorý si môže majiteľ vyzdvihnúť na Družstevnej ulici č. d. 1501 na lesníckej bytovke, t.č. 0904 581 034.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 31. júla 2017

 

Zubná ambulancia MUDr. Katarína Miklošová oznamuje občanom, že zubná ambulancia v budove zdravotného strediska v Borskom Mikuláši bude otvorená od 3.8.2017. Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie v dňoch 1. a 2. 8. u zdravotnej sestry. 

Je nájdený pánsky bicykel, ktorý si môže majiteľ vyzdvihnúť na Družstevnej ulici č. d. 1501 na lesníckej bytovke, t.č. 0904 581 034.

 

 

Rozhlasové relácie, piatok, 21. júla 2017

 

Obecný úrad oznamuje že v dňoch 24. -26. 7. bude vyvážať TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu. Vo štvrtok 27.7.2017 sa bude vyvážať papier.

 

Detská ambulancia MUDr. Bajtošová oznamuje, že od 24. Júla do 6. Augusta neordinuje. Zastupuje MUDr. Košík v Šaštíne.

Občan daruje mačiatka. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0904 165 077.

Súkromný pestovateľ bude zajtra 22.7.2017 v dopoludňajších hodinách predávať na parkovisku pri Ocú marhule, broskyne, melóny žlté a červené, lahôdkovú kukuricu, nové zemiaky, karfiol, kel, kapustu, kvašáky, uhorky nakladačky a iné ovocie a zeleninu.

 

Farský úrad pozýva občanov na slávnostnú hodovú svätú omšu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.7.2017 o 10,30 h pred kaplnkou sv. Márie Magdalény. Celebrantom sv. omše bude Mgr. Martin Jarábek.

 

Lunapark Nový pozýva občanov počas hodovej soboty a nedele na školské ihrisko, kde ponúka kolotoče a iné lunaparkové atrakcie.

 

Reštaurácia Dubník srdečne pozýva občanov dnes od 18,00 h na hodové posedenie pri živej hudbe.

Hostinec u Zemanov pozýva občanov na Hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční 21. júla, to je dnes o 18,00 h. Do tanca hrá hudobná skupina Pollák Band. O občerstvenie a dobrú zábavu je postarané.

Obecný kultúrny spolok SLZA a DH Búranka vás pozývajú na HODOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.7.2017 o 19,00 h v KD Borský Mikuláš. Do Tanca hrá DH Búranka, cimbalová muzika Vargariovci a 2bra3 Šediví. Vstupné je 4,- €, krojovaní 2,- €.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 18. júla 2017

 

Obec Borský Mikuláš podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku začala prerokovávať návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu Obce Borský Mikuláš.

Do návrhu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00 h. Námety a pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce je možné predložiť v písomnej forme Obecnému úradu Borský Mikuláš do 11.8.2017.

Odborný výklad riešenia návrhu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Borský Mikuláš sa uskutoční na verejnom prerokovaní dňa 20. júla 2017 o 17,00 h v zasadačke obecného úradu.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 17. júla 2017

 

Je stratený biely pes- maltézsky pinč, ostrihaný, počuje na meno Hugo. Prosí sa občan, ktorý ho videl alebo našiel, aby to oznámil u p. Moniky Vaňkovej,  t. č. 0948/ 598 968l.

 

Súkromný podnikateľ prijme dvoch mužov na opravy vinohradov. Plat je 50,- € na deň, výplata každý týždeň. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0944 427 565.

 

Je na predaj cirkulár so silným trojfázovým motorom a s rovným stolom, vhodný na rezanie polien i dosiek. Ďalej sú na predaj rôzne druhy trojfázových motorov i s remenicami. Cena dohodou. Bližšie informácie budú záujemcom podané  na Družstevná ul., č. 1550, telefón 0905 397235.

 

 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 25. 7. 217. Autobus bude odchádzať  o 7,30 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Greňovej alebo u pani Gašpárkovej, ulica 1. mája 209.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 14. júla 2017

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok 17. júla  od skorých ranných hodín sa budú vyvážať plasty, obaly tetrapak a kovové obaly.

 

Je na predaj cirkulár so silným trojfázovým motorom a s rovným stolom, vhodný na rezanie polien i dosiek. Ďalej sú na predaj rôzne druhy trojfázových motorov i s remenicami. Cena dohodou. Bližšie informácie budú záujemcom podané  na dnružstevná ul., č. 1550, telefón 0905 397235.

 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 25. 7. 217. Autobus bude odchádzať  o 7,30 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Greňovej alebo u pani Gašpárkovej, ulica 1. mája 209.

 

Je nájdená evidenčná značka vozidla. Bližšie informácie budú podané na zbernom dvore.

 

Reštaurácia Búranský dvúr vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. júla od 17,00 h na letnej terase reštaurácie. Podávať sa budú grilované pochúťky ako ryba, bravčová, kuracia cigánska, grilované rebrá, kolená a ako špecialita divinový guláš. Príďte sa zabaviť pri dobrom jedle, živej hudbe a bohatom občerstvení.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 13. júla 2017

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok 17. júla  od skorých ranných hodín sa budú vyvážať plasty, obaly tetrapak a kovové obaly.

 

Vedúca ŠJ pri ZŠ v Borskom Mikuláši oznamuje rodičom detí, ktorí platia stravné v hotovosti alebo poštovou poukážkou, že v dňoch 13. a 14. júla si môžu prísť pre preplatky do ŠJ od 7:00 do 14:00. Ostatným sa preplatky pošlú na účet.

 

Je na predaj cirkulár so silným trojfázovým motorom a s rovným stolom, vhodný na rezanie polien i dosiek. Ďalej sú na predaj rôzne druhy trojfázových motorov i s remenicami. Cena dohodou. Bližšie informácie budú záujemcom podané  na Dnružstevnej ul., č. 1550, telefón 0905 397235.

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 25. 7. 217. Autobus bude odchádzať  o 7,30 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Greňovej alebo u pani Gašpárkovej, ulica 1. mája 209.

 

Reštaurácia Búranský dvúr vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. júla od 17,00 h na letnej terase reštaurácie. Podávať sa budú grilované pochúťky ako ryba, bravčová, kuracia cigánska, grilované rebrá, kolená a ako špecialita divinový guláš. Príďte sa zabaviť pri dobrom jedle, živej hudbe a bohatom občerstvení.

 

Smútočné oznamy:

Smútiaca rodina po zomrelom Ivanovi Slobodovi, ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude vo štvrtok 13.7.2017 o 10,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši. Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

Rozhlasové relácie, streda, 12. júla 2017

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok 17. júla  od skorých ranných hodín sa budú vyvážať plasty, obaly tetrapak a kovové obaly.

 

Vedúca ŠJ pri ZŠ v Borskom Mikuláši oznamuje rodičom detí, ktorí platia stravné v hotovosti alebo poštovou poukážkou, že v dňoch 13. a 14. júla si môžu prísť pre preplatky do ŠJ od 7:00 do 14:00. Ostatným sa preplatky pošlú na účet.

 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 25. 7. 217. Autobus bude odchádzať  o 7,30 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Greňovej alebo u pani Gašpárkovej, ulica 1. mája 209.

 

Reštaurácia Búranský dvúr vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. júla od 17,00 h na letnej terase reštaurácie. Podávať sa budú grilované pochúťky ako ryba, bravčová, kuracia cigánska, grilované rebrá, kolená a ako špecialita divinový guláš. Príďte sa zabaviť pri dobrom jedle, živej hudbe a bohatom občerstvení.

 

Smútočné oznamy:

Smútiaca rodina po zomrelom Ivanovi Slobodovi, ktorý zomrel vo veku 71 rokov, oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zomrelého bude vo štvrtok 13.7.2017 o 10,00 h na cintoríne v Borskom Mikuláši. Pohrebný sprievod pôjde od kapličky.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 11. júla 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že do  stredy bude vyvážať TKO. Zároveň žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Obec Borský Mikuláš podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku začala prerokovávať návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu Obce Borský Mikuláš.

Do návrhu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00 h. Námety a pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce je možné predložiť v písomnej forme Obecnému úradu Borský Mikuláš do 11.8.2017.

Odborný výklad riešenia návrhu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Borský Mikuláš sa uskutoční na verejnom prerokovaní dňa 20. júla 2017, v utorok o 17,00 h v zasadačke obecného úradu .

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Ožvoldíjk oznamuje, že  od utorka 11.7. utorka do piatka 14.7.2017 neordinuje.  Sestra bude v ambulancii prítomná.

 

Miestny spolok Slov. červeného kríža Šaštín-Stráže organizuje 11.7.  2017 v kultúrnom dome v časti mesta Šaštín mobilný odber krvi. Je nutné nahlásiť sa u p. Štefancovej na tel.č. 0907 598 232.

 

ZO JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 25. 7. 217. Autobus bude odchádzať  o 7,30 h z autobusovej zastávky v Borskom Petri a stáť bude na každej autobusovej zastávke, naposledy pri pošte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Greňovej alebo u pani Gašpárkovej, ulica 1. mája 209.

 

Rozhlasové relácie, štvrtok, 29. júna 2017

 

Včera bol pri kostole v Borskom Petre o 18,00 h odcudzený horský bicykel čierno-žltej farby. Prosí sa občan, ktorý by vedel podať akékoľvek informácie alebo bicykel našiel, aby to oznámil  pani Krňovej, t.č. 034/6595 332.

 

OBEC ZÁVOD pozýva občanov na účasť na obecnom jarmoku, ktorý bude pri príležitosti obecných slávností „BEZCHLEBA HODY 2017 dňa 01.07.2017.  Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici Borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, streda, 28. júna 2017

 

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Ožvoldík oznamuje, že v dňoch 29. a 30. 6. Neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Sestra bude v ambulancii prítomná. Akútne stavy zastupuje MUDr. Ožvoldíková v Šaštíne.

 

Je nájdený tablet, ktorý si môže majiteľ vyzdvihnúť u p. Jurkovičovej, Záhorácka 863, t. č. 0905 827 151.

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici Borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, utorok, 27. júna 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 26.6.2017 do stredy 28.06.2017 začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu. V stredu 28. 6.2016 sa bude od skorých ranných hodín vyvážať papier.

 

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018, že rozhodnutia o prijatí, neprijatí sa budú odovzdávať dňa 28.6.2016 (streda) v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke obecného úradu Borský Mikuláš. Rozhodnutie o prijatí môže prevziať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici Borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 23. júna 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 26.6.2017 do stredy 28.06.2017 začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018, že rozhodnutia o prijatí, neprijatí sa budú odovzdávať dňa 28.6.2016 (streda) v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke obecného úradu Borský Mikuláš. Rozhodnutie o prijatí môže prevziať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.

 

Je na predaj železný ponk nový, nepoužitý, staršiu automatickú práčku a plynový sporák kombinovaný s grilom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0903/20 90 63.  

 

Reštaurácia Búranský dvúr pozýva občanov na otvorenie letnej terasy, ktoré sa bude konať dňa 24.6.2017 o 16,00 h vo dvore reštaurácie. Okrem zábavy pri živej hudbe sú v ponuke grilované špeciality ako grilované rebrá, grilované kolená, ryba, bravčová a kuracia cigánska pečienka, hamburgery a pizza. 

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici Borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, streda, 21. júna 2017

 

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 26.6.2017 do stredy 28.06.2017 začne s vývozom TKO. Z toho dôvodu žiada občanov, aby nalepili kupóny na zberné nádoby a tieto umiestnili na ulicu.

 

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018, že rozhodnutia o prijatí, neprijatí sa budú odovzdávať dňa 28.6.2016 (streda) v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke obecného úradu Borský Mikuláš. Rozhodnutie o prijatí môže prevziať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.

 

Je na predaj železný ponk nový, nepoužitý, staršiu automatickú práčku a plynový sporák kombinovaný s grilom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0903/20 90 63.  

 

Pekáreň ROTO oznamuje občanom, že vo štvrtok 22. 6. 2017 sa uskutoční pred predajňou pekárenských výrobkov ochutnávka českého piva Felber. Všetci sú srdečne vítaní.

Reštaurácia Búranský dvúr pozýva občanov na otvorenie letnej terasy, ktoré sa bude konať dňa 24.6.2017 o 16,00 h vo dvore reštaurácie. Okrem zábavy pri živej hudbe sú v ponuke grilované špeciality ako grilované rebrá, grilované kolená, ryba, bravčová a kuracia cigánska pečienka, hamburgery a pizza. 

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, pondelok, 19. júna 2017

 

Reštaurácia Búranský dvúr pozýva občanov na otvorenie letnej terasy, ktoré sa bude konať dňa 24.6.2017 o 16,00 h vo dvore reštaurácie. Okrem zábavy pri živej hudbe sú v ponuke grilované špeciality ako grilované rebrá, grilované kolená, ryba, bravčová a kuracia cigánska pečienka, hamburgery a pizza.  

U,s,š,p,s.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel v Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE a na tiketportal.sk. Vstup na mieste je 10,-€.

 

Rozhlasové relácie, piatok, 16. júna 2017

 

Súkromný podnikateľ príjme mužov na opravy vinohradov. Plat je 50,- € / deň, výplata je každý týždeň. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle: 0944 427 565.

Pán Jaroslav Špaček bude v sobotu o 8,00 h vykupovať liečivé rastliny.

Pohostinstvo Orion príjme do trvalého pracovného pomeru čašníka alebo čašníčku. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 052 383.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle, jahôd a tekvíc Hokkaido, Vás aj naďalej pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do vlastných  nádob každý deň aj cez víkend od 5.6. 2017 až do 18.6.2017, od 8,00 do 18,00 na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0908 23 55 53, alebo na 034/659 77 17.

Firma EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy Tower- Malacky- na pozície  operátor výroby (zváranie a lisovanie plechov pre automobilový priemysel) a Logistila, kde sú potrebné papiere na VZV. Jedná sa o 3- zmennú alebo nepretržitú prevádzku od pondelka do piatka. V prípade záujmu volajte  na t.č. 0905/ 594 257, 0948/ 394 313.

Firma EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy PlasticOmnium- Lozorno na pozíciu operátor výroby (vyfukovanie nádrží).  Jedná sa o nepretržitú prevádzku, víkendy sú voľné.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. číslach 0948/ 420 850 a 0915 / 528 185.

Je na predaj káčer - indický bežec šedý. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0904/165077.

Chovateľské potreby Ján Záhončík oznamuje, že prijíma objednávky na 20-týždňové kurčatá – mládky. Záujemcovia si môžu kurčatá objednať u menovaného počas pracovnej doby.

Oznamuje sa občanom, že v sobotu 17. júna sa bude na parkovisku pri obecnom úrade v čase od 8,00 do 9,00 hod zberať papier výmennou formou za hygienické potreby, toaletný papier kuchynské rolky a hygienické vreckovky.

Zberať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie uložený v krabici alebo v igelite. Kartóny firma neberie.

Základná organizácia JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje dňa 27.6.2017 autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy.  Autobus bude odchádzať 7,30 h. z autobusovej zástavky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zástavke, naposledy pri pošte. Poplatok pre člena je 6 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17.6.2017 u pani Márie Dobiášovej, Záhorácka 917 a u pani Jozefy Vajdovej, Peterská 1408.

Obec Borský Mikuláš a ZŠ Borský Mikuláš srdečne pozývajú občanov na Deň obce, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18.6.2017 o 17,00 h v amfiteátri obce. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci ZŠ , DFS Studnička a mládežnícka kapela STORM: Súčasťou bude aj ocenenie nominovaných žiakov. O zábavu pre deti sa postará BOD a chýbať nebude ani skákací hrad. O občerstvenie je postarané.

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici borský Mikuláš, t. č. 034/6595138 alebo v cestovnej agentúre M-M Travel Šaštíne na námestí vedľa predajne ORANGE. 

 

Rozhlasové relácie, streda, 14. júna 2017

 

Oznamuje sa občanom, že pošta v našej obci bude zajtra od 9,00 h do 14,00 h zatvorená.

Súkromný podnikateľ príjme mužov na opravy vinohradov. Plat je 50,- € / deň, výplata je každý týždeň. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle: 0944 427 565.

Pohostinstvo Orion príjme do trvalého pracovného pomeru čašníka alebo čašníčku. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 052 383.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle, jahôd a tekvíc Hokkaido, Vás aj naďalej pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do vlastných  nádob každý deň aj cez víkend od 5.6. 2017 až do 18.6.2017, od 8,00 do 18,00 na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0908 23 55 53, alebo na 034/659 77 17.

Firma EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy Tower- Malacky- na pozície  operátor výroby (zváranie a lisovanie plechov pre automobilový priemysel) a Logistila, kde sú potrebné papiere na VZV. Jedná sa o 3- zmennú alebo nepretržitú prevádzku od pondelka do piatka. V prípade záujmu volajte  na t.č. 0905/ 594 257, 0948/ 394 313.

Firma EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy do firmy PlasticOmnium- Lozorno na pozíciu operátor výroby (vyfukovanie nádrží).  Jedná sa o nepretržitú prevádzku, víkendy sú voľné.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. číslach 0948/ 420 850 a 0915 / 528 185.

Je na predaj káčer - indický bežec šedý. Bližšie informácie budú podané na tel. čísle 0904/165077.

Chovateľské potreby Ján Záhončík oznamuje, že prijíma objednávky na 20-týždňové kurčatá – mládky. Záujemcovia si môžu kurčatá objednať u menovaného počas pracovnej doby.

 

Oznamuje sa občanom, že v sobotu 17. júna sa bude na parkovisku pri obecnom úrade v čase od 8,00 do 9,00 hod zberať papier výmennou formou za hygienické potreby, toaletný papier kuchynské rolky a hygienické vreckovky.

Zberať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nie uložený v krabici alebo v igelite. Kartóny firma neberie.

Základná organizácia JDS v Borskom Mikuláši oznamuje svojim členom, že organizuje dňa 27.6.2017 autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy.  Autobus bude odchádzať 7,30 h. z autobusovej zástavky Borský Peter a stáť bude na každej autobusovej zástavke, naposledy pri pošte. Poplatok pre člena je 6 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17.6.2017 u pani Márie Dobiášovej, Záhorácka 917 a u pani Jozefy Vajdovej, Peterská 1408.

 

Obec Borský Mikuláš srdečne pozýva občanov na koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov, ktorý sa nesie pod názvom „Najkrajšie pesničky Bratov Nedvědovcov. Koncert sa uskutoční v piatok 30. júna o 19,00 h v amfiteátri obce Borský Mikuláš. Vstupenky v cene 7,- € sú v predaji v obecnej knižnici borský Mikuláš alebo na t. č. 034/6595138. 

 

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 22.8.2017

meniny má: Tichomír

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


11753495

Úvodná stránka