Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Oznamy

http://www.vtsu.sk


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Vytlačiť
 

   

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši  podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa

14.8.2014 č. 281/2014 písm. A, ods. 2 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Borskom Mikuláši bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Borskom Mikuláši, dňa 15.8.2014

 


 
 

SPRÁVA Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

SPRÁVA
Miestnej volebnej komisie z výsledku volieb
do orgánov samosprávy obce Borský Mikuláš


Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

 


Celkovo bolo v našej obci zapísaných 3210 voličov.
Z toho počtu k volebným urnám pristúpilo 1454 voličov, čo prestavuje 45,29 %.

 

 

Výsledky volieb na starostu obce sú nasledovné:

Z celkového počtu voličov, ktorí sa volieb zúčastnili,

bolo na starostu obce odovzdaných 1441 platných hlasov.

 


Z uvedeného počtu

 

1.Vladimír Bízek, 60 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie,

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,

516 platných hlasov

2.Ján Záhončík, 49 r., živnostník, Slovenská národná strana,

500 platných hlasov

3.Pavel Jankovič, Ing., 53 r., špecialista správy majetku, NOVÁ DEMOKRACIA

296, platných hlasov

4.Ivona Hladíková, Mgr., 44 r., zamestnanec verejnej správy, nezávislá kandidátka,

73 platných hlasov

5.Ľubomír Bajza, 48 r., elektrotechnik špecialista,  nezávislý kandidát,

56 platných hlasov


 

Za starostu obce bol zvolený
Vladimír Bízek


           

 

 

Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš sú nasledovné:
Pre poslancov Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1431 platných hlasovacích lístkov,

z ktorých boli zvolení nasledovní poslanci:

 

Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva Borský Mikuláš sú nasledovné:
Pre poslancov Obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1431 platných hlasovacích lístkov,

z ktorých boli zvolení nasledovní poslanci:

 

 

1.Peter Gerhart, RNDr., PhD., 44 r., jadrový chemik, KDH, SDKÚ-DS, 500 platných hlasov

2.Jozef Cvečka, Ing., 50 r., predseda družstva, SMER-SD, 481 platných hlasov

3.Ján Sekáč, Ing., 41 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS, 439 platných hlasov

4.Peter Sekáč, Ing., MBA, 39 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát, 439 platných hlasov

5.Radoslav Wallner, Mgr., 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát, 413 platných hlasov

6.Mária Cintulová, Mgr., 54 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 404 platných hlasov

7.Pavel Jankovič, Ing.,  53 r., špecialista správy majetku, ND, 403 platných hlasov

8.Ján Dobiáš, 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 371 platných hlasov

9.Gabriela Cintulová, Bc., 38 r., administratívna pracovníčka, KDH, SDKÚ-DS, 359 platných hlasov

10. Jozef Michalica, 53 r., elektrotechnik, KDH, SDKÚ-DS, 334 platných hlasov

11.Róbert Macek, Bc., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, 309 platných hlasov

 


Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

 

12. Jozef Marek, 28 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát, 307 platných hlasov

13. Dan Záhončík, 25 r., manažér v automobilovom priemysle, SNS, 294 platných hlasov

14. Eduard Černo, Mgr., 59 r., učiteľ, KDH, SDKÚ-DS, 291 platných hlasov

15. Štefan Cák, Mgr., 40 r.,  štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, 290 platných hlasov

16. Ľubica Kanichová, Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislá kandidátka, 286 platných hlasov

17. Ján Samek, Ing., 52 r., technik, ND, 281 platných hlasov

18. Peter Bízek, 33 r., profesionálny hasič – záchranár, KDH, SDKÚ-DS, 279 platných hlasov

19. Margita Benková, Mgr., 48 r., ekonómka, KDH, SDKÚ-DS, 277 platných hlasov

20. Stanislav Kudláč, Ing., 34 r., projektový manažér, SNS, 271 platných hlasov

21. Tomáš Vanek, Mgr., 29 r., dispečer, SMER-SD, 260 platných hlasov

22. Jozefína Šedivá, Bc., 53 r., ekonómka, nezávislá kandidátka, 245 platných hlasov

23. Michal Jankovič, Bc., 25 r., finančný kontrolór, ND, 241 platných hlasov

24. Martin Šedivý, 24 r., elektromontér, nezávislý kandidát, 235 platných hlasov

25. Alena Vaňková, 58 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 231 platných hlasov

26. Katarína Michalicová, Mgr., 32 r., stredoškolská učiteľka, KDH, SDKÚ-DS, 225 platných hlasov

27. Petra Peltznerová, Ing., 27 r., pedagogická vychovávateľka, nezávislá kandidátka, 205 platných hlasov

28. Rudolf Hrebačka, Mgr., 33 r., pedagóg, SMER-SD, 201 platných hlasov

29. Júlia Drápalová, Mgr., 25 r., špeciálny pedagóg, nezávislá kandidátka, 200 platných hlasov

30. Jozef Cintula, 26 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS, 189 platných hlasov

31. Peter Drinka, 36 r., realitný maklér, SNS, 170 platných hlasov

32. Rastislav Cák, 40 r., hlavný stavbyvedúci, SNS, 161 platných hlasov

33. Lukáš Michálek, 29 r., grafický dizajnér, SNS, 147 platných hlasov

34. Emília Bízková, 44 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka, 146 platných hlasov

35. Ján Bízek, 51 r., vodič z povolania, SNS, 85 platných hlasov

36. Alexander Selecký, 64 r., stolár – tesár, MOST – HÍD, 32 platných hlasov


 
 

O Z N Á M E N I E o počte obyvateľov obce Borský Mikuláš Vytlačiť
 

OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ

Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha l, PSČ 908 77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov obce Borský Mikuláš

 

 

 

Obec Borský Mikuláš v zmysle § 16 ods. 9 zákona NR č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

 

Obec Borský Mikuláš má

 

3 909 obyvateľov.

 

V Borskom Mikuláši, 14.08.2014

 

 

 

                                                                                           Vladimír Bízek

                                                                                           starosta obce


 
 

Komunálne voľby 15.11.2014Vytlačiť
 

Vážení občania.

 

     Dňa 15. novembra 2014 sa v zmysle zákona č. 346/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov  uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

Starosta obce určil dva okrsky na konanie volieb:

 • okrsok č. 1, volebná miestnosť v Kultúrnom dome Borský Mikuláš
 • okrsok č. 2 volebná miestnosť v Kultúrnom dome časti obce Borský Peter.

           

    Každému voličovi bolo doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb.
V tomto oznámení má každý volič určenú volebnú miestnosť a volebný okrsok.
Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 15. novembra 2014 od 7,00 h do 20,00 h.

 

Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb, môžu požiadať okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej urny na tel. číslach:

 • okrsok č. 1 – 0904 212 040
 • okrsok č. 2 – 0911 981 571 alebo vo volebných miestnostiach.

 


 
 

InfoVytlačiť
 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

http://www.minv.sk/?volby-oso2014


 
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Borskom Mikuláši 15. novembra 2014 Vytlačiť
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

pre voľby starostu obce v Borskom Mikuláši

 

15. novembra 2014

 

 

Miestna volebná komisia v Borskom Mikuláši podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby

starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 

 

1.  Ľubomír Bajza, 48 r., elektrotechnik špecialista,  nezávislý kandidát

 

2.  Vladimír Bízek, 60 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie,  

     Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

 

3.  Ivona Hladíková, Mgr., 44 r., zamestnanec verejnej správy, nezávislá kandidátka

 

4.  Pavel Jankovič, Ing., 53 r., špecialista správy majetku, NOVÁ DEMOKRACIA

 

5.  Ján Záhončík, 49 r., živnostník, Slovenská národná strana

 

 

 


 
 

Termín odovzdania kandidátnych listín Vytlačiť
 

Kandidátne listiny pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 je potrebné odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie Edite Peltznerovej najneskoršie v nedeľu 21. septembra 2014 do 24,oo hodiny. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie bude preberať kandidátne listiny mimo úradných hodín t.j. v sobotu a v nedeľu  na adrese:  Za mostom č. 530/54.

Kandidátne listiny za politické strany podávajú splnomocnenci a kandidátne listiny nezávislých kandidátov predkladá každý nezávislý kandidát osobne. 


 
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Borskom Mikuláši 15. novembra 2014 Vytlačiť
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Borskom Mikuláši

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Borskom Mikuláši podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby

poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

    1.     Margita Benková, Mgr., 48 r., ekonómka, KDH, SDKÚ-DS

    2.     Ján Bízek, 51 r., vodič z povolania, SNS

    3.     Peter Bízek, 33 r., profesionálny hasič – záchranár, KDH, SDKÚ-DS 

    4.     Emília Bízková, 44 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

    5.     Rastislav Cák, 40 r., hlavný stavbyvedúci, SNS

    6.     Štefan Cák, Mgr., 40 r.,  štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

    7.     Jozef Cintula, 26 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS

    8.     Gabriela Cintulová, Bc., 38 r., administratívna pracovníčka, KDH, SDKÚ-DS

    9.     Mária Cintulová, Mgr., 54 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS 

  10.     Jozef Cvečka, Ing., 50 r., predseda družstva, SMER-SD

  11.     Eduard Černo, Mgr., 59 r., učiteľ, KDH, SDKÚ-DS

  12.     Ján Dobiáš, 52 r., podnikateľ, SMER-SD

  13.     Júlia Drápalová, Mgr., 25 r., špeciálny pedagóg, nezávislá kandidátka

  14.     Peter Drinka, 36 r., realitný maklér, SNS

  15.     Peter Gerhart, RNDr., PhD., 44 r., jadrový chemik, KDH, SDKÚ-DS

  16.     Rudolf Hrebačka, Mgr., 33 r., pedagóg, SMER-SD

  17.     Michal Jankovič, Bc., 25 r., finančný kontrolór, ND

  18.     Pavel Jankovič, Ing.,  53 r., špecialista správy majetku, ND

  19.     Ľubica Kanichová, Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

  20.     Stanislav Kudláč, Ing., 34 r., projektový manažér, SNS

  21.     Róbert Macek, Bc., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

  22.     Jozef Marek, 28 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

  23.     Lukáš Michálek, 29 r., grafický dizajnér, SNS

  24.     Jozef Michalica, 53 r., elektrotechnik, KDH, SDKÚ-DS

  25.     Katarína Michalicová, Mgr., 32 r., stredoškolská učiteľka, KDH, SDKÚ-DS

  26.     Petra Peltznerová, Ing., 27 r., pedagogická vychovávateľka, nezávislá kandidátka

  27.     Ján Samek, Ing., 52 r., technik, ND

  28.     Ján Sekáč, Ing., 41 r., podnikateľ, KDH, SDKÚ-DS

  29.     Peter Sekáč, Ing., MBA, 39 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát

  30.     Alexander Selecký, 64 r., stolár – tesár, MOST - HÍD

  31.     Jozefína Šedivá, Bc., 53 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

  32.     Martin Šedivý, 24 r., elektromontér, nezávislý kandidát 

  33.     Tomáš Vanek, Mgr., 29 r., dispečer, SMER-SD

  34.     Alena Vaňková, 58 r., učiteľka, KDH, SDKÚ-DS

  35.     Radoslav Wallner, Mgr., 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

  36.     Dan Záhončík, 25 r., manažér v automobilovom priemysle, SNS      


 
 

Úradné oznamy

Borské piesky- návrh zaradenia územia európskeho významu do národného zoznamu území európskeho významu Vytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia  SR v súvislosti so zaradením lokality nachádzajúcej sa v k.ú. Borský Mikuláš  do národného zoznamu území európskeho významu pozýva vlastníkov správcov, nájomcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou,  k prerokovaniu zaradenia navrhovanej lokality – „Borské piesky“ do národného zoznamu podľa  § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p..

Prerokovanie sa uskutoční 26.4.2017 v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš o 10,00 h.

Prílohy, ktorými sú mapa lokality a zoznam parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností budú k dispozícii na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na úradnej tabuli Ministerstva ŽP SR.

JPEG_SKUEV0899_Borské_piesky.jpg


 
 

Kalaštovský bor- návrh zaradenia územia európskeho významu do národného zoznamu území európskeho významuVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s druhou aktualizáciou národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu pozýva vlastníkov správcov, nájomcov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou,  k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia – Kalaštovský bor do národného zoznamu podľa  § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p..

Prerokovanie sa uskutoční 26.4.2017 v zasadačke Obecného úradu Borský Mikuláš

od 13,00 h.

Prílohy, ktorými sú mapa lokality a zoznam parciel registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností budú k dispozícii na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na úradnej tabuli Ministerstva ŽP SR.JPEG_SKUEV0906_Kalaštovský_bor.jpg

Príloha SKUEV0906 register C a E Príloha SKUEV0906 register C a E.pdf Príloha SKUEV0906 register C a E.pdf (125.1 kB)

 
 

Prerušenie dodávky elektrickej energie 10. 5.2017, 11.5.2017, 24.5.Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

http://www.borskymikulas.sk/portals_pictures/i_000840/i_840860.jpg

Obec Borský Mikuláš

vyhlasuje

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení

 

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

Článok I.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

 

Vyhlasovateľom je:

                     Názov: Obec Borský Mikuláš

                    Sídlo: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš

                     Zastúpený: Vladimír Bízek

                     IČO: 00309419

                     Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

                     Číslo účtu: 3232613002/5600

                     (ďalej len „Obec Borský Mikuláš“ alebo „vyhlasovateľ“)

 

Článok II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky predaja

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj len „súťaž“) je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to:

pozemok - parc. č. 10199, parcela registra „E“ KN, druh a spôsob využitia pozemku – orná pôda, o výmere 11376 m2 , nachádzajúci sa v kat. území Šajdíkove Humence, obec Šajdíkove Humence, zapísaný na LV č. 1781, vedenom na Okresnom úrade Senica, Katastrálny odbor (ďalej len „pozemok“).

 

Článok III.

Podmienky predaja

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa pozemok predáva: 5,00 €/m2 .

Cena za nehnuteľnosť bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy. Poplatok za návrh na vklad         do katastra nehnuteľností platí kupujúci. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Borský Mikuláš po uhradení celej kúpnej ceny.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ak sa nedohodne neskorší dátum.

 

Článok IV.

Časový plán súťaže

Vyhlásenie súťaže: 18.4.2017

Obhliadka nehnuteľnosti bude umožnená účastníkovi súťaže po dohode so starostom obce – Vladimírom Bízkom (tel. č. 034/65 95 142, mail: starosta@borskymikulas.sk, adresa: Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš). Obhliadku je možné uskutočniť dňa 15.5.2017 od 13,00 do 15,00 h.

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva, do 2 (dvoch) mesiacov od ukončenia súťaže.

 

Termín na oznámenie vybranej ponuky: do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže. Ak účastník súťaže, ktorému na základe vyhodnotenia návrhov bude ponúknutá možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorú však do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže neuzatvorí, vyhlasovateľ môže ponúknuť možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí ďalšiemu účastníkovi súťaže, pri ktorom sa uplatní postup podľa tohto článku obdobne.

 

Článok V.

Podmienky súťaže

Účastník súťaže môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá účastník súťaže viac návrhov, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.

Účastník súťaže môže meniť, dopĺňať svoj návrh a odvolať ho do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 31.7.2017 do 12,00 h.

Kritérium hodnotenia predložených návrhov je výška navrhnutej ceny za 1 m2 konkrétneho pozemku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jeden, niektoré ako aj všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Zo súťaže bude vyradený účastník súťaže, ktorý nemá zaplatené záväzky voči obci.

 

Článok VI.

Návrh účastníka súťaže

Návrh sa podáva v písomnej forme a v slovenskom jazyku.

Návrh sa podáva v uzatvorenej obálke s viditeľným označením: „NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  - 10199“.

Návrh je potrebné v lehote podľa článku IV. ods. 3 doručiť na adresu: Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77  Borský Mikuláš alebo podať osobne do podateľne obecného úradu vyhlasovateľa. V prípade využitia poštovej prepravy je rozhodujúci termín doručenia, nie poštová pečiatka vyznačujúca termín podania na poštovú prepravu.

Povinné náležitosti návrhu na kúpu nehnuteľnosti:

 • označenie účastníka súťaže
 • cenový návrh za kúpu 1 m2 pozemku; cenový návrh nesmie byť nižší ako cena podľa článku III. 

      ods. 1 týchto podmienok,

 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na vymedzený účel – obchodná verejná súťaž a uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží a za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
 • návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby je potrebná aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
 • Účastník súťaže môže dať cenový návrh len na predaj ponúkaného pozemku.
 • Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie.

Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojho cenového návrhu za dôverné.

V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

 

V Borskom Mikuláši, dňa 5.4.2017

 

 

                                                                                                          Vladimír Bízek

                                                                                                            starosta obce

Vyvesené: 10.4.2017

Zvesené:


 
 

Platobné výmery na daň z nehnuteľnostíVytlačiť
 

Obecný úrad Borský Mikuláš oznamuje občanom, že sú pripravené platobné výmery na daň z nehnuteľností za rok 2017, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť v pondelok  a  utorok v čase od 8,00 h  do 16,00 h, v  stredu od 8,00 h do 17,00 h a v piatok od 8,00 h do 15,00 h. 


 
 

Preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016Vytlačiť
 

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

 

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016

 

bude zabezpečovať

 

dňa 31.03.2017 v čase od 09:00 h do 17:00 h

 

okrem stálych organizačných zložiek  (najbližšie PDÚ Senica a PDÚ Skalica)

 

aj na adrese:

Mestská knižnica a centrum voľného času Šaštín-Stráže,

Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže,

(oproti budove bývalej Trikoty).


 
 

Zmena v triedení odpadovVytlačiť
 

Vážení občania.

V našej obci prišlo k zmenám v skladbe triedeného odpadu a vývoze triedeného odpadu. Tento zber bude v našej obci prevádzkovať firma TEKOS.

Pri zavádzaní každého nového systému je kladených  viacero otázok, na ktoré vám radi poskytneme potrebné doplňujúce vysvetlenia.

Do každej domácnosti rodinného domu sú priebežne distribuované vrecia na papier a plasty.  Papier sa bude vyvážať jedenkrát za mesiac a plasty, obaly tetrapack a PET fľaše jeden krát za mesiac. Harmonogram vývozu triedeného odpadu je uverejnený na webovej stránke obce. Termín vývozu triedeného odpadu bude včas zverejnený aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. V deň vývozu je potrebné v skorých ranných hodinách umiestniť triedený odpad pred dom.

Do vreca na papier môže byť uložený len triedený papier, ako noviny, časopisy, stlačené krabice a kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený papier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby a plienky.  V deň, kedy sa vyváža papier, sa iný triedený odpad neberie.

Do vriec na plasty môžu byť uložené neznečistené PET- fľaše, obaly tetrapack, plasty, igelity, polystyrén, plechovky z nápojov  potravinových obalov, alobal. Ostatné kovy väčších rozmerov je potrebné odovzdať do zberných nádob.

PET- fľaše, obaly tetrapack a plechovky je potrebné pred uložením do vriec stlačiť, aby sa ich do vriec vmestilo čo najviac. 

Ak domácnosť vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, je možné vyzdvihnúť prázdne vrece na zbernom dvore, alebo odpad uložiť do vlastného vreca.

Pri najbližšom vývoze bude do domácností dodaných toľko vriec, koľko bude odvezených. Týmto spôsobom si bude potrebné množstvo vriec každá domácnosť sama regulovať.

 

Vážení občania,

ospravedlňujeme sa za vzniknuté neúmyselné nedostatky spôsobené zmenami v systéme triedenia odpadu a ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.   

 


 
 

Harmonogram vývozu TKOVytlačiť
 


 
 

Výzva na orez stromov do 30.11Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Orez stromov.PDF Orez stromov.PDF (227.4 kB)

 
 

Nájomné bytyVytlačiť
 

Obec Borský Mikuláš plánuje výstavbu nájomných bytových jednotiek. Zároveň žiada občanov, ktorí by mali záujem o nájomné byty, aby si predložili písomnú požiadavku s uvedením počtu izieb v termíne do 31.8.2016. Podrobnejšie informácie budú podané na tunajšom obecnom úrade.


 
 

webygroup

dnes je: 28.4.2017

meniny má: Jarmila

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


10643150

Úvodná stránka