Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Farské oznamy

Farské oznamyVytlačiť
 

   Sväté omše v týždni od 23.4.2018 do 29.4.2018 ( 4.Veľkonočná nedeľa ).
 

   P.23,4. v BP o 18.00 - za zomrelého kňaza Vladimíra.Medzihorského
 

   U.24.4 - Svätá omša nebude


   S.25.4. v BM o 15.00 - pohrebná sv.omša obetovaná za p.Helenu Richtárikovú, po sv.omši             pohrebné obrady, na cintoríne v BM.

                                    

   Š.26.4.Svätá omša nebude

   P.27.7 - v BM o 18.00 - za zomrelého Ľubomíra Macka   / 20.výročie / a za zomrelých rodičov

   S.28.4. - Svätá omša nebude
    
 

   N.29.4. - BM o 7.30 - za farníkov

                 BP o 9.00-  za zomrelú Irenu Lasicovú. manžela Jána a synov.

                 BM o 10.30 - za Božiu pomoc a zdravie pre kňaza
.

    V nedeľu 29.4.2018 o 15.00 v kostole v Borskom Mikuláši bude stretnutie našich  prvopríjimajúcich detí a rodičov.

 

Sväté omše v týždni od 16.4.2018 do 22.4.2018 ( 3.Veľkonočná nedeľa )
 

 P. 16.4. - Sv. omša nebude

 U. 17.4. - V BM o 19.00 za zomrelého Imricha SOKOLA, starých rodičov Filových a Butašových.

 S. 18.4. - Sv.omša nebude

 Š.  19,4,  - Sv.omša nebude

 P. 20.4. - V BM o 18.00 - za zomrelého Jozefa Búzka, syna Jozefa a rodičov Škápikovýxh a 

                                       Búzkových 

 S. 21.4. - V BM o 8.00 - Za jubilantku na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
 

 N. 22.4. - V BM o 7.30 - za farníko

                 V BP o 9.00 - Jána Zemana 5.výročie,manž.Jolanu a starých rodičov z oboch strán

                 v BM o 10.30 - za Annu Kudláčovú, otca Antona Macka a ostatnú zomrelú rodinu.

 

Sväté omše v týždni od 9.4.2018 do 15.4.2018 ( 2. veľkonočná nedeľa  )

                                                                     

P: 9.: Zvestovanie Pána, slávnosť

            V BP o 16.30: za Máriu Sedláčkovú a zaťov Imricha a Juraja.

            V BM o 18.00: na úmysel.

U: 10:  V BM o 18.00: za zomr. Antona Hurbana (2. výr.) a rod. zos.

S: 11.:  Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

             V BM o 18.00: za Máriu Múčkovú. (1. výr.).                                                                              

Š: 12.: V BP o 18.00: za Máriu a Jozefa Dobiaša, zaťov Štefana a Jozefa a star. rod. zos.

P: 13.: V BM o 18.00: za Štefana Sekáča, manž. Annu, sestru Albínu a rod. zos.

S: 14.: Sv. omša nebude.

N: 15.:   V BM o 7.30: za farníkov.                  

             V BP o 9.00: za Jozefa Černého a Ladislava Pučeka.

             V BM o 10.30: za Teréziu Kovárikovú (ned. 100 r.), manž. Antona a + deti Milana, Ladislava a Melániu a ost.rod.

Príbuzní z pohrebu p. Márie Malíkovej obetovali na kostol 50 eur, zo sv. omše za p. Wallnerovú 50 eur a Bohu známa osoba 100 eur. Vďaka. Dnes poobede stretnutie rodičov birmovancov nebude, nakoľko termín birmovky sa odkladá.

 

 

 

 

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.

 


                       

 

Sväté omše v týždni od 2.4.2018 do 8.4.2018 (  Veľkonočná nedeľa  )

                                                                     

P: 2.: Veľkonočný pondelok

            V BP o 7.30: za Jozefa Lišku, rodičov Liškových, Vaňkových a ost. rodinu.

            V BM o 9.00: na úmysel.

            V BP o 10.30: za Emíliu Wallnerovú (1. v.), m. Štefana, Ota Chrenku, syna Mariána, st. r.zos. a Viktora Včelku.

U: 3:  V BM o 8.00: za záchranu manželstva.

S: 4.:  V BP o 8.00: na úmysel Ordinára.                                                                                                Š: 5.: V BM o 18.00: za Paulínu Šedivú. (nedož. 90 r.).

P: 6.: V BM o 18.00: za Jozefu Drinkovú, manželov Štefana a Štefana Černého a star. rod.       Birmovanci.

S: 7.: V BM o 8.00: za Jozefínu Javoríkovú.

N: 8.:   V BM o 7.30: za farníkov.                  

             V BP o 9.00: za rod. Máriu a Ignáca Benka, syna Jozefa a Jána a zaťa Štefana.

             V BM o 10.30: za Jozefa Obucha (25. v.), rod. Butašových, Obuchových, st. rod. zos. a ost. rodinu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Anny Cigánkovej obetovali na kostol 50 eur a z pohrebu p. Jozefíny Javoríkovej 50 eur. Vďaka.

Sviatosť pokánia budem vysluhovať od utorka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. Budúcu nedeľu poobede o 16.00 bude v kostole v BM stretnutie rodičov birmovancov.

 

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.


Sväté omše v týždni od 26.3.2018 do 1.4.2018 (  VEĽKÁ NOC  )

                       

P: 26.: V BM o 8.00: za záchranu manželstva.

U: 27:  V BM o 18.00: za zomr. Jána Režného.

S: 28.:  V BM o 8.00: na Bohu známy  úmysel                                                                                        Š: 29.:  ZELENÝ ŠTVRTOK

              V BP o 16.30: na úmysel.

              V BM o 18.00: za Sv.Otca, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

P: 30.: VEĽKÝ PIATOK    Krížová cesta v BM a BP o 8.30

              V BP o 15.00: Liturgia Utrpenia a smrti Pána.

              V BM o 17.00: Liturgia Utrpenia a smrti Pána. 

S:31.:   BIELA SOBOTA  Vyloženie Oltárnej sviatosti v BP a 8.30 a v BM o 9.00.

              V BP o 17.00: na úmysel.

              V BM o 19.30: na úmysel.

N: 1.:   V BM o 7.30: za farníkov.                  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

             V BP o 9.00: za Irenu a Jána Krokvu, syna Jána a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jozefa Búzka, syna Jozefa a rodičov Škápikových a Búzkových.

 

Príbuzní z pohrebu p. Františka Šedivého obetovali na kostol 100 eur, z krstov Petra Baláža

a Barbory Chválovej 20 eur a v zbierke na pren. kresťanov sa vybralo 250 eur. Vďaka.

Missa chris. o 9.30., odpustky, pôst, v sobotu žehnanie jedla, v nedeľu ofera, kríž. cesta o 15.00.

 

 

Sväté omše v týždni od 19.3.2018 do 25.3.2018 (  5. pôstna nedeľa  )

                                                                     

P: 19.: Sv. Jozefa, ženícha P. Márie, slávnosť

            V BP o 16.00: za ctiteľov a ctiteľky sv. Jozefa a za živých a zomr. Jozefov a Jozefky.

            V BM o 17.30: na úmysel.

U: 20:  V BM o 17.00: za Milana Totku. (1. výr.).

S: 21.:  V DD o 10.00: za rod. Jozefa a Jozefu Michalicových, brata Jozefa a st. rod. zos.                                                                                                                                                                                                      

 

 Š: 22.:   V BM o 8.00: za zomr. kňazov Silvestra a Jozefa.

 P: 23.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

               V BM o 17.00: za Jozefínu Chudú (nedož. 70 r.) a m. Františka.          Poučenie pre birm.

S:24.:   V BM o 7.30: za zomr. otca Pavla a star. rod. zos.

 N: 25.:   V BM o 7.30: za farníkov.                  

             V BP o 9.00: za Viktora Obucha a rod. zos.

             V BM o 10.30: za Štefana Šedivého (nedož. 70 r.) a rod. zos.

Príbuzní z krstu Gabriela Včelku obetovali na kostol 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ

sa vyzbieralo 560 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Spovedanie našich chorých

a starých ľudí v domácnostiach bude vo štvrtok od 9.15. (BM a BP). V noci zo soboty na nedeľu

bude zmena času. Budúcu – Kvetnú nedeľu - bude požehnanie ratolestí v BP o 9.00 a v BM o 10.30.

                                

 

 

Sväté omše v týždni od 12.3.2018 do 18.3.2018 (  4. pôstna nedeľa  )

                                                                     

P: 12.: V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

U: 13:  V BP o 17.00: za zomr. rodinu Sjardovú a Gašparínovú.

S: 14.:  V BM o 7.30: za Jána Májka, manž. Annu a ostatnú zomr. rodinu.                                                                                                                                                             

 Š: 15.:   V BM o 17.00: fundačná sv. omša.

 P: 16.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

               V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, rodičov Beňkových, brata Štefana a rod. Deščíkových.            Poučenie pre birmovancov.

S:17.:   Vysluhovanie sviatosti pokánia v BM a v BP od 9.00 do 10.30

                V BM o 10.30: za zomr. rodičov Andelových, zomr. deti a star. rodičov.

                V BP o 10.30: za Evu Lasicovú. (1. výr.).

 N: 18.:   V BM o 7.30: za farníkov.                  

             V BP o 9.00: za Jozefa Benka, rodičov Benkových, Deščíkových, st.r.zos. a Jozefa, Štefana a Jána.

             V BM o 10.30: za Jozefa a Annu (20. v.) Pavlíkových, syna Jozefa, zaťa Jána a nevestu Teréziu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Márie Harajovej obetovali na kostol 50 eur a z krstu Tadeáša Sekáča 100 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv.

omšiach bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.(Sýria, Irak, Libanon). Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00.

Prosím prihlásiť našich starých a chorých ľudí na spovedanie v domácnostiach.

                                

 

 

 

 

Sväté omše v týždni od 5.3.2018 do 11.3.2018 (  3. pôstna nedeľa  )

                                                                     

P: 5.:  až štvrtok:8.: sv. omša nebude.

 

 P: 9.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

               V BM o 17.00: za Martu Kotianovú a rodičov Ignáca a Alžbetu a sestru Máriu.

     

 S:10.: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina v Bratislave

             V BM o 8.00: za Jozefa Macka (nedož. 86 r.), sestru Alžbetu, manž. Jána a za Emíliu Knotkovú.

 

 N: 11.:   V BM o 7.30: za farníkov.                 

             V BP o 9.00: za Antona a Štefániu Včelkových, rod. zos., Miroslava a ostatnú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: za Karola Nesnadného, manž. Martu, rodičov Nesnadných a Borovičkových.

 

Bohu známa osoba obetovala na kostol 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku

pôžičky ABÚ. Budúcu nedeľu po krížovej ceste v BM bude poobede stretnutie rodičov birmovancov. (krstné listy,

evidencia). Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00. Prosím prihlásť v sakristii starých a chorých ľudí na spovedanie

v domácnostiach.                                

 

 

 

Sväté omše v týždni od 26.2.2018 do 4.3.2018 (  2. pôstna nedeľa  )

                                                                     

P: 26.:  Sv. omša nebude.

U: 27:  V BP o 17.00: za Albínu Stupavskú, manž. Pavla, syna Pavla a star. rod. zos.

S: 28.:  V BM o 8.00: za Štefana a Frederiku.                                                                                                                                                                                                             

 Š: 1.:   V BP o 17.00: za Antona Filipa, rodičov Švondrových a Filipových

 P: 2.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

               V BM o 17.00: za Alojza Vaňka, rod. zos., zaťa Ľubomíra a ostatnú + rodinu.            Poučenie pre birmovancov.

 S:3.:    V BM o 8.00: za Jozefa Macka (nedož. 86 r.), sestru Alžbetu, manž. Jána a za Emíliu Knotkovú.

 N: 4.:   V BM o 7.30: za farníkov.                 

             V BP o 9.00: za Juraja Semanka. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za Veroniku Hrebačkovú. (1. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Anny Sekáčovej obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu p. Evy Vaškovej 35 eur, z pohrebu p. Antona Holáska 50 eur a v zbierke na charitu sa vyzbieralo 295 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta o 15.00 v BM. V sobotu 3.3. bude Fatimská pobožnosť

v Šaštíne od 16.00.                                 

 

Sväté omše v týždni od 19.2.2018 do 25.2.2018 (  1. pôstna nedeľa  )

                                                                     

P: 19.:  V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

 

U: 20:   Sv. omša nebude.

 

S: 21.:  Sv. omša nebude.                                                                                                                                                                                                              

 

 Š: 22.: Katedra sv. Petra, apoštola

            V BP o 17.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, zomr. synov, nevestu a vnuka.

 

 P: 23.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

              Form.  Za odpustenie hriechov

              V BM o 17.00: za Rudolfa Marka, manž. Máriu, rod. zos. a ost. + rodinu.             Poučenie pre birmovancov.

     

 S:24.:    Form. Za dar lásky

              V BM o 8.00: za zomr. otca Pavla a star. rod. zos.

 

 N: 25.:   V BM o 7.30: za Jozefa Škápika, manž. Annu a star. rod. zos.                   

             V BP o 9.00: za farníkov.

             V BM o 10.30: za Annu Matulovú. (1. výr.).

 

Príbuzní z pohrebu p. Emílie Beňkovej obetovali na Peterský kostol 40 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00.

V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. V piatok 23.2. je Deň modlitby a pôstu za pokoj v Dem. rep. Kongo, Južný

Sudán a celý svet.                                    

 

 

 

Sväté omše v týždni od 12.2.2018 do 18.2.2018 (  6. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 12.:  V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilanta (70 r.) a syna. (30 r.).

 

U: 13.:   V BM : celodenná fašiangová poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej od 8.15 do 16.45.

              V BM o 17.00: za záchranu manželstva.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 S: 14.:   Popolcová streda

              V BP o 15.30: za Albínu, Máriu a Pavla Jankoviča, syna Pavla a za Pavla a Ladislava Smolíka.

              V BM o 17.00: na úmysel.

 

 Š: 15.:   V BP o 17.00: za Antona Filipa, rodičov Švondrových a Filipových.

 

 P: 16.:   Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30.

              V BM o 17.00: za Jozefínu Cintulovú, zaťa Zdenka a ostatnú zomr. rodinu.              Poučenie pre birmovancov.

     

 S:17.:   V BM o 17.00: za Rudolfa Včelku, manž. Evu, brata Antona a star. rod. zos.

 

 N: 18.:   V BM o 7.30: za farníkov.             Prvá pôstna nedeľa                   

             V BP o 9.00: za Máriu Hlavenkovú. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Bakana, vnučku Barborku, rodičov Bakanových a Obuchových a st.rod.zos.

 

Príbuzní z pohrebu p. Evy Pobjeckej obetovali na kostol 35 eur a z krstu Rebeky Tománkovej 30 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na charitu. V stredu je prísny pôst a značenie popolom počas sv. omší. Odpustky v pôste možno získať počas pobožnosti krížovej cesty v kostole a v piatok počas modlitby Dobrý a preláskavý Ježišu po sv. prijímaní pred krížom. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať odpustky aj doma počas čítania a rozjímania o umučení a smrti P. Ježiša aspoň 15 minút.                                     

 

Sväté omše v týždni od 5.2.2018 do 11.2.2018 (  5. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 5.:    Sv. Agáty, panny a mučenice

            V BM o 8.00: za záchranu  manželstva.

U: 6.:   V BM o 14.00: pohr. sv. omša a pohreb p. Petra Petráša.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 S: 7.:   V BM o 7.30: za Emila, Rozáliu a zomr. rodinu.

 

 Š: 8.:   V BP o 17.00: za Johanu a Jána Medlena, Agnesu a Milana Búzka, brata Rajmunda, rod. zos. a ostatnú + rodinu.

 

 P: 9.:   V BM o 17.00: za Jozefa Cintulu (10. výr.) a za rodičov Cintulových a Bolebruchových.

     

 S:10.:  Sv. Školastiky, panny

             V BM o 8.00: za Štefana Nesnadného a rod. Nesnadných a rod. Andelových.

 

 N: 11.:   V BM o 7.30: za farníkov                   

             V BP o 9.00: za rodičov Jána a Máriu Šajdíkových, zaťov Víta (3. v.) a Štefana a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre šabliarov.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jána Otočku obetovali na kostol 50 eur a jubilantka 20 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 15.00

a v BM o 15.30.                                   

 

Sväté omše v týždni od 29.1.2018 do 4.2.2018 (  4. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 29.:  V BM o 8.00: na úmysel. 

 

U: 30.:  V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilanta Jozefa.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 S: 31.:  Sv. Jána Bosca, kňaza

              V BM o 16.30: na úmysel.                                   Poučenie pre birmovancov.

 

 Š: 1.:     V BM o 16.30: za Milana Totku (30. výr.) a celú zomr. rodinu.

 

 P: 2.:     Obetovanie Pána, sviatok

               V BP o 15.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku Cecíliu a rodičov Rehákových, Michálkových, + deti a st.r.zos.

               V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre členky živého ruženca.

     

 S: 3.:      Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

               V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

               V BP o 9.30: za Jozefa Jankoviča, brata Viktora, rod. a star. rod. zos a ostatnú zomr. rodinu.

 

 N: 4.:   V BM o 7.30: za farníkov                   

             V BP o 9.00: za Jozefa Mullera, manž. Teréziu (nedož. 99 r. a 20. výr.) a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Pavla Tománka a rod. a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Zoe Júlie Vajdovej obetovali pre farnosť 30 eur a z krstu Sandry Anny Svatíkovej 30 eur. Vďaka. Sviatosť pokánia budem vysluhovať od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. V piatok sa budú požehnávať hromničné sviece

(je potrebné priniesť si so sebou) a v sobotu počas sv. omší sa bude udeľovať Svätoblažejské požehnanie so sviecami. V sobotu od 16.00 bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne v bazilike. Sv. omšu bude celebrovať p. biskup Jozef Haľko.                                     

 

 

 

 

Sväté omše v týždni od 22.1.2018 do 28.1.2018 (  3. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 22.:   Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

             V BM o 8.00: za obrátenie hriešnikov.

U: 23.:  Za jednotu kresťanov

             V BP o 16.30: za rodičov Ľudovíta a Annu Hajlových, syna Mariána, dcéru Elenu a star. rodičov.

S: 24.:   Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

               V BM o 8.00: na úmysel.                                                                                                                                                                                                                                                         

 Š: 25.:  Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

              V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre muža.

 P: 26.:   Sv. Timoteja a Títa, biskupov                                                   Poučenie pre birmovancov.

               V BM o 16.30: za birmovancov a ich rodičov.

 S: 27.:   V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 N: 28.:   V BM o 7.30: za farníkov                   

             V BP o 9.00: za Martu Kotianovú, rodičov a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Máriu Cákovú (10. výr.) a rodičov Cákových a Brezových.

Príbuzní z krstu Tatiany Stankovej obetovali pre farnosť 30 eur, z pohrebu p. Rozálie Cákovej 50 eur a zo sv. omše za . Jána Kujovského 45 eur. Vďaka. Do súťaže Biblia pre všetkých je možné prihlásiť sa do konca februára.                       

 

Sväté omše v týždni od 15.1.2018 do 21.1.2018 (  2. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 15.:   V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre Mariána.

 

U: 16.:   V BM o 16.30: za Ferdinanda Reháka, manž. Valériu, synov Dušana a Františka, dcéru Evu, zaťa Alojza, Antona,

                                        vnuka Andrejka a star. rod. zos.

 

S: 17.:    Sv. Antona, opáta

               V BM o 8.00: za zomr. Petra.                                                                                                Š: 18.:   Form. Za jednotu kresťanov

              V BP o 16.30: za Emila Búzka, rod. zos., brata Štefana, švagra Jozefa a ostatnú zomr. rodinu.

 

 P: 19.:   Form. Za jednotu kresťanov   Poučenie pre birmovancov.

               V BM o 16.30: za Máriu Hasákovú. (1. výr.).

 

 S: 20.:   V BM o 8.00: za Antona Šedivého, manž. Emíliu, rodičov Šedivých a Dobiašových a star. rod. zos.

 

 N: 21.:   V BM o 7.30: za farníkov                   

             V BP o 9.00: za otca Ladislava Pučeka a brata Miroslava.

             V BM o 10.30: za Máriu Šebestovú (5. výr.) a zomr. rodinu.

 

18.1. začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P 18 (Prešov). Internetová adresa: narodnestretnutiemladeze.sk.

Príbuzní z krstu Alexa Bombara obetovali na kostol 40 eur, z krstu Amálie Juríkovej 30 eur a z pohrebu p. Anastázie Sovovej

50 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Od 18. do 25.1. je Týždeň modlitieb

za jednotu kresťanov.                                        

 

 

Sväté omše v týždni od 8.1.2018 do 14.1.2018 (  KRST KRISTA PÁNA )

                                                                     

P: 8.:   V BM o 8.00: na úmysly zomr. farníkov. (fundačná).

U: 9.:   V BM o 16.30: za Pavla a Annu Cintulovú, rodenú Školekovú a star. rod. zos.

S: 10.:    V BM o 7.30: za zomr. Jolanu a rodinu.                                                                                                                                                                                                

 Š: 11.:  V BP o 16.30: za Jána Sakaláša, manž. Annu, zaťa Františka a star. rod. zos.

 P: 12.:   V BM o 16.30: za Štefana a Júliu Benkových, Štefana Cáka, manž. Máriu a star. rod. zos.     Poučenie birmovancov.

 S: 13.:   V BM o 8.00: na úmysel.

 N: 14.:   V BM o 7.30: za farníkov                   

             V BP o 9.00: za Jána Kujovského. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za Štefana Butaša, manž. Teréziu a star. rod. zos.

Dnes bude popoludňajšia pobožnosť v BP o 15.00 a v BM o 15.30.                                        

 

 

Sväté omše v týždni od 1.1.2018 do 7.1.2018 (  NOVÝ ROK )

                                                                     

P: 1.:   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

            V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jessicu Černú. (4. výr.).

             V BM o 10.30: za Božiu pomoc.

 

U: 2.:    Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

             V BM o 8.00: za Štefana a Evu Pokorných.

 

S: 3.:   Najsvätejšieho mena Ježiš

            V BP o 8.00: na úmysel Ordinára.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Š: 4.:  V BM o 16.30: za manž. Annu Zugarovú, syna Vladislava a star. rod. zos.

 

 P: 5.:   V BP o 15.30: za rodičov Filipových, Jankovičových, brata Antona a star. rod. zos.

             V BM o 17.00: za Jolanu Podanú. (10. výr.).

 

 S: 6.:   Zjavenie Pána, slávnosť

             V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Bulku, rodičov Bulkových a Gašpárkových a Jána a st.rod.zos. a za B. pomoc pre jubilantku.

             V BM o 10.30: za Oľgu Obuchovú. (10. výr.).

 

 N: 7.:   V BM o 7.30: za farníkov                   Krst Krista Pána

             V BP o 9.00: za Jána Cáka, m. Máriu, syna Štefana, zaťa Alojza, st. a prast. rodičov a ostatnú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: za rodičov Štefana a Máriu Polákových, zaťa Rudolfa a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Adama Ročáka obetovali pre farnosť 100 eur. Vďaka. 3.1. o 20.00 bude prednášať lectio divina p. arcibiskup

S. Zvolenský a tiež vo Vajnoroch 8.1. o 17.30 k úcte don Titusa Zemana. Sviatosť pokánia budem vysluhovať od utorka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. Požehnanie vody bude v BP 5.1. o 15.30 a v BM o 17.00. Požehnanie domov bude v sobotu od 14.30. Prihlásiť sa možno v sakristii.                                       

 

Sväté omše v týždni od 25.12.2017 do 31.12.2017 (  VIANOCE )

                                                                     

P: 25.:  1. vianočný sviatok: NARODENIE PÁNA

            V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: na úmysel.

             V BM o 10.30: za Jána Michálka, manž. Emíliu a syna Rudolfa.

 

U: 26.: 2. vianočný sviatok: SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka

            V BP o 7.30: na úmysel.

            V BM o 9.00: za Matúša, Janku, Štefana, Martu, Zuzanu a Alenu.

            V BP o 10.30: za živých a zomrelých Štefanov.

 

S: 27.:  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

            V BM o 8.00: za starých a krstných rodičov Pikálkových.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Š: 28.:  Sv. neviniatok, mučeníkov

             V BM o 8.00: za zomr. biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

 

 P: 29.:   V BM o 16.30: za Rajmunda Búzka, rodičov Búzkových a Filípkových

 

 S: 30.:  V BM o 8.00: za Ondreja Malíka, rodičov Malíkových a Brezových a ostatnú zomr. rodinu.

 

 N: 31.: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa      

             V BM o 7.30: za Anastáziu a Pavla Sovových, syna Pavla a star. rod. zos.

             V BP o 9.00: za Jozefa Cintulu. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

Príbuzní z krstu Natálie Vaňkovej obetovali pre farnosť 30 eur a z krstu Richarda Vaneka 100 eur. Vďaka. 25.12. bude po sv. omšiach tradičná ofera a poobede o 15.00 jasličková pobožnosť. 26.12. od 14.00: koledovanie. 31.12.: obnova manž. sľubov.

                                       

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


13972581

Úvodná stránka