Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Sväté omše

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 24.4.2017 do 30.4.2017 ( 2. veľkonočná nedeľa )

                                                                     

P: 24.: Sv. Juraja, mučeníka

           V BP o 8.00: za Pavla a Máriu Michalicových a synov Vladimíra, Milana a Jozefa a Imricha Bakana.

 

U: 25.: Sv. Marka, evanjelistu

             V BM o 18.00: za Imricha Sokola. (1. výr.).

 

S: 26.: V BM o 18.00: za Matúša Sovu a rodičov.

              

Š: 27.: V BM o 18.00: za Ľubomíra Macka (19. výr.) a rodičov.

 

 P: 28.: Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza

            V BM o 18.00: za Karola Rozboru, manž. Annu, syna Karola a dcéry Albínu, Helenu a Annu.

 

 S: 29.: Sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi a patrónky Európy 

              V BM o 8.00: za Annu Drinkovú, rodičov Gašparínových a Vladimíra Michalicu.

              

N: 30.:  V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP  o 9.00: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila, st. rod. Máriu a Antona a zomr. deti a rodičov Drinkových.

             V BM o 10.30: za Viktora Sakaláša. (nedož. 80 r.).

 

Príbuzní zo sv. omše za Jána Orešanského obetovali pre farnosť50 eur, Bohu známa osoba 50 eur, zo sobáša L. Hollého a N.

Burajovej 50 eur a zo sobáša P. Dermeka a M. Samkovej 100 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka

na splátku pôžičky ABÚ. Kto si dnes uctí v kostole obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha

a prednesie nábožný vzdych k Božiemu milosrdenstvu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pre seba alebo

pre duše v očistci. 14. mája bude poobede od 15.00 púť v Báči k slziacej Panne Márii.

 

 

Sväté omše v týždni od 17.4.2017 do 23.4.2017 ( Veľkonočná nedeľa )

                                                                     

P: 17.:  Veľkonočný pondelok

             V BP o 7.30: za Albínu a Rudolfa Filípka a star. rod. zos.

             V BM o 9.00: za Kláru Májkovú. (1. výr.).

             V BP o 10.30: na úmysel.

 

U: 18.: V BM o 8.00: za rodičov Máriu a Ladislava Cintulu, star.rod. Jeklových a Cintulových.  

 

S: 19.: V BM o 7.30: za zomr. Jolanu a rodinu.

              

Š: 20.: V BP o 18.00: za Jána Orešanského. (1. výr.).

 

 P: 21.: V BM o 18.00: za Emíliu Ferenčíkovú, manž. Tomáša, dcéru Máriu a star. rod. zos.

 

 S: 22.:  V BM o 14.00: sobášna sv. omša za Lukáša Hollého a Nikolu Burajovú.

              V BM o 15.30: sobáš Petra Dermeka a Moniky Samkovej.

              

N: 23.:  V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP  o 9.00: za Pavla Adamca, manž. Annu, star. rod. Adamcových a Mihalovičových.

             V BM o 10.30: za Antona Macka, dcéru Annu Kudláčovú a star. rod. zos.

 

Príbuzní z pohrebu p. Márie Chocholáčkovej obetovali pre farnosť 35 eur a Bohu známe osoby 50 a 400 eur (pre BP).

Vo štvrtok v kostole v BM o 15.30 bude nácvik prvoprijímajúcich detí.

 

Sväté omše v týždni od10.4.2017 do 16.4.2017 ( Kvetná nedeľa a VEĽKÁ NOC )

                                                                     

P: 10.: V BM o 8.00: za živých a zomrelých kostolníkov a kostolníčky v BM a v BP.

 

U: 11.: V BP o 18.00: za Jána Samka, manž. Agnesu a star. rod. Samkových a Cákových. 

 

S: 12.: V BM o 8.00: za členky živého ruženca a chorú ruženčiarku.

              

Š: 13.:  ZELENÝ ŠTVRTOK

            V BP o 16.30: za Jozefa Hlavenku.

            V BM o 18.00: za Sv. Otca, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

 

 P: 14.: VEĽKÝ PIATOK: krížová cesta v BM aj v BP o 8.30

             V BP o 15.00: Liturgia utrpenia a smrti Pána.

             V BM o 17.00: Liturgia utrpenia a smrti Pána.

 

 S: 15.:   BIELA SOBOTA: vystavenie Oltárnej sviatosti v BP o 8.30 a v BM o 9.00

              V BP o 17.00: za zomr. p. dekana Štefana Bulku a rodičov.

              V BM o 19.30: za Štefana Butaša, manž. Teréziu a star. rod. zos.

              

N: 16.:   VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

              V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Irenu a Jána Krokvu, syna Jána  a star. rod. zos.

              V BM o 10.30: za Štefana Beňka, rodičov Butašových, Beňkových, súrodencov a star. rod. zos.

 

Štvrtok, piatok a sobotu možno získať odpustky. Zel. štvrtok o 9.30 v Bratislave Omša svätenia olejov.  Na Veľ. piatok je prísny pôst. V sobotu sviečky a požehnanie jedla. Na Veľ. nedeľu po sv. omšiach bude tradičná ofera. Upratovanie kostola v BM bude v pondelok ráno po sv. omši. Príbuzní z krstu Maxima Černého obetovali pre farnosť 20 eur, z krstu Matúša Cintulu

50 eur, Bohu známa osoba 50 eur a z pohrebu p. Emílie Wallnerovej 100 eur. Vďaka.

 

 

Sväté omše v týždni od 27.3.2017 do 2.4.2017 ( 4. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 27.: V BM o 14.30: pohrebná sv. omša a pohreb p. Jozefa Bobeka.

 

U: 28.: V BM o 18.00: za Pavla a Vlastu Sakalášovú, rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

 

S: 29.: V BM o 8.00: za rodičov Mikuláša a Máriu Nesnadných.

              

Š: 30.:  V BP o 17.00: za Simeona a Annu Valentových a zomr. rodinu.

 

 P: 31.:    Krížová cesta v BP o 17.00 a v BM o 17.30

             V BM o 18.00: za Jozefa a Hermínu Kramárových a zomr. Rajmunda.

 

 S: 1.:    Spovedanie v BM a v BP od 9.00 do 10.30

             V BP o 10.30: za Jozefínu a Františka Hrušovských.

             V BM o 10.30: za Viktora Brezu. (1. výr.).

              

N: 2.:    V BM o 7.30: za farníkov.

              V BP o 9.00: za Jozefa Lišku (nedož. 70 r.) a rodičov Liškových a Vaňkových.

              V BM o 10.30: za Jozefa Búzka, syna Jozefa a rod. zos. Búzkových a Škápikových.

 

Príbuzní z pohrebu p. Milana Totku obetovali pre farnosť 50 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 565 eur.

Vďaka. Od 12. do 14. mája bude vo Sv. Jure pri Bratislave stretnutie mladých Cliptime. Prosíme modliť sa alebo postiť sa za  zákaz herní v Bratislave. V sobotu 1.4. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00 hod. Prosím prihlásiť na spovedanie

v domácnostiach. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00 hod.

 

 Bohu známa osoba venovala pre farnosť 50 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta o 14.30 v BM a po nej o 15.15 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Zmena času.   

 

Sväté omše v týždni od 20.3.2017 do 26.3.2017 ( 3. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 20.:  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

            V BP o 15.30: za rodičov Záhončíkových a deti.

            V BM o 17.00: za zomr. Štefana.

 

U: 21.: V BM o 17.00: za Jána Vaneka, manž. Alžbetu a star. rod. zos.

 

S: 22.: V BM o 8.00: za Augustína Hurbana, syna Augustína, rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

              

Š: 23.:  V BP o 17.00: za Pavla Búzka, manž. Teréziu, brata Vincenta a star. rod. zos.

 

 P: 24.:    Krížová cesta v BM o 16.00 a v BP o 16.30. Form. sv.omše  O Zvestovaní Pána.

             V BP o 17.00: za Viktora Obucha (24. výr.) a rod. zos. Beňkových a Obuchových.

 

 S: 25.:  Zvestovanie Pána, slávnosť

              V BM o 8.00: za vdpp. Vladimíra Pavlíka, Viliama Bernáta, Vladimíra Kotesa a zomr. kňazov, ktorí tu pôsobili.

              

 N: 26.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Pavla a Annu Cintulových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: na poďakovanie, B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (70 r.).

 

 Bohu známa osoba venovala pre farnosť 50 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta o 14.30 v BM a po nej o 15.15 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Zmena času.   

 

Sväté omše v týždni od 13.3.2017 do 19.3.2017 ( 2. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 13.: V BM o 8.00: za Albínu a Jozefa Cintulových, zaťov, vnuka Augustína a + rodinu Bulkovú a Cintulovú.

 

U: 14.: V BP o 17.00: za Milana Petráša (nedož. 60 r.), st. rodičov Petrášových a prast. rod. Matulových.

 

S: 15.: V BM o 7.30: za Jána Májka, manž. Annu a star. rod. zos.

             

Š: 16.:  V BP o 17.00: za Štefana Zábojníka. (10. výr.).

 

 P: 17.:    Krížová cesta v BP o 16.00 a v BM o 16.30

             V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, rodičov Beňkových a Deščíkových.

 

 S: 18.:  V BM o 17.00: za Jozefa Janíčka, syna Jána a rodičov Michalicových.

              

 N: 19.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za ctiteľov a ctiteľky sv. Jozefa a za živých a zomrelých  Jozefov a Jozefky.

             V BM o 10.30: za rodičov Jozefa a Annu Pavlíkových, syna Jozefa a zaťa Jána.

 

Príbuzní z krstu Dáriusa Bolfa obetovali pre farnosť 80 eur, z pohrebu p. Veroniky Hrebačkovej 100 eur a v zbierke na charitu sa vyzbieralo 285 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Dnes bude krížová cesta o 13.30 v BM a stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí budúcu nedeľu poobede. Možnosť prihlásiť sa na CMBF do 31.3.2017. Prosím prihlasovať v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Tiež prispieť na kvety na veľkonočnú výzdobu. 

 

 

Sväté omše v týždni od 6.3.2017 do 12.3.2017 ( 1. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 6.: V BM o 8.00: za MUDr. Mariána Ivaničku a matku Angelu.

 

U: 7.: V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Veroniky Hrebačkovej.

 

S: 8.: V BM o 8.00: za Annu a Petra Vlkových a manželov Meravých.

              

Š: 9.:  V BP o 17.00: na úmysel Ordinára.

 

 P: 10.:    Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30

             V BM o 17.00: za Annu a Pavla Cintulových a st. rod. Cintulových a Školekových.

 

 S: 11.:  V BM o 8.00: za Štefana Jankoviča.

              

 N: 12.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Máriu Sedláčkovú a zaťa Imricha.

             V BM o 10.30: za Ignáca Kotiana, manž. Alžbetu, sestru Vieru a manž. Martu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Juraja Semanka obetovali na kostol 100 eur a šabliari 30 eur. Vďaka. Od 1.3. spravujú farnosť Šaštín –

Stráže kňazi paulíni. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00 a v piatok o 16.30 v BM bude detská krížová cesta. V zadnej časti

kostola sú pôstne krabičky na pomoc chudobným deťom v Afrike. Na plagáte je podnet k akcii: Podeľme sa. (napr. pôstna polievka). V sobotu 11.3. budem zapisovať úmysly na sv. omše v BP od 9.30 do 11.00 a v BM od 12.00 do 13.30.

 

 

Sväté omše v týždni od 27.2.2017 do 5.3.2017 ( 8. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 27: V BM o 8.00: za Jozefa Gašparka a manželku.

 

U: 28: Celodenná fašiangová poklona v BM od 9.00 do 17.00

           V BM o 17.00: za Helenu Hurbanovú, zomr. manžela a celú zomr. rodinu.

 

S: 1.:    Popolcová streda

            V BP o 15.30: za rodičov Štefana a Máriu Morávkových.

            V BM o 17.00: za Miroslava Balíka, syna Miroslava a star. rod. zos.

              

Š: 2.:    V BM o 17.00: za zomr. Dominika a rehoľ. Sestru Alexiu Sabovú a rod. zos.

 

 P: 3:    Krížová cesta v BP o 15.00 a v BM o 16.30

             V BP o 15.30: za Pavla Obucha (5. výr.) a manž. Máriu (3. výr.).

             V BM o 17.00: za Štefana Nesnadného a rodčov zos.

 

 S: 4.:  V BM o 8.00: za zomr. Františka Reháka. (nedož. 70 r.).

              

 N: 5.: V BM o 7.30: za Karola Nesnadného, manž. Martu, rod. Nesnadných a Borovičkových.

             V BP o 9.00: za Ignáca a Máriu Benkových, syna Jána (25. výr.), Jozefa a Štefana.

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

Príbuzní z krstu Lenky Kujovskej obetovali pre farnosť 70 eur, z pohrebu p. Anny Matulovej 50 eur , Bohu známa osoba 20 eur

A v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 505 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Prihlášky na štúdium na RKCMBF možno podať do 31.3. t.r. Malacky: deň otvor. dverí. Na Popolcovú stredu je prísny pôst. Intencie.

 

 

Sväté omše v týždni od 20.2.2017 do 26.2.2017 ( 7. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 20: V BM o 8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

 

U: 21: V BM o 8.00: za Rudolfa Gašparka a manželku.

 

S: 22:  Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

            V BM o 8.00: za zomr. rodičov Jozefa a Máriu Ješkových a ich rodičov.

              

Š: 23:  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

            V BP o 17.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

 

 P: 24:  V BM o 17.00: za Jozefínu Cintulovú, zaťa Zdenka a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 25:  V BM o 8.00: za zomr. Františka Reháka. (nedož. 70 r.).

              

 N: 26: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jozefa a Jozefu Butašových a Apolóniu a Pavla Cvečkových a deti.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre šabliarov a za zomr. šabliarov.

 

Príbuzní z pohrebu p. Oľgy Gašpárkovej obetovali na kostol 40 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

 

Sväté omše v týždni od 13.2.2017 do 19.2.2017 ( 6. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 13: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 14: Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy

           V BM o 17.00: za syna Vladislava (8. výr.), rodičov Samkových a Zugarových, sestru Teréziu a Jozefínu a st.r.zos.

 

S: 15: V BM o 8.00: za Imricha Gašpárka a manželku.

 

Š: 16:   V BM o 14.30: pohr. sv. omša a pohreb p. Oľgy Gašpárkovej.

 

 P: 17:  V BP o 17.00: za Albínu, Máriu a Pavla Jankoviča, syna Pavla, dcéru Paulínu a Ladislava a star. rod. zos.

 

 S: 18:  V BM o 8.00: za Rudolfa Šedivého, rodičov a star. rodičov.

              

 N: 19: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jána Nesnadného. (11. výr.).

             V BM o 10.30: za rodičov Maderičových, Lasicových, star. rod. zos. a súrodencov.

 

Príbuzní z krstu Samuela Peltznera obetovali pre farnosť 100 eur a z krstu Emmy Obuchovej 30 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Od 17. do 19.2. bude Púť zaľúbených v Šaštíne.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 6.2.2017 do 12.2.2017 ( 5. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 6:   Sv. Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov

          V BM o 8.00: za Štefana Gašpárka a manželku.

 

U: 7:  V BP o 16.30: za Jána Dobiáša (nedož. 80 r.), rodičov Dobiášových a Cákových.

 

S: 8:   bez sv. omše.

 

Š: 9:   V BM o 17.00: za Ondreja Malíka, rod. Malíkových a Brezových.

 

 P: 10:   Sv. Školastiky, panny

             V BM o 17.00: za rodičov Štefana a Helenu Filípkových, súrodencov a star. rodičov.

              

 S: 11:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

             V BP o 10.00: za Anastáziu Michálkovú (20. výr.), manž. Jozefa a star. rod. zos.

 

N: 12: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Janku Šebestovú.

          V BM o 10.30: za Cypriána Májka, manž. Valériu a rod. zos.

 

Dnes budú litánie v BP o 14.30 a v BM o 15.00. V sobotu 11.2. je 25. Svetový deň chorých. Počas sv. omše o 10.00 budem

v BP vysluhovať sviatosť pomazania chorých a predtým o 9.00 budem spovedať. Cirk. konzervatórium v Bratislave bude mať

11.2. Deň otvorených dverí. Podrobnosti sú na plagáte. Príbuzní z krstu Emmy Hladíkovej obetovali na kostol 100 eur a príbuzní z pohrebu p.  Milana Kubinca 50 eur a z pohrebu p. Márie Hasákovej 50 eur. Vďaka.

 

 

Sväté omše v týždni od 30.1.2017 do 5.2.2017 ( 4. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 30:  V BM o 8.00: za Štefana a Magdalénu.

 

U: 31: Sv. Jána Bosca, kňaza

           V BM o 17.00: za Jozefa Macka a rodičov Mackových a Stupavských.

 

S: 1:   V BM o 8.00: za rodičov Ambróza a Teréziu a brata Jozefa.

 

Š: 2:   Obetovanie Pána, sviatok

            V BP o 15.30: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.

            V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, brata Štefana, rodičov Beňkových a Deščíkových.

 

 P: 3:   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

            V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre starých a chorých ľudí.

             V BM o 17.00: za Emíliu Michálkovú (nedož. 88 r.), manž. Jána a syna Rudolfa.

 

S: 4:     V BM o 16.00: za Milana Kubinca.

 

N: 5: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za rodičov Jána Cáka (10. výr.), manž. Máriu a star. a prastar. rodičov a syna Štefana.

          V BM o 10.30: za Pavla Zelenku a manž. Pavlu a za Bernardínu a Jána Samkových.

 

Dňa 25.3. (sobota) sa uskutoční dekanátna púť do Bratislavy v rámci Roka sv. Martina. Prosím prihlásiť sa v sakristii.

Je ponuka prihlásiť sa do súťaže „Biblia pre všetkých“ do konca februára. Podrobnosti sú na plagáte. Sviatosť pokánia budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. o. v BM a BP. Vo štvrtok bude požehnanie hromničných sviec a v piatok požehnanie hrdla.

V sobotu bude v Šaštíne Fatimská pobožnosť od 14.30 hod.

 

 

Sväté omše v týždni od 23.1.2017 do 29.1.2017 (3. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 23:  V BP o 8.00: za Pavla Butaša (20. výr.), rodičov Júliusa a Máriu Butašových a st. rod. Vaculkových.

 

U: 24: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

           V BP o 16.30: za Floriána a Júliu Včelkových a zomr. deti.

 

S: 25:  Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

           V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

 

Š: 26:  Sv. Timoteja a Títa, biskupov

            V BM o 16.30: za Pavla a Máriu Černých, syna Pavla a Annu a rod. zos.

 

 P: 27: Sv. Angely Merici, panny

            V BM o 16.30: za Emila Včelku, rodičov Včelkových a Benkových a star. rod. zos.

 

S: 28:  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

           V BM o 8.00: za Máriu a Štefana, rod. zos., dcéru Jozefu, zaťov a vnuka Daniela.

 

N: 29: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za manž. Juraja a Máriu Dzvoníkových, manž. Jozefa a Adelu Válkových, súrodencov Jána, Máriu

                                 a Michala a zaťa Jána.

          V BM o 10.30: za Marka Cintulu (5. výr.), manž. Agnešu, dcéru Martu a star. rod. zos.

 

Dňa 25.3. (sobota) sa uskutoční dekanátna púť do Bratislavy v rámci Roka sv. Martina. Prosím prihlásiť sa v sakristii.

Je ponuka prihlásiť sa do súťaže „Biblia pre všetkých“ do konca februára. Podrobnosti sú na plagáte.

 

Sväté omše v týždni od 16.1.2017 do 22.1.2017 ( 2. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 16:  V BM o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilanta. (40 r. ).

 

U: 17: Sv. Antona, opáta

           V BM o 16.30: za Jozefínu Drinkovú, rodenú Totkovú, za manželov Štefana Černého a Štefana Drinku a st. r. zos.

 

S: 18: V BM o 8.00: za Antona Šedivého, m. Emíliu, rodičov Šedivých a Dobiášových a star. r. zos.

 

Š: 19: V BP o 16.30: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. r. zos.

 

P: 20: Sv. Šebastiána, mučeníka

           V BM o 16.30: za manželku Annu Nesnadnú a rodičov Nesnadných a Grajzových.

 

S: 21: Sv. Agnesy, panny a mučenice

           V BM o 8.00: za Máriu Drinkovú. (1. výr.).

 

N: 22: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Jána Jankoviča, manž. Annu a star. rodičov Jankovičových a Cvečkových.

          V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (70 r.).  

 

Požehnanie príbytkov bude  dnes popoludní od 14.00. Príbuzní z krstu Jakuba Šajdíka obetovali na kostol 50 eur a Bohu známa

osoba 20 eur. Vďaka. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Sväté omše v týždni od 9.1.2017 do 15.1.2017 ( KRST KRISTA PÁNA )

                                                                     

P: 9:  V BM: bez sv. omše.

 

U:10:  V BM o 16.30: za Paulínu Šedivú, Máriu a Rudolfa Markových, matku Hermínu a rodičov Masárových.

 

S: 11: V BM: bez sv. omše.

 

Š: 12: V BM o 16.30: za Štefana Kassaya, rodičov a rodinu Jánošíkovú.

 

P: 13: V BM o 16.30: za Jozefa a Annu Pavlíkovú, syna, zaťa a Jozefa a Máriu Drinkovú.

 

S: 14:  V BM o 8.00: za Jána Sekáča, manž. Viktóriu a star. rod. zos. 

 

N: 15: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Štefániu Brownovú (20. v.), Jána Hrozányho, rod.zos., krst. rodičov a ost. zomr. rodinu.

          V BM o 10.30: za rodičov Júliu a Štefana Benka, Máriu a Štefana Cáka a star. rodičov.  

 

Požehnanie príbytkov bude v nedeľu 15.1. popoludní.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 2.1.2017 do 8.1.2017 ( NOVÝ ROK 2017 )

                                                                     

P: 2:  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

         V BM  o 8.00: Za B. pomoc pre rodiny.

 

U:3:  V BP o 16.30: za Emila Búzka. (1. výr.).

 

S: 4: V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (85 r.).

 

Š: 5:  Form. zo slávnosti Zjavenia Pána

         V BP o 17.00: za rodičov Štefana a Karolínu Cintulových, st.r.zos. a ost. zomr. rodinu.

 

P: 6:  slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov)

         V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Františka a Máriu Baďurovú a ost. živú rodinu.

          V BM o 10.30: za Dušana Speváka a rodičov Jakábových a Šalíkových.

 

S: 7:  V BP o 8.00: za Jána Dobiaša, syna Pavla, rodičov Dobiašových a Májkových.

         V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (60 r.).

 

N: 8: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za rodičov Jána a Máriu Šajdíkových, zaťov Štefana a Víta a rod. Jozefa a Máriu Polákových a st.r.zos.

          V BM o 10.30: za Jozefa Bakana.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefa Cintulu obetovali na kostol 50 eur a Bohu známe osoby 20 a 10 eur. Vďaka. Vo štvrtok večer v BP

o 17.00 a v piatok v BM o 7.30 bude požehnanie vody. Požehnanie príbytkov bude v piatok poobede. V tento deň nie je pôst.

 

 

Sväté omše v týždni od 26.12.2016 do 1.1.2017 (  VIANOCE )

                                                                     

P: 26:  2. vianočný sviatok: Sv. Štefana, mučeníka

           V BP o 7.30: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a ost. zomr. rodinu.

           V BM o 9.00: za Marka Romana (nedož. 40 r.) a ost. zomr. rodinu.

           V BP o 10.30: za živých a zomrelých Štefanov a Štefánie.

 

U: 27:  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

            V BP o 8.00: za Jozefa Jankoviča (5. výr.) a ost. zomr. rodinu.

 

S: 28 :  Sv. neviniatok, mučeníkov

            V BM o 16.30: za Alojza a Máriu Drápalových, syna Alojza a ost. zomr. rodinu.

 

Š: 29: V BM o 16.30: na poďakovanie za 50 a 60 r. života a za B. pomoc a zdravie pre jubilantky a rodiny.

 

P:  30:  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

            V BP o 15.30: za jubilantku pri príležitosti dožitia 90 r. a manž. Jána.

             V BM o 17.00: za zomr. syna Milana Štoru a ost. zomr. rodinu.

 

S: 31:  V BP o 15.00: za Rajmunda Búzka (nedož. 80 r.) a rodičov Búzkových a Filípkových.

            V BM o 17.00: za Albínu Cintulovú. (1. výr.).

 

N: 1:   Nový rok: Bohorodičky Panny Márie, slávnosť

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Jessicu Černú.

            V BM o 10.30: za Antona a Teréziu Bulkovú, syna Štefana a ost. živú rodinu.  

 

Rodičia z krstu Richarda Koprnu obetovali na kostol 50 eur a Bohu známe osoby 20 a 25 eur. Vďaka. V piatok počas sv. omší bude obnova manželských sľubov a 31.12. (ďakovná pobožnosť) a 1.1. (hymnus Príď, Duchu Svätý)  počas bohoslužieb možno získať odpustky. 26.12. poobede bude koledovanie Dobrej noviny.

 


 
 

webygroup

dnes je: 28.4.2017

meniny má: Jarmila

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


10643261

Úvodná stránka