Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Sväté omše

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 20.3.2017 do 26.3.2017 ( 3. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 20.:  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

            V BP o 15.30: za rodičov Záhončíkových a deti.

            V BM o 17.00: za zomr. Štefana.

 

U: 21.: V BM o 17.00: za Jána Vaneka, manž. Alžbetu a star. rod. zos.

 

S: 22.: V BM o 8.00: za Augustína Hurbana, syna Augustína, rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

              

Š: 23.:  V BP o 17.00: za Pavla Búzka, manž. Teréziu, brata Vincenta a star. rod. zos.

 

 P: 24.:    Krížová cesta v BM o 16.00 a v BP o 16.30. Form. sv.omše  O Zvestovaní Pána.

             V BP o 17.00: za Viktora Obucha (24. výr.) a rod. zos. Beňkových a Obuchových.

 

 S: 25.:  Zvestovanie Pána, slávnosť

              V BM o 8.00: za vdpp. Vladimíra Pavlíka, Viliama Bernáta, Vladimíra Kotesa a zomr. kňazov, ktorí tu pôsobili.

              

 N: 26.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Pavla a Annu Cintulových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: na poďakovanie, B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (70 r.).

 

 Bohu známa osoba venovala pre farnosť 50 eur. Vďaka. Dnes bude krížová cesta o 14.30 v BM a po nej o 15.15 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Zmena času.   

 

Sväté omše v týždni od 13.3.2017 do 19.3.2017 ( 2. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 13.: V BM o 8.00: za Albínu a Jozefa Cintulových, zaťov, vnuka Augustína a + rodinu Bulkovú a Cintulovú.

 

U: 14.: V BP o 17.00: za Milana Petráša (nedož. 60 r.), st. rodičov Petrášových a prast. rod. Matulových.

 

S: 15.: V BM o 7.30: za Jána Májka, manž. Annu a star. rod. zos.

             

Š: 16.:  V BP o 17.00: za Štefana Zábojníka. (10. výr.).

 

 P: 17.:    Krížová cesta v BP o 16.00 a v BM o 16.30

             V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, rodičov Beňkových a Deščíkových.

 

 S: 18.:  V BM o 17.00: za Jozefa Janíčka, syna Jána a rodičov Michalicových.

              

 N: 19.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za ctiteľov a ctiteľky sv. Jozefa a za živých a zomrelých  Jozefov a Jozefky.

             V BM o 10.30: za rodičov Jozefa a Annu Pavlíkových, syna Jozefa a zaťa Jána.

 

Príbuzní z krstu Dáriusa Bolfa obetovali pre farnosť 80 eur, z pohrebu p. Veroniky Hrebačkovej 100 eur a v zbierke na charitu sa vyzbieralo 285 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Dnes bude krížová cesta o 13.30 v BM a stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí budúcu nedeľu poobede. Možnosť prihlásiť sa na CMBF do 31.3.2017. Prosím prihlasovať v sakristii na spovedanie v domácnostiach. Tiež prispieť na kvety na veľkonočnú výzdobu. 

 

 

Sväté omše v týždni od 6.3.2017 do 12.3.2017 ( 1. Pôstna nedeľa )

                                                                     

P: 6.: V BM o 8.00: za MUDr. Mariána Ivaničku a matku Angelu.

 

U: 7.: V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Veroniky Hrebačkovej.

 

S: 8.: V BM o 8.00: za Annu a Petra Vlkových a manželov Meravých.

              

Š: 9.:  V BP o 17.00: na úmysel Ordinára.

 

 P: 10.:    Krížová cesta v BP o 15.30 a v BM o 16.30

             V BM o 17.00: za Annu a Pavla Cintulových a st. rod. Cintulových a Školekových.

 

 S: 11.:  V BM o 8.00: za Štefana Jankoviča.

              

 N: 12.: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Máriu Sedláčkovú a zaťa Imricha.

             V BM o 10.30: za Ignáca Kotiana, manž. Alžbetu, sestru Vieru a manž. Martu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Juraja Semanka obetovali na kostol 100 eur a šabliari 30 eur. Vďaka. Od 1.3. spravujú farnosť Šaštín –

Stráže kňazi paulíni. Dnes bude krížová cesta v BM o 15.00 a v piatok o 16.30 v BM bude detská krížová cesta. V zadnej časti

kostola sú pôstne krabičky na pomoc chudobným deťom v Afrike. Na plagáte je podnet k akcii: Podeľme sa. (napr. pôstna polievka). V sobotu 11.3. budem zapisovať úmysly na sv. omše v BP od 9.30 do 11.00 a v BM od 12.00 do 13.30.

 

 

Sväté omše v týždni od 27.2.2017 do 5.3.2017 ( 8. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 27: V BM o 8.00: za Jozefa Gašparka a manželku.

 

U: 28: Celodenná fašiangová poklona v BM od 9.00 do 17.00

           V BM o 17.00: za Helenu Hurbanovú, zomr. manžela a celú zomr. rodinu.

 

S: 1.:    Popolcová streda

            V BP o 15.30: za rodičov Štefana a Máriu Morávkových.

            V BM o 17.00: za Miroslava Balíka, syna Miroslava a star. rod. zos.

              

Š: 2.:    V BM o 17.00: za zomr. Dominika a rehoľ. Sestru Alexiu Sabovú a rod. zos.

 

 P: 3:    Krížová cesta v BP o 15.00 a v BM o 16.30

             V BP o 15.30: za Pavla Obucha (5. výr.) a manž. Máriu (3. výr.).

             V BM o 17.00: za Štefana Nesnadného a rodčov zos.

 

 S: 4.:  V BM o 8.00: za zomr. Františka Reháka. (nedož. 70 r.).

              

 N: 5.: V BM o 7.30: za Karola Nesnadného, manž. Martu, rod. Nesnadných a Borovičkových.

             V BP o 9.00: za Ignáca a Máriu Benkových, syna Jána (25. výr.), Jozefa a Štefana.

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

Príbuzní z krstu Lenky Kujovskej obetovali pre farnosť 70 eur, z pohrebu p. Anny Matulovej 50 eur , Bohu známa osoba 20 eur

A v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 505 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Prihlášky na štúdium na RKCMBF možno podať do 31.3. t.r. Malacky: deň otvor. dverí. Na Popolcovú stredu je prísny pôst. Intencie.

 

 

Sväté omše v týždni od 20.2.2017 do 26.2.2017 ( 7. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 20: V BM o 8.00: za Božiu pomoc a zdravie pre ženu.

 

U: 21: V BM o 8.00: za Rudolfa Gašparka a manželku.

 

S: 22:  Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

            V BM o 8.00: za zomr. rodičov Jozefa a Máriu Ješkových a ich rodičov.

              

Š: 23:  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

            V BP o 17.00: za Jána Nesnadného, manž. Teréziu, synov, nevestu a vnuka.

 

 P: 24:  V BM o 17.00: za Jozefínu Cintulovú, zaťa Zdenka a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 25:  V BM o 8.00: za zomr. Františka Reháka. (nedož. 70 r.).

              

 N: 26: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jozefa a Jozefu Butašových a Apolóniu a Pavla Cvečkových a deti.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre šabliarov a za zomr. šabliarov.

 

Príbuzní z pohrebu p. Oľgy Gašpárkovej obetovali na kostol 40 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka.

 

Sväté omše v týždni od 13.2.2017 do 19.2.2017 ( 6. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 13: V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 14: Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy

           V BM o 17.00: za syna Vladislava (8. výr.), rodičov Samkových a Zugarových, sestru Teréziu a Jozefínu a st.r.zos.

 

S: 15: V BM o 8.00: za Imricha Gašpárka a manželku.

 

Š: 16:   V BM o 14.30: pohr. sv. omša a pohreb p. Oľgy Gašpárkovej.

 

 P: 17:  V BP o 17.00: za Albínu, Máriu a Pavla Jankoviča, syna Pavla, dcéru Paulínu a Ladislava a star. rod. zos.

 

 S: 18:  V BM o 8.00: za Rudolfa Šedivého, rodičov a star. rodičov.

              

 N: 19: V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jána Nesnadného. (11. výr.).

             V BM o 10.30: za rodičov Maderičových, Lasicových, star. rod. zos. a súrodencov.

 

Príbuzní z krstu Samuela Peltznera obetovali pre farnosť 100 eur a z krstu Emmy Obuchovej 30 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Od 17. do 19.2. bude Púť zaľúbených v Šaštíne.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 6.2.2017 do 12.2.2017 ( 5. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 6:   Sv. Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov

          V BM o 8.00: za Štefana Gašpárka a manželku.

 

U: 7:  V BP o 16.30: za Jána Dobiáša (nedož. 80 r.), rodičov Dobiášových a Cákových.

 

S: 8:   bez sv. omše.

 

Š: 9:   V BM o 17.00: za Ondreja Malíka, rod. Malíkových a Brezových.

 

 P: 10:   Sv. Školastiky, panny

             V BM o 17.00: za rodičov Štefana a Helenu Filípkových, súrodencov a star. rodičov.

              

 S: 11:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

             V BP o 10.00: za Anastáziu Michálkovú (20. výr.), manž. Jozefa a star. rod. zos.

 

N: 12: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Janku Šebestovú.

          V BM o 10.30: za Cypriána Májka, manž. Valériu a rod. zos.

 

Dnes budú litánie v BP o 14.30 a v BM o 15.00. V sobotu 11.2. je 25. Svetový deň chorých. Počas sv. omše o 10.00 budem

v BP vysluhovať sviatosť pomazania chorých a predtým o 9.00 budem spovedať. Cirk. konzervatórium v Bratislave bude mať

11.2. Deň otvorených dverí. Podrobnosti sú na plagáte. Príbuzní z krstu Emmy Hladíkovej obetovali na kostol 100 eur a príbuzní z pohrebu p.  Milana Kubinca 50 eur a z pohrebu p. Márie Hasákovej 50 eur. Vďaka.

 

 

Sväté omše v týždni od 30.1.2017 do 5.2.2017 ( 4. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 30:  V BM o 8.00: za Štefana a Magdalénu.

 

U: 31: Sv. Jána Bosca, kňaza

           V BM o 17.00: za Jozefa Macka a rodičov Mackových a Stupavských.

 

S: 1:   V BM o 8.00: za rodičov Ambróza a Teréziu a brata Jozefa.

 

Š: 2:   Obetovanie Pána, sviatok

            V BP o 15.30: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. rod. zos.

            V BM o 17.00: za Jozefa Deščíka, brata Štefana, rodičov Beňkových a Deščíkových.

 

 P: 3:   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

            V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre starých a chorých ľudí.

             V BM o 17.00: za Emíliu Michálkovú (nedož. 88 r.), manž. Jána a syna Rudolfa.

 

S: 4:     V BM o 16.00: za Milana Kubinca.

 

N: 5: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za rodičov Jána Cáka (10. výr.), manž. Máriu a star. a prastar. rodičov a syna Štefana.

          V BM o 10.30: za Pavla Zelenku a manž. Pavlu a za Bernardínu a Jána Samkových.

 

Dňa 25.3. (sobota) sa uskutoční dekanátna púť do Bratislavy v rámci Roka sv. Martina. Prosím prihlásiť sa v sakristii.

Je ponuka prihlásiť sa do súťaže „Biblia pre všetkých“ do konca februára. Podrobnosti sú na plagáte. Sviatosť pokánia budem vysluhovať asi 30 min. pred sv. o. v BM a BP. Vo štvrtok bude požehnanie hromničných sviec a v piatok požehnanie hrdla.

V sobotu bude v Šaštíne Fatimská pobožnosť od 14.30 hod.

 

 

Sväté omše v týždni od 23.1.2017 do 29.1.2017 (3. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 23:  V BP o 8.00: za Pavla Butaša (20. výr.), rodičov Júliusa a Máriu Butašových a st. rod. Vaculkových.

 

U: 24: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

           V BP o 16.30: za Floriána a Júliu Včelkových a zomr. deti.

 

S: 25:  Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

           V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

 

Š: 26:  Sv. Timoteja a Títa, biskupov

            V BM o 16.30: za Pavla a Máriu Černých, syna Pavla a Annu a rod. zos.

 

 P: 27: Sv. Angely Merici, panny

            V BM o 16.30: za Emila Včelku, rodičov Včelkových a Benkových a star. rod. zos.

 

S: 28:  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

           V BM o 8.00: za Máriu a Štefana, rod. zos., dcéru Jozefu, zaťov a vnuka Daniela.

 

N: 29: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za manž. Juraja a Máriu Dzvoníkových, manž. Jozefa a Adelu Válkových, súrodencov Jána, Máriu

                                 a Michala a zaťa Jána.

          V BM o 10.30: za Marka Cintulu (5. výr.), manž. Agnešu, dcéru Martu a star. rod. zos.

 

Dňa 25.3. (sobota) sa uskutoční dekanátna púť do Bratislavy v rámci Roka sv. Martina. Prosím prihlásiť sa v sakristii.

Je ponuka prihlásiť sa do súťaže „Biblia pre všetkých“ do konca februára. Podrobnosti sú na plagáte.

 

Sväté omše v týždni od 16.1.2017 do 22.1.2017 ( 2. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 16:  V BM o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilanta. (40 r. ).

 

U: 17: Sv. Antona, opáta

           V BM o 16.30: za Jozefínu Drinkovú, rodenú Totkovú, za manželov Štefana Černého a Štefana Drinku a st. r. zos.

 

S: 18: V BM o 8.00: za Antona Šedivého, m. Emíliu, rodičov Šedivých a Dobiášových a star. r. zos.

 

Š: 19: V BP o 16.30: za rodičov Jozefa a Annu Škápikových a star. r. zos.

 

P: 20: Sv. Šebastiána, mučeníka

           V BM o 16.30: za manželku Annu Nesnadnú a rodičov Nesnadných a Grajzových.

 

S: 21: Sv. Agnesy, panny a mučenice

           V BM o 8.00: za Máriu Drinkovú. (1. výr.).

 

N: 22: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Jána Jankoviča, manž. Annu a star. rodičov Jankovičových a Cvečkových.

          V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (70 r.).  

 

Požehnanie príbytkov bude  dnes popoludní od 14.00. Príbuzní z krstu Jakuba Šajdíka obetovali na kostol 50 eur a Bohu známa

osoba 20 eur. Vďaka. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Sväté omše v týždni od 9.1.2017 do 15.1.2017 ( KRST KRISTA PÁNA )

                                                                     

P: 9:  V BM: bez sv. omše.

 

U:10:  V BM o 16.30: za Paulínu Šedivú, Máriu a Rudolfa Markových, matku Hermínu a rodičov Masárových.

 

S: 11: V BM: bez sv. omše.

 

Š: 12: V BM o 16.30: za Štefana Kassaya, rodičov a rodinu Jánošíkovú.

 

P: 13: V BM o 16.30: za Jozefa a Annu Pavlíkovú, syna, zaťa a Jozefa a Máriu Drinkovú.

 

S: 14:  V BM o 8.00: za Jána Sekáča, manž. Viktóriu a star. rod. zos. 

 

N: 15: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za Štefániu Brownovú (20. v.), Jána Hrozányho, rod.zos., krst. rodičov a ost. zomr. rodinu.

          V BM o 10.30: za rodičov Júliu a Štefana Benka, Máriu a Štefana Cáka a star. rodičov.  

 

Požehnanie príbytkov bude v nedeľu 15.1. popoludní.

 

 

 

Sväté omše v týždni od 2.1.2017 do 8.1.2017 ( NOVÝ ROK 2017 )

                                                                     

P: 2:  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

         V BM  o 8.00: Za B. pomoc pre rodiny.

 

U:3:  V BP o 16.30: za Emila Búzka. (1. výr.).

 

S: 4: V BP o 16.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (85 r.).

 

Š: 5:  Form. zo slávnosti Zjavenia Pána

         V BP o 17.00: za rodičov Štefana a Karolínu Cintulových, st.r.zos. a ost. zomr. rodinu.

 

P: 6:  slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov)

         V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP o 9.00: za Františka a Máriu Baďurovú a ost. živú rodinu.

          V BM o 10.30: za Dušana Speváka a rodičov Jakábových a Šalíkových.

 

S: 7:  V BP o 8.00: za Jána Dobiaša, syna Pavla, rodičov Dobiašových a Májkových.

         V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku. (60 r.).

 

N: 8: V BM o 7.30: za farníkov.

          V BP  o 9.00: za rodičov Jána a Máriu Šajdíkových, zaťov Štefana a Víta a rod. Jozefa a Máriu Polákových a st.r.zos.

          V BM o 10.30: za Jozefa Bakana.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jozefa Cintulu obetovali na kostol 50 eur a Bohu známe osoby 20 a 10 eur. Vďaka. Vo štvrtok večer v BP

o 17.00 a v piatok v BM o 7.30 bude požehnanie vody. Požehnanie príbytkov bude v piatok poobede. V tento deň nie je pôst.

 

 

Sväté omše v týždni od 26.12.2016 do 1.1.2017 (  VIANOCE )

                                                                     

P: 26:  2. vianočný sviatok: Sv. Štefana, mučeníka

           V BP o 7.30: za Jána Bízka, manž. Teréziu, rod. zos. a ost. zomr. rodinu.

           V BM o 9.00: za Marka Romana (nedož. 40 r.) a ost. zomr. rodinu.

           V BP o 10.30: za živých a zomrelých Štefanov a Štefánie.

 

U: 27:  Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

            V BP o 8.00: za Jozefa Jankoviča (5. výr.) a ost. zomr. rodinu.

 

S: 28 :  Sv. neviniatok, mučeníkov

            V BM o 16.30: za Alojza a Máriu Drápalových, syna Alojza a ost. zomr. rodinu.

 

Š: 29: V BM o 16.30: na poďakovanie za 50 a 60 r. života a za B. pomoc a zdravie pre jubilantky a rodiny.

 

P:  30:  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

            V BP o 15.30: za jubilantku pri príležitosti dožitia 90 r. a manž. Jána.

             V BM o 17.00: za zomr. syna Milana Štoru a ost. zomr. rodinu.

 

S: 31:  V BP o 15.00: za Rajmunda Búzka (nedož. 80 r.) a rodičov Búzkových a Filípkových.

            V BM o 17.00: za Albínu Cintulovú. (1. výr.).

 

N: 1:   Nový rok: Bohorodičky Panny Márie, slávnosť

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Jessicu Černú.

            V BM o 10.30: za Antona a Teréziu Bulkovú, syna Štefana a ost. živú rodinu.  

 

Rodičia z krstu Richarda Koprnu obetovali na kostol 50 eur a Bohu známe osoby 20 a 25 eur. Vďaka. V piatok počas sv. omší bude obnova manželských sľubov a 31.12. (ďakovná pobožnosť) a 1.1. (hymnus Príď, Duchu Svätý)  počas bohoslužieb možno získať odpustky. 26.12. poobede bude koledovanie Dobrej noviny.

 

Sväté omše v týždni od 19.12. do 25.12.2016 ( 4. adventná nedeľa a VIANOCE )

                                                                     

P: 19:  V DD o 10.00: na poďakovanie za 95 r. života a za B. pomoc a zdravie pre jubilantku.

 

U: 20: V BP o 16.30: za Júliusa Kovárika, rodičov a syna Vladimíra.

 

S: 21 : V BM o 8.00: za Pavla Gašpárka a manželku.

 

Š: 22: V BP o 16.30: za rodičov Annu a Štefana Šedivých a syna Štefana.

 

P:  23: V BM o 8.00: za Matúša Moravického, Janku, Štefana, Martu, Zuzku, Alenu  a ost. zomr. rodinu.

 

S: 24:  V BM o 8.00: za Jozefínu Michalicovú. (1. výr.).

            V BP o 21.30: za Viktora Škápika (20. výr.), manž. Rozáliu, st. rod. zos. a ost. zomr. rodinu.

            V BM o 23.00: za Emila Cintulu (2. výr.) a rodičov Cintulových a Cákových.

 

N: 25:  NARODENIE PÁNA: VIANOCE

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Františka Macka, manž. Jozefínu, zaťa Vladimíra a rod. zos.

            V BM o 10.30: za rod. Butašových a Obuchových, zaťov Jozefa a Štefana, st.rod. zos. a ostat. rod. 

 

Rodičia z krstu Vladimíra Prsteka obetovali na kostol 50 eur, z krstu Sarah Samkovej 50 eur,  Bohu známa osoba 50 eur a v zbierke na splátku ABÚ sa vyzbieralo 485 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude tradičná ofera. V sobotu 24. o 8.00 bude v BM požehnanie betlehemov. Upratovanie kostola v BP bude v pondelok od 10.00 a v BM v stredu od 9.00.

25.12. bude v BM jasličková pobožnosť o 15.00. Koledníci Dobrej noviny budú koledovať 26.12. poobede a podvečer. Prosím prihláste sa na toto koledovanie a milodarom podporte chudobné deti v Afrike.

 

 

Sväté omše v týždni od 12.12. do 18.12.2016 ( Tretia adventná nedeľa )

                                                                     

P: 12:  V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 13:  Sv. Lucie, panny a mučenice

          V BP o 16.30: za Alojza Búzka, brata, Rudolfa Mareka a členov rodiny.

 

S: 14 :  bez sv. omše.

 

Š:  15: V BP o 16.30: za Pavla Obucha, manž. Teréziu, brata Jána a star. rod. zos.

 

P:  16: V BP o 16.30: za Jozefa a Jozefu Butašovú, Pavla a Apolóniu Cvečkových a deti.

 

S: 17:  V BP o 7.30: za Pavla Vitteka, manž. Máriu, dcéru Valériu, zaťa Pavla, brata Antona a star. rod. zos.

 

N: 18: Štvrtá adventná nedeľa

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Máriu Krúpovú (20. výr.), manž. Pavla a rodinu Pavúčkovú.

            V BM o 10.30: za Boženu Cintulovú (1. výr.) a rodičov Máriu a Františka Cintulových.

 

Spovedanie starých a chorých ľudí v domácnostiach bude v pondelok ráno od 9.00 aj v BM aj v BP.

 

 

Sväté omše v týždni od 05.12. do 11.12.2016 ( Druhá adventná nedeľa )

                                                                     

P: 5:  V BM o 8.00: za zomr. rodinu Májkovú.

 

U: 6:  Sv. Mikuláša, biskupa, patróna farnosti a farského kostola

          V BM o 16.30: za Štefana Poláka. (10. výr. a nedož. 71 r.).

 

S: 7 :  Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

            V BM o 7.30: za Katarínu a Severína Čechových.

 

Š:  8:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

           V BM o 8.00: za farníkov.

           V BP o 15.30: za Jozefa a Blandínu  Krňových a star. rod. zos. a zomr. rodinu.

           V BM o 17.30: za Mgr. Janku Černákovú (10. v.), otca Viktora, star.r. Cvečkových, Nesnadných, Jozefa a ost. rodinu.

 

P:  9:   V BP o 16.30: za B. pomoc pre rodinu a za Simeona a Annu Valentových, star. rod. zos. a zomr. rodinu.

 

S: 10:    Predvianočné spovedanie v BM a BP od 9.00 do 10.30

             V BM o 10.30: za zomr. rodičov Radochových a Grajzových.

             V BP  o 10.30: za Jozefa Dobiaša, manž. Teréziu, zaťa Jozefa a star. rod. zos.

 

N: 11 :  Tretia adventná nedeľa

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Alojza Májka, manž. Máriu, zaťa Viliama Obucha, star. rod. zos. a súrodencov.

            V BM o 10.30: za Alojza Vaneka a star. rod. Vaňkových a Cintulových.

 

Dnes bude popoludňajšia pobožnosť v BP o 14.30 a v BM o 15.00.Bohu známe osoba obetovala na kostol 20 eur, príbuzní

 z pohrebu p. Ladislava Cintulu 50 eur a ruženčiarky 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu.   Prosím našich starých a chorých bratov a sestry prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach.  

 

Sväté omše v týždni od 28.11. do 4.12.2016 ( Prvá adventná nedeľa )

                                                                     

P: 28:  V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

 

U: 29: V BM o 16.30: za Alžbetu a Ondreja Cintulu, brata Vincenta, zaťov, star. rod. zos. a ostatnú rodinu.

 

S: 30:  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

            V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

Š:  1:   V BM o 16.30: za Jozefa a Jozefínu Michalicových a dcéru Máriu.

 

P:  2:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

           V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre členky živého ruženca a za nové členky.

            V BP o 16.30: za Teréziu Nesnadnú (30. výr.), manž. Jána, synov, nevestu a vnuka.

 

S: 3:     Sv. Františka Xaverského, kňaza

             V BP o 8.00: za Vendelína a Štefániu Šramkových, zaťa Jána a Cyrila, vnuka Jozefa, st. r. zos. a ost. rodinu.

 

N: 4 :  Druhá adventná nedeľa

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Annu a Jána Sakaláša, zaťa Emila, st. rod. Máriu a Antona, zomr. deti a rodičov Drinkových.

            V BM o 10.30: za Jána Gašpárka. (1. výr.).

 

Bohu známe osoby obetovali pre farnosť 40 a 20 eur. Vďaka. Sviatosť pokánia v našej farnosti budú vysluhovať viacerí kňazi

v sobotu ráno 10.12.  Prosím našich starých a chorých bratov a sestry prihlásiť v sakristii na spovedanie v domácnostiach.  

 

 

Sväté omše v týždni od 21.11. do 27.11.2016 (  Nedeľa Krista Kráľa )

                                                                     

P: 21:  Obetovanie Panny Márie, spomienka

      V BP o 8.00: za ctiteľov a ctiteľky Panny Márie.

 

U: 22: Sv. Cecílie, panny a mučenice

           V BM o 16.30: za zomr. Jozefa a Jarku. (1. výr.).

 

S: 23: V BM o 8.00: za Jána Mareka.

 

Š: 24:  Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

           V BM o 16.30: za Máriu Liškovú (1. výr.), manž. Rudolfa a zomr. bratov Pavla a Jozefa.

 

P: 25: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

           V BM o 16.30: za Helenu Dobiašovú, dcéru Emíliu, zaťa Antona a ostat. zomr. rodinu.

 

S: 26: V BM o 8.00: za rodičov Floriána a Máriu Májkových, brata Jozefa a star. rod. zos.

 

N: 27:  Prvá adventná nedeľa

           V BM o 7.30: za farníkov.

            V BP o 9.00: za Petra Hlavenku, rodičov Hlavenkových a Sovových, brata Štefana a švagra Štefana.

            V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a manž. Vladimíra.

 

Príbuzní z pohrebu p. Jána Májka obetovali pre farnosť 50 eur a z pohrebu p. Terézie Pavlíkovej 50 eur. Vďaka. Rok od 11.11.2016 do 11.11.2017 je Rok sv. Martina. Možnosť získať odpustky. Pozor na cestách najmä večer. Budúcu nedeľu

na začiatku sv. omší bude požehnanie adventných vencov a po sv. omšiach bude zbierka na charitu.

 

Sväté omše v týždni od 14.11. do 20.11.2016 ( 33. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 14: V BM o 8.00: za farníkov.

U: 15: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

           V BM o 16.30: za Emila Cintulu. (2. výr.).

S: 16: Sv. Margity Škótskej

           V BM o 8.00: za zomr. rodičov Lýdiu a Jozefa Vachanových a ich rodičov.

Š: 17:  Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

           V BM o 8.00: za Pavla Jablonického.

P: 18: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov

           V BM o 16.30: za + brata Jozefa Filípka (45. výr.), rodičov Filípkových, zaťa Jozefa, vnuka Petra, st.rod.zos. a ost.rod.

S: 19: V BM o 16.30: za zomr. a živých šesťdesiatnikov a šesťdesiatničky.

N: 20: Nedeľa Krista Kráľa

           V BM o 7.30: za Jána Šedivého, rod. Šedivých a Polákových, bratov Emila, Paulína a Augustína a zaťa Miroslava.

            V BP o 9.00: za rodičov Pavla a Albínu Stupavských, brata Pavla a star. rod. zos.

            V BM o 10.30: za Štefana Beňka, rodičov Butašových, Beňkových, súrodencov a star. rod.

 

Príbuzní z krstu Adély Javorkovej obetovali na kostol 50 eur, z krstu Lívie Šedivej 50 eur, z krstu Laury Pivkovej 50 eur, Bohu známe osoby 50, 25 a 20 eur a z pohrebu p. Jozefíny Búzkovej 25 eur. Novomanželia Libor Nesnadný a Stanislava Vaculková obetovali 50 eur. Vďaka. Dnes začína Trnavská novéna k P. Márii. Sv. omše aj v TV LUX budú o 18.00.

 

Sv. omše v týždni od 07.11. do 13.11.2016 (32. nedeľa v roku)

P: 7: V BM o  8.00: za zomr. rodinu Kamodyovú a Moravickú.

U: 8: V BP o 16.30: za rodičov Silvestra a Kamilu Kanichových a star. rod. zos.

S: 9: Výročie Posvätenia Lateránskej baziliky, sviatok

        V BM o  7.30: za B. pomoc a zdravie.

Š: 10: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

         V BM o 16.30: za Mateja Štajera, manž., syna Petra a ostatnú zomr. rodinu.

P: 11: Sv. Martina, biskupa, sviatok

         V BM o 16.30: za rodičov Šedivých, Grajzových a ostatnú zomr. rodinu.

S: 12: V BM o 17.00: za Štefana Pavlíka. (1. výr.).

N: 13: V BM o  7.30: za Jozefa a Agnešu Borseníkových. (20. výr.).

          V BP o  9.00: za B. pomoc a zdravie pre jubil. manželov (60) a na poďakovanie.

          V BM o 10.30: za farníkov.

Dnes bude popoludňajšia pobožnosť v BP o 14.30 a v BM o 15.00. Príbuzní z pohrebu p. Šte-

fana Drinku obetovali pre farnosť 30 eur a z krstu Tobiasa Gmuzdeka 50 eur. Vďaka. Budúcu

nedeľu po sv. omšiach bude Svätomartinská zbierka.

 

Sv. omše v týždni od 31.10. do 06.11.2016

( 31. nedeľa v roku )

 

P: 31: V BM o 8.00: za Ľudmilu a Štefana Gašparkových.

U: 1:   Slávnosť Všetkých svätých

           V BM o 7.30: za farníkov.

           V BP o 9.00: za Štefana Dobiaša, rod. zos. a star. rod. Hlavenkových.

           V BM o 10.30: za Alojza Butaša (nedož. 100 r.), m. Štefániu, zaťov Jozefa a Štefana a st.r.zos.

S: 2:   Spomienka na všetkých verných zosnulých

           V BM  o 8.00: na úmysel Sv. Otca.

           V BP  o 15.30: za Štefana Kassaya (10. výr.), m. Máriu a star. rod. zos.

           V BM o 17.00: za všetkých zosnulých.

Š: 3:   V BM o 17.00: za Jolanu Podanú (nedož. 90 r.) a manž. Karola a ost. zomr. rodinu.

P: 4:   V BM o 8.00: za zomr. rodičov Annu a Pavla Chlapečkových.

           V BP  o 17.00: za Máriu Petrášovú, m. Floriána a rodičov Vajdových a Petrášových.

S: 5:   V BM o 8.00: za Štefana Drinku.

N: 6:   V BP slávnosť Všetkých svätých, spolupatrónov kostola

           V BP  o 7.30: za farníkov.

           V BM o 9.00: za Alojza Filípka, rodičov Filípkových a Filipových.

           V BP  o 10.30: za Viktora Nesnadného a vnuka Miroslava.

Dnes poobede o 14.30 bude pohreb (bez sv. omše) p. Štefana Drinku. Príbuzní novomanželov J. Adamca

a N. Dobiašovej obetovali pre farnosť 155 eur, rod. J. Gašparka ml. 50 eur, p. Vaňková 50 eur, z krstu Anny Júlie Babálovej 50 eur, z pohrebu A. Drápala 50 eur a v zbierke na misie sa vybralo 310 eur. Vďaka

Odpustky. Dušičková pobožnosť bude 1.11. na cintoríne v BP o 13.30 a v BM o 14.15. Spovedanie. Odp.

 

        

Sv.omše v týždni od 24.10. do 30.10.2016  ( 30.nedeľa v roku )

 

P: 24 - .Sv.Antona Máriu Clareta, biskupa

           V BM o 8.00 : za Božiu pomoc a zdravie.

U: 25 - V BM o 17.00 : za starých rodičov a rodičov Vaňkových, Grajzových,zomr.súrodencov a za Františka Vaňka.

S: 26 - Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

           V BM o 17.00 : za Milana Linka, brata Antona, rodičov a star. rodičov.

Š: 27 - V BP o 17.00 za Františka Černého. manž.Máriu a zomrelú rodinu.

P: 28 - Sv.Šimona a Júdu. apoštolov, sviatok

            V BM o  17.00 : za Františka a Albínu Drinkových a starých rodičov zos.

S: 29 -  V BM  o 8.00 :  na poďakovanie Pánu Bohu za 70 r. života a za Božiu pomoc a zdravie pre jubilanta.

N : 30 : VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

             V BM o 7.30 za farníkov

              V BP o 9.00: za Emila Mizeru.(15.výr.) 

             V BM  o 10.30: za Jozefa Exnera a rodičov Floriána a Hedvigu Gašpárkových.

Príbuzní z krstu Lucie Maderičovej obetovali pre farnosť 50 eur, z krstu Tomáša Reháka 20 eur, z krstu Tatiany Cigánkovej 20 eur, z krstu Nely Gabriely Ivanov 150 eur.Vďaka, Budúcu nedeľu po sv.omšiach v BM bude tradičná farská ofera.V noci zo soboty na nedeľu sa bude meniť čas.  

 

 

 

Sv. omše v týždni od 17.10. do 23.10.2016 ( 29. nedeľa v roku )

 

P: 17:  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

            V BM o 8.00: za zomr. rodinu Májkovú.

U: 18:   Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

           v BP o 17.00: za Jozefa Filu a manželov Bancziových a star. rodičov.

S: 19:   v BM o 8.00: za Silvestra Vaneka.    (Sv. Pavla z Kríža)

Š: 20:   v BP o 17.00: za Martu Drinkovú, rodenú Búzkovú. (1. výr.).

P: 21:   v BM o 17.00: za star. rod. Jána a Ľudmilu Škápikových, syna a nevestu.

S: 22:    v BM o 8.00: za Antona Filípka (nedož. 90 r.), manželku a syna Milana.

             v BP  o 14.00: sobášna sv. omša za Jozefa Adamca a Nikolu Dobiašovú.

N: 23:   v BM o 7.30: za farníkov.

          v BP  o  9.00: za Ladislava Pučeka, zomr. rodičov a súrodencov.

          v BM o 10.30: na poďakovanie za dar života (70 r.) a za Božiu pomoc a zdravie.

 

Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali pre farnosť 40 eur, členky živého ruženca 20 eur, príbuzní z krstu Mateo Tomasa Bilku obetovali 50 eur, z krstu Lucasa a Tobiasa Stanických 30 eur, z krstu Mateja Matulu 30 eur, z krstu Barbory Zajíčkovej 50 eur a novomanželia Peter Blahovič a Barbora Bačová 50 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie. 18.10. o 9.00 bude akcia „milión detí sa modlí ruženec“. Prosím pripojiť sa k týmto modlitbám. Zomrel don Ernest Macák.

 

 

Sv.omše v týždni od 17.10. do 23.10.2016 ( 29.nedeľa v roku )
 

P.17. Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

         V BM o 8.00 - za zomrelú rodinu Májkovú.

U.18. Sv.Lukáša, evanjelistu, sviatok

         V BP o 17.00 -  za Jozefa Filu a manželov Bancziových a starých rodičov

S 19, Sv.Pavla z Kríža

         V BM o 8.00 -  za Silvestra Vaneka.

Š 20. V BP o 17.00 - za zomrelú Martu Drinkovú, rodenú Búzkovú. (1.výročie).

P 21. V BM o 17.00 - za starých rodičov Jána a Ľudmilu Škápikových, syna a nevestu.

S.22. V BM o 8.00 - za Antona Filípka (nedožitých 90.r.).manželku a syna Milana.

         V BP o 14.00 - sobášna sv.omša za Jozefa Adamca a Nikolu Dobiašovú.

N 23  V BM o 7.30 - za farníkov..

         V BP o 9.00 za Ladislava Pučeka, zomrelých rodičov a súrodencov.

         V BM o 10.30 ,a poďakovanie za dar života ( 70.r) a za Božiu pomoc a zdravie.
  

Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali pre farnosť 40 eur. členky živého ruženca 20 eur, príbuzní z krstu Mateo Tomasa Bilku obetovali

50 eur, z krstu Lucasa a Tobiasa Stanických 30 eur, z krstu Mateja Matulu 30 eur. z krstu Barbory Zajíčkovej 50 eur a novomanželia Peter Blahovič a Barbora Bačová 50 eur.V zbierke v boji proti hladu sa za srdiečka vyzbieralo 470 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv.omšiach bude zbierka na misie 18.10. o 9.00 bude akcia "milión detí sa modlí ruženec".Prosím pripojiť sa k týmto modlitbám.Zomrel don Ernest Macák.Pohrebná sv. omša bude v bazilike v Šaštíne v piatok 21.10. RIP.

 

 

Sv.omše v týždni od 10.1é. do 16.10.2016  - ( 28.nedeľa v roku)

P.10.10 - v BM - 8.00 -  na úmysel ordinára

U.11.10 - v  BM - 14.00 - Pohrebná sv.omša,  za p.Annu CIGÁNKOVÚ, potom pohrebné obrady

                      17.00 -  Za Antona Macka.manž.Magdalénu,dcéru Terezku a st.rodičov Mackových a Liškových

S,12,10 - v  BM - 8.00 -  za Augustína Hurbana, rod. zos., syna Augustína a ostatnú zomr.rodinu

Š.13.10 - v  BM - 17.00 - za Štefana Pavlíka

P.14.10.- v  BP - 17.00 -  za Jozefínu Vajdovú a manž.Antona

S.15.10. - v  BM o 15.00  - sobášna svätá omša za Petra Blahoviča a Barboru Bačovú

N.15.10. - v  BM o 7.30 -  za farníkov

               v  BP o 9.00  -  za Vladimíra Vaňka

               v  BM .o 10.30.- za starých rodičov Deščíkových a Cákových

 Príbuzní z krstu Adama Wolfa obetovali pre farnosť 10  eur, Bohu známe osoby 20 a 30 eur, novomaželia Tomáš Sekáč a Katka Černová

 100 eur, a novomanželia Matúš Drinka a Radka Cintulová 50 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv.omšiach bude zbierka na splátku pôžičky

 Arcibiskému úradu.

 

Sv.omše v týždni od O3.10. do 09.10.2016 ( 27.nedeľa v roku.)

P.3.. - BM - 8.00 + Rudolf a Mária a zomrelú rodinu

          v DD o 10.00 za živých a zomrelých  obyvateľov domova

U.4.  - Sv.Františka Assiského

          BM o 17,30- za + syna Vladislava (nedožitých 46 r.) rodičov Samkových a Zugarových a
                           ost.zomr.rodinu

St.5. - BM o 7.30  Za Božiu pomoc a zdravie pre rodiny.

Št.6. - BP o 17.30: za rodičov Filípkových, star. rod. zos. a manžela.

P: 7:   Ružencovej Panny Márie

          BM o  8.00: za Viktora a Helenu Škapíkových.

          BP o 17.30: za rodičov mNesnadných a Smolinských a star. rod. zos.

S: 8:   BM o 14.00: sobášna sv. omša za Matúša Drinku a Radku Cintulovú.

N: 9:   BM o  7.30: za farníkov.

          BP o  9.00: za Oľgu Michalicovú. (1. výr.).

          BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre členky živého ruženca.

Litánie budú dnes v BP o 15.00 a v BM o 15.30. Spovedanie pred 1. piatkom bude v BM asi 30

min. pred sv. omšami a v BP od 16.45 pred s. o. Ešte je možné prihlásiť sa na štúdium misijnej

a charitatívnej práce na VŠ zdravotnej sv. Alžbety v Bratislave. Zbierka na splátku pôžičky ABÚ

vyniesla 505 eur a Bohu známa osoba obetovala na kostol 20 eur. V sobotu 8.10. budem zapisovať úmysly na sv. omše v BP v kostole od 9.30 do 11.00 a v BM v sakristii od 12.00 do
13.30.

 


 
 

webygroup

dnes je: 26.3.2017

meniny má: Emanuel

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


10304170

Úvodná stránka