Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

Oznamy farského úradu

Sväté omše

Farské oznamyVytlačiť
 

Sväté omše v týždni od 16.10.2017 do 22.10.2017 ( 28. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 16.:  Sv. Margity Márie Alacoque, panny

            V BM o 8.00: za Jána Sekáča, otca Alojza, st. r. Sekáčových, manž. Matúša a rodičov.

 

U: 17.: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

            V BM o 17.30: za rodičov Deščíkových, Bolebruchových, star. r. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

 

S: 18.:  Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           V BM o 8.00: za Rudolfa, Máriu, Miloslava a zomr. rodinu.

 

 Š: 19.:  Sv. Pavla z Kríža, kňaza      Poučenie pre birmovancov.

             V BM o 17.00: za Františka a Jozefínu Chudých.

 

 P: 20.:  V BP o 17.30: za Martu Drinkovú, rodenú Búzkovú (2. výr.) a rod. zos.

 

 S: 21.:   V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Pavla Šimečka a Michaelu Stupavskú.

 

 N: 22.:   V BM o 7.30: za farníkov.                    Misijná nedeľa

             V BP o 9.00: za Máriu Cákovú  (ned. 90 r.), manž. Jána, syna Štefana, zaťa Alojza a st. a prast. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Alojza Filípka, zaťa Milana. rod. Filípkových a Filipových a star. rod. zos.

 

Bohu známa osoba obetovala na kostol 30 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na misie a tiež sa budú predávať sviečky

za nenarodené deti za 1 euro. V stredu 18.10. o 9.00 sa milión detí modlí ruženec.  

 

                                       

 

Sväté omše v týždni od 9.10.2017 do 15.10.2017 ( 27. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 9.:   V BM o 8.00: za Jána Čecha, manž. Annu, syna Augustína a nevestu Jozefu.

 

U: 10.: V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Vladimíra Bolebrucha.

 

Sväté omše v týždni od 9.10.2017 do 15.10.2017 ( 27. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 9.:   V BM o 8.00: za Jána Čecha, manž. Annu, syna Augustína a nevestu Jozefu.

 

U: 10.: V BM o 14.30: pohreb. sv. omša a pohreb p. Vladimíra Bolebrucha.

 

S: 11.:  Sv. Jána XXIII., pápeža                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           V BM o 8.00: za Leonarda Marka, manž. Johanu, dcéry, zaťov a ostatnú zomr. rodinu.

 

 Š: 12.:  V BM o 18.00: za rodičov Alojza a Máriu Včelkových a star. rod. zos.       Poučenie pre birmovancov.

 

 P: 13.:  V BP o 18.00: za Mariána Nesnadného, rod. zos., st. rod. a rod. Filípkovú, Cintulovú a Polákovú.

 

 S: 14.:   V BM o 8.00: za Helenu Dobiašovú, dcéru Emíliu a manž. Antona.

 

 N: 15.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Pavla Tománka.

             V BM o 10.30: za Miroslava Laciku. (1. výr.).

 

Príbuzní zo sobáša V. Křížka a P. Cintulovej obetovali pre farnosť 100 eur, jubilujúci spolužiaci 50 eur , Bohu známa osoba

50 eur a z krstu Fabiána  Bízka 50 eur. Vďaka! Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. 

 

 

Sväté omše v týždni od 2.10.2017 do 8.10.2017 ( 26. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 2.:   Svätých anjelov strážcov

           V BM o 8.00: za Jozefa a Matildu Petríkových a star. rodičov a rodičov Jablonických.

 

U: 3.: V BM o 18.00: za rodičov Vincenta a Magdalénu Cintulových a star. rod. zos.

 

S: 4.:  Sv. Františka Assiského                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V BM o 7.30: na úmysel.

 

 Š: 5.:  V BP o 16.00: za Augustína Včelku, Jozefa Malíka, rod. Včelkových a Malíkových  a star. rod. zos.

            V BM o 18.00: za matku Annu a syna Vladislava, rod. Samkových a Zugarových a st.r. Cintulových a Samkových a o.r.

 

 P: 6.:  Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom               Poučenie pre birmovancov.

            V BP o  16.00: za Pavla Obucha, manž. Teréziu a Jána.

            V BM o 18.00: za Annu Cigánkovú. (1. výr.).

 

 S: 7.:   V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Vojtecha Křížka a Petru Cintulovú.

             V BM o 16.00: na poďakovanie a za B. pomoc a zdravie pre tých, čo pred 50. rokmi ukončili ZŠ a za zomrelých.

 

 N: 8.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Alojza Májka, manž. Máriu (20.v.), Viliama Obucha a ich rodičov a súrodencov.

             V BM o 10.30: za Alojza Habalu, brata a rod. zos.

 

Dnes budú litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30. Sviatosť pokánia budem vysluhovať v pon. a str. asi 30 min. pred s.o. a v utorok, štvrtok a piatok asi 45 min. pred sv. omšou. Pred sv. omšou prosím modliť sa sv. ruženec.

 

Sväté omše v týždni od 25.9.2017 do 1.10.2017 ( 25. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 25.:  V BM o 8.00: za Annu Drinkovú (od Zemanov) a star. rod. zos.

 

U: 26.: V BM o 18.00: za Jozefa Leššu, manž. Teréziu a star. rod. Leššových a Pavlíkových.

 

S: 27.:  Sv. Vincenta de Paul, kňaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            V BM o 8.00: za zomr. Moniku, syna Dominika a za Antona a Andreja.

 

 Š: 28.: Sv. Václava, mučeníka

             V BP o 18.00: za Vieru Vaňkovú, otca Jána a star. rod. zos.

 

 P: 29.:  Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok                Poučenie pre birmovancov.

            V BM o  18.00: za Rozáliu Škápikovú (nedož. 90 r.) a zomr. rodinu.

 

 S: 30.: V BM o 8.00: za zomr. Jozefa Búzka.           (Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi)

 

 N: 1.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za rodičov Severína a Katarínu Čechových a star. rod. Gašpárkových.

             V BM o 10.30: za rodičov Jozefa a Jozefínu Michalicových, brata Jozefa a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Benjamína Mališa obetovali na kostol 30 eur, zo sobáša Tomáša Chynoranského a Mgr. Lucie Cákovej 50 eur,

Bohu známa osoba 70 eur a v zbierke na splátku pôžičky ABÚ sa vyzbieralo 600 eur. Vďaka. V októbri pred sv. omšou sa budeme modlievať sv. ruženec. Možnosť získať odpustky. V sobotu 30.9. ráno bude blahorečenie dona Titusa Zemana.

 


Sväté omše v týždni od 18.9.2017 do 24.9.2017 ( 24. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 18.:  V BM o 8.00: za Máriu Thielovú, syna Karola a ostatnú zomr. rodinu.

 

U: 19.: Sv. Januára, biskupa a mučeníka

            V BM o 18.00: za Jána Matulu, manž. Annu a star. rod. zos.

 

S: 20.:  Sv. Ondreja Kim Taegona a Pavla a spoločníkov, mučeníkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            V BM o 8.00: za Matúša a Janku , Štefana, Martu, Zuzanu a Alenu.

 

 Š: 21.: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

             V BP o 18.00: za celú rodinu Štefana a Albínu Polákových a za syna Štefana.

 

 P: 22.:  Na poďakovanie za úrodu

            V BM o  18.00: za Vincenta Krúpu (nedož. 80 r.) a star. rodičov.

 

 S: 23.: V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Tomáša Chynoranského a Mgr. Luciu Cákovú.

 

 N: 24.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Emila Michálka, manž. Jozefu, rod. zos. a celú zomr. rodinu.

             V BM o 10.30: na poďakovanie za 70 r. života a B. pomoc a zdravie pre jubilantku a + Štefániu Polákovú (20) a ost. r.

 

Príbuzní z krstu Moniky Holarovej obetovali pre farnosť 30 eur a Bohu známa osoba 20 eur. Vďaka. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. 22., 23. a 24.9. o 17.00 v kostole uršulínok v Bratislave budú modlitby matiek. 1.10. bude o 18.00

v novej budove SND v Bratislave koncert venovaný pamiatke prezidenta Michala Kováča. Vstup voľný. Prosím prihlásiť sa

na cestu autobusom do Bratislavy 30.9. na blahorečenie dona Titusa Zemana do budúcej nedele do 11.45 v sakristii. Cestovné.

Prihlasovanie birmovancov v kostole v BM v piatok 22.9. od 14.30- 7. roč., 15.30- 8. roč. a od 16.00 do 17.00- 9. roč. Pero.                                         

 

 

Sväté omše v týždni od 11.9.2017 do 17.9.2017 ( 23. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 11.:  V DD o 10.00: za B. pomoc a zdravie pre jubilantku a syna a zomr. Štefana (ned. 100 r.) a Miroslava (ned. 76 r.).

             V BM o 14.30: pohreb p. Štefana Cintulu. (bez sv. omše).

 

U: 12.: Najsvätejšieho mena Panny Márie

            V BM o 18.00: za Jána Nesnadného, m. Annu, syna Jána, nevestu Teréziu, kňaza Floriána Tománka a rod. zos.

 

S: 13.:  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

            V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie.

 

 Š: 14.: Form. O Sedembolestnej Panne Márii

           V BP o 18.00: za rodičov Nesnadných a Smolinských a star. rod. zos.

 

 P: 15.: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

            V BM o 8.00: za Jána Cintulu, manž. Annu a Teréziu, dcéru Martu a vnuka Janka.

 

 S: 16.: V BM o 17.00: za Štefana Cintulu.

 

 N: 17.:   V BM o 7.30: za Jána Šedivého, rod. Šedivých, Polákových, bratov Emila, Pavlína, Augustína a zaťa Miroslava.

             V BP o 9.00: za Štefana Cáka (ned. 70 r.), rod. Cákových a Ignáca (40 v.), m. Máriu a st. a prast. rod., Jozefa a Jána.

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

Sedemdesiatnici a sedemdesiatničky darovali na kostol 85 eur, z krstu Nikolasa Michaloviča 50 eur, z krstu Davida Pavloviča

30 eur, z pohrebu p. Jozefa Búzka 25 eur a Bohu známe osoby 30 a 20 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. 18.10. o 9.00 bude akcia Milión detí sa modlí ruženec. Vincentínska rodina robí zbierku pre Haiti, Honduras

a iné chudobné krajiny formou predaja perníkových srdiečok za 1 euro. Púť v Šaštíne začína už 14.9. o 17.00. Chystáme birmovku na jar 2018.                                         

 

 

Sväté omše v týždni od 4.9.2017 do 10.9.2017 ( 22. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 4.:  V BM o 7.30: na úmysel Ordinára.

 

U: 5.:  Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľníčky

            V BM o 18.00: za Antona Filípka, manž. Jozefu, syna Milana a star. rodičov.

 

S: 6.:  V BM o 8.00: za Karola Thiela, zaťa Stanislava, matku Máriu a ostatnú rodinu.

 

 Š: 7.: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

           V BM o 19.00: za rodičov Búzkových, syna Štefana a Víta, nevestu Máriu a vnuka Romana.

 

 P: 8.:  Narodenie Panny Márie, sviatok

            V BM o 18.00: za Emila Včelku, rod. Včelkových a Benkových a star. rod. zos.

 

 S: 9.:  Sv. Petra Clavera, kňaza

            V BP o 8.00: za Jána Vaňka, manž. Zuzanu a dcéru Máriu.

 

 N: 10.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Včelku (nedož. 80 r. a 25. výr.), rodičov Včelkových a Mullerových a st. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Štefana Šedivého (10. výr.), rodičov Šedivých a Cintulových.

 

Šesťdesiatnici ašesťdesiatničky darovali na kostol 150 eur, Bohu známe osoby 100 a 50 eur a z pohrebu p. Anny Zugarovej

50 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30. Od 4. do 10.9. budú Loretánske dni v Skalici.V stredu 6.9. bude v katedrále v Bratislave o 20.00 lectio divina na tému „Gedeon, mladík záchranca.“ 9.9. bude púť v Žarošiciach a 15.9.

Národná púť v Šaštíne. Podrobnosti o púťach sú napísané na plagátoch.                                           

 


Sväté omše v týždni od 28.8.2017 do 3.9.2017 ( 21. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 28.:  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

             V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 29.: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

            V BP o 18.00: za brata Antona a rodičov Antona a Valériu Filipových.

 

S: 30.:  V BM o 8.00: za Jolanu a zomr. rodinu.

 

 Š: 31.: V BM o 18.00: za Milana Filípka, otca Alojza a rodičov Décsiových.

 

 P: 1.:   Form. O Najsv. Srdci Ježišovom

            V BP o 8.00: za Štefana Kassaya, manž. Máriu a star. rodičov.

             V BM o 9.30: za Jána Škápika. (1. výr.).

 

 S: 2.:   V BM o 8.00: za Františka Vaňka. (1. výr.).

 

 N: 3.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Milana Kohúta, otca Jána, star. rod. Tománkových a rodičov Kohútových.

             V BM o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre sedemdesiatnikov a sedemdesiatničky a zomr. sedemdesiatnikov.

 

Príbuzní z krstu Olivera Janíčka obetovali na kostol 50 eur, z krstu Lindy Filípkovej 50 eur, z krstu Lukáša Klempu 40 eur

a z krstu Vladimíra Gálla 20 eur. Vďaka. Sviatosť pokánia pred 1. piatkom a začiatkom školského roka bude vysluhovaná

od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou. Budúcu nedeľu v úvode sv. omše bude hymnus k Duchu Sv. V sobotu

2.9. bude Fatimská pobožnosť v Šaštíne od 16.00.                                          

 

 

Sväté omše v týždni od 21.8.2017 do 27.8.2017 ( 20. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 21.:  Sv. Pia X., pápeža

             V BM o 8.00: na úmysel.

 

U: 22.: Panny Márie Kráľovnej

            V BM o 8.00: za obrátenie hriešnikov.

 

S: 23.:  Sv. Ruženy Limskej, panny

            V BM o 8.00: za rodičov Pavla a Rozáliu Bakanových, syna Jozefa, zaťa Jána a Stanislava.

 

 Š: 24.: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

             V BP o 8.00: za zomr. biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky.

 

 P: 25.:   V BP o 18.00: za prof. Štefana Nosáľa.

 

 S: 26.:   V BM o 17.00: za B. pomoc a zdravie pre šesťdesiatnikov a šesťdesiatničky a zomr. šesťdesiatnikov.

 

 N: 27.:   V BP o 7.30: za farníkov.

             V BM o 9.00: za Emíliu Michálkovú. (1. výr.).

             V BP o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre poľnohospodárov a poľnohospodárky a za zomr. poľnohospodárov.

 

Príbuzní z krstu Sebastiána Balíka obetovali na kostol 50 eur a Bohu známa osoba 30 eur. Vďaka.                                            

 

 

Sväté omše v týždni od 14.8.2017 do 20.8.2017 ( 19. nedeľa v roku)

                                                                     

P: 14.:  Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

             V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre chorú členku živého ruženca.

 

U: 15.:  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

             V BM o 8.00: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Jozefa Šebestu. (1. výr.).

             V BP o 18.00: za ctiteľov a ctiteľky P. Márie a za pochovaných na cintorínoch v BP a BM. Požehnanie kvetov.

 

S: 16.:   Sv. Štefana Uhorského

             V BM o 8.00: na úmysel.

 

 Š: 17.:  V BM o 18.00: za Jozefínu Drinkovú. (1. výr.).

 

 P: 18.:   V BP o 8.00: za Jozefínu Krokvovú (10. výr.) a star. rod. zos.

 

 S: 19.:   V BP o 8.00: za Dobrušu Bobkovú (nedož. 80 r.).

 

 N: 20.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Dušana Speváka a rodičov Jakábových a Sálikových.

             V BM o 10.30: za Rudolfa Včelku, manž. Evu, brata Antona a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Sáry Šimuničovej obetovali pre farnosť 50 eur, z krstu Mii Sekáčovej 50 eur, z krstu Tamary Márie Elsíkovej

10 eur , z pohrebu p. Mariána Hajlu 50 eur, ruženčiarky 25 eur a v zbierke na splátku ABÚ 420 eur. Vďaka.  V sobotu 19.8.

bude  pred parlamentom v Bratislave stretnutie rodín pod názvom Hrdí na rodinu. V Plaveckom Mikuláši pri kaplnke Panny Márie bude v nedeľu 20.8. o 11.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať p. arcibiskup S. Zvolenský. 26.8. bude púť v Ra-

jeckej Lesnej s TV Lux a 9.9. púť v Žarošiciach. Podrobnosti sú na plagátoch.                                            

 

Sväté omše v týždni od 7.8.2017 do 13.8.2017 ( Premenenie Pána)

                                                                     

P: 7.:    V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 8.:   Sv. Dominika, kňaza

            V BM o 18.00: za rodičov Orešanských a Rudolfa Šedivého.

 

S: 9.:    Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok

             V BM o 8.00: na úmysel.

 

 Š: 10.:  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

             V BM o 8.00: za Rudolfa Michálka a rod. zos.

 

 P: 11.:   Sv. Kláry, panny

              V BM o 18.00: za Alojza Vaňka (nedož. 80 r.) a star. rod. Vaňkových a Cintulových.

 

 S: 12.:   V BP o 8.00: za Helenu Nesnadnú (2. v.), manž. Jána a syna Jána a rodičov Nesnadných a Černých.

 

 N: 13.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za syna Ľuboša Deščíka, brata Rafaela, rodičov Deščíkových a Fialových a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za Jána Oravského (20. v), rodičov Oravských a Kurtových, Petra Kurtu a Matildu Liškovú r.Sovovú.

 

Príbuzní z krstu Adama Schudicha obetovali pre farnosť 50 eur , z krstu Alice Černej 30 eur, zo sobáša B. Bombaru a L. Kličkovej 50 eur a Bohu známa osoba 50 eur. Vďaka. 13.8. bude v Kráľovej pri Senci v skupine Cenacolo deň svedectiev.

O 10.30 tam bude sláviť sv. omše p. arcibiskup S. Zvolenský. Ponuka knihy Triumf srdca za 15 eur.                                               

 

 

Sväté omše v týždni od 31.7.2017 do 6.8.2017 ( 17. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 31.: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

            V BM o 8.00: za Zuzanu Moravickú a zomr. rodinu.

 

U: 1.:   Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

            V BP o 18.00: za Miroslava Vajdu.

 

S: 2.:    V BM o 18.00: za Pavlínu Šedivú, sestru Máriu, manž. Rudolfa, matku Hermínu a rodičov Masárových.

 

 Š: 3.:   V BP o 18.00: za Pavla Semiana (5. výr.), rod. zos. a súrodencov.

 

 P: 4.:   O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

             V BM o 18.00: za B. pomoc, Dary Ducha Sv. a zdravie pre členky živého ruženca.

 

 S: 5.:   V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Branislava Bombaru a Lindu Kličkovú.

 

 N: 6.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Filípka, rodičov Filípkových a Jankovičových.

             V BM o 10.30: za rodičov Šedivých a Filových a star. rod. zos.

 

Príbuzní z krstu Emily Hlavenkovej obetovali pre farnosť 50 eur a z krstu Lady Magdalény Mackovej 70 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splátku pôžičky ABÚ. 2.8. možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky, zvané

Porciunkuly modlitbou Otče náš a Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca a sv. spoveď a sv. prijímanie. Sviatosť pokánia budem vysluhovať od pondelka do piatka asi 30 min. pred sv. omšou.  Prosím upratovať v sobotu ráno v kostoloch.                                                   

 

 

Sväté omše v týždni od 24.7.2017 do 30.7.2017 ( 16. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 24.:  Sv. omša nebude.

 

U: 25.: Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

            V BM o 18.00: za Helenu Krejčovú, star. rodičov a syna Pavla.

 

S: 26.: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

            V BM o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre muža.

 

 Š: 27.: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

            V BP o 8.00: za B. pomoc a zdravie pre ženu.

 

 P: 28.:  V BM o 18.00: za celú zomr. rodinu Antona a Márie Linkových.

 

 S: 29.:  Sv. Marty, spomienka

             V BM o 8.00: za Františka Prachara a rodičov.

 

 N: 30.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Tomáša Bulku, manž. Máriu, zomr. bratov a star. rod. zos.

             V BM o 10.30: za rodičov Jozefa a Hedvigu Škápikových, rodičov Černých a Šírových a za zomr. rodinu.

 

Jedna jubilantka obetovala pre farnosť 30 eur. Vďaka. Vo štvrtok 27.7. bude organový koncert o 19.30 v katedrále v Bratislave

a  potom  každý štvrtok o 19.30 až do septembra. Vstupné je 7 eur.                                                     

 

 

 

Sväté omše v týždni od 17.7.2017 do 23.7.2017 ( 15. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 17.:  Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

             V BM o 8.00: za Rudolfa, Máriu, Miloslava a zomr. rodinu.

 

U: 18.:  V BM o 8.00: za Jolanu a zomr. rodinu.

 

S: 19.: V BP o 18.00: za Jozefa Macka a sestru Emíliu Knotkovú rod. Stupavskú (nedož. 70 r.).

 

 Š: 20.:  V BP o 18.00: za zomr. rodičov Filípkových a Lukáčových.

 

 P: 21.:  V BM o 18.00: za Karola Rozboru (1. výr.) a zomr. rodičov a sestry.

 

 S: 22.:  Sv. Márie Magdalény, sviatok

             V BM o 8.00: za Františka Šedivého (20. výr.), Alojza Cintulu a rodičov z troch strán.

 

 N: 23.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Štefana Drinku (5. výr.) a dcéru Vierku.

             V BM o 10.30: na vŕšku  pred kaplnkou sv. Márie Magdalény. Celebrant sv. omše: Mgr. Martin Jarábek.

                                      za Karola Nesnadného, manž. Martu a zomr. Habáňov.

 

Príbuzní zo sobáša Dominika Kubinca a Mgr. Zuzany Valachovičovej obetovali pre farnosť 100 eur a zo sobáša Valeriána

Šebestu a Mgr. Veroniky Babiarovej 100 eur, z krstu Liam Jakuba Húbeka 20 eur a z krstu Radovana Danihela 10 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach v BM bude tradičná ofera. 26.8. bude púť v Rajeckej Lesnej s TV Lux a 30.9. v Bratislave bude blahore-čenie dona Titusa Zemana, SDB. Možnosť získať úplné odpustky počas modlitby Korunky Božieho milosrdenstva (aj cez vysielanie TV alebo rozhlasu) za splnenia obvyklých podmienok.                                                      

 

Sväté omše v týždni od 10.7.2017 do 16.7.2017 ( 14. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 10.:  V BM o 8.00: na úmysel Ordinára.

 

U: 11.: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

            V BM o 18.00: za Štefana Jankoviča, manž. Máriu a star. rod. zos.

 

S: 12.: V BM o 8.00: za Margitu Kassayovú.

 

 Š: 13.:  V BM o 18.00: za Štefana a Alžbetu Šišolákových, syna Jozefa a star. rod. zos.

 

 P: 14.:  V BP o 18.00: za Antona a Jozefu Vajdových a rodičov Vajdových a Obuchových.

 

 S: 15.:  V BM o 15.00: sobášna sv. omša za Valeriána Šebestu a Mgr. Veroniku Babiarovú.

 

 N: 16.:   V BM o 7.30: za farníkov.

             V BP o 9.00: za Jána Butaša, manž. Katarínu, dcéru Teréziu a zaťa Antona.

             V BM o 10.30: za Štefana Drápala, manž. Máriu. Rodičov Drápalových a Totkových a ostatnú zomr. rodinu.

 

Príbuzní z pohrebu p. Evy Antálkovej obetovali pre farnosť 200 eur. Na dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo 230 eur.

Príbuzní z krstu Viktórie Matulovej obetovali 60 eur. Vďaka. Dnes budú litánie v BP o 15.00 a v BM o 15.30.                                                        

 

 

Sväté omše v týždni od 3.7.2017 do 9.7.2017 ( 13. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 3.:   Sv. Tomáša, apoštola

           V DD o 10.00: za zomr. manžela Mateja, syna Petra, súrodencov a rodičov.

           V BP v kostole o 15.00: pohr. sv. omša a pohreb p. Evy Antálkovej.

 

U: 4.:   Form. O sv. Cyrilovi a Metodovi

            V BM o 18.00: za Alojza Habalu a rodičov zos.

 

S: 5.:   Slávnosť sv. Syrila a Metoda, slovanských vierozvestov

           V BP o 7.30: za Viktora Hlavenku, m. Máriu, synov Štefana a Petra, zaťa Jozefa a star. rodičov.

           V BM o 9.00: za Floriána a Hedvigu Gašpárkovú, padlého brata Jána a star. rod. zos.

 

 Š: 6.:  V BP o 18.00: za Jána Hrúzu (nedož. 60 r.) a otca Jána.

 

 P: 7.:   Form. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

            V BM o 18.00: za Vincenta a Irenu Lelkešovú, syna Jozefa a dcéru Margitu.

 

 S: 8.:    V BM o 14.00: sobáš (bez sv. omše) Dominika Kubinca a Mgr. Zuzany Valachovičovej.

              V BP o 15.00: sobášna sv. omša za Ing. Petra Pribyla a Tamary Rehákovej.

 

 N: 9.:   V BM o 7.30: za rodičov Máriu a Ladislava Cintulu a nevestu Jarmilu, rodenú Búzkovú.

             V BP o 9.00: za Jozefa Benka, rodičov a star. rod. zos., Štefana, Jozefa a Jána.

             V BM o 10.30: za farníkov.

 

 Novomanželia J. Kunák a S. Grebeníčková obetovali pre farnosť 50 eur. Vďaka. Sviatosť pokánia budem vysluhovať v utorok,

štvrtok a piatok asi 30 min. pred sv. omšou.

 

Sväté omše v týždni od 26.6.2017 do 2.7.2017 ( 12. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 26.:  V BM o 7.30: za Janku Moravickú a zomr. rodinu.

 

U: 27.: Sv. Ladislava

            V BP o 18.00: za Jána Šebestu, manž. Štefániu a Jozefínu, syna Jozefa, zaťa Emila, pravn. Gabiku a st.r.zos.

 

S: 28.: Form. O sv. Petrovi a Pavlovi

           V BM o 18.00: na poďakovanie a za B. pomoc a zdravie pre deviatakov a deviatačky.

 

 Š: 29.: Slávosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

              V BM o 8.00: za farníkov.

              V BP o 16.30: za Kamilu a Ruperta Rehákových, deti a st. rod. Máriu a Pavla Michálkových, deti a st.rod.zos.

              V BM o 18.00: na poďakovanie za 90 r. života a B. pomoc a zdravie pre jubilantku.

 

 P: 30:   V BP o 18.00: za Jána Cintulu (Klindu) a rodičov.

 

 S: 1.:    V BM o 13.00: sobášna sv. omša za Jakuba Kunáka a Simonu Grebeníčkovú.

 

 N: 2.:   V BP: OSLAVA PATRÓNOV KOSTOLA: SV. PETRA  A PAVLA

             V BP o 7.30: za farníkov.

             V BM o 9.00: za Františka Šebestu, manž. Albínu, star. rod. zos. a nevestu Janku.

             V BP o 10.30: za B. pomoc a zdravie pre hodárov a za jubilanta.

 

Príbuzní z krstu Viktórie a Lary Veroniky Harasníkových obetovali pre farnosť 20 eur. Budúcu nedeľu po sv. omšiach v BP

bude tradičná ofera. Do 16.7. je možné prihlásiť sa do Bratisl. animátorskej školy. Budúcu nedeľu poobede o 15.30 bude

v Kopčanoch pútna sv. omša, ktorú bude sláviť p. arcibiskup S. Zvolenský. Od 30.7. do 5.8.2017 bude v Dechticiach letný

jazykový tábor pre mladých NEMECKÝ ANEM.

 

Sväté omše v týždni od 19.6.2017 do 25.6.2017 ( 11. nedeľa v roku )

                                                                     

P: 19.:  V BP o 8.00: za rodičov Matulových a Hasákových, star. rod. Cintulových a Antálkových, Vámošových a Macákových, starenku Júliu Brezovú a zomr. rodinu.

 

U: 20.: V BP o 16.30: za Jozefa Baránka, manž. Máriu a star. rod. zos.

            V BM o 18.00: za Jána a Magdalénu Mullerových.

 

S: 21.:   V BM o 8.00: za Jána a Albínu Cintulových a st. rod. Cintulových a Búzkových. (Sv. Alojza Gonzágu)

 

 Š: 22.:  Form. O Najsv. Srdci Ježišovom

              V BP o 18.00: za Pavla Michálka, manž. Teréziu, syna Jána a star. rod. zos.

 

 P: 23:  Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho

            V BP o 16.45: za star. rod. Spevákových a Stupavských a za Pavla, Dušana a Helenu.

            V BM o 18.00: za Jána Bízka , manž. Teréziu a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 24.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

            V BM o 18.00: za Máriu Bolebruchovú, rodenú Šedivú (1. výr.) a rodičov Šedivých, Bolebruchových a zaťa Jozefa.

 

 N: 25.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Jána Cáka, manž. Teréziu a st. rod. zos., dcéru Máriu a zaťov Jozefa a Pavla.

             V BM o 10.30: za Alojza Drápala, manž. Máriu, syna Alojza, star. rod. zos. a ostatnú zomr. rodinu.

 

Príbuzní z krstu Sabiny Sovovej obetovali pre farnosť 50 eur. Vďaka. Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. V piatok sa bude modliť počas sv. omší odprosujúca pobožnosť a možno získať úplné odpustky.

                                                       

 

Sväté omše v týždni od 12.6.2017 do 18.6.2017 ( Nedeľa Najsvätejšej Trojice )

                                                                     

P: 12.:  V BM o 8.00: za zomr. Miloslava.

 

U: 13.: Sv. Antona Paduánskeho

            V BP o 16.30: za Margitu Jankovičovú, rodenú Veselú. (nedož. 80 r.).

            V BM o 18.00: za Mgr. Janku Černákovú, otca Viktora, star.r. Cvečkových, Nesnadných, Jozefa a ost. rodinu.

 

S: 14.:   V BM o 8.00: za zomr. Miladu.

 

 Š: 15.:  Najsv. Kristovho tela a krvi

             V BM o 8.00: za farníkov.

             V BM o 16.30: za Antona Vaňka, manž. Štefániu,  syna Štefana a star. rodičov.

             V BP o 18.00: za Jána a Máriu Butašových.        Sprievod.

 

 P: 16.: V BP o 16.30: za Jána Trávnika (8. výr.), rodičov Samkových a Trávnikových a star. a prast. rod. zos.

            V BM o 18.00: za Jána Michalicu, rodičov Bízkových, Michalicových a star. rod. zos.  

 

 S: 17.: V BM o 8.00: za star. rod. Solárových a Včelkových.

 

 N: 18.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Ivana Hasáka. (1. výr.).

             V BM o 10.30: za Jozefa Černého, Štefana Šíra a pravnučku.

 

 Novomanželia MUDr. Vl. Ostrihoň a K. Pundžáková obetovali pre farnosť 100 eur. Vďaka. V štvrtok je prikázaný sviatok

 a v BP po sv. omši bude sprievod a oslava Božieho tela vonku pri štyroch oltároch. V nedeľu 18.6. tiež po sv. omši v BM

o 10.30 bude sprievod a oslava Božieho tela vonku pri štyroch oltároch, ktoré prosím pripraviť. Aj hasičov prosím o pomoc.                                                        

 

 

 

Sväté omše v týždni od 5.6.2017 do 11.6.2017 ( Svätodušná  nedeľa )

                                                                     

P: 5.:  Svätodušný pondelok

          V BP o 8.00: za rodičov Jána a Teréziu Dobiašových, syna Rajmunda, nevestu Oľgu, dcéru, zaťa Štefana a st. rod.

 

U: 6.: Sv. Norberta, biskupa

          V BM o 18.00: za Jozefa Poláka, brata Štefana a rod. zos.

 

S: 7.:   V BM o 7.30: za Rudolfa Grófa, manželku a rodičov.

 

 Š: 8.:  Nášho P. Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

             V BP o 18.00: za Hedvigu a Adama Mužíkových a star. rod. Šrámkových.

 

 P: 9.:   Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

            V BM o 18.00: za manželov Jolanu a Karola Podaných, zať Pavla a ostatnú zomr. rodinu.

 

 S: 10.: V BM o 8.00: za Františka Smíkala a dcéru Anastáziu.

 

 N: 11.: V BM o 7.30: za farníkov.       

             V BP o 9.00: za Viktora Petríka, rodičov Petríkových a Oravských.

             V BM o 10.30: za Jána Michálka, manž. Emíliu, syna Rudolfa a star. rod. zos.

 

 Príbuzní z krstu Dominika Hlavenku obetovali pre farnosť 50 eur, zo sobáša M. Vaňka a Ing. M. Samkovej 100 eur, zo sobáša

R. Kováča a Mgr. L. Malíkovej 200 eur a v zbierke na katol. médiá sa vyzbieralo 205 eur. Vďaka. Dnes je tradičná farská ofera. Prosíme o modlitby za nových diakonov a novokňazov. Zajtra je sv. omša v Šaštíne o 10.30.

 

 


 
 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Webmaster


12424743

Úvodná stránka