Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Borský Mikuláš

2008

2017_03_05 Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 
Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec

Uvítanie detí do života narodených v roku 2016

Uvítanie detí do života
Autor: obec


 
 

 

2017_02_26 Fašiangy na Búroch - "Búranské maxikolo"

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: Oľga Cintulová

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: Oľga Cintulová

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: Oľga Cintulová

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: Oľga Cintulová


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.

Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy 2017
Autor: O.C.


 

2016_12_23 Vianoce pri slamenom domčeku

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec


 
 
Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec


 
 
Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec

Vianoce pri slamenom domčeku

Vianoce pri slamenom domčeku
Autor: Obec


 

2016_12_11 Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert


 
 
Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert


 
 
Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert


 
 
Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert


 

2016-12-04 Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš


 
 
Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš


 
 
Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš


 
 
Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš


 
 
Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš


 
 

 

2016_10_31 Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec


 
 
Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod
Autor: Obec


 
 

 

2016_10_16 Mesiac úcty k starším

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec


 
 
Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec


 
 
Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec

Slávnostné stretnutie

Mesia úcty k starším
Autor: Obec


 

2016_08_28 Dožinky na Búroch

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec


 
 
Dožinky na Búroch 2016

Dožinky na Búroch 2016
Autor: Obec

bez názvu
bez názvu

 

2016-06-19 Deň obce 2016

Deň obce

Deň obce

Povesť Michala Kohna Dvojičky z Borského Svätého

Povesť Michala Kohna ""Dvojičky z Borského Svätého Petra""

Deň obce

Deň obce

Starosta obce Vladimír Bízek v úvodnom príhovore

Starosta obce Vladimír Bízek v úvodnom príhovore


 
 
Mladí moderátori kultúrnej akadémie

Mladí moderátori kultúrnej akadémie

Deň obce

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program


 
 
Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program


 
 
Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program

Deň obce - kultúrny program


 
 
Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom


 
 
Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom


 
 
Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším

Starosta obce udeľuje ďakovné listy najúspešnejším žiakom

Súhrnný ďakovný list s menami všetkých ocenených v

Súhrnný ďakovný list s menami všetkých ocenených v rukách riaditeľky ZŠ

Ocenení žiaci

Ocenení žiaci

Ocenení žiaci

Ocenení žiaci


 
 
Ocenení žiaci

Ocenení žiaci

Kultúrny program

Kultúrny program

koncert kapely STORM

koncert kapely STORM

koncert kapely STORM

koncert kapely STORM


 
 
koncert kapely STORM

koncert kapely STORM

Maľovanie na tvá

Maľovanie na tvá

Atrakcie

Atrakcie

Deň obce

Deň obce


 
 
Deň obce

Deň obce


 

2016_05_14 Záhorácka dvadsiatka

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Slávnostné otvorenie pretekárskej trate na novom asfaltovom koberci
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec


 
 
Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec


 
 
Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec


 
 
Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec


 
 
Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec

Medzinárodné chodecké preteky Z-20 Borský Mikuláš

Z-20
Autor: Obec


 
 

 

2016_04_29/30 Stavanie Mája

Stavanie Mája

Stavanie Mája
Autor: Obec

Stavanie Mája

Stavanie Mája
Autor: Obec

Stavanie Mája

Stavanie Mája
Autor: Obec

Stavanie Mája

Stavanie Mája
Autor: Obec


 
 
Stavanie Mája

Stavanie Mája
Autor: Obec


 

2016_04_27 Cirkus Karlson

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec


 
 
Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec

Cirkus Varieté Karlson

Cirkus Varieté Karlson
Autor: Obec


 

2016_04_24 Večer jednoaktoviek

Ženské slzy

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Ženské slzy

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Ženské slzy

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Múj tacíček

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec


 
 
Múj tacíček

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Múj tacíček

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Konec svjeta v Hučálkovje

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Konec svjeta v Hučálkovje

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec


 
 
Konec svjeta v Hučálkovje

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec

Búranské ochotnícke divadlo

Večer jednoaktoviek
Autor: Obec


 

2016_04_22 Deň Zeme

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec


 
 
Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec

Najmenší škôlkari zasadili kvietky

Deň Zeme
Autor: Obec


 
 

 

2016_04_17 Orientačný beh KOBRA 2016

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec


 
 
Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec


 
 
Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec

Vyhlásenie víťazov

Orientačný beh Kobra 2016
Autor: Obec


 

2016_03_23 Veľkonočný koncert

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec


 
 
Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Veľkonočný koncert žiakov ZUŠ
Autor: Obec


 
 

 

2016_03_17 MDŽ

Prijatie žien starostom obce

MDŽ
Autor: Obec

Prijatie žien starostom obce

MDŽ
Autor: Obec

Prijatie žien starostom obce

MDŽ
Autor: Obec

Prijatie žien starostom obce

MDŽ
Autor: Obec


 
 

 

2016_02_28 Slávnostné uvítanie detí do života

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

2016-02-07 Fašiangy

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec

Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 
 
Búranské maxikolo

Fašiangy na Búroch
Autor: Obec


 

2015-12-04 50. výročie otvorenia novej budovy ZŠ

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec


 
 
50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: Obec


 
 
50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: obec

50. výročie školy

50. výročie školy
Autor: obec


 
 

 

2015-11-29 Láááska

Divadelné predstavenie Láááska v Borskom Mikuláši

Marek Majeský, Lenka Barlíková, Martin Mňahončák
Autor: Obec


 

2015-10-28 Nové požiarne vozidlo TATRA 815

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 
Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec

Slávnostné preberanie hasičského vozidla

Slávnostné preberanie hasičského vozidla
Autor: Obec


 
 

 

2015_08_30 Dožinky na Búroch

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 

2015_06_06 Z-20 a ČO M. Hazuchovi

Z-20

Z-20
Autor: Obec

Z-20

Udelenie Čestného občianstva obce Mgr. Miroslavovi Hazuchovi
Autor: Obec

Z-20

Udelenie Čestného občianstva obce Mgr. Miroslavovi Hazuchovi
Autor: Obec

Z-20

Odovzdanie ocenenia Mgr. Jánovi Dobiašovi, dlhoročnému organizátorovi Z-20
Autor: Obec


 
 
Z-20

Odovzdanie ocenenia Mgr. Jánovi Dobiašovi, dlhoročnému organizátorovi Z-20
Autor: Obec

Z-20

Z-20
Autor: Obec

Z-20

Z-20
Autor: Obec

Z-20

Z-20
Autor: Obec


 
 
Z-20

Starosta obce Vladimír Bízek a čestný občan obce Mgr. Miroslav Hazucha
Autor: Obec

Z-20

Starosta obce Vladimír Bízek a čestný občan obce Mgr. Miroslav Hazucha
Autor: Obec

Z-20

Z-20
Autor: Obec

Z-20

Zápis M. Hazuchu do pamätnej knihy obce
Autor: Obec


 
 
Z-20

Zápis J. Dobiaša do pamätnej knihy obce
Autor: Obec

Z-20

Pamätná fotografia
Autor: Obec


 

2015_06_02 Dopravné ihrisko pre deti

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec


 
 
Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec


 
 
Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec

Otvorenie dopravného ihriska

Otvorenie dopravného ihriska
Autor: Obec


 

2015_06_01 Deň detí

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec


 
 
Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec

Deň detí

Deň detí
Autor: Obec


 
 
Deň detí

Deň detí
Autor: Obec


 

2015_05_07 -70. výročie ukončenia vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny


 
 
70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny

70. výročie ukončenia 2. sv. vojny


 

2015_04_30 Zdobenie mája

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec


 
 
Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec


 
 
Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: Obec


 

2015_04_25 Búranská estráda S EÚ na vječné čase

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec


 
 
S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec


 
 
S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec


 
 
S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec

S Európskú úniú na vječné čase

Búranská estráda
Autor: Obec


 

2015_04_22 Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec


 
 
Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec


 
 
Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

Deň Zeme

Deň Zeme
Autor: Obec

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

2015_04_19 Fragile koncert

Fragile

Fragile
Autor: Obec

Fragile

Fragile
Autor: Obec

Fragile

Fragile
Autor: Obec


 

2015_04_08 70. výročie oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce
Autor: Obec

70. výroče oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce
Autor: Obec

70. výroče oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce
Autor: Obec

70. výroče oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce
Autor: Obec


 
 
70. výroče oslobodenia obce

70. výroče oslobodenia obce
Autor: Obec


 

2015-03-27 Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec


 
 
Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec

Kultúrna akadémia ZŠ

Kultúrna akadémia ZŠ
Autor: Obec


 

2015_03_25 Marec- mesiac knihy

Deti MŠ Borský Peter a Ťahal dedko repku.

Deti MŠ Borský Peter a ""Ťahal dedko repku.""

Deti MŠ Borský Peter a Ťahal dedko repku.

Deti MŠ Borský Peter a ""Ťahal dedko repku.""


 

2015_03_22 230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec


 
 
230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec


 
 
230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec


 
 
230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec


 
 
230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

230. výročie narodenia Jána Hollého

230. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: Obec


 

2015_03_01 Slávnostné uvítanie detí

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 

2015_02_22 Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS
Autor: Obec

Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS
Autor: Obec

Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS
Autor: Obec

Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS
Autor: Obec


 
 
Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS
Autor: Obec


 

2015_01_09 Posedenie pri kapustnici

Posedenie pri kapustnici

Posedenie pri kapustnici
Autor: Obec

Posedenie pri kapustnici

Posedenie pri kapustnici
Autor: Obec


 

2015-01-02 Saxophone Syncopators: Pavol Hoďa, Ján Gašpárek, Ladislav Fanzowitz,Frederika Babuliaková

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators


 
 
Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators

Saxophone Syncopators


 

2015_02_15 Fašiangy na Búroch

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 
Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec

Fašiangy 2015

Fašiangy 2015
Autor: Obec


 
 

 

2014_12_14 Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec


 
 
Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Autor: Obec


 

2014_12_05 Mikuláš

bez názvu
bez názvu
Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec


 
 
Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec


 
 
Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec

Mikuláš

Mikuláš
Autor: Obec


 
 

 

2014_11_19 Varietné vystúpenie

bez názvu
bez názvu

 

2014_11_15 Voľby do samosprávy obce

bez názvu
bez názvu

 

2014_11_11 - Deň vojnových veteránov

Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec

Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec

Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec

Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec


 
 
Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec

Ukončenie 1. sv. vojny

Ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec

Deň červených makov

Deň červených makov
Autor: Obec

Spomienka na ukončenie 1. sv. vojny

Spomienka na ukončenie 1. sv. vojny
Autor: Obec


 
 

 

2014_10_24 Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce
Autor: Obec

Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce
Autor: Obec

Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce
Autor: Obec

Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce
Autor: Obec


 
 
Beh o pohár starostu obce

Beh o pohár starostu obce
Autor: Obec


 

2014_10_12 Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: Obec

bez názvu


Autor: Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: Obec


 

2014_09_27 - Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad


 
 
Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad


 
 
Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad


 
 
Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad


 
 
Plody búranských záhrad

Plody búranských záhrad


 

28.8.2014 70. výročie SNP

70. výročie SNP

70. výročie SNP
Autor: Obec

70. výročie SNP

70. výročie SNP
Autor: Obec

70. výročie SNP

70. výročie SNP
Autor: Obec

70. výročie SNP

70. výročie SNP
Autor: Obec


 
 
70. výročie SNP

70. výročie SNP
Autor: Obec


 

2014_08_24 Dožinky na Búroch

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 
Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec

Dožinky

Dožinky
Autor: Obec


 
 

 

Udelenie Čestného občianstva obce Viliamovi Turčánymu

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec


 
 
Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec


 
 
Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec


 
 
Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec


 
 
Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec

Udelenie Čestného občianstva

Viliam Turčány
Autor: Obec


 

2014_06_08 Prehliadka dychových hudieb

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 
Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec

Prehliadka DH

Prehliadka DH
Autor: Obec


 
 

 

2014_06_08 - 65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec

65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 
 
65. výročie politickej akcie

65. výročie politickej akcie
Autor: Obec


 

2014_06_07 90. výročie založenia DHZ

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 
 
90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec

90. výročie DHZ

90. výročie DHZ
Autor: Obec


 

2014_06_06 - 620. výročie obce

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec

620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 
 
620. výročie obce

620. výročie obce
Autor: Obec


 

2014_05_24 H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec


 
 
H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec


 
 
H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014
Autor: Obec


 
 

 

2014_05_17 Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril

Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 
 
Celookresná prehliadka krojovaných skupín

Celookresná prehliadka krojovaných skupín
Autor: J. Rozboril


 

Kostoly

Kostol Sv. Mikuláša

Kostol Sv. Mikuláša

Kostol Sv. Petra a Pavla

Kostol Sv. Petra a Pavla

Kaplnka Sv. Márie Magdalény

Kaplnka Sv. Márie Magdalény
Autor: Oľga Cintulová


 

2014_05_01 Veselica pod májou

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 
 
Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec

Veselica pod májou

Veselica pod májou
Autor: Obec


 

2014_04_30 Zdobenie mája

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: oc

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: oc

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: oc

Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: oc


 
 
Zdobenie mája

Zdobenie mája
Autor: oc


 

2014_04_11 Deň narcisov

2014_04_11 Deň narcisov

2014_04_11 Deň narcisov
Autor: Obec


 

2014_03_21 -229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec


 
 
229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec

229. výročie narodenia Jána Hollého

229. výročie narodenia Jána Hollého
Autor: obec


 

2014_04_04 - 69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec


 
 
69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec


 
 
69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945

69. výročie oslobodenia obce - 6.4.1945
Autor: obec


 

2014_04_13 - 165. výročie úmrtia Jána Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup


 
 
165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup


 
 
165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup

165. výročie úmrtia J. Hollého

165. výročie úmrtia J. Hollého
Autor: Milan Soukup


 

2014-03-02 Fašiangy 2014

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Obec

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Fašiangy

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Fašiangy
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Obec

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 
 
Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril

Maxikolo

Maxikolo
Autor: Jozef Rozboril


 

2014_02_16_ Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: Obec


 
 

 

2013_12_31 - Silvester 2013

Silvester

Silvester
Autor: Obec

Silvester

Silvester
Autor: Obec

Silvester

Silvester
Autor: Obec

Silvester

Silvester
Autor: Obec


 
 

 

2013_12_15 - Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 
 
Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec

Benefičný vianočný koncert

Benefičný vianočný koncert
Autor: Obec


 

2013_12_06 Mikuláš

Mikuláš v materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš v Materskej škole Borský Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 
Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-

Mikuláš


Autor: -oc-


 
 

 

2013_11_17 Chrámový koncert - Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície

Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície


Autor: -oc-

Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície


Autor: -oc-

Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície


Autor: -oc-

Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície


Autor: -oc-


 
 
Borský Mikuláš a Cyrilometodské tradície


Autor: -oc-


 

2013_11_11 Deň vojnových veteránov- ukončenie 1. sv. vojny

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-


 
 
bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

Deň vojnových veteránov- ukončenie 1. sv. vojny


Autor: -oc-

Deň vojnových veteránov- ukončenie 1. sv. vojny


Autor: -oc-


 
 
bez názvu


Autor: -oc-

Deň vojnových veteránov- ukončenie 1. sv. vojny


Autor: -oc-

Deň vojnových veteránov- ukončenie 1. sv. vojny


Autor: -oc-


 

2013_11_10 - Lýsistrata

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-


 
 
bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-

bez názvu


Autor: -oc-


 
 

 

2013_10_20- Oktróber- mesiac úcty k starším

Október- mesiac úcty k starším

Príhovor starostu obce p. Vladimíra Bízka k starším spoluobčanom.
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Príhovor starostu obce p. Vladimíra Bízka k starším spoluobčanom.
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším


Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Vystúpenie DFS Studnička
Autor: Oľga Cintulová


 
 
Október- mesiac úcty k starším

Vystúpenie DFS Studnička
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Vystúpenie DFS Studnička
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Vystúpenie DFS Studnička
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Vystúpenie DFS Studnička
Autor: Oľga Cintulová


 
 
Október- mesiac úcty k starším

Pozdrav starším od detí základnej školy
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Pozdrav starším od detí základnej školy
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Pozdrav starším od detí základnej školy
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Spevácky zbor pri MO Jednoty dôchodcov
Autor: Oľga Cintulová


 
 
Október- mesiac úcty k starším

Spevácky zbor pri MO Jednoty dôchodcov
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Nemám čas......
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Hudobný darček od heligonkárov
Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším

Hudobný darček od heligonkárov
Autor: Oľga Cintulová


 
 
Október- mesiac úcty k starším


Autor: Oľga Cintulová

Október- mesiac úcty k starším


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_09_28 Koncert František Nedvěd

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová

Koncert Nedvěd


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_09_28 Plody búranských záhrad - výstava

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

bez názvu
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová

Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Plody búranských záhrad


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_09_27 Plody búranských záhrad - aranžovanie

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: Jozef Rozboril

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.


 
 
Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.


 
 
Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.

Súťaž v aranžovaní


Autor: O.C.


 

2013_08_02 Varieté

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Varieté


Autor: Oľga Cintulová

bez názvu
Varieté


Autor: Oľga Cintulová

Varieté


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Varieté


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_07_27 Prehliadka dychových hudieb

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka dychových hudieb


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_07_15 Prehliadka plazov

Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová

Prehliadka plazov


Autor: Oľga Cintulová


 

2013_07_13 Búranský pivný pochod

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová


 
 
Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová

Búranský pivný pochod


Autor: Oľga Cintulová


 
 

 

SLZA

Fašiangy
bez názvu
bez názvu
Napajedla

 
 
bez názvu
bez názvu

 

2013_25_08 Dožinky na Búroch

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo


 
 
bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo


 
 
bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

bez názvu


Autor: JoRo

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

bez názvu


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 
Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril

Dožinky na Búroch


Autor: Jozef Rozboril


 
 

 

2013_04_14 200. výročie narodenia Jozefa Ščasného

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 
 
bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup

bez názvu


Autor: Milan Soukup


 

2013_06_01 Záhorácka 20

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu

 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív

bez názvu


Autor: archív


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

Jozef Cintula

bez názvu

 

2013_05_12 - Deň matiek

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 
 
Deň matiek


Autor: O.C.

Deň matiek


Autor: O.C.


 

2013_04_28 - Veselica pod májou

veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: o


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 
 
Veselica pod májou


Autor: O.C.

Veselica pod májou


Autor: O.C.


 

2013_04_05 - Oslobodenie obce

Oslobodenie obce


Autor: Archív

Oslobodenie obce


Autor: Archív

Oslobodenie obce


Autor: Archív

Oslobodenie obce


Autor: Archív


 
 
Oslobodenie obce


Autor: Archív

Oslobodenie obce


Autor: O.C.

Oslobodenie obce


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
Oslobodenie obce


Autor: O.C.

Oslobodenie obce


Autor: O.C.


 

2013_04_12 deň narcisov

Deň narcisov


Autor: O.C.


 

2013_03_21 MĽK- Borský Mikuláš

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.


 
 
Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.


 
 
Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.

Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.


 
 
Marec- mesiac knihy


Autor: O.C.


 

2013_02_18 Comenius

Prijatie medzinárodných hostí


Autor: Archív


 

2013_02_17 - Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 
 
Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.

Výročná schôdza JDS


Autor: O.C.


 

2013_02_10 fašiangy

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 
 
Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.

Búranské maxikolo


Autor: C.


 

2013_02_03 Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 
 
Uvítanie detí do života


Autor: L.C.

Uvítanie detí do života


Autor: L.C.


 

2012_12_16 Benefičný koncert

Benefičný koncert


Autor: Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 
Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč

Benefičný koncert


Autor: Ing. Peter Sekáč


 
 

 

2012_12_31Silvester 2012

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.


 
 
Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.


 
 
Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.


 
 
Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.

Silvester 2012


Autor: O.C.


 
 

 

2012_12_23 Vianočný koncert

Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: o

Vianočný koncert


Autor: O.C.


 
 
Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: O.C.


 
 
Vianočný koncert


Autor: O.C.

Vianočný koncert


Autor: O.C.


 

2012_12_09 Vysviacka farskej budovy

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 
 
Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.

Vysviacka farskej budovy


Autor: O.C.


 

2012_12_06 Mikuláš

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 
Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.

Mikuláš


Autor: O.C.


 
 

 

2012_11_18 Unínskí grumbír

bez názvu


Autor: Oľga Cintulová

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

2012_10_21 Úcta k starším

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu
bez názvu
bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu
bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

2012_10_08 Výstava ovocia a zeleniny

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_10_04 Súťaž v aranžovaní

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_09_03 Zahájenie školsk. roka

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 

 

2012-08-26 Dožinky na Búroch 2012

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu
bez názvu


Autor: Ľubica Drinková

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 
 
bez názvu


Autor: Archív obce

bez názvu


Autor: Archív obce


 

2012_06_24 Vysvätenie sochy Sv. Jána a Sv. Floriána

bez názvu


Autor: Oľga Cintulová

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 

 

2012_06_20 Výstava ZUŠ

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_06_17 Slza v chorvátskej Crikvenici

bez názvu


Autor: Slza

bez názvu


Autor: Slza

bez názvu


Autor: Slza

bez názvu


Autor: Slza


 
 
bez názvu


Autor: Slza

bez názvu


Autor: Slza

bez názvu


Autor: Slza


 

2012_07_21 Hodová prehliadka dychových hudieb

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.


 
 
DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.


 
 
DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

DH Búranka


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu
bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_06_17 Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 

 

2012_06_09 - Z-20

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 

 

LFO

bez názvu

 

Letecká foto obce

Borský Mikuláš


Autor: Alexander Jiroušek


 

2012_06_07 Spievame v cudzích jazykoch

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 

 

2012_05_30Stretnutie pri vatre

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu

 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_05_21 Beseda s Evou Fordinálovou

bez názvu

 

2012_05_13 Deň matiek

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_05_09 Koncert ZUŠ

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_04_28 Veselica pod májou, Búranská 10

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

2012_04_27 Zdobenie mája

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu
bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_04_13 Deň narcisov

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_04_04 Oslobodenie obce

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_04_01 Zázrak zmŕtvychvstania

Benefičná výstava


Autor: O.C.

Benefičná výstava


Autor: O.C.

Benefičná výstava


Autor: O.C.

Benefičná výstava


Autor: O.C.


 
 
Benefičná výstava


Autor: O.C.

Benefičná výstava


Autor: O.C.


 

Marec- mesiac knihy

Deti MŠ na návšteve MĽK


Autor: Archív obce

Deti MŠ na návšteve MĽK


Autor: Archív obce

Deti MŠ na návšteve MĽK


Autor: Archív obce

Deti MŠ na návšteve MĽK


Autor: Archív obce


 
 
Deti MŠ na návšteve MĽK


Autor: Archív obce


 

2012_03_25 Country Cross

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce


 
 
MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce

MMS v relly country cross


Autor: Archív obce


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.


 
 
MMS v relly country cross


Autor: O.C.

MMS v relly country cross


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2012_03_23 Výstava poľovníckych torfejí

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže detských prác


Autor: O.C.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže detských prác


Autor: O.C.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže detských prác


Autor: O.C.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže detských prác


Autor: O.C.


 
 

 

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.


 
 
2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.

2012_03_23 227. výroči narodenia Jána Hollého


Autor: O.C.


 

2012_03_12 Pomocný anjel

bez názvu


Autor: O.C.

Zber obnoseného šatstva


Autor: O.C.

Zber obnoseného šatstva


Autor: O.C.

Zber obnoseného šatstva


Autor: O.C.


 
 
Zber obnoseného šatstva


Autor: O.C.

Zber obnoseného šatstva


Autor: O.C.


 

2012_03_10 Parlamentné voľby

bez názvu


Autor: C.

bez názvu


Autor: C.

bez názvu


Autor: C.

bez názvu


Autor: C.


 
 
bez názvu


Autor: C.


 

2011_12_18 Búranský čas vianočný

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2011_12_09 E. Fordinálová- Čestné občianstvo

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 
 
bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril

bez názvu


Autor: J. Rozboril


 

2011_12_06 Mikuláš

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 

2011_12_06 Mikuláš v domove dôchodcov

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2011_12_06- Mikuláš v materskej škole

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: A. Z.

bez názvu


Autor: A. Záhončíková


 
 
bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková


 
 
bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková


 

2011_11_01- Pamiatka zosnulých

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2009_03_29 Verejné uznanie starostovi obce Jozefovi Cákovi

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív


 
 
bez názvu


Autor: Archív


 

2010_12_19 Ustanovujúce OZ

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_12_18 Búranský čas vianočný

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_12_06 Mikuláš v DD a MŠ

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív


 
 
bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív

bez názvu


Autor: Archív


 
 
bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková

bez názvu


Autor: A. Záhončíková


 

2010_12_05 Mikuláš

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_12_03 Cirkus

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_11_27 Komunálne voľby 2010

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_11_23_Otvorenie tréningového ihriska na štadióne

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_10_24 Október- mesiac úcty k starším

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C


 
 
bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 

2010_10_11- Plody búranských záhrad

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.


 
 
bez názvu


Autor: O.C.

bez názvu


Autor: O.C.